<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

„LIETUVOS MUZIEJAI“ 2004 m. Nr. 4

PARODOS IR RENGINIAI LIETUVOS MUZIEJUOSE 
(spalis – lapkritis – gruodis)

Vytauto Didžiojo karo muziejuje

Vytauto Didžiojo karo muziejuje, archeologijos fonduose, spalio 7 d. Ryšių su visuomene skyriaus vedėja R. Dovidavičienė Kauno miesto moksleiviams vedė teatralizuotą istorijos pamoką ,,Rankomis ir širdimi prisilieskime prie gilios senovės“. Kalbėta apie archeologinių radinių restauravimą. Renginyje dalyvavo muziejaus restauratorė-konservatorė A. Bajoraitienė bei ekskursijų vadovė V. Sapjanskienė.
Spalio 14 d. Kauno dailės gimnazijos moksleiviams muziejuje veikiančioje parodoje ,,Japonijos kardų meistrų pasaulis“ vyko edukacinės programos ,,Pažink, charakterizuok, nupiešk“ renginys.
Kauno įgulos karininkų ramovės Didžiojoje salėje spalio 9 d. Lietuvos 1941 m. birželio 22-28 d. sukilėlių sąjunga, Lietuvos laisvės kovų sąjūdis ir Vytauto Didžiojo karo muziejaus Naujausiųjų laikų karybos istorijos skyrius surengė mokslinę konferenciją ,,Organizuoto ginkluoto pasipriešinimo prieš agresorius ištakos“. Konferencijos metu perskaityti 9 pranešimai, surengtas koncertas. Minėto skyriaus darbuotojai parengė parodą ,,Antinacinis ir antisovietinis pasipriešinimas“.
Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje spalio 21 d. vykusiam renginiui ,,Kaunas nuo ištakų iki LDK žlugimo“ Ryšių su visuomene skyriaus vedėja R. Dovidavičienė parengė istorinių personažų grupę, kuri parodė edukacinę programą ,,Kauno praeities fragmentai iki LDK žlugimo“.
Zarasų krašto muziejuje spalio 22 d. vykusioje mokslinėje konferencijoje ,,Rytų frontas 1915-1918 ir jo paveldas“, kurią rengė Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos ir Vytauto Didžiojo universiteto Karo istorijos centras, Karybos istorijos skyriaus vedėjas A. Pociūnas skaitė pranešimą ,,1915-1918 metų koviniai veiksmai Zarasų krašte“.
Lenkijos Respublikos Torūnės M. Koperniko universitete lapkričio 4-5 d. vykusioje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje ,,Baltarusija XX amžiuje. Tarp kultūros ir politikos“ Naujausiųjų laikų karybos istorijos skyriaus vyriausioji muziejininkė A. Jurevičiūtė skaitė pranešimą ,,Baltarusijos kariniai daliniai Lietuvos kariuomenėje 1918-1923“, o šio skyriaus vedėjas A. Markūnas - ,,Pulkininko leitenanto Aleksandro Ružancovo karinė ir visuomeninė veikla Lietuvoje ir emigracijoje (1919-1964)’’.
Lietuvos kūno kultūros akademijoje (LKKA) lapkričio 11 d. vykusioje mokslinėje konferencijoje ,,Sportas mene ir menas būti sportininku“, skirtoje plaukiko ir dailininko Stasio Krasausko (1929-1977) gimimo 75-mečiui paminėti, Lietuvos sporto istorijos skyriaus vedėjas A.Jakštas skaitė pranešimą ,,Sporto ir meno milžinas Stasys Krasauskas“ (pranešimas išspausdintas konferencijai skirtame leidinyje). Konferenciją rengė LKKA kartu su Lietuvos dailės akademija.
Vytauto Didžiojo karo muziejuje lapkričio 17 d. Kauno ,,Saulės“ gimnazijos moksleiviams surengtos 2 parodomosios integruotos istorijos, lietuvių kalbos ir dailės pamokos ,,Sustokime ir pamąstykime muziejuje ir muziejaus sodelyje“. Šia tema surengta moksleivių darbų paroda, vyko pamokos projektinės veiklos apibendrinimas. Renginio autorė - Ryšių su visuomene skyriaus vedėja R. Dovidavičienė.
Lapkričio 21 d. Naujausiųjų laikų karybos istorijos skyrius ir Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų (KASP) S.Dariaus ir S.Girėno apygardos 2-oji rinktinė surengė Lietuvos karių dienos minėjimą, kuriame minėto skyriaus vyriausiasis muziejininkas K.Bartkevičius skaitė pranešimą ,,Lietuvos kariuomenės atkūrimo problemos XX a. 10 dešimtmetyje.“
Lapkričio 30 d. skyriaus vedėja R. Dovidavičienė Kauno Milikonių vidurinės mokyklos moksleiviams vedė teatralizuotą istorijos pamoką ,,Lietuvių kova su Kalavijuočių ir Kryžiuočių ordinais“. Patys mokiniai, parengti pagal šį projektą, vedė pamoką muziejaus LDK ekspozicijos salėje. Vyko lietuvių ir kryžiuočių karių teatralizuoti rikiuotės mokymai.
Kauno įgulos karininkų ramovėje lapkričio 20 d. Naujausiųjų laikų karybos istorijos skyrius parengė parodą, skirtą Lietuvos karių dienai.
Vytauto Didžiojo karo muziejaus restauravimo dirbtuvėse gruodžio 9 d. Ryšių su visuomene skyriaus vedėja R. Dovidavičienė Kauno medicinos universiteto studentams suorganizavo praktinį-teorinį estetikos renginį ,,Konservavimo ir restauravimo darbai muziejuje“. Apie šiuos darbus studentams pasakojo muziejaus restauratorės-konservatorės I. Adomavičiūtė, A. Bajoraitienė ir V. Pangonienė.
Gruodžio 15 d. lankytojams duris atvėrė Karybos istorijos skyriaus parengta paroda ,,Kauno tvirtovės gynyba 1915 m.“, skirta lietuviams kariams, žuvusiems už svetimų imperatorių siekius, atminti. Parodos autorius - skyriaus vedėjas A.Pociūnas.

Istorinėje Lietuvos Respublikos prezidentūroje lapkričio 13 d. vyko Kauno karo istorijos klubo prie VDKM 15-ųjų įkūrimo metinių minėjimas, kuriame dalyvavo svečiai iš Rygos karo istorijos klubo bei kai kurių Lietuvos karinių dalinių atstovai.

Lietuvos sporto muziejuje lapkričio 4 d. atidaryta paroda ,,Lietuvos plaukimui - 80“. Atidaryme dalyvavo šios sporto šakos federacijos atstovai, vandens sporto šakų vetaranai.
Lietuvos sporto muziejuje lapkričio 19 d. paminėtos Lietuvos sporto veterano, disko metiko Algimanto Baltušniko 70- osios gimimo metinės.

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2005.03.16