<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

„LIETUVOS MUZIEJAI“ 2004 m. Nr. 4

PARODOS IR RENGINIAI LIETUVOS MUZIEJUOSE 
(spalis – lapkritis – gruodis)

Šiaulių „Aušros“ muziejuje

Šiaulių ,,Aušros“ muziejaus Aušros al. rūmuose rugsėjo 28 d. vyko „Aušros“ muziejaus organizuotas Šiaulių miesto visuomeninių muziejų vadovų seminaras ,,Muziejininkystės vystymosi Šiaulių mieste tendencijos ir perspektyvos“. ,,Aušros“ muziejaus Naujausios istorijos sektoriaus vedėja Birutė Lukošiūtė nagrinėjo visuomeninių muziejų eksponatų apskaitos ir apsaugos reikalavimus. Šiaulių jaunųjų turistų centro kraštotyrininkė Jadvyga Urbonienė kalbėjo apie miesto mokyklų muziejus. Seminare pristatytas šiauliečių moksleivių Rasos Misiūnaitės ir Simonos Pikul sudarytas Šiaulių mokyklų muziejų katalogas. Seminaro dalyviai lankėsi ,,Aušros“ muziejaus eksponatų saugyklose, kur vyko pratybos.
Spalio 7 d. Aušros al. rūmuose vyko parodos iš ,,Aušros“ muziejaus rinkinių ,,Moters rankų skleidžiamas grožis“ pristatymas. Parodoje eksponuoti muziejaus tekstilės rinkinio eksponatai iš Žemaitijos ir Šiaurės Lietuvos - audiniai, drabužiai, mezginiai, nėriniai, siuviniai, austi ir siuvinėti kilimai ir kt. Išsiskyrė šiaulietės Salomėjos Škikūnienės darbai - ažūriniai, sudėtingų raštų nėriniai, siuviniai. Ji muziejui padovanojo 292 rankdarbius.
Parodos pristatyme dalyvavo ŠU lektorė menotyrininkė Michalina Adomavičienė, Šiaulių Vijolių, Medelyno, Jovaro pagrindinių, Daukanto, Santarvės, „Juventos“ vidurinių mokyklų mokiniai. Parodą pristatė jos kuratorė muziejaus Etnografijos skyriaus vedėja Skaistė Mockutė.
Parodoje buvo organizuoti edukaciniai renginiai. Paroda veikė 2004 m. spalio 1- lapkričio 20 d.
Nuo lapkričio 25 d. Aušros al. rūmuose veikė Šiaulių krašto tautodailininkų-jubiliatų paroda. Darbus eksponavo 25 autoriai: skulptoriai, drožėjai, tapytojai, keramikai, kalviai, mezgėjos, nėrėjos, tekstilininkės ir kt.
Lapkričio 27 d. įvyko Tautodailės diena. Buvo pagerbti šiemetiniai jubiliatai, naujiems Lietuvos tautodailininkų sąjungos nariams įteikti pažymėjimai. Koncertavo Šiaulių universiteto kanklininkės ir tautodailininkų folkloro ansamblis ,,Margulis“.
Paroda veikė iki 2005 m. sausio 15 d.

Spalio 14 d. Fotografijos muziejuje vyko Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Genocido aukų muziejaus parodos ,,Karas po karo. Ginkluotas antisovietinis pasipriešinimas Lietuvoje 1944-1953“ atidarymas. Ši paroda buvo eksponuota Danijoje ir tik po to Lietuvoje. Modernia fotografijos technika parodos stenduose pasakojama apie partizaninio karo dalyvius, partizanų karinę organizaciją, kasdienį gyvenimą ir kt.
Atidaryme dalyvavo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinė direktorė Dalia Kuodytė, Genocido aukų muziejaus direktorius Eugenijus Peikštenis, leidybos skyriaus vadovė Kazimiera Kalniuvienė. Buvo pristatyti Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro leidiniai.
,,Aušros“ muziejaus darbuotojai parengė edukacinių programų, kurios buvo vykdomos parodoje.
Lapkričio 12 d. vyko parodos aptarimas. Dalyvavo D. Kuodytė, E. Peikštenis, Genocido ir rezistencijos tyrimo departamento direktorius dr. Arvydas Anušauskas, ,Aušros“ muziejaus direktorius R. Balza, Šiaulių miesto mokyklų mokytojai, ,,Aušros“ muziejaus darbuotojai.
Paroda veikė iki gruodžio 3 d.
Spalio 22 d. Fotografijos muziejuje vyko Jono Nekrašiaus fotografijų parodos ,,Kelionių ženklai“ (kultūrinė antropologija) pristatymas. Dalyvavo autorius - teisininkas ir kultūrologas J. Nekrašius. Buvo demonstruojami autoriaus sukurti vaizdo filmai iš kelionių. Parodoje atspindėta autoriaus pastarųjų metų kelionių patirtis ir įspūdžiai. Fotografijose ir vaizdo filmuose užfiksuotas įvairių tautų gyvenimas, tradicijos, papročiai, gamta, buities bei kultūros ženklai ir simboliai.
Parodos rengėjai - Šiaulių universiteto kultūrinės antropologijos centras ir ,,Aušros“ muziejus. Paroda veikė iki 2004 m. lapkričio 13 d.
Lapkričio 18 d. Fotografijos muziejuje atidaryta respublikinė moksleivių fotografijų paroda-konkursas ,,Langas“. Šis konkursas yra 2003 m. meno projekto ,,Mano jaunystės miestas“ tęsinys. Projektas yra dviejų klubų - Meno kūrėjų ir diskusijų (Dainų vidurinė mokykla) bei Jaunųjų menininkų M-13 (Gegužių vidurinė mokykla) bendradarbiavimo rezultatas. Į projektą įsitraukė ir jaunieji menininkai iš visos Lietuvos. Parodoje dalyvauja apie 40 autorių su 167 darbais. Paskelbti ir apdovanoti konkurso nugalėtojai. Organizatoriai planuoja, kad 2005 m. ,,Langas“ taps Baltijos šalių jaunųjų menininkų konkursu.
Paroda veikė iki 2004 m. gruodžio 11 d.
Nuo gruodžio 31 d. Fotografijos muziejuje veikė paroda ,,Tai Lietuva. Lietuvos spaudos fotografija 2004 m.“
2004 m. Lietuvoje trečią kartą vyko konkursas ,,Lietuvos spaudos fotografija“, kurį rengia Lietuvos spaudos fotografų klubas (LSFK). Konkursui pristatomi per metus sukurti darbai. 2004 m. konkursui buvo pateikta 4,5 tūkst. darbų. Darbų temos buvo: ,,Naujienos“, ,,Žmonės naujienose“, ,,Politikos naujienos“, ,,Portretas“, ,,Sportas“, ,,Kultūra“, ,,Pramogos“, ,,Kariuomenė“, ,,Gamta ir jos apsauga“, ,,Reportažas“. Darbus parodai atrinko komisija. Konkursų nugalėtojų darbai publikuojami kataloguose-albumuose.
2005 m. sausio 5 d. vyko parodos pristatymas. Dalyvavo LSFK prezidentas Jonas Staselis.

Spalio 21 d. Venclauskių namuose atidaryta autografų paroda ,,Atminties seifų raktai“ iš Antano Krištopaičio, Jono Krivicko, Romualdo Volodkos asmeninių archyvų ir ,,Aušros“ muziejaus rinkinių. Atidaryme dalyvavo kolekcijų autoriai.
Paroda veikė iki 2004 m. lapkričio 27 d.
Gruodžio 15 d. Venclauskių namuose atidaryta Šiaulių gėlininkų susivienijimo paroda ,,Kalėdinės ir naujametės puokštės“.
Paroda veikė iki Trijų karalių - 2005 m. sausio 6 d.

Spalio 29 d. Dviračių muziejuje vyko atnaujintos ekspozicijos pristatymas.
Dviračių muziejus įkurtas 1980 m., 1993 m. perduotas ,,Aušros“ muziejui. Atnaujintos ekspozicijos tema - ,,Dviratis ir Lietuva“. Joje eksponuojami 348 eksponatai (iš jų 79 dviračiai ir 3 velomobiliai). Ekspozicijoje pristatomos naujos temos: ,,Pirmojo lietuvių tarpkontinentinio žygio dviračiais Klaipėda-Vladivostokas (1960 m.) organizatorius ir vadovas Liudas Alseika“ (eksponuojami L. Alseikos dviratis, kelionės reikmenys, fotografijos ir kt), ,,Didysis tūkstantmečio Taikos žygis dviračiais aplink pasaulį“ (eksponuojamas žygio dalyvio Sigito Kučo dviratis, kuriuo jis su devyniais bendražygiais 1998-1999 m. apvažiavo aplink pasaulį, žygeivių asmeniniai daiktai, fotografijos, suvenyrai), ,,Dviratis išrastas. Važiuok oranžiniu!“ (eksponuojami oranžinis ir rožinis dviračiai iš garsiųjų dviračių akcijų Vilniuje 2001-2004 m.), ,,AB Baltik vairas“ (eksponuojami gamykloje pagaminti naujausi dviračiai), ,,Ar moki saugiai važiuoti dviračiu?“ (eksponuojamas dviratis po avarijos), ,,Ar moki išvardyti dviračio dalis?“ (eksponuojamas dviračio pjūvis).
Pagrindiniai rėmėjai - Lietuvos Respublikos kultūros ir sporto rėmimo fondas, Jungtinių Tautų vystymo programos Pasaulio aplinkos fondo Mažųjų projektų programa, rėmėjai - Vilniaus miesto savivaldybė, Vilniaus sveiko miesto biuras, AB ,,Baltik Vairas“, UAB ,,Šiaulių tauro televizoriai“, Šiaulių miesto savivaldybės Aplinkos apsaugos skyrius, Šiaulių apskrities ekologijos studijų centras ir kt.
Gruodžio 10 d. Dviračių muziejuje atidaryta paroda ,,Lietuvos dviratininkai 2003-2004 metų pasaulio čempionatuose“. ,,Aušros“ muziejaus Technikos istorijos skyriaus vedėja Genovaitė Žukauskienė dalyvavo dviračių pasaulio čempionatuose, vykusiose 2003 m. Kanadoje ir 2004 m. Italijoje. Parodoje eksponuojamos jos ir Eltos fotokorespondento T. Gaubio fotografijos iš šių čempionatų. Be to, pristatoma čempionatų atributika, sportininkų daiktai, dviratis, su kokiais dalyvaujama pasaulio čempionatuose, dviratininkės Editos Pučinskaitės sportinė apranga ir kt.
Parodos kuratorė G. Žukauskienė, dailininkė R. Tamašiūnaitė.

Gruodžio 2 d. atnaujinta ir papildyta poeto Jovaro name veikianti originalių atvirukų paroda iš ,,Aušros“ muziejaus atvirukų rinkinio. Eksponuojami tapybos, grafikos, karpinių, koliažo ir kitomis technikomis atlikti atvirukai, rodomi Šiaulių universiteto Edukologijos fakulteto studentų sukurti atvirukai.

Gruodžio 8 d. Radijo ir televizijos muziejuje atidaryta paroda ,,Grojančios muzikinės dėžutės“ iš Lietuvos nacionalinio, Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejų rinkinių ir asmeninių kolekcijų. Eksponuojamos XIX a. pab. - XX a. pr. Šveicarijoje, Vokietijoje ir kitose šalyse pagamintos muzikinės dėžutės.
Paroda veiks iki 2005 m. balandžio 15 d. Jos ekspozicijos autorės Technikos istorijos skyriaus vedėja G. Žukauskienė ir Dailės skyriaus muziejininkė R. Tamašiūnaitė.
Nuo gruodžio 8 d. Radijo ir televizijos muziejuje veikė vieno paveikslo paroda. Muziejaus lange eksponuojamas dailininkės Sofijos Rėmerienės-Dembovskytės darbas ,,Angeliukas“ (1924 m.). Manoma, kad šiam darbui pozavo dailininkės sūnus Andrius Rėmeris.
Jaukia geltona šviesa apšviestas ,,Angeliukas“ tarsi kvietė pro šalį skubančius šiauliečius sustoti prieššventiniame šurmulyje ir pamąstyti apie tikrąją Kalėdų prasmę.
Paroda veikė iki Trijų karalių - 2005 m. sausio 6 d.

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2005.03.16