<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

„LIETUVOS MUZIEJAI“ 2004 m. Nr. 4

PARODOS IR RENGINIAI LIETUVOS MUZIEJUOSE 
(spalis – lapkritis – gruodis)

Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje

Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje spalio 1 d. atidaryta jubiliejinė Dionyzo Varkalio paroda, skirta 70-ies metų sukakčiai - „Mažoji Lietuva rinkiniuose, kūryba, visuomeninė veikla“. Paroda veikė spalio - gruodžio mėn.
D. Varkalis visą savo gyvenimą rinko metalo, porceliano, sidabro, stiklo meninius darbus, senovinius pinigus, knygas, susijusias su Mažąja Lietuva ir ypač Klaipėdos kraštu. Visą šią jo sukauptą kolekciją galima buvo pamatyti personalinėje D. Varkalio parodoje.
Parodoje eksponuotos nuotraukos su užfiksuotomis akimirkomis iš Dionizo Varkalio asmeninio gyvenimo, veiklos Sąjūdyje ir Kultūros fonde, fotografijose įamžinti Kalvystės muziejaus kūrimo momentai. Parodos metu buvo pateikta staigmena miestui ir miestiečiams. D. Varkalis didelę savo kolekcijos dalį - senuosius spaudinius, kalendorius, atvirukus, fotografijas, dokumentus) - perdavė Mažosios Lietuvos istorijos muziejui.
Parodos atidarymo metu koncertavo miesto savivaldybės etnokultūros centro folklorinis ansamblis „Kuršių ainiai“, eiles deklamavo ir sveikinamąjį žodį tarė Klaipėdos dramos teatro aktorius B. Gražys. Parodos autorių garbaus jubiliejaus proga pasveikino miesto savivaldybės atstovai, įvairias kultūrines organizacijas atstovaujantys asmenys; muziejaus direktorius J.Genys perdavė Lietuvos muziejų asociacijos pirmininko R.Budrio padėkos raštą.
Gruodžio 1 d., siekiant supažindinti moksleivius su senosiomis kalvystės tradicijomis, amatais, UNESCO saugoma lietuviška kryždirbyste bei pamokyti naudotis muziejuje esama medžiaga, Moksleivių saviraiškos centras ir Kalvystės muziejus Klaipėdos miesto mokyklų 7 klasių moksleiviams organizavo viktoriną „Senosios kalvystės tradicijos“. Renginys vyko pačiame Kalvystės muziejuje. Viktorinos užduotyse - teorinis klausimas bei praktinė užduotis, kuriai atlikti reikėjo panaudoti ne tik žinias, bet ir muziejaus ekspoziciją.
Konkurse dalyvavo 10 septintų klasių moksleivių komandų iš įvairių miesto mokyklų. Nugalėtojai buvo apdovanoti diplomais bei D. Varkalio nukaltais prizais - skulptūrėlėmis ir apyrankėmis. Viktorinos nugalėtojais tapo: Gedminų pagrindinės mokyklos moksleiviai (mokyt. O Juškaitienė) - pirmoji vieta, „Verdenės“ pagrindinės mokyklos septintokai (mokyt. S. Bračkienė) - antroji vieta, trečioje vietoje liko „Sendvario“ pagr. mokyklos komanda (mokyt. A. Giržadas). Šioms komandoms ir atiteko minėtieji prizai. Pažymėtos buvo ir „Žemynos“ vid. bei M. Mažvydo pagrindinės mokyklų komandos, kurios, anot vertinimo komisijos, nedidele taškų suma atsiliko nuo komandų-prizininkių.
Konkurso metu miesto moksleiviai netradicine forma pasisėmė žinių iš Lietuvos ir Mažosios Lietuvos kultūros istorijos bei pasimokė „pamatyti“ muziejaus eksponatą, jį „prakalbinti“.
Gruodžio 17 d. vyko muziejaus įkūrimo 80-ies metų sukakties paminėjimas.
Renginys prasidėjo atnaujintos archeologijos salės ekspozicijos atidarymu, kur žodį tarė muziejaus direktorius dr. J. Genys. Po to visi susirinkusieji buvo pakviesti į MLIM esančią mansardą, kur galėjo pasiklausyti keleto Klaipėdos senosios muzikos ansamblio „Ventus Maris“ (vadovas V. Sadauskas) atliekamų kūrinių. Netrukus po pasirodymo, leidyklos „Libra Memelensis“ direktorius K. Demereckas pristatė katalogą - albumą Mažosios Lietuvos istorijos paminklai: iš Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus rinkinių. Renginio metu šiais katalogais buvo apdovanoti visi muziejaus darbuotojai. Muziejų garbaus jubiliejaus proga pasveikino Kultūros ministerijos atstovas, Informacinės visuomenės plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas R. Senapėdis, kuris taip pat įteikė ir Lietuvos respublikos kultūros ministro V. Prudnikovo padėkos raštą. Sveikinamąjį žodį tarė ir kiti šventės dalyviai: miesto savivaldybės atstovai, laikraščio „Klaipėda“ redakcija, apskrities I.Simonaitytės bibliotekos kolektyvas, kolegos iš Klaipėdos, Lietuvos dailės, Šiaulių, Neringos, Trakų, Kretingos ir kt. muziejų. Šventinio vakaro metu koncertavo ir susirinkusiuosius linksmino etnokultūros centro kapela.
Gruodžio 9 d. muziejaus Etnografijos skyriaus darbuotojos Klaipėdos miesto lopšelyje-darželyje „Radastėlė“ organizavo kalėdinę parodą „Mažosios Lietuvos moterų žiemos darbai ir įrankiai XIX a. pab. - XX a. pr.“. Parodoje buvo eksponuojami Klaipėdos krašto darbo įrankiai iš muziejaus fondų: verpimo rateliai, lanksčiai, vytuvai, prieverpstės, šukočiai, skietai, kočėlai; taip pat buvo demonstruojami ir lininiai bei vilnoniai audiniai. Parodos atidarymo dieną Etnografijos skyriaus vedėja L.Gineikienė pravedė vakaronę darželio auklėtiniams, jų tėvams, darbuotojoms tema „Klaipėdiškių moterų darbai ir darbo įrankiai“. Po pasakojimo vyko ir viktorina, kurios metu buvo demonstruojami senieji darbo įrankiai, o vaikai, tėveliai ir auklėtojos spėliojo kokie tai įrankiai, kam ir kaip jie buvo naudojami. Po parodos atidarymo, adventinės vakaronės metu, skambėjo vaikų atliekamos adventinės dainos, buvo menamos mįslės, žaidžiami žaidimai, šokami šokiai.

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2005.03.16