<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

„LIETUVOS MUZIEJAI“ 2004 m. Nr. 4

SVETUR

Pinigai ir karas: VI numizmatinė konferencija Supraslyje
Eduardas REMECAS
Lietuvos nacionalinio muziejaus Numizmatikos skyrius

Konferencijos „Pinigai ir karas“ dalyviai (iš kairės): Karlis Aizsils (latvija), Eduardas Remecas, Dalia Grimalauskaitė, Stanislovas Sajauskas (Lietuva)
Konferencijos žetonas. Autorius Kazimieras Droždzas. Varis, skermuo 22 mm

Nuotraukos iš E. Remeco archyvo

2004 m. rugsėjo 9-11 d. Balstogėje (Lenkija) ir Supraslyje (20 km nuo Balstogės) tradiciškai vyko jau VI tarptautinė mokslinė numizmatikos konferencija.
Šioje, nuo 1996 m. kas dvejus metus organizuojamoje konferencijoje dalyvauja Baltarusijos, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, Slovakijos ir Ukrainos mokslininkai, muziejų darbuotojai bei kolekcininkai. Pagrindiniai konferencijos organizatoriai yra Lenkijos numizmatų draugija ir Balstogės karo muziejus bei jau antrąją konferenciją padedanti organizuoti - Balstogės aukštesnioji ekonomikos mokykla. Kaip ir kiekvieną kartą, konferencija turėjo savo tematiką, šį kartą - „Pinigai ir karas“.
Per tris konferencijos dienas turėjo būti perskaityti 38 pranešimai, tačiau, ne visiems konferencijos dalyviams atvykus, jų sumažėjo iki 30. Pirmąją dieną konferencija vyko Balstogės ekonomikos mokyklos salėje. Čia konferencijos dalyvius pasveikino organizatoriai bei rėmėjai - Balstogės miesto valdybos pirmininkas bei pagrindinio rėmėjo - Lenkijos nacionalinio banko (Narodowy bank Polski) atstovas. Vėliau jau buvo skaitomi pranešimai. Įvadinis pranešimas buvo skirtas konferencijos temai, kiti - antikinėms ir seniausioms lenkiškoms monetoms.
Antrąją konferencijos dieną pranešimai buvo skaitomi Supraslyje. Ši diena buvo skirta XIV - XX a. pinigams. Skirtingai nuo pirmosios dienos, kur beveik visi pranešimai buvo lenkų, antrąją dieną pagrindiniai pranešėjai buvo iš istorinės Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės - Baltarusijos, Lietuvos, Ukrainos. Buvo išklausyta gana daug įdomių pranešimų. Ypač daug dėmesio susilaukė kolekcininkų iš Baltarusijos pranešimai, nes buvo pateikta informacija apie iki tol buvusius nežinomus retų pinigų radinius. Iš lietuvių pranešimus skaitė Kultūros paveldo centro archeologas numizmatas Eugenijus Ivanauskas - apie Žygimanto Augusto Livonijai kaldintas monetas, Lietuvos nacionalinio muziejaus numizmatas Eduardas Remecas - apie Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 1652-1653 m. monetas, pastarojo muziejaus Numizmatikos skyriaus vedėja Dalia Grimalauskaitė - apie XIX a. - XX a. pr. numizmatinius praradimus Lietuvoje, Kauno M. K. Čiurlionio dailės muziejaus numizmatas Stanislovas Sajauskas - apie Pirmojo pasaulinio karo pinigus (Dahrlenkasse Ost).
Trečioji konferencijos diena buvo skirta Antrojo pasaulinio karo praradimams ir to laikotarpio pinigams.
Konferencijos dalyviai paskutinę konferencijos dieną dalyvavo išvykoje po Balstogės apylinkes: aplankė UNESCO globojamą garsųjį Belovežo nacionalinį parką, Balstogės karo muziejuje atidarė vieno iš konferencijos dalyvių slovako Zbyšeko Šusteko popierinių pinigų parodą „Pinigai ir karas“.
Džiugu, kad konferencijos organizatoriai kiekvieną kartą sugeba surengti aukšto lygio tarptautinę konferenciją. Ir nors rėmėjai ne visuomet yra tie patys bei vienodai dosnūs, tačiau Supraslyje vykstančių numizmatikos konferencijų organizavimui neprilygo nei viena pastaruoju metu toliau į rytus organizuota numizmatikos konferencija. Kiekvienas toks renginys yra vainikuojamas pranešimų leidiniu. Pastarosios konferencijos straipsnių rinkinys turėtų pasirodyti artimiausiu metu. Kaip visada, konferencijai atminti buvo nukaldinti atminimo žetonai, išleisti kalendorėliai bei specialiu konferencijos antspaudu pažymėti 1982 m. laidos Lenkijos 20 zlotų banknotai.

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2005.06.03