<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

„LIETUVOS MUZIEJAI“ 2004 m. Nr. 4

PARODOS IR RENGINIAI LIETUVOS MUZIEJUOSE 
(spalis – lapkritis – gruodis)

Alytaus kraštotyros muziejuje

Alytaus kraštotyros muziejuje dar rugpjūčio 31 d. buvo atidaryta drožėjo Sauliaus Lampicko darbų paroda. Šiemet menininkas buvo įvertintas miesto Kultūros premija. Paskutinė jo paroda mieste buvo rengta prieš 2,5 metų. Tada drožiniai buvo eksponuojami giliuose rėmuose, lyg langinėse. Šioje parodoje menininkas ieškojo naujų sprendimų, tačiau salėje ir vėl „skrajojo“ daugybė angelų (dažnai labai primenančių žmonos Audronės veidą). Autorius vėl sugrįžo prie literatūros klasiko Jurgio Kunčino asmenybės ir kūrybos. Deja, nesuspėjo užbaigti savo sumanymo, todėl iš planuotų penkių skulptūrų šia tema žiūrovai pamatė tik dvi. Prisipažinęs, jog „gundosi“ pagaliau atsigręžti ir į „blogas“ moteris, erotinę temą autorius pažadėjo gvildenti artimiausioje ateityje. Kaip ir visada, šilta Sauliaus asmenybė pritraukė į parodų salę gausų būrį alytiškių, kurie jį myli dar ir už besąlygišką menininko aistrą bonsams.
Spalio 28 d. muziejuje buvo atidaryta dailininko K. Poškaus darbų paroda, pristatanti autorių kūrybos procese. Šalia išbaigtų paveikslų autorius pateikia žiūrovui darbinius etiudus. „Jis ieško įkvėpimo aplinkiniame pasaulyje - piešia upelį, medžius, užsirašo mintis. Jo nuotaikos išraiškai gali pasitarnauti į rankas pakliuvusi žvakė, medžio lapas, rudagalvis kazlėkas...“ - rašė „Alytaus naujienų“ žurnalistai. Išliko kūryboje ir moters tema.
Lapkričio 26-ąją muziejuje buvo atidaryta fotografijų paroda „Kartos/ Generations“. Tai įžanga į didžiulį bendrą trijų Baltijos šalių projektą. Projekto partneriai - menininkų sambūris „Erdvės“ ir Latvijos bei Estijos šiuolaikinio meno centrai. Alytuje pristatomoje lietuviškoje projekto dalyje pateikiama beveik 100 fotolakštų. Joje - žinomų Lietuvos fotografų kūrybos ciklų fragmentai. Vytauto Stanionio (tėvo) pokario fotografijos - parodos atskaitos taškas. Jų stilistinė tąsa - nūdienos fotografų R. Pigagaitės, A. Sutkaus, A. Kunčiaus, R. Vikšraičio, Vytauto V. Stanionio darbai.
Prieš šv. Kalėdas Alytaus kraštotyros muziejaus salėn „suskrido“ angelai, drožti ir tapyti kaunietės menininkės Ramunės Butkuvės. Nemėgstanti viešumos autorė parodos atidaryme nedalyvavo, todėl apie jos darbus ir kūrybos braižą papasakojo muziejaus dailininkė Gintarė Markevičienė ir drožėjas Saulius Lampickas. Parodoje buvo eksponuojama keturiasdešimt kūrinių.
Prieššventį muziejun sukvietusiame vakare „Lek gervelė“ susitiko du tautinės muzikos deimančiukai: „Deimena“ ir „Ratilėlis“. Vakaras sutraukė per pusšimtį muzikuojančių vaikų. Šiuo renginiu baigėsi Alytaus muzikos mokykloje vykęs teorinis ir metodinis seminaras mokytojams „Lietuvių kalendorinės šventės. Adventinė muzika“.

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2005.03.16