<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

„LIETUVOS MUZIEJAI“ 2004 m. Nr. 4

PARODOS IR RENGINIAI LIETUVOS MUZIEJUOSE 
(spalis – lapkritis – gruodis)

Žemaičių „Alkos“ muziejuje

Žemaičių muziejuje „Alka“ spalio 10 d. vyko projekto „Chaimas Kaplanskis - ženkliausias XIX a. pab. - XX a. vid. Telšių fotografas“ renginys. Projekto vadovė Fototekos skyriaus vedėja M.Petrauskienė suorganizavo ekspediciją medžiagai apie Chaimą Kaplanskį rinkti. Negatyvai, fotografijos su Chaimo Kaplanskio spaudais ir ekspedicijoje surinktos nuotraukos bus saugomos kompaktinėse plokštelėse. Muziejaus parodų salėje įrengta to paties pavadinimo Ch.Kaplanskio ir jo salone darytų fotografijų paroda. Be to, didžiulio susidomėjimo susilaukė senovinio fotosalono rekonstrukcija bei M.Petrauskienės parengtas pranešimas apie fotografą Chaimą Kaplanskį.
Renginyje dalyvavo ir kalbėjo Europos parlamento narys Vincas Justas Paleckis, Telšių apskrities, rajono vadovai.
Spalio 23 d. iš Kanados į Telšius perlaidojimui atvežta urna su iškilaus lietuvių grafiko Telesforo Valiaus (1914-1977) pelenais. Urną iš Kanados parvežė Telesforo Valiaus našlės Aldonos sūnus Algis Krašauskas su dukra Laima. Atsisveikinimo ceremonija vyko „Alkos“ muziejuje. Vienoje muziejaus salių buvo eksponuoti dailininkų Telesforo ir šiemet mirusio dailininko Vytauto Valiaus darbai. Perlaidojimo ceremonijoje dalyvavo ir kalbėjo Vytauto Valiaus brolis dailininkas Andrius Valius, sūnus Saulius, dukra Eglė, Lietuvos dailininkų sąjungos valdybos atstovė Ramunė Vėliuvienė, Telšių rajono meras Vytautas Urbanavičius bei dailininką pažinoję žmonės. Jaudinančią atsisveikinimo programą parengė Telšių Žemaitės dramos teatras ir Telšių kunigų seminarijos klierikai. Urna su dailininko pelenais palaidota Telšių kapinėse, šalia tėvų ir brolių kapų.
Spalio 1 d. Telšių K.Praniauskaitės centrinėje bibliotekoje surengta paroda iš „Alkos“ muziejaus fondų „Medinė architektūra, menanti žydų gyvenimą Varniuose“.
Spalio 8 d. muziejuje atidaryta paroda „Chaimas Kaplanskis - ženkliausias Telšių fotografas“.
Spalio 23 d. muziejuje atidaryta paroda dailininkams Telesforui ir Vytautui Valiams atminti.
Spalio 27 d. Žemaičių dailės muziejuje vykusioje konferencijoje fondų vyr. saugotoja E.Spudytė padaė pranešimą „Kryždirbystės paveldas „Alkos“ muziejuje. J.Perkovskio įnašas į kryždirbystės tyrinėjimus.“
Lapkričio 20 d. Telšių kultūros centre vyko tautodailininko Adomo Kvaso jubiliejinis kūrybos vakaras. Muziejaus fondų vyr. saugotoja E. Spudytė padarė pranešimą „Adomo Kvaso kūryba“.
Spalio 27 d. Archeologijos skyriaus vedėja Dalia Karalienė Telšių „Kranto“ vidurinės mokyklos moksleiviams vedė edukacinį renginį „Dingę senieji Telšiai“.
Lapkričio 17 d. fondų vyr. saugotoja E. Spudytė Žemaitijos kolegijos Telšių menų fakulteto studentams vedė edukacinį renginį „Kultūros palikimas muziejuje“.
Gruodžio 3 d. muziejuje surengta konferencija „Telšiams 555 (Praeitis, kultūra)“, skirta Telšių vardo paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose 555 - osioms metinėms.
Konferencijos dalyvius pasveikino Telšių Žemaitės dramos teatro jaunimo studija „Aglija“ (rež. L.Adomaitienė), konferenciją atidarė Telšių mero pavaduotojas Juozas Butkevičius. Pranešimus konferencijoje skaitė istorikai, menotyrininkai. Pranešimą „Dėl pirmojo Telšių paminėjimo“ padarė dr. Vacys Vaivada, „Alkos“ muziejaus Archeologijos skyriaus vedėja Dalia Karalienė pristatė archeologinio paveldo tyrinėjimus Telšių senamiestyje.
Vilniaus dailės akademijos rektorius prof. dr. Adomas Butrimas kalbėjo apie Telšių Bernardinų vienuolyną, jo architektūrą ir meninius ypatumus, muziejaus istorikas Kęstutis Švėgždavičius padarė pranešimą apie Telšių ikonografiją, iškiliausius fotografus, teatrologė prof. Irena Aleksaitė kalbėjo apie XX a. II pusės teatrinius Telšius ir studiją „Aglija“, menotyrininkė dr. Vaidutė Ščiglienė skaitė pranešimą apie dvaro įtaką Telšių kultūriniam gyvenimui, istorikė Janina Bucevičiūtė pristatė XX a. I pusės Telšių gydymo įstaigas ir jose dirbusius medikus.
Muziejininkas Raimondas Petrikas nagrinėjo 1919-1936 m. Telšiuose veikusias partijas ir jų lyderius, muziejaus Istorijos skyriaus vedėja Regina Bartkienė perskaitė pranešimą apie stačiatikių bendruomenę Telšiuose, VGTU laikraščio redaktorius Julius Norkevičius pristatė 1922-1930 m.Telšių mokytojų seminariją ir jos žmones.
Konferencijos organizavimą rėmė Telšių rajono savivaldybė.
Gruodžio 16 d. muziejuje įvyko Telšių rajono Švietimo skyriaus baigiamasis renginys, skirtas kalbos ir knygos metams. Pranešimą apie Telšių rajono knygnešius skaitė muziejaus mokslinės bibliotekos vedėja Irena Ramanauskienė.
Gruodžio 16 d. muziejaus Dailės salėje surengtas koncertas „Vakaras su romansu“. Koncertavo Klaipėdos universiteto Menų fakulteto doc. V.Vadoklienė (solistė) ir T.Romaškina (fortepijonas). Jos atliko rusų kompozitorių romansus. Koncertą vedė ir S.Jesenino bei A.Puškino eiles skaitė Telšių vaikų muzikos mokyklos mokytoja Raimonda Kasparavičiūtė.
Gruodžio 17 d. muziejuje įvyko renginys „Šimtmečiuose dingę Telšiai“. Dalyvavo Telšių ir Plungės jaunimo mokyklų moksleiviai ir mokytojai. Muziejaus archeologės Dalia Karalienė ir Laimutė Valatkienė supažindino renginio dalyvius su Telšių ir Plungės praeitimi, eksponavo Telšių senamiesčio radinius, pristatė Gondingos piliakalnio archeologinę medžiagą.
Gruodžio 19 d. koncertą tėveliams surengė Telšių vaikų muzikos mokyklos moksleiviai.
Gruodžio 19 d. muziejaus Dailės salėje koncertavo Telšių kultūros centro mišrus choras „Žemaičiai“.
Gruodžio 20-24 d. Žemaitijos kaimo muziejuje vyko kalėdiniai renginiai vaikams. Vaikai važinėjosi arkliu pakinkytomis rogėmis, šoko, dainavo, deklamavo prie girinio sukurto laužo. Smagiai besilinksmindami sulaukė Kalėdų senelio su dovanomis.

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2005.03.16