<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

„LIETUVOS MUZIEJAI“ 2004 m. Nr. 4

RINKINIAI

Fotografo Chaimo Kaplanskio kūrybinis palikimas „Alkos“ muziejuje
Marina PETRAUSKIENĖ
Žemaičių muziejaus „Alka“ Fototekos skyrius

Fotografo Ch. kaplanskio šeima.  Centre sėdi Ch. Kaplanskis ir jo žmona Taubė.
Feiska Kaplanskaitė su vyru Ischaku Taicu (nužudyti 1941 m.).

Nuotraukos iš „Alkos“ muziejaus rinkinių

2004 m. „Alkos“ muziejus įgyvendino projektą „Chaimas Kaplanskis - ženkliausias XIX a. pab. - XX a. vid. Telšių fotografas“, skirtą fotografo Chaimo Kaplanskio (1894-1935) kūrybiniam palikimui, saugomam muziejaus fonduose, sutvarkyti ir paskelbti visuomenei.
Imtis šio sumanymo paskatino muziejuje saugoma stiklinių negatyvų kolekcija. 1999 metais, vykstant muziejaus rūmo rekonstrukcijai, buvo atrastas didžiulis stiklinių negatyvų lobis. Jį statybininkai aptiko po laiptais, vedančiais į rūsį, prie pamato sienos. Negatyvai buvo paslėpti karo metais muziejaus direktoriaus Prano Genio rūpesčiu. Tokiu būdu P. Genys yra išsaugojęs ir daugiau eksponatų nuo sunaikinimo, tačiau jis negalėjo numatyti, kad šios muziejinės vertybės dienos šviesą išvys tik praėjus pusei amžiaus.
Atrastoji negatyvų kolekcija yra unikalus tarpukario Telšių fotografų kūrybinis palikimas, vertas ypatingo dėmesio, nes tai - mūsų krašto istorija. Dalį lobio sudaro Chaimo Kaplanskio paviljoninė fotografija, atspindinti įvairius to laikotarpio Telšių gyventojų sluoksnius ir žydų bendruomenę. Negatyvų būklė labai bloga. Tik apžiūrėjus radinį, iš karto buvo išmesta per 1000 visiškai sugedusių negatyvų. Labiausiai nukentėjo buvę palaidi, geriau išsilaikė negatyvai dėžutėse ir krūvos viduryje, kur jie labiau buvo apsaugoti nuo drėgmės, pelėsių, dulkių ir žemių. Tačiau ir jų amžius nebeilgas. Kad šie svarbūs mūsų istorijai ir kultūrai vaizdai nepražūtų, nutarta skubiai juos gelbėti. Taip gimė sumanymas kompleksiškai sutvarkyti muziejuje saugomą Ch. Kaplanskio kūrybinį palikimą ir jį suskaitmeninti.
Telšių fotografijos istorijoje Ch. Kaplanskis paliko gilų pėdsaką. 1894 m. jis gavo valdžios leidimą Telšiuose atidaryti fotografijos saloną, kuris produktyviai veikė daugiau nei pusę amžiaus, iš jų vien Kaplanskių šeimai priklausė 47 metus. Fotografo kūrybinis palikimas turtingas portretais, senojo miesto vaizdais. Ch. Kaplanskis mirė 1935 m. Trys Kaplanskių vaikai pasirinko fotografijos amatą. Fotografijos saloną paveldėjo dukra Feitska su vyru Izchaku Taicu. Tačiau Kaplanskių fotosalono paveldėtojų likimas tragiškas. Jie - 1941 m. holokausto aukos. Tik Feitskos dukrai Rachelei likimas buvo gailestingas. Ją išgelbėjo buvusi Kaplanskių šeimos tarnaitė Domicėlė Pagojutė.
Siekdami atskleisti išsamesnę Kaplanskių šeimos fotografinę veiklą, surengėme ekspediciją Telšiuose, taip pat į projektą įtraukėme muziejuje saugomas fotografo nuotraukas su spaudais.
Projektą labai praturtino gautos žinios ir fotografijos iš Kaplanskio vaikaičio Meyerio Averbucho, gyvenančio Škotijoje, kuris buvo atvykęs į muziejų. Jis apie vykdomą projektą sužinojo perskaitęs Lietuvos žydų bendruomenės laikraštyje „Lietuvos Jeruzalė“. Laikraštis leidžiamas keturiomis kalbomis ir platinamas visame pasaulyje. Mums labai padėjo ir Telšių gyventojai. Projektą finansiškai parėmė Lietuvos kultūros ministerija, Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas, Telšių rajono savivaldybė, UAB „Kaita“, Telšių žydų bendruomenė.
2004 m. spalio 8 d. „Alkos“ muziejuje įvyko projekto pristatymas ir Kaplanskių fotografijos paroda. Projekto pristatyme dalyvavo, palankiai jį vertino ir paskatino pradėtą darbą tęsti Telšių rajono savivaldybės Kultūros skyriaus vedėja Danutė Mikienė, Telšių apskrities viršininkas Kazys Lečkauskas, apskrities administracijos sekretorius Vaclovas Vaičekauskas, Telšių rajono meras Vytautas Urbanavičius. Renginyje dalyvavęs Telšių apskrities žydų bendruomenės pirmininkas Rafaelis Genys pažymėjo, kad jis giliai sujaudintas prisimintu žydų kultūros paveldu. Menotyrininkė, Vilniaus dailės akademijos Telšių dailės fakulteto prodekanė Algimanta Dargienė, apžvelgdama Kaplanskių fotografinį palikimą akcentavo jų darbų vaizdų meniškumą, sugebėjimą portretuose atskleisti asmenybes, atkreipė dėmesį į fotografo režisūrinį braižą. Projekto pristatyme dalyvavo Telšiuose svečiavęsis Europos parlamento narys Justas Vincas Paleckis.
Projekto tikslas buvo pristatyti visuomenei dar niekur neskelbtą, autentišką fotografo Ch. Kaplanskio ir jo šeimos fotografinį palikimą, atkreipti specialistų dėmesį gilesnėms ir įvairiapusėms fotografinio ir istorinio paveldo studijoms. Medžiagos pristatymas skaitmeninėje erdvėje išplės potencialių muziejaus lankytojų auditoriją, garsins Lietuvą pasaulyje. Tikimasi, jog fotografinių vaizdų saugojimas kompaktinėse plokštelėse padės išsaugoti ir pažinti šį svarbų kultūros paveldą ateinančioms kartoms.
Kompaktinėje plokštelėje 249 vaizdai, tačiau tai dar ne visas Ch. Kaplanskio fotografinis palikimas muziejuje. Projektas bus tęsiamas.
Šio projekto dėka atverstas dar vienas mūsų turtingos istorijos puslapis, menantis ir žydų gyvenimą Telšiuose.

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2005.06.03