<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

„LIETUVOS MUZIEJAI“ 2004 m. Nr. 4

PARODOS IR RENGINIAI LIETUVOS MUZIEJUOSE 
(spalis – lapkritis – gruodis)

Marijampolės kraštotyros muziejuje

Marijampolės kraštotyros muziejaus Suvalkietiškų kanklių muzikos mokykla plečia veiklą: be rugsėjo mėn. pradėjusio veikti skyriaus Skaisčiūnų pagr. mokykloje (Marijampolės sav., mokytoja D. Venskienė), spalio 15 d. atidaryti dar trys nauji skyriai Griškabūdžio pagrindinėje, Bliuviškių ir Patašinės pradinėse mokyklose (Šakių r., mokytojai N. Černevičienė ir J. Vylius). Taip pat spalio mėn. prasidėjo kankliavimo pamokos ir Mokolų pradinėje mokykloje, kur susidarė net trys vaikų grupės (mokytojai R. Upitienė ir J. Vylius). Lapkričio 15 d. pradėjo mokytis kankliuoti net 20 Marijampolės miesto 6-osios vid. m-los antrokų (auklėtoja V. Biskienė, kankliavimo mokytojas
J. Vylius. Tęsia mokslą kanklių mokyklos antrojoje klasėje ir 12 vyresnių mokinių iš 6-osios vid. mokyklos (mokytojai R. Slankauskienė ir J. Vylius), kurie lapkričio 20 d. kankliavo tris kūrinėlius vyskupo M. Valančiaus blaivystės sąjūdžio Marijampolės skyriaus 15 metų veiklos sukakties minėjime.
Spalio 22 d. Marijampolės kraštotyros muziejuje vyko edukacinis renginys moksleiviams „Susitikimas su šauniausiomis senolėm“. Renginio tikslas parodyti vaikams, kaip gyveno jų senelės ir prosenelės, kaip dirbo ir linksminosi. Senolės dainavo, žaidė su vaikais žaidimus.
Lapkričio 23 d. kraštotyros muziejaus padalinyje Tauro apygardos partizanų ir tremties muziejuje įvyko Tauro apygardos įkūrėjo kunigo A. Yliaus mirties 10-mečio paminėjimas.
Lapkričio 26 d. Marijampolės kraštotyros muziejuje vyko edukacinis renginys moksleiviams „Kad neprailgtų Advento vakarai“. Renginio metu vaikai buvo supažindinti su Advento papročiais. Buvo giedamos Adventinės giesmės.
Lapkričio 26 d. Rimanto Stankevičiaus vid. mokykloje atidaryta fotoparoda, skirta mokyklos 70-mečiui. Parodos autorius muziejaus fotografas Romas Linionis.
Lapkričio 26 d. kraštotyros muziejuje įvyko naujos suvalkiečių tautosakos knygos „Iškasiu šulnelį“ pristatymas. Knygą sudarė muziejininkas Jaunius Vylius. Pristatyme dalyvavo tautosakos pateikėja Anelė Prakapienė iš Vaitiškių kaimo (Liudvinavo sen. Marijampolės sav.) ir muziejaus tautosakos mylėtojų būrelis „Marijampolės kanklinykai“.
Gruodžio 7, 17, 18, 19 d. „Marijampolės kanklinykai“ parodė muziejaus lankytojams, miesto 6-osios ir 8-osios mokyklų moksleiviams bei Patašinės kaimo (Šakių r., Griškabūdžio sen.) gyventojams savo; kasmetinę Advento tautosakos ir Kalėdų giesmių programėlę „Advento popietė“.
Gruodžio 16 d. muziejuje vyko edukacinis renginys moksleiviams ,,Kalėdų švenčių belaukiant“. Vaikams apie Kalėdas ir jų reikšmę mūsų gyvenime kalbėjo kun. J. Barkauskas.

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2005.03.16