<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

„LIETUVOS MUZIEJAI“ 2004 m. Nr. 4

NAUJI MUZIEJAI, EKSPOZICIJOS

Rašytojo gimtadieniui – nauja ekspozicija
Vida ZASIENĖ
A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus

Rašytojo A. Vienuolio-Žukausko namas-muziejus Anykščiuose. D. Mukienės nuotr. 2003 m.
Rašytojo A. Vienuolio-Žukausko ekspozicijos fragmentas
Rašytojo A. Vienuolio-Žukausko ekspozicijos atidarymo dieną eiles muziejuje skaito Milda Telksnytė. R.

R. Bražėnaitės ir R. Matiuko nuotraukos

2004-ųjų balandžio 7-ąją į lietuvių literatūros klasiko Antano Žukausko-Vienuolio namus šventiškai nusiteikę rinkosi svečiai - čia gyvenę ir su Žukauskų šeima bendravę mokytojai, anykštėnai rašytojai, literatai, pedagogai, kultūros darbuotojai, žurnalistai.
Kasmet A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus pamini rašytojo Antano Žukausko-Vienuolio (gimė 1882 m. balandžio 7 d.) gimtadienį. 2004-aisiais ta proga jo namuose atidaryta nauja ekspozicija.
Prie kapo pagerbę rašytojo atminimą, visi susirinko į Vienuolio namo pirmąjį aukštą, kur dviejuose kambariuose ir įrengta nauja ekspozicija. Rašytojo gimtadienio proga buvo žiūrimos ištraukos iš „A propos“ kino studijos sukurto filmo „Antanas Vienuolis“, įžanginį žodį tarė vienas iš filmo kūrėjų Vytautas V.Landsbergis. Savo kūrybą skaitė anykštėnai rašytojai Milda Telksnytė, Vygandas Račkaitis, Rimantas Vanagas, fleita grojo muzikos mokyklos mokytoja Vilija Dulevičienė, dainavo Koplyčios mergaičių ansamblis, vadovaujamas Gražinos Kovaitės. Muziejaus direktorius Antanas Verbickas padėkojo visiems, rengusiems naująją ekspoziciją.
Senoji muziejaus ekspozicija, atidaryta prieš 22 metus A.Vienuolio 100-ųjų gimimo metinių proga, buvo tik fragmentiškai keičiama ir pildoma.
Naujosios ekspozicijos teminį planą rengė rašytojų memorialinio skyriaus vedėja Alma Ambraškaitė, projektavo Vilniaus dailės akademijos Dizaino katedros dėstytoja Miglė Kibildienė, įrangą pagamino UAB „Arti dizainas“.
Buvusios senos medinės tamsios spintos pakeistos šviesiais stendais su kompaktiškomis stiklinėmis vitrinomis, padidėjusi erdvė atveria naujas galimybes šiose patalpose organizuoti įvairaus pobūdžio edukacinius renginius.
Apie A.Žukausko gyvenimo ir kūrybos kelią pasakoja stenduose atskiromis temomis išdėstyta medžiaga: „Gimtieji Ažuožeriai. Baranauskiškos šaknys“, „Mokslas Anykščiuose ir Liepojoje“, „Maskvoje ir Kaukaze“, „Vėl Lietuvoje“, „Žemė kilnojosi nuo žmonių ašarų...“, „Vakarop“, „Jo muziejus buvo visa Anykščių apylinkė“, „Giminė“.
Eksponuojamos rašytojo knygos, užrašų knygelė, „Anykščių šilelio“ motyvais drožinėta lazda, skrybėlė, Liepojos gimnazisto kepurė, grifelinė lentelė, daiktai iš A.Žukausko vaistinės Anykščiuose, auklėjamosios klasės žurnalas, Lietuvos žurnalistų ir Rašytojų draugijų bilietai, dovanos 75 metų jubiliejaus proga, Žukauskų virdulys ir kiti daiktai.
Ekspozicijos pradžioje triptikas - Los Angeles gyvenančios rašytojo proanūkės Nidos Paplauskaitės-Variakojienės grafikos darbas - A.Vienuolio legendos „Užkeiktieji vienuoliai“ tema.
Gausu nuotraukų iš įvairių A.Vienuolio gyvenimo laikotarpių, pasakojančių apie jo keliones, susitikimus, pomėgius, artimus žmones.
Nors rašytojas yra teigęs: „Savo gyvenimo kelyje daugiausia buvau vienas: draugų turėjau mažai. Užtat ir pseudonimą pasirinkau - Vienuolis, tai yra - vienas vienužis“, bet nuotraukose jis daug kur apsuptas žmonių, ypač ekskursantų, kuriems su didžiausiu entuziazmu ir meile pasakodavo apie gražiausias savo gimtųjų Anykščių vietas.
Tikimės, kad naujoji A.Vienuolio ekspozicija lankytoją labiau priartins prie kūrėjo.

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2005.05.30