<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

„LIETUVOS MUZIEJAI“ 2004 m. Nr. 4

PARODOS IR RENGINIAI LIETUVOS MUZIEJUOSE 
(spalis – lapkritis – gruodis)

Druskininkų miesto muziejuje

Druskininkų miesto muziejus Lietuvos Nacionalinės UNESCO komisijos parodų salėje rugsėjo 6-27 d. organizavo parodą iš muziejaus rinkinių „Ainų tautelė. Sachalinas“. Paroda aktualizavo ir patį nuotraukų autorių Bronislovą Pilsudskį, jo asmenybę ir sudėtingą gyvenimo kelią, be kurio negalėtume įvertinti ir ainams skirtų darbų. B.Pilsudskis mokslininku tapo visai atsitiktinai, kai 1887 metais, apkaltintas dalyvavęs pasikėsinime prieš carą Aleksandrą III, buvo nubaustas 15 metų katorgos Sachaline. Tada jis ir susidomėjo ainais. Tyrinėdamas mažos tautelės gyvenimą, etnografas jų kultūrą išsaugojo ne tik fotografijose, bet ir po katorgos išleistose knygose, be to, fonografu įrašė jų dainas. Parodos atidaryme dalyvavęs muziejaus bičiulis Domas Akstinas susirinkusiems papasakojo, kaip pas jį atsidūrė šių fotografijų rinkinys, apgailestavo, kad pasaulinio garso etnologas B.Pilsudskis daug mažiau žinomas už savo jaunesnį brolį Juzefą Pilsudskį. Vienas iš Bronislovo Pilsudskio reikšmingesnių nuopelnų Lietuvai yra prancūzų kalba parašyta ir išleista studija apie lietuviškus kryžius. Kolekcininkas taip pat pakvietė įsižiūrėti iš fotografijų į mus žvelgiančius orios beišnykstančios tautos atstovus, kurie mums, kadais myriop pasmerktos tautos vaikams, tokie artimi, tarsi būtų likimo broliai. Į parodos atidarymą atvyko ir Japonijos ambasados Lietuvoje darbuotojos. Jos perskaitė Eizo Kaneysu, Japonijos laikinojo reikalų patikėtinio, sveikinimo kalbą: „ <...> Šimtmečiais trukusi priespauda, rasizmas, prievartinės asimiliacijos politika, netolerancija ir diskriminacija, socialinis ir politinis dominavimas, kurį vykdė japonų etninė dauguma, vadinama „wajin“, labai prisidėjo prie Ainu kultūros sunaikinimo. <....> Pastaraisiais metais Jungtinės Tautos, ir daug kitų organizacijų bei pavienių žmonių nuveikė labai daug siekdami išsaugoti Ainu kultūrą Japonijoje ir pristatydami ją kitų šalių bendruomenėms.<...>Lietuva nuo senų laikų kuria darnią visuomenę, kurią sudaro įvairios etninės bendruomenės, kultūros ir kalbos. Praleidęs Lietuvoje dvejus su puse metų, aš suvokiau tikrąją reikšmę „tolerancijos“, kuri įsišaknijusi žmonių protuose. Jūs tikriausiai žinote, kad „ainu“ reiškia „žmogiškas“, todėl manau, kad Lietuva, kurios visuomenei būdinga tikroji „tolerancija“, yra tinkamiausia vieta tokios parodos surengimui“.
Rugsėjo 10 d. - spalio 13 d. muziejuje veikė Sigutės Chlebinskaitės kūrinių (knygų, iliustracijų, grafikos darbų) paroda „Sigutės knygos“. Pirmoji druskininkiečių pažintis su menininke Sigutė Chlebinskaite - knyga „Mineralinis miestelis“ arba kurortinės kultūros pradžia Lietuvoje pagal Vasilijaus von Rothkircho rankraštį „Užrašai apie Druskininkus“. Šis XIX a. Druskininkų istoriją apžvelgiantis leidinys už dailininkės darbą knygos meno konkurse „Vilnius 2003“ įvertintas 2-ąja premija. Parodoje - originalios iliustracijos knygoms; kiekvienas galėjo pavartyti ir 11 autorės apipavidalintų knygų. Dailininkės kūrybingumą bei originalų pasaulio matymą ryškiausiai atskleidė autorinės vienetinės knygos. Daug dėmesio susilaukė ir ilgiausia Lietuvoje sulankstoma 28 m 34 cm ilgio ir 14 kg svorio knyga Leporello. Ją dailininkė kartu su vaikais sukūrė 2002 m. knygų mugėje. Parodos atidaryme dailininkė mokė vaikus, kaip pasidaryti knygelę. Pagal vaikų atsineštus piešinius kūrė istorijas, japonišku įrišimu siuvo paveikslėlius į knygą.
Sigutė Chlebinskaitė už sėkmingą, produktyvų ir kūrybingą darbą meninio knygos apipavidalinimo srityje bei Druskininkų miesto muziejuje surengtą pirmąją personalinę parodą „Sigutės knygos“ Kultūros ministerijos paskelbta 2004 metų debiutinių premijų laureate.
Rugsėjo 15 d. - 2005 m. sausio 9 d. VšĮ „Druskininkų gydykla“ veikė A.Šuliausko darbų paroda „Nors dalelę skolos“ iš Druskininkų miesto muziejaus rinkinių.
Spalio 15 d. - lapkričio 30 d. veikė Lenkijos dailininko Jano Mysieko koliažų, grafikos darbų paroda „3 X M“.
Gruodžio 3 d. įvyko premjera - koncertų ciklo „Muzikos salonas“ atidarymas. Vakaras pirmą kartą buvo surengtas naujoje ekspozicijoje „Druskininkų senieji dokumentai ir žemėlapiai“. Saloninė salės aplinka pati padiktavo koncertų ciklo tematiką. XIX a. literatūroje apie Druskininkus labai dažnai pabrėžiamas Druskininkų, kaip vasaros centro ir aukštosios visuomenės bei intelektualų susitelkimo vieta. Gruodžio 3-ąją koncertu-paskaita buvo pristatyti: to laikmečio Druskininkų įžymybė - garsus XIX a. Lietuvos kompozitorius S.Moniuška, ir jo amžininkas - Europos saloninės muzikos etalono kūrėjas Frederikas Šopenas. Renginio vedėja muzikologė Audronė Žiūraitytė publiką supažindino su saloninės muzikos terminija ir ištakomis, išsamiai apžvelgė XIX a. Lietuvos ir Europos istorinį - kultūrinį kontekstą, jį išryškindama per kompozitoriaus Stanislovo Moniuškos gyvenimo ir kūrybos peripetijas. Renginio dalyviams muzikologė pakomentavo ir iki šiol 2 klaidingai interpretuotus S.Moniuškos laiškus iš Druskininkų bei visai netikėtai reabilitavo XIX a. Druskininkų istoriografijoje nepalankiai vertintą solistą A.G. Bonoldį. Dainininkės Natalijos Katilienės (sopranas) ir pianisto Sergejaus Okruško atlikta koncertinė programa renginį sujungė į darnią visumą.
Gruodžio 3 d. įvyko parodos „XIX a. - XX a. pradžios afišos“ atidarymas. Mintis surengti tokią parodą kilo pavarčius gausius XIX a. Druskininkų rašytinius paliudijimus apie čia dažnai vykusius dramos, orkestrų, cirko trupių pasirodymus, o afiša pasirinkta kaip unikalus to laikmečio kultūrinis dokumentas. Parodos medžiaga buvo surinkta Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus fonduose pagal Druskininkams aktualias įžymybių pavardes (S.Moniušką, V.Syrokomlę, J.I.Kraševskį) bei čia vaidintų pjesių autorius, veikalų pavadinimus. Parodą atidarė Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus direktorė, teatro istorijos tyrinėtoja Regina Lopienė, pristatydama XIX a. Lietuvos kultūrinę situaciją ir apžvelgdama Vilniaus teatro bei teatralų veiklą. Po parodos afišomis papildyta muziejaus ekspozicija „Pramogų kampelis“.
Gruodžio 10-30 d. Lenkijoje, Gdansko miesto istorijos muziejuje, karaliaus Artūro dvaro parodų salėje veikė 14-os druskininkiečių dailininkų parodos „Sztuk - Mistrze z Druskiennik“ atidarymas. Kiekvienas autorius eksponavo po 2 kūrinius. 2005 m. sausio mėnesį ši paroda perkelta į Elbingo miesto „Galeriją El“.
Gruodžio 13-27 d. muziejuje veikė druskininkietės keramikės Sigutės Barniškytės paroda „Piešiniai 2004“. Druskininkų miesto muziejus suteikia galimybę pasirodyti neseniai pradėjusiems kūrybinį kelią dailininkams. S.Barniškytė studijavo Vilniaus dailės akademijoje keramiką bei kultūros vadybą. Jos piešiniai atlikti tušu ant didelio formato popieriaus lapų, vyraujantis motyvas - gamta, medžių siluetai it žmogaus figūros.Tai jau 4-ta personalinė dailininkės paroda.
Gruodžio 18 d. įvyko II „Muzikos salono“ koncertas. Atlikėjai - Druskininkų M.K.Čiurlionio muzikos mokyklos mokytojų S.Milušauskaitės ir S.Kudžmienės mokiniai.
Gruodžio 21 d. įvyko III „Muzikos salono“ koncertas „La Valse“. Atlikėja - tarptautinių konkursų laureatė druskininkietė Guoda Gedvilaitė.
Gruodžio 29 d. įvyko tradicinis metų užbaigimo renginys „Paroda 1“, kuriame Druskininkų menininkai pristatė po vieną naujausią savo kūrinį. Trečią kartą vykusiame renginyje dalyvavo 23 autoriai: dailininkai, poetai bei muzikantai. Šiais metais renginio dalyvių sąstatą papildė dar keletas autorių: Druskininkuose, savo gimtajame mieste, fotoparodomis debiutavęs literatas Raimundas Škarnulis ir jauna tekstilininkė Onutė Akstinaitė. R.Škarnulis prisistatė ir kaip fotografas, ir kaip poetas, susirinkusiesiems perskaitęs eilėraštį „Žiupsnelis tuštumos“. Autoriai, negalėję dalyvauti renginyje, atsiuntė savo darbus kartu su palinkėjimais: dailininkė Vilma Vasiliauskaitė - laišką mokytojams, Kornelijus Platelis - eilėraštį „Magas“. Renginio programą paįvairino iš Vokietijos namo grįžusios pianistės Guodos Gedvilaitės muzikinis pasveikinimas. „Paroda 1“ veikė iki 2005 m. sausio 15 d.
Druskininkų miesto muziejaus filiale rugsėjo 14 d. atidaryta Lietuvos specialiosios kūrybos draugijos „Guboja“ paroda „Rudens spalvos“. Parodoje eksponuoti keturiasdešimt keturi darbai iš „Gubojos“ archyvo. Tai įvairia technika atlikti darbai iš Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, Olandijos, Šveicarijos.
Spalio 10 d. vyko šventė „Mano numylėtinis“, skirta Pasaulinei gyvūnijos dienai.
Spalio 16 d. įvyko tarptautinės neįgaliųjų vaikų ir jaunimo kūrybos parodos „Neįgalūs Europai“ atidarymas.
„Druskininkai Lenkijos ir Lietuvos bendradarbiavimo žemėlapyje užima ypatingą vietą“, - atidarymo metu kalbėjo Lenkijos ambasadorius Lietuvoje J.Bahras. Jam pritarė ir Lenkijos Pajūrio vaivadijos seimelio pirmininkas B.Synakas bei vicepirmininkė D.Kledzik. Įdomioje 250-ies darbų parodoje dalyvavo 200 autorių iš 33 Lietuvos ir Lenkijos neįgaliųjų ugdymo įstaigų. Ypatingas dėmesys skirtas piešiančiam lūpomis ir pėdomis J.Omelczukui. Savo globotinių kūrybą pirmąsyk pateikė ir konfesija „Pilni namai“, veikianti prie Nemunaičio bažnyčios.
Gruodžio 25 d. vyko kalėdinis renginys „Žiemos išdaigos“.
Lapkričio 5 d. Druskininkų miesto muziejaus filialas ir Druskininkų savivaldybės administracijos Švietimo skyrius jau antrą kartą organizavo vaikų, jaunimo ir žmonių su negalia kompiuterinės grafikos darbų konkursą - parodą „Linksmasis virusas“. Dalyviai buvo suskirstyti į 4-ias grupes: žmonės su negalia, vaikai iki 13 metų, moksleiviai nuo 13 iki 16 metų ir vyresni nei 16 metų.
Gruodžio 27 d. įvyko parodos „Linksmasis virusas“ atidarymas, kurio metu buvo apdovanoti konkurso nugalėtojai ir dalyviai. Konkurse dalyvavo 47 autorių 146 darbai. Iš viso parodoje eksponuoti 234 darbai. Geriausių darbų autoriai buvo apdovanoti Švietimo skyriaus įsteigtais diplomais, Druskininkų miesto muziejaus filialo bei rėmėjų įsteigtais prizais, visiems parodos dalyviams įteiktos padėkos ir paguodos prizai. Renginį rėmė UAB „Enereka“, UAB „Transeta“, UAB „Teleneda“.

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2005.03.16