<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

„LIETUVOS MUZIEJAI“ 2003 m. Nr. 2

RINKINIAI

Lietuvos turizmo istorija ženkleliuose ir medaliuose

Gintaras DŽIOVĖNAS

Lietuvos nacionalinis muziejus, Numizmatikos skyrius


Turistiniai ženkleliai iš Lietuvos nacionalinio muziejaus rinkinių. G. Džiovėno nuotr.

Vilniaus turistų klubo medalis.
 I vieta. Lnm, M-4334/1.
 G. Džiovėno nuotr.

Lietuvos respublikinės turizmo
 ir ekskursijų tarybos didysis medalis.
 II vieta. 1980 m. Pagaminta Telšių
 turistų klubo dirbtuvėse.
 Lnm, SM-7218. G. Džiovėno nuotr.

Šiemet sukanka 50 metų kai buvo įkurta Lietuvos turizmo federacija (1953 m.). Šia proga reikėtų prisiminti palyginti neilgą organizuoto turizmo istoriją. Čia mums galėtų padėti turistiniai ženkleliai ir medaliai. Tai savotiški istoriniai dokumentai, nes turistinių ženklelių ir medalių kolekcijose atsispindi žymi dalis turizmo Lietuvoje istorijos.
Kaip rašoma tarybinėse enciklopedijose, pirmoji organizuoto turizmo įstaiga Lietuvoje buvo Rusijos turistų draugijos Vilniaus skyrius, veikęs XIX a. pabaigoje, tačiau tokios draugijos egzistavimo faktas Lietuvoje kelia abejonių. Pirmąja organizuoto turizmo įstaiga Lietuvoje reikėtų laikyti 1929 m. įkurtą Lietuvos turizmo sąjungą, 1935 metais pavadintą Lietuvos turizmo draugija. Jos svarbiausias tikslas buvo plėsti užsienio turizmą. Sąjunga turėjo skyrius Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir kituose didesniuose Lietuvos miestuose, kelionių biurus Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Palangoje. Moksleivių ir jaunimo turizmu nuo 1935 m. rūpinosi jaunimo iškylų ir kelionių globos komitetai. 1937 m. prie Kūno kultūros rūmų įkurta Lietuvos keliavimo sąjunga, kuri rūpinosi vidaus turizmu. 1939 m. įkurtas Lietuvos turizmo draugijos centrinis kelionių biuras. Nors šios organizacijos gana aktyviai propagavo turizmą, leido turistinius leidinius, tačiau savo ženklelių, matyt, neturėjo. Jų neaprašo ir Algimantas Astikas (1929-1990) savo knygoje ,,Lietuvos ordinai, medaliai ir ženkleliai“. Tuo metu turizmas dar nebuvo masinio pobūdžio. 
Lietuvoje buvo ir kitų organizacijų, kurių veikla netiesiogiai siejosi su turizmu. Čia pirmiausia paminėtina Lietuvos skautų organizacija. Pirmieji skautai Lietuvoje susiorganizavo 1918 m. Vilniuje ir 1919 m. Kaune, o I skautų suvažiavimas įvyko 1922 m. Kaune. Buvo įkurta Lietuvos skautų asociacija, kuri nuo 1930 m. pertvarkyta į Lietuvos skautų sąjungą. Tarp šios organizacijos ženklelių yra tokių, kuriuos galime laikyti turistinių ženklelių pirmtakais. Juose vaizduojama tokia turistinė atributika, kaip palapinės, laužai, peizažo fragmentai. Vėliau ši atributika buvo plačiai naudojama įvairiuose turistiniuose ženkleliuose. Tokie ženkleliai buvo skirti skautų stovykloms ir sąskrydžiams, kaip žinia, vykusiems gamtoje. Kur šie ženkleliai buvo pagaminti – Lietuvoje ar užsienyje - nėra žinoma. 
Prie turizmo propagavimo prisidėjo ir Lietuvos automobilių klubas. Daugelyje Europos šalių automobilių klubai buvo įkurti XX a. pradžioje, tačiau Lietuvoje ilgą laiką automobilių buvo labai mažai (1926 – 424). Nepaisant to, 1926 m. kovo 20 d. K. Petrausko, L. Daukšos ir S. Žukausko iniciatyva įsteigiamas Lietuvos automobilių klubas, kurio tikslas propaguoti automobilizmą Lietuvoje, organizuoti parodas bei ekskursijas, plėtoti automobilių sportą ir palaikyti ryšius su užsienio draugijomis.1926 m. spalio mėn. Lietuvos automobilių klubas įstojo į tarptautinę automobilių klubų asociaciją, kuriai priklausė 32 valstybės. Dalyvavimas tarptautinėje organizacijoje davė klubo nariams teisę pervažiuoti daugelio valstybių sienas be muitų, palengvino kelionės dokumentų tvarkymą. Tai labai stimuliavo autoturizmą. Lietuvos automobilių klubas nemažai padarė reklamuodamas turizmą: išleistas ,,Lietuvos kelių žemėlapis”, reklaminis leidinėlis apie Lietuvą anglų kalba, apie turizmą daug rašyta ,,Lietuvos auto”. Lietuvos automobilių klubas kaip ir kitos solidesnės to meto sportinės organizacijos turėjo savo ženklelius. A. Astiko knygoje aprašyti du šiam klubui skirti ženkleliai, vienas iš jų būdavo tvirtinamas prie klubo narių mašinų ar prie klubo organizuojamų lenktynių atminimo plokštelių.
Karo ir pokario metais turizmas buvo apmiręs. Tik nuo 1953 m., kai buvo įkurta LTSR turizmo federacija, toliau plėtojusi masinį sportinį turizmą, turizmas ėmė atsigauti. 1962 m. LTSR turizmo federacija buvo sujungta su Turizmo ir ekskursijų valdyba, įkurta 1958 m., ir pavadinta Lietuvos respublikine turizmo ir ekskursijų taryba. Tada ir pradėti masiškai gaminti turistiniai ženkleliai. Pirmasis datuotas turistinis ženklelis buvo pagamintas 1959 m. vykusiai pavasario turizmo akcijai .Ženkleliai buvo gaminami Turistų klubo dirbtuvėse Telšiuose, vėliau – Telšių ,,Praktikoje“, Vilniaus dailės kombinate, Kauno metalo dirbtuvių įmonėje ,,Metalistas“, Šiaulių ,,Nuklone“, Estijos gamykloje ,,Norma“. Šiuose ženkleliuose atsispindi visa tolesnė turizmo raida. Šalia turistinės tematikos suvenyrinių ženklelių buvo pagaminta aibė ženklelių, skirtų Lietuvos turistiniams renginiams ir organizacijoms. 
Lietuvos respublikinei turizmo ir ekskursijų tarybai buvo pagaminti 8 ženkleliai, 10 medalių ir apdovanojimo komplektų, skirtų šios organizacijos surengtų turistinių varžybų nugalėtojams. 
1960 m. pradėti steigti Kelionių ir ekskursijų biurai, kurie taip pat turėjo savo atskirus ženklelius. Vilniaus kelionių ir ekskursijų biuras turėjo 6 skirtingus ženklelius, Kauno ir Palangos – po 4, Šiaulių – 5, Birštono – 2, Mažeikių, Ignalinos, Kapsuko (dab. Marijampolė), Zarasų ir LTSR tarptautinis jaunimo kelionių biuras – po 1.
1958 m. buvo įkurta pirmoji turistinė bazė Trakuose. Tokių bazių iki 1986 metų buvo įsteigta 7. Trakų turistinei bazei buvo pagaminti 2, Vilniaus – 3 ženkleliai. Vilniaus miesto vaikų ekskursinei turistinei bazei pagamintas 1 apdovanojimo komplektas, Kauno miesto vaikų ekskursinei turistinei bazei – 1 ženklelis ir 2 apdovanojimo komplektai, Palangos turistinei bazei – 4 ženkleliai ir 1 apdovanojimo komplektas, Ignalinos turistinei bazei net 6 ženkleliai, Birštono turistinei bazei - 1. Ženklelius turėjo ir kitos turistinės įstaigos: Vilniaus tarptautinis viešbutis ,, Turistas“ turėjo 2, Respublikinė jaunųjų turistų stotis – irgi 2 ženklelius. 
1953 m. ėmė kurtis turistų klubai, turėję ypač daug ženklelių ir medalių. Vilniaus turistų klubas, įkurtas 1961 m., turėjo 9 ženklelius ir 8 apdovanojimo komplektus, VU turistų klubas, įkurtas 1958 m., – 2 ženklelius ir 1 apdovanojimo komplektą, LTSR mokslų akademijos, Miestų statybos projektavimo instituto, Vilniaus gelžbetonio gamyklos Nr.2 ir Vilniaus radijo komponentų gamyklos turistų klubai turėjo po 1 ženklelį, Vilniaus valstybinio pedagoginio instituto turistų klubas – 3, VISI turistų klubas – 1 ženklelį. 
Kauno turistų klubas, įkurtas 1958m., turėjo 3, Kauno jaunimo turistų klubas ,,Sakalas“ – vieną ženklelį. 
Kybartų turistų klubas turėjo 4, Šiaulių – 3, Šilutės – 2, Tauragės – 5, Alytaus, Klaipėdos, Palangos, Panevėžio – po 3, Panevėžio autokompresorių gamyklos turizmo sekcija ,,Atmosfera“ – 1, Alytaus medvilnės kombinato turistų sekcija,Telšių jaunųjų turistų klubas, Telšių taikomosios dailės technikumo turistų klubas, Klaipėdos miesto statybos tresto ir Utenos turistų klubai – po 1 ženklelį. 
Turizmo darbuotojų konferencijas ir seminarus pradėta rengti 1974 metais. Jiems buvo skirti 5 ženkleliai. 
Pabaltijo turistų sąskrydžiams, kurių pirmasis įvyko1957 m. Latvijoje, Gaizinkalnse, buvo sukurti 27 ženkleliai, LTSR turizmo sąskrydžiams - tik vienas, LTSR turizmo čempionatams – 13 ženklelių. 
Nuo1959 iki 1979 metų vyko vadinamosios Pavasario turizmo akcijos, kurioms buvo pagaminta 14 skirtingų ženklelių. Žiemos turistinėms akcijoms ,,Snaigė“', vykusioms nuo 1973 m., pagaminta 26 ženkleliai, turistinių klubų sąskrydžiams – 14, organizuotiems žygiams – 10, turistinės dainos konkursams – 2 ženkleliai. 
Lietuvos vandens turistų sąskrydžiams skirti 4 ženkleliai ir 1 medalis, vandens turizmo technikos pirmenybėms – 39, LTSR vandens turizmo rali – 9 ženkleliai. Vandens turizmo sezono uždarymo varžyboms pagaminti 5, vandens turiadoms – 6, vandens turizmo žygiams ir maratonams – 12 ženklelių. 
Kalnų turizmui buvo skirta17 ženklelių. 
LTSR profsąjungų turistų sąskrydžiai įamžinti net 44 ženkleliuose ir 3 medaliuose. Savanoriškos sporto draugijos ,,Nemunas“ turistų sąskrydžiams skirta 15, Savanoriškos sporto draugijos ,,Žalgiris“ turistų sąskrydžiams – 4 ženkleliai. Lietuvos moksleivių turistų sąskrydžiams-varžyboms skirti 26 ženkleliai ir 1 apdovanojimo komplektas. 
Buvo ženklelių, skirtų ir turistiniam transportui. 
Nuo 1960 m. turistiniais maršrutais ėmė važinėti specialūs turistiniai traukiniai, savotiškos turistinės bazės ant ratų. Vienam iš tokių traukinių (,,Lietuva“), 1969 m. buvo pagamintas specialus ženklelis. 
Kelionės autobusais, kurios buvo nemažiau populiarios, taip pat buvo pagerbtos 1972 m. pagamintu ženkleliu. Turistiniam-kruiziniam laivui ,,Litva“ buvo pagaminti net 5 ženkleliai. 
Keliautojai nuosavais automobiliais taip pat turėjo savo ženklelį. Pirmoji šių ženklelių laida pasirodė 1969 metais.
1961 m. Lietuvoje prasidėjęs važiuojančių pakeleivingu transportu sąjūdis taip pat susilaukė ženklelių gamintojų dėmesio. Šio keliavimo būdo mėgėjams buvo pagamintas specialus ženklelis ,,Auto Stop“. 
Ženkleliai daugiausia buvo gaminami iš spalvotųjų metalų, rudinami, juodinami, dengiami emaliu. Keletas ženklelių buvo pagaminta iš plastiko. Iš žinomų ženklelių autorių paminėtini 1. Kinčinas, K. Katkus, Simokaitis. 
Lietuvoje pagaminti ženkleliai buvo palyginti geros kokybės, todėl Lietuvos ženklelių gamintojai susilaukdavo nemažai užsakymų iš sąjunginių turistinių organizacijų ir kitų respublikinių turistinių organizacijų. Lietuvoje buvo gaminami ženkleliai Ukrainos, Baltarusijos, Uzbekijos, Kazachstano, Gruzijos, Azerbaidžano, Tadžikijos, Turkmėnijos turistinėms organizacijoms. 
Turistinių ženklelių gamyba sovietmečiu buvo masinio pobūdžio. Beveik kiekviena turistinė organizacija ar įstaiga turėjo savo ženklelį. Svarbesni turistiniai renginiai taip pat neapsieidavo be ženklelių ir medalių.
Reikia pastebėti, kad tarybinė simbolika turistiniuose ženkleliuose buvo naudojama gana retai. Tuo metu turizmas buvo ne tik laisvalaikio leidimo būdas, bet ir tam tikra kraštotyros forma. Žygių metu buvo artimiau susipažįstama su Lietuvos istorija, kuri sovietmečiu buvo podukros vietoje. Turistinių žygių Kaliningrado srityje ženklelių ,,Sambija - 1974”, ,,Mažoji Lietuva – Nadruva - 1978”, ,,Prūsija - 1980” simbolika atvirai parodo šių žygių istorinę patriotinę dvasią. Tiesa, tuometinė valdžia siekė primesti propagandinį auklėjamąjį pobūdį ir šiam judėjimui. Nuo 1957 iki 1986 m. vyko LTSR pionierių ir moksleivių turistų-kraštotyrininkų ekspedicijos ,,Mano tėvynė - TSRS”. Joms pagamintuose ženkleliuose buvo teigiama, kad tėvynė - ne Lietuva, o visa plati tarybų šalis. Kai kurioms Pavasario turistinėms akcijoms taip pat buvo suteikiamas propagandinis pobūdis. 1962 ir 1963 m. Pavasario akcijos vadinosi ,,7-mečio keliais”, 1965 m. - ,,LTSR XXV-mečio keliais”. 1967 m. Pavasario akcija buvo skirta Didžiojo Spalio revoliucijos 50-mečiui, 1965 m. akcija vadinosi ,,LTSR XXV-mečio keliais”. 1967 m. Pavasario akcija buvo skirta Didžiojo Spalio revoliucijos 50-mečiui. 1969 m.turistinė akcija ,,Lenino keliais” buvo skirta V.Lenino gimimo 100-sioms metinėms. Šioms akcijoms skirtuose ženkleliuose daugiau ar mažiau atsispindėjo jų propagandinis turinys. Nuo1966 m. buvo rengiami sąjunginio komjaunuolių ir jaunimo žygių Komunistų ir tarybinės liaudies kovų ir darbo šlovės vietomis nugalėtojų respublikiniai sąskrydžiai. Iki 1985 m. jų buvo surengta 12. Šių sąskrydžių propagavimui buvo pagaminti 22 skirtingi medaliai ir ženkleliai su grynai tarybine simbolika. Kiek mums žinoma, tuo metu buvo ir keletas turistinių žygių Lietuvos savanorių kovų 1918-1920 m. vietomis, deja, dėl suprantamų priežasčių tokie žygiai nebuvo įamžinti ženkleliuose.
Iki 1991 m. buvo išleista apie 500 ženklelių ir apie 50 medalių ir apdovanojimo komplektų. Situacija pasikeitė Lietuvai atgavus nepriklausomybę. Daugelis turistinių organizacijų dėl lėšų stokos neįstengia užsisakyti savo organizacijos ženklelių. Reta privati turistinė agentūra turi savus ženklelius. 
Turistiniai ženkleliai susilaukė nemažo kolekcininkų-faleristų dėmesio. Kolekcininkai Bronius Žaliauskas ir Antanas Rudzevičius yra sukaupę vertingas turistinių ženklelių kolekcijas. Vilniaus kolekcininkų klubo narys Bronius Žaliauskas dar 1989 metais sudarė ir parengė spaudai turistinių ženklelių katalogą, tačiau iki šių dienų dėl lėšų stokos jis nėra išleistas. Šis katalogas būtų naudingas ne tik kolekcininkams ir muziejininkams, bet ir būtų savotiškas turizmo Lietuvoje istorijos vadovėlis, todėl susilauktų ir platesnės visuomenės dėmesio. 
LNM Numizmatikos skyriuje yra apie 230 turistinių ženklelių ir 45 medaliai. Dauguma jų yra iš chronologiniu principu sudarytų sovietmečio ženklelių kolekcijų, kurios buvo įsigytos 1984 m. iš Antano Rudzevičiaus ir 1988 m. – iš Algimanto Urbono. Kita dalis eksponatų buvo įsigyta iš pavienių asmenų. Rinkinyje daugiausia – net 80 ženklelių - yra skirti įvairiems turistiniams sąskrydžiams. Muziejuje yra visų Lietuvos turistinių bazių ženklelių ir dauguma turistiniam sportui skirtų ženklelių bei medalių. 
Sudarant muziejinius turistinių ženklelių ir medalių rinkinius, nevertėtų per daug dėmesio kreipti į jų spalvinius variantus, kurių gali būti net iki 30, tačiau praverstų įsigyti kuo įvairesnių turistinių organizacijų ir renginių ženklelių bei medalių. Ypač vertingi muziejiniam rinkimui yra turistiniai ženkleliai ir medaliai, priklausę žinomiems keliautojams ir žymiems visuomenės, mokslo ir kultūros veikėjams – turizmo entuziastams. 
Regioniniuose ir vietiniuose muziejuose, renkant turistinius ženklelius, būtų tikslinga ypatingą dėmesį kreipti į to regiono turistinių organizacijų, įstaigų ir jų teritorijoje vykusių įvairių turistinių renginių ženklelius. Todėl būtina bendradarbiauti ne tik su kolekcininkais, bet ir su buvusių bei esamų turistinių klubų nariais, kitų turistinių organizacijų atstovais. 

The History of Lithuanian Tourism in the Tourist-Marks and Medals

Gintaras DŽIOVĖNAS

Lithuanian National Museum, Department of Numismatic

The author of the article reviews the history of the production of the tourist-marks and Medals in Lithuania. The production of those was started in the Soviet period for tourist organizations and on occasion of tourist events as well. Before 1991, there were 200 marks made; also, about 50 medals and reward-sets, produced in the country. Lithuanian national museum’s Department of Numismatic preserves about 230 Lithuanian tourist- marks and 45 Medals.

Contact: Gintaras Džiovėnas
Lithuanian National Museum
1 Arsenalo str., LT-2600 Vilnius
Tel. (+370) 5 212 0250
Fax (+370) 5 2611023.
Email: numizmatika@lnm.lt

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2010.07.16