<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

„LIETUVOS MUZIEJAI“ 2004 m. Nr. 4

BENDRADARBIAVIMAS

Išleistas naujas kompaktinis diskas
Inga LEVICKAITĖ
Lietuvos liaudies buities muziejus

Anot prof. Antano Tylos, lietuvių istorinis patyrimas kovojant dėl ryšių su lotyniškąja žemyno kultūra ir tradicijomis Europoje yra išskirtinis. Jis ypač ženklus buvo XIX amžiuje, Lietuvai atsidūrus Rusijos imperijos valdžioje, kuomet keturiasdešimčiai metų buvo uždrausta lietuviška spauda lotyniškais rašmenimis.
Surusinti lietuvių nepavyko, nes apie 130 autorių, rašiusių draustai spaudai, 3 tūkst. knygnešių bei tuos raštus skaitę žmonės įveikė galingą carinę represijų mašiną. Buvusi palaidota tauta rado savyje jėgų atkurti valstybingumą ir sugrįžti į Europą.
Prievarta tik sustiprindavo lietuvių rezistencijos geną. Tremiama ir naikinama Lietuva priešinosi sovietinei okupacijai. Ją išgelbėjo vakarietiškas kultūrinis identitetas, atvedęs iki nepriklausomybės ir narystės Europos Sąjungoje.
2004 m. vasarą Rumšiškių muziejaus dvaro akademija, Vytauto Didžiojo universitetas, Laptevų jūros tremtinių brolija „Lapteviečiai“ ir Lietuvos liaudies buities muziejus (LLBM) išleido kompaktinį diską „Iš tremties į Europą“, skirtą lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis atgavimo šimtmečiui ir Europos dienai. Jo išleidimą parėmė LR Vyriausybės kanceliarija, recenzavo prof. habil. dr. Antanas Tyla.
Kompaktinio disko autoriai yra LLBM direktoriaus pavaduotojas informacijai ir švietimui dr. Eligijus Juvencijus Morkūnas (idėja ir scenarijus, inscenizacijos, tekstai), VDU Multimedia laboratorijos vedėjas Egidijus Vaškevičius (dizainas, grafiniai bei programiniai sprendimai, filmavimas, videomontažas), LLBM vyresnioji muziejininkė Inga Levickaitė (tekstai).
Kompaktiniame diske pristatomos šios temos: „Lietuva ir Europa: šiek tiek istorijos“, „Rusijos imperijos valdžioje“, „Už tikėjimą ir laisvę“, „Daraktoriai, knygnešiai, blaivybė“, „Atsikovojus spaudą“, „Nepriklausoma Lietuva - gaivaus oro gurkšnis“, „Vėl okupacijos“, „Iš tremties į laisvę - sugrįžimas Europon“. Lietuvos pasipriešinimas Rusijos imperijos ir Sovietų Sąjungos okupacijai iš tikrųjų buvo siekis išsaugoti nuo pat valstybingumo pradžios puoselėtus glaudžius kultūrinius ir ekonominius ryšius su Europos kultūra. Kompaktiniame diske trumpai supažindinama su Lietuvos ir Europos sąsajomis iki Rusijos imperijos įvykdytos Lietuvos okupacijos XVIII amžiaus pabaigoje, pateikiama priespaudos charakteristika. Ypatingas dėmesys skiriamas lietuviškos spaudos uždraudimui ir dėl to kilusiam pasipriešinimui, lietuviškos literatūros leidybai ir knygnešystei, kultūrinio gyvenimo pagyvėjimui po spaudos draudimo panaikinimo. Įvertinama ir spaudos bei švietimo pažanga Nepriklausomoje Lietuvoje, nauji priespaudos mastai sovietinės okupacijos laikotarpiu.
Kompaktinis diskas gausiai iliustruotas. Tam panaudoti LLBM fonduose saugomi reti eksponatai bei pastatuose įrengtos ekspozicijos. Pateikiami ir šeši filmuoti siužetai (trys su vaidybiniais elementais), kuriuose pasakojama, kaip buvo mokomasi daraktorinėje mokykloje, atskleidžiamas knygų niokojimas sovietmečio pradžioje, rodoma, kaip leista partizanų spauda. Pristatomas ir filmuotas ekskursas į pogrindinę „ab“ spaustuvę, veikusią Kauno rajone Salių kaime, interviu su tremties liudininkais muziejininke Irena Saulute Špakauskiene bei KTU Informacinių technologijų plėtros instituto direktoriaus pavaduotoju Jonu Markausku. Filmuotuose siužetuose labai įtaigiai vaidino Rumšiškių vyskupo Antano Baranausko vidurinės mokyklos moksleiviai (mokytoja Laima Juškienė) bei LLBM darbuotojai. Kompaktinį diską įgarsino Kauno valstybinio dramos teatro aktorius Dainius Svobonas.
2004 m. rugsėjo 27 d. kompaktinis diskas „Iš tremties į Europą“ buvo pristatytas VDU, o spalio 18-28 dienomis eksponuotas UNESCO būstinėje Paryžiuje surengtoje parodoje „Lietuviško žodžio kelias istorijos kryžkelėje“.

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2005.05.30