<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

„LIETUVOS MUZIEJAI“ 2004 m. Nr. 4

PARODOS IR RENGINIAI LIETUVOS MUZIEJUOSE 
(rugsėjis – spalis – lapkritis – gruodis)

Ukmergės kraštotyros muziejuje
Rugsėjo 15 d. atidaryta rajono mokyklų moksleivių technologinių projektų darbų paroda;
 
Rugsėjo 23 d. muziejuje vyko Dukstybos tolerancijos centro projekto ,,Litvakų gyvenimas Lietuvoje iki karo“ multimedijos pristatymas. Dalyvavo miesto mokyklų atstovai,žydų visuomenės nariai.
 
Rugsėjo 25 d. surengta Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos Ukmergės skyriaus 10 metų jubiliejinė šventė,dalyvaujant vietos bajorams ir jų šeimos nariams;
 
Rugsėjo 29 d. vyko vakaronė, skirta Tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai, organizuota muziejaus kartu su Ukmergės klubu ,,Bočiai“.
 
Spalio 21 d. – paskaitų ciklas temomis ,,Tarpusavio santykiai - gyvenimo atspindys“, ,,Gyvenimo kelio pasirinkimas“, ,,Gyvenimo kultūra ir žmonių tarpusavio santykiai“. Lektorius A.Česnavičius ( Vilnius ). Dalyvavo rajono švietimo darbuotojai, verslo mokyklos moksleiviai, miesto visuomenė.
 
Lapkričio 15 d. surengtas Visagino ir Ukmergės Pagyvenusių žmonių bendrijų susitikimas.
 
Lapkričio 20 d., Lietuvos kariuomenės dienos proga, muziejus kartu su A.Žemaičio karo akademija suorganizavo savanorių kapų tvarkymą Šešuolių, Užulėnio, Deltuvos kapinėse. Buvo prisiminta Nepriklausomybės kovų istorija, žuvusieji pagerbti uždegant žvakutes ant jų kapų.
 
Lapkričio 25 d. muziejuje atidaryta lopšelio-darželio ,,Eglutė“ auklėtojų V.Astikienės ir V.Barinovos gamintų žaislų paroda; joje buvo vedamos pamokos.
 
Lapkričio 29 d. vyko muziejaus projekto ,,Lino kelias“ pristatymas Užugirio filiale. Vietos gyventojos A.Dirsienė ir M.Jasiukonienė bei Vilkijos D. ir Z.Kalesinskų aukštesniosios liaudies amatų mokyklos moksleivės pasakojo bei demonstravo susirinkusiems rajono mokyklų mokytojams lino kelią nuo stiebelių apdorojimo iki audimo.
Lapkričio mėnesį perskaitytos paskaitos Trečiojo amžiaus universiteto klausytojams ,,Liublino unija 1569 m.“ ir ,,Lietuvos valstybė Stepono Batoro valdymo laikais“.
 
Gruodžio 2-oji – Šešuolių seniūnijos diena. Ta proga lapkričio pabaigoje atidaryta paroda ,,Šešuoliai: praeitis ir dabartis“, kurioje demonstruoti eksponatai iš muziejaus rinkinių, atspindintys miestelio apylinkių istoriją, bei dabartinių seniūnijos gyventojų audimo, nėrimo,tapybos,keramikos darbai. Renginyje dalyvavo Šešuolių seniūnijos gyventojai, miesto visuomenė. Buvo prisiminta miestelio istorija, parodytas muziejininkų sukurtas videofilmas, skaitomos eilės.
 
Gruodžio 15 d. vyko susitikimas su ,,Vyriausia Lietuvos ragana V.Lobačioviene. Dalyvavo miesto visuomenė.
 
Gruodžio 16 d. muziejuje atidaryta rajono tautodailininkų ataskaitinė darbų paroda.
 
Gruodžio 22 d. vyko popietė ,,Advento ir šv. Kalėdų papročiai“. Dalyvavo Jaunimo mokyklos moksleiviai. Buvo vedamos pamokos ,,Lino kelias“, ,,Kraičio skrynią pravėrus“, ,,Kuriame pasaką“.

 

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2005.04.02