<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

„LIETUVOS MUZIEJAI“ 2004 m. Nr. 4

PARODOS IR RENGINIAI LIETUVOS MUZIEJUOSE 
(spalis – lapkritis – gruodis)

Jonavos krašto muziejuje

Jonavos krašto muziejuje spalio 14 d. vyko miesto pradinių ir 5-6 klasių mokytojų seminaras „Edukacinės veiklos 2004-2005 m. pristatymas“.
Spalio 16 d. muziejaus Dailės skyriuje atidaryta panevėžiečio dailininko, politinio kalinio Mykolo Dirsės tapybos darbų paroda „Gyvenimo atspindžiai“. Tai paveikslai, vaizduojantys pokario metų rezistencijos kovas. Ją papildo tėviškės peizažai. Atidarant parodą dalyvavo politiniai tremtiniai ir kaliniai, dainavo choras „Viltis“.
Spalio 6, 7, 8, 12 ir 21 dienomis muziejuje vyko edukacinės valandėlės „Viskas iš grūdo, iš sėklos“ J. Vareikio pagrindinės ir J. Ralio vidurinės mokyklų moksleiviams.
Spalio 20, 26 ir 27 dienomis - edukacinės valandėlės „Į vėlių šalį“ J.Ralio vid. m-los, R.Samulevičiaus pagr. m-los, Jonavos pradinės m-los moksleiviams.
Spalio 28 d. krašto muziejuje atidaryta fotografijos paroda „Jonavos krašto medinė architektūra“.
Spalio 28 d. rajono savivaldybės J. Ralio salėje vyko krašto muziejaus mokslinė konferencija „Lietuvių kalendorinės šventės: tradicijos ir papročiai Jonavos krašte“. Joje dalyvavo mokytojai, vaikų daržėlių auklėtojai, kultūros darbuotojai. Konferencijos dalyvius sveikino mero pavaduotojas E. Mulokas, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja V. Jagelavičienė. Paskaitą ‚Lietuvių kalendorinės šventės“ skaitė etnologė, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto jaun. mokslo darbuotoja G.Kadžytė. Krašto muziejaus direktorė R. Karaliūnienė dalijosi įspūdžiais iš Panevėžyje vykusio Aukštaitijos regiono konferencijos-kongreso „Aukštaičių identiteto paieškos: praeities paveldas, nūdienos problemos ir ateities perspektyvos“. Apie Joninių šventę mieste kalbėjo Kultūros centro direktoriaus pavaduotoja J. Urnikienė, Dumsių kultūros namų direktorė L. Mačiukonienė pasakojo apie Užgavėnių tradicijas Šveicarijoje. Kaip mažiesiems diegiami krašto papročiai, kalbėjo „Žilvičio“ vaikų lopšelio-darželio darbuotojos J.Virbalienė ir I.Jefimova (jos padainavo ir kai kurių švenčių dainų). Konferencijos dalyviams grojo Upninkų kaimo kultūros namų kapela (vad. Justinas Diržinskas), Šilų kultūros namų ir mokyklos-darželio „Šilelis“ vaikų folkloro ansamblis parodė scenos vaizdelį „Piemenėlių šėlsmas“ (vad. A. Noreikaitė ir G. Kupčiūnaitė).
Lapkričio 12 d. atidaryta dailininko Vytauto Stankevičiaus tapybos kūrinių paroda. Autorius aplankė daug Europos muziejų, meno galerijų, kur susipažino su senaisiais tapybos meistrais. Ketverius metus dailininkas praleido Anglijoje.
Iki lapkričio 20 d. muziejaus Istorijos skyriuje veikė Svetlanos Pogusian-Alekseiko armėniškos meninės metalo kalybos paroda.
Lapkričio 26 d. krašto muziejus pakvietė jonaviečius į poezijos ir muzikos vakarą ,,Kai vėjas nežemišką dainą siūbuoja“. Šį kartą pabandyta atsisakyti poetinio žodžio bei muzikos skambesio. Vakaro poetams buvo užduodami klausimai apie savąjį poetinį ,,aš“, ,,Kaip gimsta eilės?“, ,,Kas yra eilėraštis?“, „Koks poetų santykis su muzikais, dainininkais?“ Vakaras vyko jaukioje aplinkoje, prie arbatos.
Gruodžio mėn. krašto muziejaus direktorė Regina Karaliūnienė parengė edukacinį projektą ,,Kalėdų stebuklo belaukiant senajame Jonavos dvare“. Jį matė Justino Vareikio, Raimundo Samulevičiaus, Jonavos ir Bukonių pagrindinių mokyklų moksleiviai. Projektas pristatytas rajono visuomenei, draudimo bendrovei ,,Ergo Lietuva“, Užusalių, Dumsių kultūros namams, senelių pensionato gyventojams. Muziejaus darbuotojos virto garbinga Kosakovskių šeima. Senoviniai baldai, tų laikų puošnūs drabužiai visus nukėlė į senąjį Jonavos dvarą. Susirinkusieji galėjo stebėti Kosakovskių šeimos gyvenimo epizodą belaukiant Kalėdų ir Naujųjų metų, buvo prisiminti švenčių papročiai, tradicijos, burtai. Moksleiviai laužė kalėdaičius, vaišinosi kūčiukais, pupomis, žirniais, noriai traukė laiškelius, kuriuos perskaitys Kūčių vakarą.
Gruodžio 6-23 dienomis muziejuje vyko moksleiviams skirtas adventinės edukacinės valandėlės „Kalėdų pasakos vedini“.

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2005.03.16