<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

„LIETUVOS MUZIEJAI“ 2004 m. Nr. 4

PARODOS IR RENGINIAI LIETUVOS MUZIEJUOSE 
(spalis – lapkritis – gruodis)

Vilkaviškio krašto muziejuje

Vilkaviškio krašto muziejuje nuo spalio 23 d. veikia stacionarinė ekspozicija, skirta žurnalistui, visuomenininkui, ilgamečiui J. Daumanto šaulių kuopos vadui Kaziui Karužai ir jo šeimai. Ekspozicija atspindi Kazio ir jo brolio poeto Petro Karužos gyvenimą ir veiklą.
Ekspoziciją parengė rinkinių vyr. saugotoja Irena Pilkauskaitė, apipavidalino V.Matusevičienė.
Spalio 23 d. paminėtas Lietuvos šaulių sąjungos Vilkaviškio rinktinės įkūrimo ir veiklos 85-metis. Šios organizacijos gimtadieniu laikomos 1919m. spalio paskutinės dienos, kai į posėdį susirinko pirmoji valdyba.
Po Šv. mišių katedroje renginio dalyviai gausiai susirinko į parapijos salę. Čia iškilmingai prisiekė Vilkaviškio ir Žaliosios kuopų jaunieji šauliai.
Vilkaviškio krašto muziejaus direktorius A.Žilinskas ir apskrities 4-osios rinktinės Vilkaviškio P.Karužos 6-osios kuopos vadas R.Ramanauskas trumpai apžvelgė istorinį organizacijos kelią.
Šaulius pasveikinti atvyko rajono meras A.Bagušinskas, Lietuvos šaulių sąjungos apskrities rinktinės štabo vado pavaduotojas A.Butkevičius, Policijos poskyrio viršininkė V.Grybauskienė.
Muziejuje atidaryta šiai sukakčiai skirta paroda ,,Mes neleisim, brangi tėvyne, tavo laisvės po kojų pamint“ /J.Aistis/. Parodą parengė muziejininkė D.Ardzijauskaitė, apipavidalino dail. J.Rutkauskienė.
Vilkaviškio krašto muziejus 2004 m. lapkričio 8 d. Suvalkijos (Sūduvos) regioninio kultūros centro salėje (Paežerių dvaro rūmų 2 aukšte) surengė kraštiečio Edvardo Lietuvninko mezginių parodą.
27,68 m2 salėje buvo eksponuota 32 vnt. įvairių dydžių staltiesių ir servetėlių. 2001 m. E.Lietuvninkui suteiktas Lietuvos Respublikos tautodailininko vardas. Jis kviečiamas dalyvauti Lietuvos tautodailininkų parodose, mugėse. Darbai eksponuoti Lenkijoje. 2002-aisiais - „Sename kupare“, Vilniuje.
Vienintelio Lietuvoje vyro rankomis sukurti mezginiai sulaukė didelio susidomėjimo. Paroda veikė iki 2004 m. lapkričio 29 d. Ją parengė muziejininkė V.Matusevičienė, talkino muziejaus kiti darbuotojai. Parodos atidarymą organizavo Suvalkijos (Sūduvos) regioninis kultūros centras.
Autorių svečiams pristatė centro direktorė Gražina Pauliukonienė.
Vilkaviškio krašto muziejuje nuo lapkričio 12 d. veikia paroda „Mūsų skausmo ir džiaugsmo sesuo“ /Just.Marcinkevičius/, skirta poetės S. Nėries, gimusios Kiršų k., Vilkaviškio r., gimimo 100-osioms metinėms. Eksponuojami antikvariniai leidiniai ir S.Nėries kūrybos knygos iš Vidmanto Staniulio ir Danutės Baltrušienės, Vilkaviškio krašto muziejaus rinkinių. Taip pat eksponuojama krosnelė, poetės šeimos naudota Kaune pokario metais, kurią parodai paskolino S.Nėries sūnus Saulius Bučas.
Parodą parengė muziejininkės Elena Rupeikienė, Asta Jakaitė, rinkinių vyr. saugotoja Irena Pilkauskaitė, apipavidalino J.Rutkauskienė.
2004 m. lapkričio 18 d. įvyko 100-ųjų S.Nėries gimimo metinių minėjimas ir parodos pristatymas. Renginyje dalyvavo svečiai: poetės sūnus Saulius Bučas su žmona Laima, S.Nėries gyvenimo ir kūrybos tyrinėtojas Viktoras Alekna, antikvarinio knygyno atstovai Vidmantas Staniulis ir Birutė Baltrušienė, vyresniųjų klasių mokiniai bei jų mokytojai, kiti poezijos mylėtojai.
Renginį vedė Vilkaviškio krašto muziejaus direktorius Antanas Žilinskas. Buvo perskaityti pranešimai „Poetės šaknys ir gimtųjų namų aplinka“ (muziejininkė E.Rupeikienė), „Gyvenimo kelio ir kūrybos sąsajos“ (muziejininkė A.Jakaitė). Apie poetės gyvenimą, surinktą medžiagą pasakojo S.Nėries premijos laureatas, knygų autorius V.Alekna, parodą pristatė vyr. rinkinių saugotoja I.Pilkauskaitė, literatūrinę-muzikinę kompoziciją atliko Alvito pagrindinės mokyklos mokiniai ir mokytojai.
Lapkričio 19 d. Vilkaviškio krašto muziejuje pradinių klasių mokiniams buvo suorganizuota popietė, skirta poetės gimtadieniui. Renginį vedė muziejaus direktorius Antanas Žilinskas. Pranešimą apie poetės tėviškę, vaikystę, gimtųjų namų aplinką skaitė muziejininkė Elena Rupeikienė, apie S.Nėries kūrybą vaikams - muziejininkė Asta Jakaitė. Ekskursiją susirinkusiems vedė rinkinių vyr. saugotoja Irena Pilkauskaitė.
Muzikinę-literatūrinę kompoziciją atliko Paežerių pradinės mokyklos-darželio „Ežerėlis“ mokiniai.
Gruodžio 22 d. muziejuje įvyko advento popietė. Jos metu dainavo Vilkaviškio dekanato moksleivių giesmių konkurso „Cantate Domino Canticum Novum“ laureatė Erika Kisieliūtė iš Gižų K.Baršausko pagr.m-klos (vadovė Audronė Navickaitė); Gižų K.Baršausko pagr.m-klos mergaičių ansamblis (vadovė Audronė Navickaitė). Advento vainiką pynė ir būrė tos pačios mokyklos pradinių klasių mokiniai (mokytojos Rima Kieliuvienė ir Jurgita Galinskienė). Be to, koncertavo Kazlų Rūdos muzikos mokyklos moksleiviai (mokytoja Virginija Mališauskienė). Renginį organizavo muziejininkė Rožė Navickienė, jį vedė muziejaus direktorius Antanas Žilinskas.

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2005.03.16