<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

„LIETUVOS MUZIEJAI“ 2004 m. Nr. 4

PARODŲ SALĖSE

Dovana jaunystės miestui: nauji atradimai
Violeta KRIŠTOPAITYTĖ
Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus Vaizduojamosios dailės skyrius

Mykolo Žilinsko dailės galerija. Architektai E. Miliūnas, S. Juškys, K. Kisielius
Parodos „Dovana jaunystės miestui: nauji atradimai“ fragmentas
Hambach Johann Michael (XVII a. vid. – po 1686). Natiurmortas su kumpiu
„Kolekcininko svetainė“, atkurianti M. Žilinsko namų Berlyne aplinką
Gimignani Lodovico (?) (1643 05 19–1697 06 26). Heraklis ir Omfala

Nuotraukos iš NČDM archyvo

2004-ųjų rugsėjo 29-ąją paminėtas vieno didžiausių Lietuvos kultūros istorijoje kolekcininko, mecenato Mykolo Žilinsko gimimo šimtmetis.
Kaune jis įprasmintas paroda, kuri visuomenei pristatė naujausius Nacionaliniame M.K.Čiurlionio dailės muziejuje saugomos M.Žilinsko kolekcijos tyrinėjimus. Turbūt neįmanoma geriau pagerbti kolekcininko nei gilinant, tikslinant informaciją apie jo surinktus darbus, patvirtinant pirmines autorystes ar nustatant naujas ir taip suteikiant vis augančio brandumo ir vertės jo viso gyvenimo darbui. Atsižvelgiant į parodos intenciją, ji buvo pavadinta „Dovana jaunystės miestui: nauji atradimai“.

Apie mecenatą ir jo kolekciją
M. Žilinskas gimė 1904 m. rugsėjo 29 d. Smalininkų kaime, Marijampolės apskrityje, daugiavaikėje ūkininkų šeimoje. 1925 m. baigė „Aušros“ gimnaziją Kaune, 1925-1932 m. studijavo istoriją ir teisę Vytauto Didžiojo universitete. Antrojo pasaulinio karo metais tęsė studijas Humboldto universitete Berlyne ir Sorbonos universitete Paryžiuje. Jau 1925 m. pradėjo žurnalistinę veiklą: rašė į „Lietuvos aidą“, „Ūkininko patarėją“, Amerikos lietuvių spaudą, dirbo „Vyriausybės žinių“ redaktoriumi. Nuo 1933 m. M. Žilinskas buvo Valstybės saugumo departamento Spaudos skyriaus viršininkas, nuo 1936 m. Ministrų kabineto kanceliarijos direktorius. Jis aktyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje - buvo Šaulių sąjungos narys, Vilniui vaduoti sąjungos reikalų tvarkytojas, pasižymėjo kaip sumanus ir ryžtingas verslininkas bei pradedantis kolekcininkas. Už savo veiklą apdovanotas Vytauto Didžiojo penktojo laipsnio ordinu ir „Nepriklausomos Lietuvos“ medaliu.
1940 m. birželio 30 d. Mykolas Žilinskas priverstas emigruoti. Lietuvoje liko viskas: šeima, namai, giminės, darbai ir sukauptos vertybės, jaunystės prisiminimai. Išsivežtas tik nuolat lydėsiantis Tėvynės ilgesys. Naujasis emigrantas buvo trumpam apsistojęs Prancūzijoje, Belgijoje, vėliau visam laikui įsikūrė Vakarų Berlyne. Čia įsigijo nekilnojamo turto, tapo verslininku, sukaupęs pakankamai lėšų, dar kartą ėmėsi kolekcionavimo. Pradėjęs be jokio meninio pasirengimo, be specialių žinių, netrukus ėmė garsėti kaip aktyvus žymiausių pasaulio meno aukcionų dalyvis, jo pavardė randama svariausiuose aukcionų kataloguose. Vis tik pagrindinis jo tikslas buvo ne kaupti turtus, o panaudoti juos lietuvybei įprasminti.
„...meilę Lietuvai reikia darbu įrodyti... Aš gyvenu tam, kad parodyčiau, ką gali vienas lietuvis, jeigu jis labai myli Lietuvą“. Ir Mykolas Žilinskas tai įrodė: padovanojo Lietuvai vertingą lituanistinę biblioteką, Nobelio premijos laureatų veikalų rinkinį, visą laiką įvairiapusiškai skatino ir rėmė išeivijos veiklą. Tačiau didžiausias ir neįkainojamas jo indėlis - 1683 meno kūrinių kolekcija, kurią jis padovanojo savo jaunystės miestui Kaunui ir patikėjo saugoti Nacionaliniam M. K. Čiurlionio dailės muziejui.
Jau apie 1953 m. M. Žilinskas parašė laišką į Lietuvą, kuriame siūlė padovanoti 30 dailės darbų ir prašė pagalbos savo seserims, ištremtoms į Sibirą. Atsakymo tuo metu jis, žinoma, nesulaukė... Praėjo 20 metų nuo pirmųjų kontaktų su Tarybų Lietuva ir ilgų derybų, kol 1974 m. pirmieji kūriniai pasiekė Kauną. Nuolatinis kolekcijos gabenimo į Lietuvą darbas prasidėjo tik 1971 metais, pas M. Žilinską ėmė lankytis kultūros viceministras Vytautas Jakelaitis, Lietuvos dailės muziejaus direktorius Pranas Gudynas, vėliau dėl darbų pergabenimo į Vakarų Berlyną nuolat keliavo Dainius Trinkūnas ir naujasis Dailės muziejaus direktorius Romualdas Budrys. Sparčiai turtėjant muziejaus fondams, po kelių metų pritarta ir galerijos statybos Kaune idėjai. 1979 m. sausio 9 d. duris Donelaičio gatvėje atvėrė galerija, skirta didžiajai dovanai. Dovana augo, o M. Žilinskas, ilgą laiką abejojęs dėl jo kolekcijos likimo ir ar ji tikrai liks Lietuvoje, įsitikino savo darbo prasmingumu ir toliau dovanojo naujus kūrinius. Taip Lietuvoje atsirado G. da san Giovannio, G. Bellinio rato, J. Jordaenso, C. W. E. Dietricho, H. Robert’o, E. Manet, Ch. F. Daubigny, N. Diaz de la Peńos ir mažiau girdėtų autorių A. P. Immenraeto, J. M. Hambacho, L. Gimignanio darbų. O kur dar lietuvių P. Domšaičio, P. Kalpoko, V. Kasiulio, A. Vesčiūno paveikslai... Netrukus paaiškėjo, kad galerijoje netilps visi kūriniai. Iškilo naujų patalpų poreikis. Taip 1989 m. birželio 30 d., praėjus beveik 50 metų po M. Žilinsko priverstinės emigracijos, Nepriklausomybės aikštėje atidaryta nauja galerija. Joje ir šiandien greta M. K. Čiurlionio dailės muziejaus užsienio šalių meno turtų eksponuojami vertingiausi M. Žilinsko kolekcijos kūriniai - A. Dizianio, L. Cocorante’ės, B. Guidobono, D. de Haeno, J. van de Venne’ės, C. Ketelio, D. van Babureno, Ch. B. Rode’ės, A. Pesne’o, P. Weimaro, W. Schucho, A. Böcklino, T. Couture’o, H. O. Braseno, L. Corintho, K. Hoferio drobės, be kurių jau sunkiai įsivaizduojamas Lietuvoje saugomas Vakarų Europos meninio palikimo lobynas.
„Keturiasdešimt penkerius metus rinkau, supirkinėjau šitą kolekciją. Viso mano gyvenimo prasmė dabar eina į Lietuvą. Visos mano pastangos, visi verslai ir visas gyvenimas buvo tik tam, kad tą svarbiausią dalyką galėčiau padaryti“.
1991 m. Mykolui Žilinskui suteiktas Kauno miesto garbės piliečio vardas. Mecenatas mirė 1992 m. vasario 9 d., palaidotas Kaune, Petrašiūnų kapinėse.

Apie parodą
Parodą „Dovana jaunystės miestui: nauji atradimai“ sudarė dvi didelės dalys. Pirmoji dalis supažindino žiūrovus su senosios dailės naujausiais atradimais - daugiausia tarp italų, Nyderlandų ir prancūzų dailės mokyklų. Pastaruosius keletą metų muziejininkai aktyviai dirbo tiriamąjį darbą Luvro bei Orsė muziejuose, Olandijos ir Belgijos tyrimų centruose, Lietuvos muziejininkus betarpiškai konsultavo į Kauną atvykę italų ir vokiečių dailės specialistai. Kai kurie darbai buvo atradimas bei džiaugsmas ne tik mums, bet ir užsienio menotyrininkams, čia atradusiems kūrinių tų menininkų, kurių darbų pasaulyje išlikę vienetai arba apie kuriuos manyta, jog jie seniai pražuvo istorijos audrose. Tokiu būdu nemaža darbų dalis - netgi vizitine šios galerijos kortele tapę ir lankytojų itin pamėgti paveikslai - įgavo naujus „vardus ir pavardes“. Ne visi jie girdėti eiliniam žiūrovui, tačiau jau turėdami tvirtą vietą meno istorijoje, jie natūraliai integruojasi į kultūrinio paveldo panoramą ir yra ypač vertingi ne vien savo meniniais parametrais, bet ir tuo, kad užpildo baltas dėmes margaspalviame Europos dailės audinyje. Įdomiausius šios atradimų grupės darbus galima buvo išvysti pirmose dviejose salėse ir patiems juos patyrinėti, mat kiekvienas paveikslas turėjo išplėstinę anotaciją, kurioje buvo galima rasti ne tik kūrinio autoriaus, dažniausiai naujai pristatomo, biografiją ar kūrinio siužeto paaiškinimą, bet ir palyginamosios medžiagos apie autoriaus kūrybą, atribucijos keitimo peripetijas ar sužinoti apie paveikslo kelionę iki M. Žilinsko kolekcijos ar muziejaus erdvės. Apčiuopta intrigos gija parodos „tyrinėtoją“ vedė ne tik į tolimesnę salę, bet ir į nuolatinę senosios dailės ekspoziciją II aukšte, kur įdėmesnis žiūrovas galėjo aptikti ne vieną naują pavardę - mat visi atradimai į jubiliejinės parodos rėmus nesutilpo...
Lankytojo dėmesiui pateikta ir scenografinė intriga - „Kolekcininko svetainė“, atkurianti M. Žilinsko namų Berlyne aplinką. Tam tikslui eksponuoti iš Lietuvos dailės muziejaus atgabenti mecenato svetainės baldai bei visą sieną kaip ir autentiškame interjere dengiantys paveikslai. Tarp jų taip pat pateiktas ne vienas „perliukas“... Toks parodos akcentas galėjo padėti žiūrovui įsitraukti į kolekcininko namų atmosferą ir pajusti aplinką, iš kurios atkeliavo didžiausia Lietuvai dovanota kolekcija.
Antrojoje parodos dalyje, kurią buvo galima išvysti didžiojoje M. Žilinsko galerijos salėje, pristatyti kitokio pobūdžio atradimai. Čia eksponuoti mažiau matyti ar visai neregėti kolekcijos kūriniai, kuriuos chronologiškai apibrėžia modernizmo laikotarpis nuo simbolizmo suklestėjimo XIX a. pabaigoje iki XX a. vidurio, kai modernistinė dailė pradėjo prarasti savo vyraujančias pozicijas. Rengiant šią parodos dalį atsižvelgta į tai, kad didžiąją M. Žilinsko rinkinio dalį sudaro XIX a. II p. - XX a. vokiečių dailės kūriniai, kurie ne tik nėra pakankamai įvertinti ir ištyrinėti, bet netgi nėra deramai pristatyti Lietuvos publikai: iki šiol neeksponuoti arba rodyti pakankamai fragmentiškai, lankytojų sąmonėje jie dar neįgavo pelnyto dėmesio bei konteksto. Todėl ryžtingesnio menotyrinio judesio dėka į dienos šviesą buvo ištraukti efektingi simbolistiniai, ekspresionistiniai ar „Naujojo daiktiškumo“ srovei priskirtini darbai ir tam tikru būdu gretinant bei grupuojant jiems bandyta suteikti kontekstą, kuriame galėtų išryškėti ne tik atskirų darbų vertė, bet ir visuminis šio įdomaus meninio laikotarpio paveldas. Taigi galima teigti, jog tai pirmą kartą kryptingai surengta Vokietijos ir Vidurio Europos modernistinės epochos panorama iš M. Žilinsko kolekcijos - kad ir nepasiūlydama visuotinai žinomų pavardžių, ši jubiliejinės ekspozicijos dalis savo įsimenančiomis, jėga trykštančiomis drobėmis demonstruoja tą naujųjų laikų dailės potencialą, kuris buvo tarsi dirvos sluoksnis, išauginęs naujos kūrybinės mąstysenos daigus ir garsiausių pavardžių gėles Centrinės Europos tautų mene. Drauge akivaizdu, jog ši kolekcijos dalis vis dar nepakankamai pažįstama - ji tebelaukia tyrinėjimų ir tinkamo įvertinimo. Tai - būsimų atradimų laukas.

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2005.05.30