<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

„LIETUVOS MUZIEJAI“ 2004 m. Nr. 4

PARODOS IR RENGINIAI LIETUVOS MUZIEJUOSE 
(spalis – lapkritis – gruodis)

Lietuvos nacionaliniame muziejuje

Lietuvos nacionaliniame muziejuje – Naujajame arsenale – lapkričio 18 d. atidaryta antroji parodos „Šv. Kazimiero kultas ir ikonografija Lietuvoje“ dalis. Paroda skirta XIX a. pab. - XX a. Šv. Kazimiero kulto sklaidai ir ikonografijai Lietuvoje.
XIX a. Amerikos lietuvių bendruomenėse, o XX a. pr. ir Lietuvoje kūrėsi Šv. Kazimiero draugijos, 1907 m. Čikagoje buvo įkurta Šv. Kazimiero seserų kongregacija, XX a. 2-3 dešimtmečio sandūroje kazimerietės įsikūrė ir Pažaislyje. Šios organizacijos rūpinosi lietuvybės išsaugojimu, telkė Amerikos lietuvius į lietuviškas parapijas, Vilniaus krašte ir atkurtoje Nepriklausomoje Lietuvoje plėtojo švietėjišką lietuvišką veiklą.
Lapkričio 23 d. muziejuje vyko jau tradicija tapęs Valstybinės dr. Jono Basanavičiaus premijos įteikimo vakaras. Kultūros ministrė Roma Žakaitienė premiją įteikė etninės kultūros paveldo puoselėtojai Irenai Seliukaitei.
Irena Seliukaitė – leidinio „Mūsų kraštas“ vyr. redaktorė, paskelbusi per šimtą straipsnių ir publikacijų krašto etninės kultūros temomis, organizavusi keliasdešimt parodų apie liaudies menininkus ir kraštotyrininkus, kompleksinių specialistų ir kraštotyrininkų ekspedicijų. Šių ekspedicijų dėka sudarytos lokalinės monografijos „Tverečiaus kraštas“, „Adutiškio kraštas“, „Kuršėnai“, „Šiaulėnai“, parengtas 3 tūkst. tomų archyvas perduotas Lietuvos nacionaliniam muziejui.

Signatarų namuose spalio 16 d. vyko vakaras, skirtas Vasario 16-osios Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro, pirmojo Lietuvos Prezidento Antano Smetonos 130-osioms gimimo metinėms paminėti.
Pranešimą „Antanas Smetona ir Lietuvos valstybės kūrimasis“ skaitė Kauno VDU docentas, Politikos ir diplomatijos instituto direktorius dr. Antanas Kulakauskas. Vakaro dalyvius sveikino Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“ kolektyvas.
Gruodžio 3 d. įvyko Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo akto signataro Gintauto Iešmanto knygų - poezijos rinktinės „Mėlynas laivas“, istorinės sakmės „Apgultis“ - pristatymas.
Gruodžio 23 d. vyko kalėdinė vakaronė, skirta „Vasario 16-osios“ klubo šeimoms. Reformatų bendruomenės saviveiklos teatro trupė pristatė spektaklį „Sveikas Kalėdų seneli“.

Dr. Vinco Kudirkos muziejuje parengta išsami paroda „Spaudos draudimas 1964-1904 m.“, skirta lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis atgavimo 100-mečiui paminėti.
Spalio 2 d. vyko vakaras-susitikimas su soliste, poete, žurnaliste, lietuvių išeivijos visuomenės veikėja Birute Kemežaite.
Spalio 16 d. vyko Prano Mašioto literatūriniai-pedagoginiai skaitymai.
Lapkričio 7 d. vyko vakaras, skirtas Naumiestiečių Almonaičių giminei paminėti.
Lapkričio 20 d. - Tarptautinės konferencijos, skirtos lietuviškos spaudos atgavimo 100-mečiui paminėti, diena muziejuje. Vilniaus universiteto surengtos konferencijos komisijos pirmininkas prof. Domas Kaunas.
Gruodžio 19 d. vyko vakaras, skirtas naumiestietės poetės Petronėlės Orintaitės 5-osiosms mirties metinėms paminėti. Programą atliko Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos vidurinės mokyklos mokiniai.

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2005.03.15