<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

„LIETUVOS MUZIEJAI“ 2003 m. Nr. 2

SUKAKTYS

M.K.Čiurlionio memorialiniam muziejui – 40

Darius JONEIKA, Danutė KAŠĖTAITĖ

Nacionalinis M.K.Čiurlionio dailės muziejus,
M. K.Čiurlionio memorialinis muziejus Druskininkuose


M. K. Čiurlionio memorialinio muziejaus Druskininkuose ekspozicijos fragmentas. V. Valužio nuotr.

1878 m. Konstantinas Čiurlionis su žmona Adele ir pirmagimiu Mikalojumi Konstantinu kėlėsi gyventi į Druskininkus, nes K.Čiurlionis buvo pakviestas dirbti vargonininku miestelio mažoje bažnytėlėje. Iš pradžių jis išsinuomojo mažą namelį ant ežero kranto, bet padidėjus šeimai, Konstantinas, pasiskolinęs pinigų, įsigijo du namelius, stovėjusius šalia vienas kito. Pirmasis jų stovėjo prie kelio ir buvo skirtas vasarotojams (tai padėjo grąžinti skolą), o antrajame apsigyveno šeima. Abu nameliai buvo apkalti lentomis, nudažyti, pasodinta vaismedžių, kuriais rūpinosi tėvas. Mama šeimininkavo darže, mergaitės prižiūrėjo gėles. Pagaliau šeima turėjo savo sodybą, kur Kastukas buvo laukiamas, jautėsi laimingas, pailsėjęs grįždavo prie kasdieninių rūpesčių. 
M.K.Čiurlionio seserų Valerijos Karužienės ir Jadvygos Čiurlionytės rūpesčiu buvo įgyvendintas sumanymas išsaugoti sodybą – 1963 m. birželio 16 d. atidarytas M.K.Čiurlionio memorialinis muziejus. Pirmoji ekspozicija buvo parengta namelyje prie kelio, vėliau lankytojams atvėrė duris ir antrasis namelis. Pagal M.K.Čiurlionio seserų atsiminimus buvo atkurtas autentiškas namelių interjeras, panašiai kaip ir XIX a. pabaigoje buvo sutvarkyta sodybos aplinka.
Laikui bėgant, muziejaus ekspozicija keitėsi. 1975 m. pastatytas pagalbinis muziejaus pastatas, kuriame lankytojai supažindinami su M.K.Čiurlionio biografija, rengiami koncertai, susitikimai. Nepriklausomybės laikais muziejaus rėmėjų dėka renovavus šalia geltonojo namelio esantį pastatą, ekspozicija išsiplėtė. Pirmajame aukšte iškabintos M.K.Čiurlionio reprodukcijos, antrajame – salė, skirta paskaitoms, vaizdo medžiagai demonstruoti.
Šiuo metu pirmajame namelyje pakeista biografinė ekspozicija. Lankytojai turi galimybę susipažinti su M.K.Čiurlionio gyvenimu ir kūryba, pajusti anų laikų aplinką, kurią perteikia autentiškos ir unikalios fotografijos, parinktos iš Nacionalinio M.K.Čiurlionio dailės muziejaus fondų. Atnaujintos ir paskutinio ekspozicijos namelio patalpos, kuriose pateikiamas menininko kūrybinis palikimas. Šiuolaikinių technologijų dėka eksponuojamos M.K.Čiurlionio paveikslų, fluorofortų, vinječių, piešinių ir eskizų reprodukcijos, artimos kūrėjo originalams. M.K.Čiurlionio memorialinio muziejaus atnaujinimą kuravo Nacionalinio M.K.Čiurlionio dailės muziejaus direktorius Osvaldas Daugelis bei Čiurlionio skyriaus vedėja Nijolė Adomavičienė.
Druskininkų M.K.Čiurlionio memorialinio muziejaus 40-mečiui skirtus renginius birželio 15 d. pradėjo M.K.Čiurlionio proanūkiai Rokas Zubovas ir Džiugas Palukaitis.Vilniuje gyvenantis 37-erių metų R.Zubovas ir 41-erių kaunietis D.Palukaitis yra M.K.Čiurlionio ir jo žmonos Sofijos Kymantaitės vienintelės dukters Danutės Čiurlionytės (1910-1995) ir jos kilmingojo vyro – 94-erių metų architekto Vladimiro Zubovo anūkai. Žymaus druskininkiečio M.K.Čiurlionio dukra Danutė turėjo tris vaikus, iš kurių vyriausios dukters 65-erių metų Dalios Zubovaitės-Palukaitienės sūnus yra Džiugas, o sūnaus Kastyčio Zubovo(1940-1971), žuvusio kalnuose alpinisto, sūnus yra Rokas. Abu M.K.Čiurlionio proanūkiai paveldėjo polinkį menui. R.Zubovas – žinomas pianistas ir muzikologas. D.Palukaitis parodinę veiklą pradėjo palyginti vėlai , su M.K.Čiurlionio draugijos nariais pabuvojęs Pustelnike, prie Varšuvos, kur mirė jo garsusis prosenelis. Sugrįžęs į Lietuvą jis sukūrė peizažinį triptiką, kuris rodomas atnaujintose M.K.Čiurlionio memorialinio muziejaus patalpose greta M.K.Čiurlionio kūrybos. Ši personalinė paroda yra pirmoji už gimtojo Kauno ribų.

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2010.07.16