<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

„LIETUVOS MUZIEJAI“ 2004 m. Nr. 4

PARODOS IR RENGINIAI LIETUVOS MUZIEJUOSE 
(spalis – lapkritis – gruodis)

Panevėžio kraštotyros muziejuje

Panevėžio kraštotyros muziejus rugsėjo 4 dieną surengė tradicinę „Senųjų amatų, valgių ir žaidimų šventę“, skirtą miesto 501-ąjam gimtadieniui Šventė vyko aikštėje prie miesto Kultūros namų.
Rugsėjo 14 dieną surengta konferencija „Iš Panevėžio praeities: Upytės žemei 750 metų“, išleistas proginis leidinys, seniausiame Panevėžio mūriniame name (Kraštotyros muziejaus filialas) pristatyta V.Vaupšo fotografijos paroda „Upytė. 2004 metų vasara“.
Rugsėjo 16 d. J. Zikaro memorialinėje sodyboje (Kraštotyros muziejaus filialas) atidaryta Onos Šimaitytės-Račkauskienės tapybos darbų paroda, veikusi iki spalio 15 d.
Rugsėjo 23 d. muziejaus Bajorų salėje surengta paroda „Panevėžio krašto ugniagesių istorija“, ji eksponuota iki spalio 30 d.
Spalio 7 d. muziejuje įvyko G. J. Gudyno ir J. V. Čiplytės (muziejaus darbuotoja) knygos „Panevėžio elektrinei - 80 metų“ pristatymas.
Spalio 12 d. Sąjūdžio muziejuje (Kraštotyros muziejaus filialas) suorganizuotas miesto istorijos mokytojų metodinis susirinkimas bei ekspozicijos pristatymas. Organizatorė - šio padalinio vedėja E. Juškienė.
Spalio 28 dieną muziejuje iškilmingai atidaryta paroda „Kryždirbystė Panevėžio krašte“ bei ta tema pristatyta edukacinė programa. Jas rengė muziejaus Etnokultūros skyrius. Paroda veiks iki 2005 m. birželio 1 d.
Lapkričio 18 d. Panevėžio kraštotyros muziejaus filiale, Seniausiame miesto mūriniame name esančiame Kranto gatvėje, atidaryta aklųjų ir silpnaregių sąjungos narių Lietuvos dailės muziejaus parengta paroda „Liečiu-matau“. Jos taktiliniai (liečiami) objektai sukurti pagal žinomų tarpukario Lietuvos dailininkų paveikslus. Buvo vykdoma edukacinė programa, kurioje dalyvavo miesto mokyklų moksleiviai. Parodą ir programą rengė direktoriaus pavadaduotoja edukacijai V. Venckuvienė. Paroda veikė iki gruodžio 18 dienos.
Lapkričio 9 d. Sąjūdžio muziejaus darbuotoja E. Juškienė surengė seminarą Panevėžio rajono mokytojams, kuriame pristatė naują ekspoziciją ir būsimas edukacines programas.
Lapkričio 11 dieną vyr. muziejininkė J. V. Čiplytė Sąjūdžio muziejuje skaitė paskaitą „Tolerancija ir tautinės mažumos Panevėžio krašte“. Paskaitos klausytojai žiūrėjo videofilmą „500 metų drauge“.
Lapkričio 22 d. muziejaus filiale, Sąjūdžio muziejuje, miesto visuomenei pristatyta paroda „Lietuvos kariuomenė vakar ir šiandien“, skirta Lietuvos karių dienai. Joje apžvelgiama kariuomenės istorija Panevėžio krašte - nuo 1918 metų iki šių dienų. Parodą parengė vyr. muziejininkė E. Markuckytė. Paroda veikė iki 2005 m. sausio 3 dienos.
Gruodžio 17 d. dvejose muziejaus salėse, Bajorų ir Baltojoje, atidaryta paroda „Slaptasis muzikos peizažas“, pristatanti panevėžiečio kompozitoriaus Antano Belazaro gyvenimą ir kūrybą. Be muzikinės veiklos, joje atskleisti ir kiti menininko pomėgiai: piešimas, fotografija, žvejyba, rožių auginimas. Prie parodos rengimo daug prisidėjo kompozitoriaus dukra vilnietė Danguolė. Ekspoziciją parengė vyr. muziejininkės J.Gaidelienė ir Z.Pikelytė. Ji veikė iki 2005 m. sausio 29 dienos.
Nuo 2004 m. lapkričio iki 2005 m. birželio mėn. muziejuje vykdoma edukacinė programa „Kryždirbystė Panevėžio krašte“. Jos dalyviai aiškinasi skulptūrų siužetus, kryžių ornamentiką, konstruoja ir piešia kryžius, žiūri filmuotą medžiagą apie kryždirbį V. Svirskį. Programą parengėir veda vyr. muziejininkė J. Milerienė.
Gruodžio 17 dieną Etninės kultūros skyriaus vyr. muziejininkė V. Vasiliauskaitė Konservatorijos pagrindinėje mokykloje skaitė paskaitą ir vedė vakaronę „Kūčių ir Kalėdų papročiai“. Be to, ji parengė 5 regioninės televizijos laidas.
Visą gruodžio mėnesį moksleiviai aktyviai dalyvavo edukacinėje programoje „Advento prietamavimai, Kūčių, Kalėdų papročiai“, kurią parengė ir vedė vyr. muziejininkė J. Milerienė.

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2005.03.16