<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

„LIETUVOS MUZIEJAI“ 2004 m. Nr. 4

SUKAKTYS

Visas gyvenimas arba Adomo Petrausko turtai Uoginių kaime
Violeta ALEKNIENĖ
Kupiškio etnografijos muziejus

Adomas Petrauskas 1997 m.
A. Petrauskas 2004 m. spalio 6 d., švęsdamas savo 90-ąjį gimtadienį
A. Petrausko 90-ojoį gimtadienio šventės dalyviai 2004 m. spalio 6 d.į
A. Petrauskas prie muziejaus 2004 m. spalio 6 d.
Jubiliejinės ekspozicijos A. Petrausko muziejuje atidarymo akimirka

Nuotraukos iš KEM archyvo

Asmenybė
Gandai apie Kupiškio rajono Uoginių kaime muziejų įkūrusį Adomą Petrauską sklinda ne tik po visą Lietuvą. Jo muziejumi domisi atvykę turistai, svečiai iš kitų valstybių. Nuo muziejaus veiklos pradžios prabėgo 30 metų, o ir jo įkūrėjas 2004 m. spalio 6 d. atšventė 90-ąjį gimtadienį. Šio žmogaus nuveiktus darbus geriausiai apibūdina Juozo Baltušio žodžiai:
„Daug mačiau muziejų visokių plačiame pasaulyje, o labiausiai sujaudino Uoginių Adomo Petrausko sukaupti etnografiniai turtai. Čia viskas šneka širdžiai ir protui, parodo, kaip mūsų protėvių būta, gyventa, kokį vargą pakelta. Lenkiu galvą prieš mieląjį Adomą Petrauską ir visus geros valios žmones, savo rūpesčiais sutelkusius neįkainuojamas vertybes giliam mūsų tautos praeities, jos būdo, jos gražiausių bruožų pažinimui“.
Adomas Petrauskas gimė 1914 m. spalio 6 d. Kupiškio rajone, Uoginių kaime. Šis kaimas istoriniuose šaltiniuose minimas nuo 1585 metų. Uoginiuose praėjo trijų Petrauskų giminės kartų gyvenimas. Adomo prosenelis atvykęs į šiuos kraštus prieš du šimtmečius pasakė: „Aš čia gyvensiu!“.
Atvykėlio žodžiai išsipildė. Už sugautą Pyvesos upėje žuvį nusipirko vieną valaką žvyruotos žemės ir pasiliko Uoginių kaime. Žemę prosenelis paliko sūnui Jokūbui Petrauskui. Senelio troboje prieš 90 metų pasaulį išvydo ketvirtas Petrauskų šeimos vaikas - sūnus Adomas. Jis tęsė šios giminės išskirtinį bruožą - savotišką bendravimą su gamta ir dievu.
Adomas Petrauskas, baigęs keturis Uoginių kaimo mokyklos skyrius, liko gyventi tėvų namuose. Iki 1948 metų dirbo ūkio darbus, tarnavo Lietuvos kariuomenėje, daug laiko praleisdavo klajodamas ir meškeriodamas Pyvesos upės pakrantėse, giedodamas Antašavos bažnyčios chore, vaidindamas kaimo jaunimo renginiuose, spektakliuose. Be jo šmaikštaus žodžio, dainuojamų dainų nepraeidavo nei viena kaimo vakaruška.
Sovietinė kolektyvizacija pakeitė šviesuolio ir jo šeimos gyvenimą. Per vienerius metus Adomui Petrauskui teko palaidoti tėvą, sūnų ir žmoną, besilaukiančią kūdikio. Užaugo tik dukra Onutė.
Ne savo noru jis buvo išrinktas pirmuoju kolūkio pirmininku, kiek vėliau - brigadininku, revizijos komisijos pirmininku...Tačiau šis laikotarpis nepakeitė jo mąstymo ir įsitikinimų. Per gyvenimą keliavo sau ir kitiems primindamas „Kas su Dievu padeda, tam Dievas padeda“.
Kas paskatino Adomą pradėti rinkti savo krašto istorines vertybes, iš laukų tempti akmenis, patikusias medžio šaknis? Jo neramus būdas ir rankos susižalojimas! Atitempti akmenys, medžių šakos kieme virto nuostabiais žvėreliais, gyvuliais, pasakų herojais. Kiekviena girna tarytum kalbina akmenį, kryžių.
Aplinkinių kaimų gyventojai žinodami, ko Adomėliui reikia, patys atveždavo niekam nereikalingų daiktų. Muziejaus knygoje jis įrašė visus, kurie ką nors atvežė. Taip per kelias dešimtis metų buvo surinkti 3835 eksponatai. Už išsaugotas neįkainuojamas vertybes mūsų tautos praeičiai ir būdui pažinti 2001 m. birželio 21 d. A.Petrauskui buvo suteiktas Kupiškio krašto garbės piliečio vardas.

Muziejus
Muziejus Adomo Petrausko tėvo žemėje atsirado nuo mažos vyželės. Klėtyje per vieną suėjimą timptelėjus virvelę, nukrito dukters Onutės vyža. Jis pakabino apavą ant virvelės ir pasakė: „Bus muziejus“. Muziejaus įkūrimo pradžia laikomi 1969 metai. Kelerius metus eksponatus Adomas Petrauskas kaupė klėtyje, gyvenamojo namo kambaryje. Vėliau, padedamas J.Nako, A.Vaižmužio, J.Notkaus, muziejaus teritoriją išplėtė. Buvo pastatyta klėtis, padargynė, gyvenamoji troba. Savamokslis kaimo meistras J.Laužikas muziejaus teritorijoje sukonstravo ir pastatė originalų pastatą-bokštą. 1975 m. įvyko net oficialus muziejaus atidarymas.
Per trisdešimt metų sukaupta įvairiausių eksponatų - nuo liaudies buities reikmenų iki mūsų laikų tautodailininkų darbų. Muziejuje ne vien lankytojų akį džiugina XIX a. pabaigos - XX a. pradžios buities etnografijos eksponatai. Istorijos kampelyje kabo didžiulės, sunkios, nuo metų ilgumo surūdijusios katorgos grandinės, sargybinių kirviai, šalmai, ginklų dalys, lenkų ir lietuvių kalba išleistos knygos, senos fotografijos.
Kieme yra daugybė akmenų, girnų, medžio šaknų. Kiekvienas gamtos eksponatas čia turi savo vietą. O tarp jų didingai į viršų kyla juodi šimtamečių ąžuolų kamienai. Juos A.Petrauskas su kaimo žmonėmis parsivežė nuo Pyvesos upės kranto. Dirbta, mąstyta ir kurta. Daug kam atrodo, kad šimtamečio juodojo ąžuolo šerdis susišaukia su pačio Adomo dvasine tvirtybe.
Dabar A.Petrausko muziejų sudaro kompleksas pastatų, kurie pilni eksponatų. 1996 m. muziejininkas visą savo triūsą padovanojo Kupiškio r. savivaldybei. Taip Uoginių kaime įkurtas muziejus tapo Kupiškio etnografijos muziejaus filialu, kurio pagrindinį rinkinių fondą sudaro 2071, o pagalbinį - 1764 Raštijos, Dailės, Buities etnografijos, Gamtos skyrių eksponatai.
Kiekvieno lankytojo pažintis su muziejumi paprastai baigdavosi geltonoje originalios architektūros pilaitėje: ant aukštų akmenų pakylėtas milžiniškas sodietiško vežimo ratas ir stebuklingi laiptai į antrą, trečią jos aukštą ir apžvalgos aikštelę. Stovint bokšto aikštelėje ir žvelgiant į lygių laukų panoramą A.Petrauskas ištardavo: „Ar gražu?!“.

Jubiliejus
2004 metų spalio 6 d. A.Petrausko sodyboje šurmulys. Pasveikinti kraštotyrininko bei muziejininko su 90-uoju gimtadieniu surinko Kupiškio r. savivaldybės, Etnografijos muziejaus, kultūros centro, viešosios bibliotekos, seniūnijos darbuotojai, Antašavos ir aplinkinių kaimų gyventojai, Seimo narys V.Rinkevičius. Aukščiausiasis A.Petrauskui dovanojo šiltą, beveik vasarišką, gimtadienio dieną.
Grojant Panevėžio miesto kanklininkių ansambliui „Sigutė“ pro trobos duris susirinkusieji pamatė vežimėlyje sėdintį, šiltu apklotu apgaubtą žilagalvį A.Petrauską. Viską suprasti, kas vyksta aplinkui, Adomui turbūt buvo sunku. Gyvenimo laikas pasigrobė ir nusinešė nežinion jo gyvybingumą ir temperamentą.
Šalia Adomo vyksta jubiliejinių iškilmių veiksmas: skamba kanklės, šiltus žodžius taria muziejaus specialistės A.Dluckienės pristatyti svečiai, moterys jubiliatą apvainikuoja iš rudens astrų nupintu vainiku, muziejininkai užriša išaustą juostą. Kupiškio r. savivaldybės meras L.Apšega pasakė, kad šis kiemas brangus kiekvienam kupiškėnui kaip ir pats Adomas. Ir dabar, kai mūsų gyvenimai rieda atgal, turime progos atsigręžti atgal ir pasižiūrėti, ar esam nuveikę bent dalelę to, ką nuveikė Adomas Petrauskas. Kai kieme šurmulį pakeitė dainos „Ilgiausių metų“ žodžiai, jubiliatas rankomis užsidengė veidą. Vadinasi, Adomėlis kažką suprato.
Senojo muziejininko dukra Onutė Karpienė visiems svečiams dėkodama priminė senokai pasakytus tėvo žodžius „Tu pamatysi, vaikel, aš gyvenime dar vienąkart sublizgėsiu“.
Matyt, jau ir tuomet šviesuolis puoselėjo mintį rinkti gimtojo ir aplinkinių kaimų senienas, viską kas primena praeitį.
Žentas Vidmantas Karpis senolį nuvežė į muziejaus teritoriją. Nuvargintas šventinio šurmulio mažai jis džiaugėsi savo rankomis išpuoselėtu kampeliu.
Svečiai nesiskirstė. A.Dluckienės pakviesti visi pakilo į muziejaus bokšto antrąjį aukštą, kur buvo pristatoma nauja ekspozicija apie A.Petrauską, jo šeimą, apie Uoginių kaimą ir iš jo kilusius bajorus bei mokslo ir meno šviesuolius. Lankytojai apžiūrėdami ekspoziciją susipažino su muziejininko gyvenimu ir veikla. Daug vietos joje yra skirta Lietuvos pynėjų pynėjui iš vytelių Petrui Jankauskui, nes jis yra A.Petrausko jaunystės draugas. Ekspozicijoje vietą surado P.Jankausko dovanoti įvairiausi pinti daiktai, simboliniai drabužiai, senosios fotografijos, dokumentai.
Įrengti naują ekspoziciją padėjo šiame kaime jau XVI amžiuje gyvenusios bajorų Daugėlų giminės palikuonis A.Daugėla. Vienintelis atvykęs į protėvių žemę džiaugėsi, kad taip unikaliai ir prieinamai yra pateikiama mažo Lietuvos kaimo istorija. Svečių išsakytas mintis sušildė Panevėžio miesto kanklininkių ansamblio „Sigutė“ atliekamos liaudies dainos ir melodijos. „Taip viskas čia tikra“ - po renginio pasakė jubiliato dukra Onutė Karpienė. Ji teisi, nes A.Petrauskas labai mėgo klausytis kanklių muzikos.

In memoriam
Adomas Petrauskas su įkurtu muziejumi nesiskyrė iki pasakymo: „Nebeturiu sveikatos“. Suspėjęs atšvęsti savo 90-ties metų jubiliejų Adomas Petrauskas 2004 m. gruodžio 11 d. iškeliavo į Anapilį. Per jubiliejų jaunystės draugams uždainavus dainą, jo skruostu nuriedėjusi ašara lyg tapo atsisveikinimu su gyvenimu.
A.Petrauskas sugebėdavo savo paprastumu, nuoširdumu, įtikinančiu pasakojimu pasiekti kiekvieno lankytojo protą ir širdį. Nereikėjo jam nei veidmainiauti, nei tuščiažodžiauti. Kasdienės gyvenimo dienos buvo skirtos žmogui ir tautos praeičiai pažinti.
Adomo Petrausko muziejų lanko moksleiviai iš visos Lietuvos. Kupiškio r. bendrojo lavinimo mokyklų humanitarinių dalykų pedagogai, pradėdami įgyvendinti naujas edukacines idėjas, jų įgyvendinimo vietą pasirenka A.Petrausko muziejų. Čia jie, dar esant gyvam muziejininkui, sužinodavo apie praeitį, mokydavosi suprasti, kad tautos gyvenimas nesibaigia kartų pasikeitimu.
Tegul šioje erdvėje atliekamas darbas tampa V.Džeimso minčių „teisinga yra tik tokia idėja, tokia teorija, kuri padeda suvokti objektą, padeda pasiekti patenkinamų rezultatų ir turi praktinių patarimų individui, yra jam naudinga“ išsipildymu.

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2005.05.31