<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

„LIETUVOS MUZIEJAI“ 2004 m. Nr. 4

RINKINIAI

Kraštiečio dovanos Joniškio muziejui
Daliutė PETRULIENĖ
Joniškio istorijos ir kultūros muziejus

P. Mataitis (centre, su ąžuolų lapų vainiku) per savo 70 metų jubiliejų Joniškio miesto dienos šventėje  (2003-06-28). 
Nuotr. iš JIKM rinkinių
Padovanotas kontrabosas.
I. Osipovos nuotr.

Kiekvienais metais Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus fondai pasipildo naujais eksponatais. Dalis jų - kraštiečių dovanos.
Vilniuje gyvenantis Povilas Mataitis 2003-2004 m. muziejui dovanojo nemažai eksponatų, susijusių su jo vadovaujamo lietuvių folkloro teatro veikla, bei asmeninių daiktų. Tai 4 sermėgos (sukurtos D. Mataitienės, naudotos Lietuvių folkloro teatro spektaklyje „Lietuvių gaidos“), muzikos instrumentai - 8 pučiamieji ragai, 8 pūstukai, 2 lamzdeliai, kontrabosas su stryku, 2 kanklės (vienos gamintos 1939 m. kanklių meistro S.Rudžio iš Krekenavos, kitos - suvalkietiškos, pagamintos teatro dirbtuvėse pagal Skriaudžių kanklių meistro K.Naudžiaus pavyzdį ir naudotos spektakliuose „Mano kanklės paauksuotos“, „Nukrėskime rasą paauksuotą“). Dovanota kepurė, pinta iš šiaudelių, ir naudota muzikiniame mitologiniame vaizdelyje „Mįslė“.
P. Mataitis gimė 1933 m. birželio 26 d. Drąsutaičių kaime (dab. Satkūnų sen., Joniškio r.). 1940-1944 m. mokėsi Drąsutaičių pradinėje mokykloje, 1944-1952 m. - Joniškio I vidurinėje mokykloje, 1952-1957 m. studijavo Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultete, 1952-1953 ir 1954-1958 m. - J.Tallat-Kelpšos aukštesniojoje muzikos mokykloje (dainavimo specialybė), 1958-1963 m. - Lietuvos valstybinėje konservatorijoje (choro dirigavimo specialybė), 1966-1968 m. stažavosi Leningrado konservatorijoje.
P. Mataitis - pedagogas, lietuvių folkloro teatro įkūrėjas ir vadovas, režisierius, choro dirigentas, folkloro žinovas, pedagogas, Lietuvos muzikų sąjungos, Lietuvos teatrų sąjungos narys, liaudies kultūros puoselėtojas. Gerai išmanydamas savo tautos istoriją, tautosaką, mitologiją, bendrąjį kultūros paveldą, suradęs folkloro ir šiuolaikinio meno sintezės būdą įgyvendino originalų sumanymą - sukūrė folkloro teatro žanrą.

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2005.06.03