<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

„LIETUVOS MUZIEJAI“ 2003 m. Nr. 4

Jonavos krašto muziejus ir Lietuvos kariuomenė
Regina KARALIŪNIENĖ, Jonavos krašto muziejus

Jonavos krašto muziejaus padalinio atidarymas Mokomajame pulke Rukloje. 2001 m. rugsėjo 28 d. Nuotr. iš JKM archyvo.

Tarptautinės muziejų dienos proga Jonavos muziejininkus sveikina Ruklos „Geležinio vilko“ bataliono kariai. 2003 m. gegužė. Nuotr. iš JKM archyvo.

Lietuvos kariuomenė kūrėsi kartu su valstybe. Geras kariuomenės ir civilių piliečių savitarpio bendradarbiavimas yra viena demokratinės valstybės saugumo sąlygų.
Mūsų tautos istorija ir tradicijos įpareigoja mus įamžinti pėdsakus, kuriuos paliko mūsų tėvai ir seneliai. Mes privalome pagarbiai elgtis su kapais, kapavietėmis, istorinių įvykių ir mūšių vietomis, pažinti Lietuvos karių savanorių gyvenimą, žinoti kariuomenės tradicijas ir papročius.
Istoriniai šaltiniai mini, kad XIX amžiaus antroje pusėje Rukloje jau būta dvaro. Nepriklausomybės laikais čia kūrėsi Lietuvos kariuomenės poligonas, 1940 m. jį užėmė Sovietų armija. 1993 m. rugpjūčio mėnesį, iš Lietuvos pasitraukus Rusijos kariuomenei, į Ruklą buvo perdislokuotas Vilniaus motodesantinis batalionas.
Nuo pirmųjų Lietuvos kariuomenės įsikūrimo Rukloje dienų pradėjome bendradarbiauti: rengiame paskaitų ciklus, skaitome paskaitas kariams įvairių valstybinių švenčių progomis, rodome vaizdo filmus istorine ir karine tematika.
1994 m. muziejaus iniciatyva į bataliono teritoriją buvo perkeltas 1926 m. Lietuvos karių statytas paminklas buvusiam Lietuvos prezidentui Antanui Smetonai, organizuojamos ekskursijos į batalioną, kuris 1994 m. pavadintas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo vardu.
1998 m. Rukloje pradėtas kurti mokomasis pulkas. Muziejus su pulku pasirašė bendradarbiavimo sutartį, pulke įkūrė savo filialą. Organizuojamos ir kuriamos ekspozicijos: „Rukla ir Lietuvos kariuomenė“, „Lietuvos kariuomenės istorijos pėdsakais“, „Jonavos kraštas ir Lietuvos kariuomenė“ ir kt. Įkurtame muziejaus filiale organizuojamos dailininkų ir tautodailininkų parodos.
Mokomajame pulke muziejus veda ekskursijas, kuriami bendri projektai, kariams pristatytas muziejaus gyvosios istorijos projektas „Amatai ir amatininkai“.
Muziejuje vedamos ekskursijos Mokomojo pulko Algirdo bataliono kariams, organizuojamos parodos apie kariuomenę, priimami kariuomenės svečiai ir jų delegacijos, jiems pristatoma Lietuva ir Jonavos kraštas.
Yra parengta bendra muziejaus ir kariuomenės programa, pagal kurią tvarkomi ir prižiūrimi savanorių kapai, esantys Skarulių kaimo ir Žeimių miestelio kapinėse, kartu su pulko kariais pastatytas paminklas partizanams Vanagiškių kaime, organizuojamos bendros Atgimimo paminklų, piliakalnių, dvarviečių tvarkymo talkos.
Kariuomenė muziejui padeda transportu, skolina vaizdo ir garso aparatūrą, prisideda prie mokslinių ekspedicijų organizavimo.
Muziejus dalyvauja mokomojo pulko projekte – žygyje „Radvilų keliais“.
© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2010.07.16