<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

„LIETUVOS MUZIEJAI“ 2004 m. Nr. 4

PARODOS IR RENGINIAI LIETUVOS MUZIEJUOSE 
(spalis – lapkritis – gruodis)

Maironio lietuvių literatūros muziejuje

Spalio 1 d. vyko Bernardo Brazdžionio knygos „Kas šviečia virš galaktikų visų“ pristatymas ir parodos „Širdis apsidžiaugė: gana keliaut… gana keliaut…“ uždarymas. Dalyvavo Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklos vyriausiasis redaktorius Valentinas Sventickas, Rašytojų sąjungos Kauno skyriaus pirmininkas, knygos sudarytojas Petras Palilionis, išeivijos visuomenės veikėjas Juozas Kojelis, aktorius Petras Venslovas, Kauno muzikinio teatro solistas Tomas Ladiga, Kauno jėzuitų bažnyčios choras (meno vadovas Algimantas Mišeikis).
Spalio 5 d. surengtas Leonardo Andriekaus jubiliejinis vakaras. Dalyvavo Šv. Pranciškaus mažesniųjų brolių ordino provincijolas S. B. Jurčys, br. Bernardas, br. Kazimieras, kunigai K. Timofejevas ir E. Arnašius, aktorius E. Stancikas.
Spalio 8 d. - Elenos Kurklietytės knygos „Lyla“ pristatymas. Kartu su autore dalyvavo rašytojai Vytautas Bubnys, aktorė Gražina Urbonaitė.
Spalio 9 d. vyko Dovilės Zelčiūtės knygos „Atgal į vandenį“ pristatymas. Drauge su autore dalyvavo rašytojai Enrika Striogaitė, Violeta Šoblinskaitė, Gasparas Aleksa, Petras Venslovas, Viktoras Rudžianskas, aktorės Gražina Balandytė ir Danutė Juronytė, knygos redaktorė Neringa Mikalauskienė, vakarą vedė rašytoja Aldona Ruseckaitė.
Spalio 15 d. - Skaidriaus Kandratavičiaus kūrybos vakaras. Kartu su autoriumi dalyvavo literatūrologas Ramutis Karmalavičius, rašytojai Aldona Ruseckaitė, Edmundas Janušaitis ir Viktoras Rudžianskas, aktorius Egidijus Stancikas, pianistas Tomas Kukta ir jo mokinės Ieva ir Miglė Rakitaitės.
Spalio 22 d. surengtas Edmundo Janušaičio jubiliejinis kūrybos vakaras. Kartu su autoriumi dalyvavo literatūrologė Eugenija Vaitkevičiūtė, Rašytojų sąjungos Kauno skyriaus pirmininkas Petras Palilionis, rašytojas Liudas Gustainis, aktorius Petras Venslovas, bardas Algirdas Svidinskas.
Spalio 27 d. muziejuje vyko Maironio 142-ųjų gimimo metinių minėjimas. Dalyvavo literatūros tyrinėtojas Marijus Šidlauskas, aktorius Aleksandras Rubinovas, Muzikos ir teatro akademijos Kauno fakulteto Sabinos Martinaitytės dainavimo klasės studentai Jurgita Augulytė, Egidijus Bavikinas, Vytautas Bytautas, grojo pianistė Diana Rudokienė.
Spalio 29 d. - Violetos Šoblinskaitės jubiliejinis kūrybos vakaras. Kartu su autore dalyvavo aktorė Olita Dautartaitė, gitaristai Jūratė Dailydėnienė ir Romas Miškinis. Vakarą vedė rašytojas Gasparas Aleksa.
Lapkričio 8 d. - Aldonos Ivaškevičiūtės-Blažienės poezijos knygos „Negrįžta upės atgalios“ pristatymas. Kartu su autore dalyvavo „Atminties“ leidyklos vadovas Tomas Akstinas, solistas Juozas Malikonis, pianistė Virginija Daugirdienė.
Lapkričio 12 d. - Aldonos Ruseckaitės naujos knygos „Sidabro sodai“ sutiktuvės. Vakaro tema - „Ir mylimieji visada šalia“. Kartu su autore dalyvavo literatūrologas Juozas Jasaitis, aktorius Egidijus Stancikas, klarnetininkas Valdas Andriuškevičius, gitaristas Tautgirdas Ačas.
Lapkričio 13 d. - Respublikinio moksleivių skaitovų konkurso I turas.
Lapkričio 15 d. - susitikimas su fotomenininku Algimantu Keziu.
Lapkričio 19 d. - Salomėjos Nėries 100-mečio minėjimas „Tarnaujame nemirtingumui“ bei leidinio „Salomėja Nėris. Archyvai“ pristatymas. Dalyvavo skaitovė Irena Plaušinaitytė, dainininkė Birutė Zalanskaitė, buvę S. Nėries memorialinio muziejaus vedėjai Stanislovas Petrauskas, Nijolė Šlinkšienė, Raminta Antanaitienė, Rasma Leonavičienė, Albina Protienė bei dabartinė vedėja Ina Aleksaitienė.
Lapkričio 24 d. - konferencija „S. Nėries šimtmetis: likimas, kūryba, amžinybė“. Dalyvavo Dalia Čiočytė, hum. m. dr., doc., VU; Solveiga Daugirdaitė, hum. m. dr., LLTI; Viktorija Daujotytė, hum. m. habil. dr., prof., VU; Leonarda Jekentaitė, hum. m. dr., doc., VU; Ramutis Karmalavičius, hum. m. dr., doc., Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas (LLTI); Aušra Martišiūtė, hum. m. dr., doc, LLTI; Elina Naujokaitienė, hum. m. dr., doc., VDU; Jūratė Petrikaitė, hum. m. dr., Lietuvos muzikos ir teatro akademija; Dalia Striogaitė, hum. m. dr., doc., LLTI; Marijus Šidlauskas, hum. m. dr., doc., KU; Rita Tūtlytė, hum. m. dr., doc., VU; Eugenijus Žmuida, LLTI doktorantas.
Lapkričio 27 d. - Respublikinio moksleivių skaitovų konkurso II turas.
Gruodžio 1 d. - literatūros vakaras „O mums žadėjo žvaigždė jaunystė“, skirtas S. Nėries ir J. Aisčio 100-mečiams.
Gruodžio 10 d. - tradicinis moterų kūrėjų vakaras. Dalyvavo rašytojos Erika Drungytė, Irena Dūdėnienė, Zita Gaižauskaitė, Loreta Gražina Latonaitė, Marija Macijauskienė, Tautvyda Marcinkevičiūtė, Eglė Perednytė, Nijolė Raižytė, Aldona Ruseckaitė, Enrika Striogaitė, Anastazija Sučylienė, Jūratė Sučylaitė, Rita Vinciūnienė, Dovilė Zelčiūtė, aktorės Danutė Juronytė, Liucija Zorūbaitė, solistė Nomeda Vilkanauskaitė, pianistė Beata Vingraitė.
Gruodžio 15 d. - poeto ir fotografo Aliaus Balbieriaus jubiliejinis kūrybos vakaras. Kartu su autoriumi dalyvavo „Vagos“ leidyklos vyr. redaktorė Janina Riškutė, poetas Vladas Braziūnas, fotomenininkas Romualdas Rakauskas, jaunoji smuikininkė Agnė Jurgaitytė, aktorė Inesa Paliulytė, dainų atlikėjas Kazimieras Jakutis.
Gruodžio 22 d. - kalėdinis vakaras - Arvydo Genio eilėraščių knygos „Angelų grumtynės“ pristatymas. Dalyvavo rašytojas Arvydas Genys, poetė Marytė Kontrimaitė, aktorė Doloresa Kazragytė, solistė Sabina Martinaitytė, koncertmeisterė Audronė Eitmanavičiūtė.

Vaikų literatūros muziejuje spalio 19 d. vyko išeivijos rašytojos Onos Mikailaitės 60-mečio minėjimas. Dalyvavo muziejininkė Virginija Paplauskienė, muziejaus dramos studija „Čepsiukai“.
Spalio 25 d. - Dalios Teišerskytės knygutės „Gabutės darželis“ pristatymas. Dalyvavo poetė Dalia Teišerskytė, muziejaus dramos studija „Čepsiukai“.
Spalio 26 d. - vyko „Rudenėlio šventė“. Dalyvavo Žaliakalnio pradinės mokyklos dramos būrelis „Aktoriukas“ (vadovė Zita Baikienė).
Spalio 27 d. - V. Tamulaičio apysakos-pasakos „Vasaros pasaka“ pristatymas. Dalyvavo literatūrologas Jonas Linkevičius, aktorius Saulius Bagaliūnas.
Lapkričio 9 d. - konkurso „Kuriame lietuvių vaikų literatūros herojų galeriją“ aptarimas, galerijos atidarymas. Dalyvavo dailininkė Inga Zamulskienė, restauratorė Laima Statkienė, „Aukuro“ vid. mokyklos mergaičių ansamblis (vadovė Jūratė Dailydėnienė).
Lapkričio 13 d. - advokato, politiko, visuomenės veikėjo Mykolo Sleževičiaus 65-ųjų mirties metinių minėjimas. Dalyvavo istorikas Bernaras Ivanovas, kraštotyrininkas Antanas Vaičius.
Lapkričio 16 d. - Marijos Macijauskienės knygutės „Mūsų skaitinėliai“ pristatymas. Dalyvavo poetė Marija Macijauskienė, poetas Vladas Vaitkevičius.
Lapkričio 23 d. - Petronėlės Banaitienės knygučių vaikams „Nepamiršk gerumo“ ir „Vaikystės sūpuoklės“ pristatymas. Dalyvavo Petronėlė Banaitienė, vaikų pop chorai „Volungėlė“ ir „Dainavėlė“ (vadovė Danutė Žiedelienė).
Gruodžio 1-2 d. - skaitovų konkursas „Pamilau aš šį kampelį, savo gimtą kraštą“, skirtas poeto Leonardo Žitkevičiaus 90-mečiui.
Gruodžio 20 d. - Zenės Sadauskaitės knygelės „Labas“ pristatymas.
Gruodžio 21 d. - poetės Aldonos Puišytės poezijos knygelės vaikams „Po baltu angelo sparnu“ pristatymas. Kartu su autore dalyvavo tautinės kultūros centro darbuotojos Z. Jakinevičienė, G. Nevulienė.

Juozo Grušo memorialiniame muziejuje spalio 27 d. vyko rašytojo Alvydo Valentos knygos „Noriu būti gyvenimo dalininkas“ pristatymas. Dalyvavo knygos autorius Alvydas Valenta, pianistas Darius Kudirka.
Lapkričio 27 d. - Onos Gaigalaitės-Beleckienės knygos „Atsiminimai“ pristatymas. Dalyvavo Albina Pajarskaitė - knygos išleidimo iniciatorė, Marija Rimkevičienė - knygos autorės dukra.
Lapkričio 29 d. - Juozo Grušo gimtadienio minėjimas. Dalyvavo Kauno lėlių teatro aktorius Saulius Bagaliūnas, pianistas Darius Kudirka.
Gruodžio 22 d. - jubiliejinis rašytojos Anastazijos Sučylienės kūrybos vakaras. Kartu su rašytoja dalyvavo rašytoja Jūratė Sučylaitė ir pianistas Darius Kudirka.

Salomėjos Nėries memorialiniame muziejuje gruodžio 29 d. vyko muziejaus atidarymas po rekonstrukcijos. Dalyvavo kultūros ministras Vladimiras Prudnikovas, S. Nėries sūnus Saulius Bučas, filosofas Arvydas Juozaitis, Maironio lietuvių literatūros muziejaus direktorė Aldona Ruseckaitė, aktoriai Laimonas Noreika, Regina Laucytė, Dalia Jankauskaitė, skaitovė Vida Mickuvienė, smuikininkė Dalia Terminaitė, birbynininkas Tautrimas Januševičius, Respublikinio moksleivių skaitovų konkurso laureatai Lukas Marcinkus, Ieva Navikaitė, Augustina Bublauskaitė, Toma Arlauskaitė.

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2005.03.16