<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

„LIETUVOS MUZIEJAI“ 2004 m. Nr. 4

PARODOS IR RENGINIAI LIETUVOS MUZIEJUOSE 
(spalis – lapkritis – gruodis)

M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejuje

M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejuje spalio 1 d. vyko Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Kauno fakulteto dainavimo katedros studentų ir magistrantų koncertas, skirtas Tarptautinei muzikos dienai. Dalyvavo G. Gasiūnaitė, V. Miknevičiūtė (doc. J. Bukauskaitės klasė), G. Jakelaitytė (lekt. B. Sodaitytės klasė), A. Lapkus, A. Kulakauskas, A. Raulinavičius (doc. G. Šmito klasė). Koncertmeisteriai - R. Kochanauskaitė, A. Pranculytė, D. Kepežinskas. Skambėjo lietuvių ir užsienio kompozitorių dainos, romansai, arijos ir duetai iš operų ir operečių.
Spalio 22 d. Kauno įgulos karininkų ramovėje atidaryta kilnojamoji paroda „Operos solistui Antanui Kučingiui 105“. Parodą parengė ir pranešimą jubiliejiniame minėjime perskaitė muziejininkė Vida Bingelienė. Paroda eksponuota iki lapkričio pabaigos.
Spalio 28 d. vyko minėjimas-koncertas, skirtas dainininko Antano Kučingio 105-osioms gimimo metinėms. Skambėjo A. Kučingio dainuojamų arijų ir dainų įrašai. Parodą apie A. Kučingį pristatė jos autorė muziejininkė Vida Bingelienė. Koncerte dalyvavo Kauno muzikinio teatro solistas T. Ladiga ( bosas ) ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Kauno fakulteto dainavimo katedros studentai A. Kantas ( lekt. J. Antanavičiaus klasė ), K. Mickus ( lekt. T. Ladigos klasė ), A. Lapkus bei A. Kulakauskas ( doc. G. Šmito klasė ), koncertmeisteriai B. Andriuškevičienė, S. Klešnieks, D. Kepežinskas, R. Kochanauskaitė. Prisiminimais dalijosi Antano Kučingio anūkai Kęstutis Šleinys ir Jūratė Šleinytė, teatralai Aldona Ragauskaitė, Jonas Antanavičius, Gediminas Šmitas. Renginyje dalyvavo Antano Kučingio sūnus Algimantas ir dukra Rasa bei žentas Aleksandras Šleinys. Renginio vedėja muzikologė Kristina Mikuličiūtė-Vaitkūnienė skaitė A. Kučingio laiškų ištraukas.
Lapkričio 17 d. vyko jaunųjų pianistų koncertas, skirtas kompozitoriaus, pianisto, pedagogo, dirigento Balio Dvariono 100-osioms gimimo metinėms. Koncertavo Kauno I, Miko Petrausko bei Aleksandro Kačanausko muzikos mokyklų ir Berniukų chorinio dainavimo mokyklos „Varpelis“ moksleiviai. Prisiminimais dalijosi prof. B. Dvariono buvusios mokinės Irena Abromaitytė ir Laima Lekaitė.
Lapkričio 24 d. vyko XVIII - XX a. čekų kompozitorių fortepijoninės muzikos koncertas. Dalyvavo J. Naujalio muzikos gimnazijos mokytojų E. Andruškevičienės, D. Kiškienės, V. Kulvietienės, N. Lukošienės, A. Paškaukienės moksleiviai. Koncerto vedėja mokytoja metodininkė Elena Andruškevičienė plačiai pristatė koncerto programą, įdomiai pasakojo apie čekų kompozitorius, jų kūrybinę veiklą ir fortepijoninę muziką.
Gruodžio 1 d. vyko Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studento Kęstučio Pavalkio (doc. Aleksandros Žvirblytės fortepijono klasė) koncertas. Dalyvavo Lina Lapelytė (smuikas) ir Leonardas Pilkauskas (saksofonas). Programoje skambėjo J. Brahmso, F. Latėno kūriniai ir nuotaikingos džiazinės kompozicijos.
Gruodžio 4 d. vyko Kauno krašto meno ir muzikos mokyklų jaunųjų pianistų IV festivalio-maratono koncertas. Dalyvavo Kauno, Marijampolės, Alytaus, Tauragės apskričių moksleiviai.
Gruodžio 8 d. koncertavo J. Naujalio muzikos gimnazijos mokytojų V. Majorovo, A. Ūso, E. Vladimirskajos, D. Žarėnienės koncertmeisterio klasės moksleiviai. Dalyvavo dainininkės G. Miliauskaitė, R. Preikšaitė, S. Jančaitė. Programoje skambėjo P. Čaikovskio, S. Rachmaninovo, F. Listo, M. Glinkos romansai, Š. Guno, J. S. Bacho, G. F. Hendelio, V. A. Mocarto arijos. Koncertą vedė mokytoja metodininkė E. Vladimirskaja.
Gruodžio 9 d. Kauno filharmonijoje atidaryta kilnojamoji paroda „Kauno valstybiniam chorui 35“, kurią parengė muziejininkė Vida Bingelienė. Gruodžio 23 d. paroda perkelta į M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejų.
Gruodžio 10 d. vyko pianistės prof. Halinos Radvilaitės rečitalis. Profesorė skambino B. Dvariono, V. Montvilos, F. Šuberto kūrinius.
Gruodžio 15 d. koncertavo J. Naujalio muzikos gimnazijos moksleiviai, jaunųjų pianistų konkurso „Muzikos garsai“ laureatai. Koncertą vedė mokytoja ekspertė Ligija Rinkevičienė.
Gruodžio 20 d. J. Gruodžio memorialiniame muziejuje vyko J. Gruodžio 120-ųjų gimimo metinių jubiliejinis minėjimas-koncertas. Įžangos žodį tarė direktorė Zita Grincevičienė. Prof. habil. dr. Algirdas Ambrazas pasidalijo mintimis apie J. Gruodžio kūrybinę veiklą ir reikšmę Lietuvos muzikinei kultūrai. Muziejininkė Kristina Vaitkūnienė pristatė leidinį „Juozas Gruodis 1884-1948“, kurį parengė iš muziejaus rinkinių. J. Gruodžio fortepijoninius ir vokalinius kūrinius atliko pianistai Jūratė Šleinytė ir Tomas Kukta bei dainininkės Jūratė Mikalauskaitė ir Germa Gasiūnaitė.
Gruodžio 21 d. J. Naujalio muzikos gimnazijoje atidaryta kilnojamoji paroda „Prisimenant Juozą Gruodį“, skirta kompozitoriaus 120-osioms gimimo metinėms. Parodą parengė muziejininkė Kristina Vaitkūnienė.
Gruodžio 22 d. Garliavos muzikos mokykloje atidaryta kilnojamoji paroda „Kompozitoriui Juozui Gruodžiui 120“, kurią parengė muziejininkė Iveta Budnikienė.
Gruodžio 29 d. koncertavo Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Kauno fakulteto doc. Ligijos Richterytės-Janulevičienės koncertmeisterio klasės studentės Agnė Rekuvienė ir Natalija Koroliova. Koncerte dalyvavo dainininkės Giedrė Juknevičiūtė, Ona Matusevičiūtė ir klarnetininkas Karolis Pratkus. Skambėjo J. Brahmso, W. A. Mozarto, G. Verdi, P. Mascagni, S. Rachmaninovo, A. Kačanausko, B. Budriūno ir kitų kompozitorių kūriniai.

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2005.03.16