<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

„LIETUVOS MUZIEJAI“ 2004 m. Nr. 4

SVETUR

Paroda Vienoje
Skaidrė URBONIENĖ
Lietuvos nacionalinio muziejaus Etninės kultūros skyrius

Prodos „15+10: europiniai identitetai“ plakatas
Latvijos tekstilininkės Ritos Blumbergos 1985 m. išaustas gobelenas, vaizduojantis svirną
Vytauto Jaručio (Lietuva) nukaltas kryžius
Krokuvietiškas nešiojamas kalėdinis lėlių tatras-šopka (lenk. szopka), padarytas 1994 m.
Slovėnijai būdingi eksponatai – religinėmis ir pasaulietinėmis scenomis tapytos bičių avilių fasadinės plokštumos – iš Austrijos etnografijos ir liaudies meno muziejaus rinkinių.

Nuotraukos iš LNM archyvo

2004 m. balandžio 21 - rugsėjo 26 d. Vienoje, Austrijos etnografijos ir liaudies meno muziejuje, veikė paroda „15+10: europiniai identitetai“. Parodos-projekto tikslas buvo supažindinti Austrijos žiūrovus su naujomis Europos Sąjungos narėmis per simbolinį, jų identitetą reprezentuojantį objektą.
Projekto organizatoriai kvietė naujų Europos Sąjungos narių etnografinius muziejus ar kitas įstaigas, dirbančias etnologijos darbą, dalyvauti projekte „15+10“. Buvo prašoma atsiųsti vieną šiuolaikinį, jei įmanoma, simbolinį objektą, kurį galima vadinti „tipišku“ tai šaliai. Siunčiamąjį objektą turėjo lydėti ir trumpas komentaras, atskleidžiantis jo simboliškumą tai tautai. Vienos muziejus pageidavo atsiųstuosius objektus įsigyti, todėl prašyta, kad tas objektas nebūtų muziejaus nuosavybė. Ši sąlyga lėmė daugumos atsiųstųjų eksponatų suvenyrinį pobūdį. Šalia atsiųstų darbų, buvo parinktas ir konkrečios šalies objektas iš Austrijos etnografijos ir liaudies meno muziejaus rinkinių. Išleistas ir parodos katalogas. Paroda trumpai pristatyta ir Austrijos etnografijos ir liaudies meno muziejaus internetiniame puslapyje: www.volkskundemuseum.at
Į kvietimą dalyvauti parodoje atsiliepė ir noriai bendradarbiavo visos tuo metu dar būsimos Europos Sąjungos narės. Gavęs pakvietimą, mielai sutiko dalyvauti projekte ir Lietuvos nacionalinis muziejus. Buvo nuspręsta siųsti su lietuvių kryždirbystės tradicijomis susijusį objektą. Kaip žinoma, 2001 m. UNESCO įtraukė Lietuvos kryždirbystės tradiciją į žmonijos žodinio ir nematerialaus paveldo šedevrų sąrašą. Lietuvių kryždirbystė, gyvavusi ir nepalankiausiomis istorinėmis sąlygomis, tebėra išlikusi šiuolaikinėje visuomenėje. Be to, tam tikrais istoriniais laikotarpiais (carinės Rusijos bei sovietų okupacijos metais), kryždirbystė turėjo nacionalinio identiteto simbolio, pasipriešinimo formos prasmę.
Atsižvelgiant į šiuos kriterijus, buvo pasirinkta žinomo tautodailininko kalvio Vytauto Jaručio nukalta geležinė memorialinio paminklo viršūnė-kryžius. Šio tautodailininko paroda 2002 m. buvo surengta Lietuvos nacionaliniame muziejuje, išleistas parodos katalogas. V. Jarutis memorialinių paminklų dekoratyvines viršūnes kuria remdamasis tradicinėmis mažosios architektūros paminklų viršūnėmis, taip pratęsdamas senąsias kalvystės ir kryždirbystės tradicijas. Į Vieną buvo išsiųsta 2000 m. nukalta viršūnė (dydis - 125 x 92 cm).
Austrijos etnografijos ir liaudies meno muziejaus fotoarchyve saugoma 31 fotografija, kurioje įamžinti Lietuvos mažosios architektūros paminklai, varpinės, bokštų smailės su jų viršūnes puošiančiais geležiniais kryžiais. Kaip rašo kuratorė dr. Margot Schindler, prie šių fotografijų nenurodytos paminklų metrikos, neaišku ir iš ko jos įsigytos. Inventoriuose tik pažymėta, kad jos gautos mainais. Kiek galima spręsti iš kataloge publikuojamų nuotraukų pluošto, fotografijos gali būti darytos Balio Buračo. Šios fotografijos sudarė prasmingą kontekstą šiuolaikinio lietuvių tautodailininko sukurtai viršūnei.
Kaip gi save reprezentavo kitos (tuomet dar būsimos) Europos Sąjungos narės? Mūsų artimiausi kaimynai latviai savo nacionaliniu simboliu laiko latvišką sodybą, nes iki XIX a. antrosios pusės latviai buvo žemdirbiai ir būtent žemės ūkis nulėmė dvasinį latvių gyvenimą ir pasaulėžiūrą, teikė įkvėpimo žodinei ir meninei kūrybai. Parodoje latvišką sodybą reprezentuoja tekstilininkės Ritos Blumbergos 1985 m. išaustas gobelenas, vaizduojantis svirną. Latvijos ekspoziciją papildo tautinis moteriškas kostiumas, kurį Austrijos muziejus įsigijo 1993 m. Kostiumas kurtas XX a. 8 dešimtmetyje, jis buvo skirtas tautiniam dainų ir šokių ansambliui.
Estija pristatė porą raštuotų pirštinių, kurias 2003 m. mezgė Kristi Joeste pagal XIX a. vidurio pavyzdį, saugomą Estijos nacionaliniame muziejuje. Estijoje pirštinės buvo plačiai naudotos su jomis susiję nemažai papročių. Šiuolaikinėje Estijoje dauguma žmonių jau pamiršę susijusius su pirštinėmis papročius, tačiau pirštinės ir dabar mielai mezgamos, naudojant tradicines technikas ir raštus.
Austrijos muziejaus eksponatas, reprezentuojantis Estiją, - medžio raižinys, sukurtas 1942 m. dailininko J. Naha ir vaizduojantis tipišką Estijos valstiečio ūkio kiemą su pagrindiniais pastatais ir įrenginiais.
Mūsų kaimynai lenkai parodai pateikė 1994 m. darytą krokuvietišką nešiojamą kalėdinį lėlių teatrą-šopką (lenk. szopka). Šopkos yra tik Lenkijai būdingas reiškinys. Paprotys vaikštinėti su šopka dainuojant ir vaidinant su miniatiūrinėmis lėlėmis religinius, ypač kalėdinius, vaidinimus buvo labai populiarus Krokuvoje nuo XVIII a. vidurio iki Antrojo pasaulinio karo. Šie unikalūs nešiojamo teatro pavyzdžiai populiarino neįprastą literatūrinį žanrą - scenai pritaikytas biblines temas, sumišusias su pasaulietine ir socialine satyra. Šopkose pasirodydavo herojai iš miesto ar kaimo gyvenimo, krokuvietiškų legendų ar istorinių patriotinių įvykių.
Šiandieninės kalėdinės šopkos yra nedidi meno kūriniai, kurių estetika remiasi spalvų gausumu, tiksliu Krokuvos senamiesčio architektūrinių detalių vaizdavimu. Šiuolaikinės šopkos puošiamos valstybine atributika - vėliava, herbu.
Austrijos etnografijos ir liaudies meno muziejus savo rinkiniuose turi ne vieną lenkišką eksponatą. Tarp jų reikšmingumu išsiskiria kalėdinė šopka, sukurta 1910 m. Ji ir eksponuojama parodoje kartu su šių dienų šopka, atsiųsta iš Lenkijos.
Slovakija į parodą atsiuntė fleitą (slovakiškai fujara), įspūdingo ilgio (169 cm), subtiliai ornamentuotą muzikos instrumentą. Tai unikalus, būdingas tik Slovakijai liaudies muzikos instrumentas, atsiradęs XVII a. pabaigoje - XVIII a. pradžioje mažame centrinės Slovakijos Zvoleno regione. Fujaros ilgis būna apie 170 cm. Tradiciškai ji gaminama rankomis iš lapuočių medžių (šeivamedžio, klevo). Kiekviena fujara - tai originalus meninis kūrinys, puoštas raižytais augaliniais ornamentais - Zvoleno regiono tradiciniais liaudies raštais. Tokiomis fleitomis, ganydami avis, grodavo slovakų piemenys. Nuo XIX a. vidurio slovakų fleitos-fujaros laikomos jų nacionalinio identiteto simboliu. Šiandieninė fujara kiek skiriasi nuo senosios. Tai jau nebe piemenų, o sceninis instrumentas, kurio dydis siekia iki 250 cm. Dabar grojama ir kitokia muzika. Be to, šiandien fujara įgauna ir kitą funkciją - ji tampa kaimiško stiliaus interjerų puošmena.
Austrijos etnografijos ir liaudies meno muziejus iš savo fondų parodai parinko dvi figūrėles, vaizduojančias XIX a. - XX a. pradžios po kaimus keliavusius slovakų amatininkus-alavuotojus, bei lėkštę sutvirtintą vielos tinkleliu. Šie slovakų amatininkai keliavo po Europą, „lopydami“ sudužusius keraminius indus arba alavuodami senus virtuvės rakandus bei pardavinėdami pačių padarytus namų apyvokos daiktus. Jų slovakiški drabužiai ir nešami įvairiaspalviai daiktų rinkiniai patraukdavo miestiečių dėmesį. Tipiška regioninė slovakų apranga simbolizavo ir jų techninę kompetenciją. Šiandieninėje Slovakijoje šio senojo amato technika panaudojama šiuolaikinėje taikomojoje-dekoratyvinėje dailėje.
Čekija parodai atsiuntė margučių, margintų 1980-1998 m. Ši liaudies meno šaka nuo XIX a. reprezentavo čekų tautos liaudies meną ir per visą XX a. buvo skatinama ir populiarinama. Todėl iki dabar margutis čekams yra jų liaudies meno ir kultūrinio paveldo simbolis. Čekų margučiai marginami smulkiu geometriniu ornamentu, paįvairintu augaliniais motyvais, ir dažomi ryškiomis spalvomis, iš kurių vyrauja raudona spalva. Labiausiai paplitusi vaško technika. Šiuolaikiniai margučiai marginami laikantis senųjų tradicijų.
Austrijos etnografijos ir liaudies meno muziejus iš savo rinkinių parodai parinko įdomią kėdę, priklausiusią turtingesniems vokiškai kalbantiems Bohemijos ūkininkams. Kėdės grožį sukuria žema ažūrinė atkaltė, sudaryta iš septynių stulpelių ir juos viršuje jungiančio lanko. Stulpeliai - tai išdrožtos žmonių figūros, vaizduojančios muzikantų ansamblį. Pasak kuratorės, šis eksponatas reprezentuoja aukštesniųjų gyventojų sluoksnių gyvenamųjų patalpų apstatymo tendencijas ir yra tinkamiausias vokiškai kalbančios Bohemijos visuomenės dalies identitetui atskleisti.
Slovėnija parodai pristatė suvenyrinių žardinių modeliukų. Žardinė - tai stulpinis pastatas su dvišlaičiu stogu kur vietoj sienų - stulpuose horizontaliai įtvirtintos kartys, skirtos javams, dobilams, šienui džiovinti. Žardinių būta ir kitose šalyse, tai nėra išimtinai slovėniškas reiškinys, tačiau Slovėnijoje jos pasižymi ypatinga įvairove, čia išskiriami net 9 jų tipai. Medinės žardinės buvo neatskiriama Slovėnijos peizažo dalis ir tapo jų kultūros simboliu. Žardinės šiuolaikinėje Slovėnijoje tapo vienu populiariausių suvenyrų turistams.
Austrijos muziejus iš nemažos kolekcijos slovėniškų eksponatų parodai parinko įdomių ir unikalių, tik Slovėnijai būdingų eksponatų - religinėmis ir pasaulietinėmis scenomis tapytą bičių avilių fasadinių plokštumų.
Vengrija į parodą atsiuntė suvenyrinį Tokajaus vyno butelį. Karpatų regionas yra puiki vieta vynuogininkystei, ypač baltiesiems vynams gaminti. Tokajaus vynas šlovina vengrų vyndarius visame pasaulyje, o jis pavadintas Tokajaus kalno, stūksančio Šiaurės rytų Vengrijoje, vardu. Šis vynas jau kelis šimtmečius puikiai vertinamas Europoje. Jis dažniausiai dovanojamas užsienio svečiams kaip specifinis vengriškas suvenyras. Tačiau, kaip rašoma kataloge, modernūs laikai keičia papročius. Vengrai iš vyną geriančios tautos vis labiau tampa alų geriančia tauta. Todėl, siekiant parodyti gėrimų vartojimo pasikeitimus, šalia Tokajaus butelio parodoje eksponuojami ir arbatos puodelis, bokalas bei cocacolos skardinė.
Nors Vengrija buvo glaudžiai istoriškai susijusi su Austrija, tačiau muziejuje vengriškų eksponatų negausu, nes tame regione tyrinėjimus vykdė 1872 m. įkurtas Budapešto etnografijos muziejus. Parodai išrinktas E. Fisherio įmonės Budapešte pagamintas kavos servizas iš Art Nouveau periodo (1920 m.). Servizo dalys dekoruotos stereotipiniais tradicinio vengrų kaimo gyvenimo epizodais, vaizduojančiais mergaitę, ganančią žąsis, piemenį prie šulinio, vengrišką sodybą ir kt.
Toliausiai geografiškai nutolusios ir mažiausiai mums pažįstamos, todėl ir atrodančios egzotiškiausiai dvi naujos Europos Sąjungos narės - Malta ir Kipras. Tai nedidelės valstybės, įsikūrusios Viduržemio jūros salose. Malta kaip tradicinių amatų pavyzdį pristatė mūsų akiai visai neegzotišką, netgi primenančią lietuvišką, nedidelę nėrinių servetėlę. Tai apskritas ažūrinis nėrinys (skersmuo 26 cm) su Maltos kryžiaus motyvu viduryje. Nėrinių nėrimas Maltoje žinomas nuo XVI a., o XVII a. viduryje Maltoje ir gretimoje Goco saloje nėriniai jau buvo plačiai paplitę. Ir šiuolaikinėje Maltoje nėrinių kūrimas yra gyvas amatas.
Kita sritis, kuria didžiuojasi maltiečiai - tai jų kalba ir folkloras. Maltiečių pasakos, legendos, dainos, mįslės tapo viena svarbiausių mokslo tiriamųjų sričių, sudominusi ne vieną kitų šalių lingvistą. Parodoje muziejus eksponuoja kelis XX a. pradžioje išleistus užsienio lingvistų leidinius apie maltiečių kalbą ir folklorą.
Kipras parodai pristatė suvenyrines saldumynų dėžutes. Šioje šalyje, kaip pažymima kataloge, suvenyrų parduotuvėse gausu spalvingų kiprietiškų saldumynų dėžučių, kurių pagrindinis dekoro motyvas - Afroditės atvaizdai, kviečiantys patirti romantiškų įspūdžių šioje saloje, kuri turistams dar pristatoma kaip grožio ir meilės deivės Afroditės sala.
Austrijos etnografijos ir liaudies meno muziejus savo rinkiniuose neturi kiprietiškų eksponatų, todėl kuratorei teko kreiptis į Kittsee miestelio etnografijos muziejų, kuriame išsirinko pintą šiaudinį padėkliuką su spalvingu aštuonialapės gėlės žiedu viduryje. Šiandien tokie pinti padėklai kartais siūlomi turistams kaip tipiški Kipro suvenyrai.
Paroda „15+10: europiniai identitetai“ Austrijos etnografijos ir liaudies meno muziejus pažymėjo naujų narių priėmimą į Europos Sąjungą, supažindino su įdomiu ir turtingu šių šalių kultūriniu paveldu, dar menkai pažįstamu Austrijos gyventojams.

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2005.06.03