<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    
STRAIPSNIAI PERIODINIUOSE LEIDINIUOSE
MUZIEJININKYSTĖ: TEORIJA, PRAKTIKA
 
Budrys R. Lietuvai padovanoti trys prieškario dailės kūriniai: [apie Nijolės Šalčiuvienės iš Niujorko dovanotų A.Samuolio, J.Zikaro ir S.Varašiaus meno kūrinių pristatymą Vilniaus paveikslų galerijoje] // Literatūra ir menas. – 2004, spal. 29.
Dolinskas V. Gobelenai atkuriamiems Valdovų rūmams: [apie Valdovų rūmų paramos fondo įsigytas taikomosios dailės vertybes atstatomiems LDK valdovų rūmų interjerams ir ekspozicijoms] // Literatūra ir menas. – 2004, spal. 29.
Jonynaitė D. Šešių Vilniaus universiteto steigimo ir plėtojimo dokumentų tyrimai ir restauravimas: [apie P.Gudyno muziejinių vertybių restauravimo centre restauruotus ir parodoje „Senasis Vilniaus universitetas: mokslo ir meno vertybės“ eksponuotus pergamentus] // Literatūra ir menas. – 2004, lapkr. 5.
Katilius A. Šiaurės ir Vidurio Italijos pilyse bei rūmuose: [apie Vilniaus Žemutinės pilies Valdovų rūmų tyrinėtojų, architektų ir muziejininkų tiriamąją ekspediciją po Italijos istorines rezidencijas] // Literatūra ir menas. – 2004, lapkr. 19.
Kultūra tampa vis svarbesne Lietuvos žmonių gyvenimo dalimi: [apie Lietuvos kultūros politikos sampratos plėtrą. „Respublikos“ korespondento pokalbis su kultūros ministre R.Žakaitiene] // Respublika. – 2004, spal. 21.
Kuodis P. Atgimusios Skarulių bažnyčios skulptūros: [apie Skarulių šv.Onos bažnyčios skulptūrų restauravimą P.Gudyno muziejinių vertybių restauravimo centre] // Literatūra ir menas. – 2004, spal. 15.
Mackonis V. Apleisto pastato senbuviams – valdžios malonė: [apie Lietuvos dailės muziejui priklausančio Radvilų rūmų ansamblio dalies tvarkymo problemas] // Lietuvos rytas. – 2004, lapkr. 18, priedas „Mano valda“.
Mukienė D. Vadovų po Vilnių ir jo apylinkes autorius: [apie ilgametį Lietuvos dailės muziejaus muziejininką ir vadovų po Vilniaus apylinkes autorių Juozą Maceiką] // Literatūra ir menas. – 2004, gruod. 24.
Norkienė D. Dar vieni „Tuskulėnai“: [apie bandymus identifikuoti KGB aukų masines kapavietes, remiantis Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro bei Genocido aukų muziejaus duomenimis] // Lietuvos žinios. – 2004, lapkr. 23.
Pakalkienė R. Trilogijoje – meno, politikos ir finansų trikampis: [apie publicisto S.Krivicko parengtas knygas, vienoje kurių apie savo veiklą pasakoja Lietuvos dailės muziejaus direktorius R.Budrys] // Lietuvos žinios. – 2004, lapkr. 29.
Paulauskaitė D. Grybų karaliui nemalonumai dėl M.K.Čiurlionio: [apie Sovietinių skulptūrų muziejaus įkūrėjo Grūto parke V.Malinausko privačias statybas Druskininkuose, šalia M.K.Čiurlionio memorialinio muziejaus] // Respublika. – 2004, spal. 15.
Petkūnas K. Trakų pusiasalio pilyje pluša restauratoriai: [apie Trakų pusiasalio pilies, kurioje įsikūręs Trakų istorijos muziejus, gynybinių bokštų atstatymą] // Lietuvos rytas. – 2004, lapkr. 3, priedas „Sostinė“.
Rafanavičienė G. Grūto parko įkūrėjas užrūstino kultūros vertybių sargus: [apie Sovietinių skulptūrų muziejaus įkūrėjo Grūto parke V.Malinausko privačias statybas Druskininkuose, šalia M.K.Čiurlionio memorialinio muziejaus] // Lietuvos rytas. – 2004, lapkr. 22 , priedas „Būstas“.
Rimeikytė M. Architektas dailės kolekciją rodo visuomenei: [apie Algimanto Miškinio Lietuvos dailės kolekcijos parodą Vilniaus paveikslų galerijoje] // Lietuvos žinios. – 2004, spal. 23.
Vasiliauskaitė O. Kultūros pamoka Dailės muziejuje: [apie Šv. Kristoforo kamerinio orkestro projekto moksleiviams „Nuo baroko iki roko“ pristatymą Taikomosios dailės muziejuje] // Lietuvos žinios. – 2004, lapkr. 25.
Vasiliauskaitė O. Rusija slepia Lietuvos brangenybes: [apie lietuviškojo paveldo vertybes Rusijos muziejuose ir archyvuose, belaukiančias politikų sprendimų] // Lietuvos žinios. – 2004, lapkr. 6.
Vaškevičius A. Aistros dėl Paežerių dvaro rūmų virė 13 metų: [apie pasibaigusį ginčą dėl Paežerių dvaro nuosavybės] // Lietuvos rytas. – 2004, gruod. 3.
 
APIE NACIONALINIUS MUZIEJUS
 
Ambrasaitė Ž. Scenos alchemikas: [apie Liudo Truikio 100-osioms gimimo metinėms skirtus renginius Nacionaliniame M.K.Čiurlionio dailės muziejuje] // 7 meno dienos. – 2004, spal. 29.
Armonaitė L. „Šventasis Kazimieras“ atkeliavo į Vilnių: [apie paveikslo iš Florencijos Pitti rūmų galerijos parodą Taikomosios dailės muziejuje] // Lietuvos žinios. – 2004, lapkr. 11.
Armonaitė L. Bažnytinės tekstilės lobynas: [apie parodą „Lietuvos bažnytinė tekstilė“ Taikomosios dailės muziejuje] // Lietuvos žinios. – 2004, gruod. 24.
Armonaitė L. Žvilgsnis į Klaipėdos dailę: [apie LDM Prano Domšaičio galerijoje atidarytą ilgalaikę retrospektyvinę parodą „Trys Klaipėdos dailės dešimtmečiai“] // Lietuvos žinios. – 2004, lapkr. 23.
Baltrušaitytė R. Nuo žymiausio Lietuvos globėjo atvaizdo nubrauktos šimtmečio dulkės: [apie paveikslo „Šventasis Kazimieras“ iš Florencijos Pitti rūmų galerijos parodą Taikomosios dailės muziejuje]
Dailės muziejuje – esto skulptūros ir piešiniai: [apie šiuolaikinio estų skulptoriaus Tauno Hangro darbų parodą LDM Radvilų rūmuose] // Lietuvos rytas. – 2004, spal. 7, priedas „Sostinė“.
Dolinskas V. Carlo Dolci‘o paveikslas „Šventasis Kazimieras“ Vilniuje: [apie paveikslo iš Florencijos Pitti rūmų galerijos parodą Taikomosios dailės muziejuje] // Literatūra ir menas. – 2004, lapkr. 12.
Iš muziejaus ekspozicijos dingo paveikslas: [apie dail. A.Gudaičio paveikslo vagystę iš Lietuvos dailės muziejaus parodos Radvilų rūmuose] // Lietuvos rytas. – 2004, lapkr. 5.
Išeivis grįžo į gimtinę su naujais fotodarbais: [apie menotyrininko, rašytojo, teologo iš JAV Algimanto Kezio fotografijų parodą Vilniaus paveikslų galerijoje] // Lietuvos rytas. – 2004, lapkr. 20, priedas „Sostinė“.
Kuodienė M. Stanislovas Riauba – Žemaitijos skulptorius: [LDM Liaudies meno skyriaus darbuotojos publikacija] // Liaudies kultūra. – 2004, Nr. 5.
Lenkaitytė M., Tarandaitė D. Paroda „Šv. Augustino pasaulis“ Vilniuje: [apie LDM pristatytą tarptautinę kilnojamąją parodą, eksponuotą Taikomosios dailės muziejuje] // Literatūra ir menas. – 2004, spal. 22.
Paskutinės šių metų parodos – duoklė senovei: [apie parodą „Lietuvos bažnytinė tekstilė“ Taikomosios dailės muziejuje] // Lietuvos rytas. – 2004, gruod. 22, priedas „Sostinė“.
Slavickienė G. Netradiciniame ekrane vingiuoja kelias: [apie specialią filmų programą Nacionaliniame M.K.Čiurlionio dailės muziejaus M.Žilinsko dailės galerijoje, pristatančią netradicinį kino kelią] // Lietuvos žinios. 2004, spal. 1.
Tarandaitė D. Senasis Vilniaus universitetas ir dailė: [apie Vilniaus universiteto įkūrimo 425 metinėms skirtą parodą Vilniaus paveikslų galerijoje] // Literatūra ir menas. – 2004, spal. 8.
Vasiliauskaitė O. Paveikslai su muzika ir kvapais: [apie LDM Meno pažinimo centro parengtą Lietuvos dailininkų edukacinę parodą „Liečiu – matau“, skirtą akliesiems ir silpnaregiams] // Lietuvos žinios. – 2004, spal. 26.
Žinomų dailininkų kūryba – akliesiems: [apie LDM Meno pažinimo centro parengtą Lietuvos dailininkų edukacinę parodą „Liečiu – matau“, skirtą akliesiems ir silpnaregiams] // Respublika. – 2004, spal. 19.
 
APIE RESPUBLIKINIUS MUZIEJUS
 
Andriulevičius Š. Šiauliuose – dar daugiau dviračių: [apie atnaujintą Dviračių muziejaus ekspoziciją ,,Dviratis ir Lietuva“ ir jos pristatymą] // Lietuvos žinios – 2004 m. lapk. 4 d.
Armonaitė L. Lietuvių parodos kaimynų erdvėse: [apie Mstislavo Dobužinskio kūrinių parodą Kaliningrade iš Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus rinkinių] // Lietuvos žinios. – 2004, gruod. 9.
Balčiūnas P. Pagerbti ,,Rudens godų“ laureatai: [apie jaunųjų literatų konkurso ,,Rudens godos“ baigiamąjį renginį, vykusį ,,Aušros“ muziejaus Ch. Frenkelio rūmuose] // Šiaulių kraštas – 2004 m. gruod. 2.
Beinoravičienė R. Jūrų muziejų atakuoja šernai // Lietuvos žinios. – 2004, lapkr. 5.
Bortelienė V. Žuvininkai kovoja dėl apleisto baseino: [apie Lietuvos jūrų muziejaus ir Žuvininkystės tyrimų laboratorijos ginčą dėl sklypo su apleistu baseinu Kopgalyje] // Lietuvos žinios. – 2004, gruod. 16.
Čepukaitytė K. Antrasis rūmų gimimas: [apie ,,Aušros“ muziejaus Ch. Frenkelio rūmų restauravimą] // Šiaulių naujienos – 2004 m. spal. 5.
Čepukaitytė K. Tūkstančiai kilometrų dviračiu – tarsi narkotikas: [apie atnaujintą Dviračių muziejaus ekspoziciją ir jos pristatymą] // Šiaulių naujienos – 2004 m. lapkr. 5.
Dviračių muziejuje – nauja ekspozicija: [apie atnaujintos Dviračių muziejaus ekspozicijos pristatymą] // Šiaulių kraštas –2004 m. spal. 28.
Gudavičiūtė D. Kompiuteris padėjo išgelbėti brangų Jūrų muziejaus eksponatą: [apie prieš 100 metų sumontuoto barometro ciferblato restauravimą Lietuvos jūrų muziejuje] // Lietuvos rytas. – 2004, spal. 18, priedas „Vartai“.
Gustaitė V. Fotografijose įprasminti kelionių ženklai: [apie J. Nekrašiaus fotografijų parodą ,,Kelionių ženklai“, veikiančią Fotografijos muziejuje] // Šiaulių kraštas – 2004 m. spal. 26.
Inčiūrienė S. Palydint metus pagerbti geriausieji: [tarp šiauliečių – 2004 m. miesto meno premijų laureatų – ir ,,Aušros“ muziejaus Istorijos skyriaus vedėja I. Nekrašienė, už knygos ,,Vlado Putvinskio-Pūtvio laiškai“ sudarymą paskelbta metų literate] // Parkas – 2004 m. gruod. 31.
Jakštas A. Sporto mokslo šventovė netoli senojo Ąžuolyno Kaune: [VDKM darbuotojo publikacija, skirta Aukštųjų kūno kultūros kursų įsteigimo 70-mečiui pažymėti] // Sportas. – 2004, spal. 22.
Janulytė R. Šiauliečiams – gėlininkų šventinė paroda: [apie ,,Aušros“ muziejaus Venclauskių namuose atidarytą kalėdinių ir naujametinių puokščių parodą] // Šiaulių kraštas – 2004 m. gruod. 17.
Januševičius A. Frenkelio rūmuose atsidarys karališkos salės: [apie naujai restauruotas Ch. Frenkelio rūmų sales] // Šiaulių kraštas – 2004 m. gruod. 3.
Januševičius A. Kataloge – mokyklų muziejai: [apie ,,Aušros“ muziejuje surengtą visuomeninių muziejų vadovų seminarą ir jame pristatytą katalogą] // Šiaulių kraštas – 2004 m. spal.1.
Kalėdinių atvirukų paroda: [apie Kalėdinių atvirukų iš ,,Aušros“ muziejaus rinkinių parodą Šiaulių universiteto centrinių rūmų konferencijų salėje] // Šiaulių kraštas – 2004 m. gruod. 7.
Kareiva G. Ketinama sodinti ąžuolų alėją: [,,Aušros“ muziejaus Aušros al. rūmuose pasodintas ąžuoliukas advokato Leopoldo Petrausko šimtmečio jubiliejui paminėti. L. Petrauskas dalyvavo prieškarinės Šiaulių kraštotyros draugijos veikloje] // Šiaulių naujienos – 2004 m. lapkr. 2.
Katkienė Z. Apdovanoti metų geriausieji: [tarp šiauliečių – 2004 m. miesto meno premijų laureatų – ir ,,Aušros“ muziejaus Istorijos skyriaus vedėja I. Nekrašienė, už knygos ,,Vlado Putvinskio-Pūtvio laiškai“ sudarymą paskelbta metų literate] // Šiaulių naujienos. – 2004, gruod. 27.
Katkienė Z. Autografų medžioklėje nebesvarbūs net politiniai įsitikinimai: [apie autografų parodą ,,Aušros“ muziejuje] // Šiaulių naujienos – 2004 m. spal. 23.
Kudulienė G. Kas nujojo sparnus: [apie ,,Aušros“ muziejaus Žaliūkių vėjo malūno sparnų remontą] // Šiaulių naujienos – 2004 m. spal. 14.
Kuznecovaitė A. Kai akmenys dygsta lyg žolė: [apie Unikalių akmenų muziejų Mosedyje] // Lietuvos žinios. – 2004, lapkr. 12.
Laužikas R. Vilniaus via sacra: [Lietuvos etnokosmologijos muziejaus vyriausiojo rinkinių saugotojo publikacija] // Liaudies kultūra. – 2004, Nr. 4.
Morkūnienė V. ,,Karas po karo“ – partizaninės kovos dešimtmečiui atminti: [apie Fotografijos muziejuje veikiančią Genocido aukų muziejaus parodą ,,Karas po karo“] // Šiaulių kraštas – 2004 m. spal. 26.
Morkūnienė V. Kyla paminklas Kazimierui Venclauskiui: [,,Aušros“ muziejaus Venclauskių namų kiemelyje statomas paminklas advokatui Kazimierui Venclauskiui] // Šiaulių kraštas – 2004 m. lapkr. 5.
Morkūnienė V. Muziejuje – beveik visa teisybė apie dviratį: [apie atnaujintą Dviračių muziejaus ekspoziciją] // Šiaulių kraštas –2004 m. spal. 29.
Muziejuje – dvidešimtojo amžiaus tekstilė: [apie parodą iš ,,Aušros“ muziejaus rinkinių ,,Moters rankų skleidžiamas grožis“] // Šiaulių karštas – 2004 m. spal. 13.
Narbutaitė G. Literatūros žurnalas ,,Taškas“: [,,Aušros“ muziejaus darbuotojos publikacija apie Šiaulių jaunųjų literatų sambūrio 1930–1931 m. leistą žurnalą] // Tarp knygų – 2004 m. lapkritis. P. 16–17.
Ostašenkovienė V. Archeologas Julius Naudužas: [,,Aušros“ muziejaus darbuotojos publikacija] // Žiemgala. – 2004, Nr. 2. P. 19–24.
Paskirtos metų premijos ir stipendijos: [tarp šiauliečių – 2004 m. miesto meno premijų laureatų – ir ,,Aušros“ muziejaus Istorijos skyriaus vedėja I. Nekrašienė, už knygos ,,Vlado Putvinskio-Pūtvio laiškai“ sudarymą paskelbta metų literate] // Šiaulių kraštas – 2004, gruod. 24.
Peleckienė L. Tautodailė – gija tarp praeities ir dabarties: [apie ,,Aušros“ muziejaus Aušros al. rūmuose vykstančią kasmetinę krašto tautodailininkų parodą] // Lietuvos žinios – 2004 m. lapkr. 30.
Raugalaitė I. Naujai sušvito poetės namas Palemone: [apie poetės Salomėjos Nėries memorialinio muziejaus rekonstrukciją] // Lietuvos žinios. – 2004, gruod. 30.
Skomskis J. Mažo miestelio dideli vargai: [apie Lietuvos liaudies buities muziejų] // Lietuvos žinios. – 2004, lapkr. 15.
Spaudos draudimo ir pogrindžio leidiniai Šiaulių ,,Aušros“ muziejuje: [apie ,,Aušros“ muziejuje veikusią parodą ir katalogą kompaktiniame diske ,,Spaudos draudimo (1864–1904) ir pogrindžio (1940 – 1990) spaudiniai ,,Aušros“ muziejuje“] // Kardas – 2004 m. Nr. 2. P. 47.
Šiukščienė V. Žiemgalos ikonografija Šiaulių ,,Aušros“ muziejaus fototekoje: [,,Aušros“ muziejaus darbuotojos publikacija] // Žiemgala. – 2004, Nr. 2. P. 25–30.
Šlivinskas A. Originalių atvirukų paroda: [,,Aušros“ muziejaus darbuotojo informacija] // Šiaulių kraštas. – 2004, gruod. 10.
Tamošiūnaitė R., Ziemelis J. Atminties seifų raktai: [,,Aušros“ muziejaus darbuotojų publikacija apie autografų parodą ,,Aušros“ muziejuje] // Šiaulių kraštas – 2004, spal. 22.
Tautodailininkai pasveikino jubiliatus: [apie ,,Aušros“ muziejaus Aušros al. rūmuose vykstančią kasmetinę krašto tautodailininkų parodą] // Šiaulių kraštas – 2004, lapkr. 30.
Ulinskytė V. Fotografijos muziejuje – moksleivių konkursas: [Fotografijos skyriaus vedėjos pastabos apie respublikinę moksleivių fotografijų parodą-konkursą ,,Langas“] // Šiauliai plius – 2004, lapkr. 26.
Vieno paveikslo paroda: [apie Radijo ir televizijos muziejuje eksponuotą Sofijos Rėmerienės paveikslą ,,Angeliukas“] // Šiaulių kraštas. – 2004, gruod. 21.
Žvilgsnis į pasaulį pro moksleivišką ,,Langą“: [apie respublikinę moksleivių fotografijų parodą-konkursą ,,Langas“] // Šiaulių kraštas – 2004, lapkr. 23.
 
APIE SAVIVALDYBIŲ MUZIEJUS
 
Adventas, Kūčios ir Kalėdos – prie žibalinės lempos: [apie naują Pasvalio krašto muziejaus muziejininkų parengtą edukacinę pamoką „Vidury dvaro meška karo“, skirtą Kalėdų laikotarpiui] // Darbas. – 2004, gruod. 28.
Alka A. Išvyka į Uteną: [Apie Pasvalio krašto muziejaus muziejininkų ir teatro aktorių viešnagę Utenos krašte, bendrą uteniškių tautodailininkų, darželio „Želmenėlis“, folkloro ansamblio „Kupolytė“ bendradarbiavimo projektą]// Darbas. – 2004, lapkr. 20.
Alka A. Šventė audė žodžių raštą: [apie Pasvalio literatų 2004 metais išleistų knygų pristatymą Krašto muziejuje] // darbas. – 2004, gruod. 18.
Ambrasas K. Kalėdinės nuotaikos pluoštelis: [apie 7-ąjį prakartėlių konkursą Rokiškio krašto muziejuje] // XXI amžius. – 2004, gruod. 24.
Armonaitė L. Gyvenimo atspindžiai – tarsi veidrodyje: [apie fotografijų parodą „Kartos/Generations“ Alytaus kraštotyros muziejuje] // Lietuvos žinios. – 2004, lapkr. 30.
Astramskas A. Panevėžys nuo XVI a. iki 1990 m.: [Panevėžio kraštotyros muziejaus direktoriaus publikacija] // „Istorija“, t.LIX-LX, 2004 m.
Atkasti pagonių kulto akmenys: [apie Joniškio muziejaus archeologinius tyrinėjimus Joniškyje, Žemaičių g. Nr. 9] // Lietuvos rytas. – 2004, spal. 16.
Augustinas F. Advento vakaras: [apie Alytaus kraštotyros muziejuje vykusį „Deimenos“ ir „Ratilėlio“ koncertą] // Dainavos žodis. – 2004, gruod. 28.
Augustinas F. Kraštotyros muziejuje – „Angelai“: [apie kaunietės drožėjos Ramunės Butkuvės tapybos darbų ir drožinių parodą Alytaus kraštotyros muziejuje] // Dainavos žodis. – 2004, gruod. 18.
Baltuškaitė A. Vaikams – pinigai, o labdaringiems verslininkams – nominacijos: [apie Rokiškio krašto muziejuje vykusį verslininkų asociacijos renginį „Verslininkai – vaikams“] // Gimtasis Rokiškis. – 2004, gruod. 21.
Bičienė D. XX a. monetų lobis ištirpo kultūros globėjų panosėje: [Joniškio muziejaus direktoriaus komentaras dėl dingusio Žagarės lobio] // Respublika. – 2004, rugs. 8.
Bitinaitė A. Nors apie teatro meno studiją net nedrįso svajoti...Susitikimai: [Pokalbis su Pasvalio krašto muziejaus teatro aktore Aurelija Kutkauskiene] // Darbas. – 2004, lapkr. 27.
Bitinaitė A. Muziejuje pagerbtas kraštietis matematikas Antanas Apynis: [apie Vilniaus pasvaliečių bendrijos 15 metų sukakties ir kraštiečio, matematikos mokslų daktaro A. Apynio 60-mečio paminėjimą] // Darbas. – 2004, spal. 28.
Bitinaitė A. Nuoširdumu sušildyti kūriniai: [apie tradicinę kalėdinę mugę „Metai“ Pasvalio krašto muziejuje]// Darbas. – 2004, gruod. 16.
Dargaitė Z. Atsisveikinimas su dailininku Telesforu Valiumi: [Žemaičių muziejaus „Alka“ darbuotojos publikacija] // Telšių žinios. – 2004, spal. 22.
Dargaitė Z. Atsisveikinimas su dailininku Telesforu Valiumi: [Žemaičių muziejaus „Alka“ darbuotojos publikacija] // Kalvotoji Žemaitija. – 2004, spal. 19.
Dargaitė Z. Tiriamoji veikla Žemaičių muziejuje „Alka“: [Žemaičių muziejaus „Alka“ darbuotojos publikacija] // Žemaičių žemė. – 2004/3.
Dubovičienė I. Noras išlaikyti liaudies tradicijas drožėjus atvedė į Rokiškį: [apie 11-ąją respublikinę medžio drožėjų konkursinę parodą Rokiškio krašto muziejuje, skirtą L.Šepkos atminimui] // Valstiečių laikraštis. – 2004, spal. 30.
Ekslibrisai žinomiems ir nežinomiems: [apie „Rodos“ dailininkų klubo ekslibrisų parodą, Rokiškio krašto muziejuje] // Gimtasis Rokiškis. – 2004, gruod. 14.
Filimanavičienė A. Muziejaus eksponatai kėlė sąmyšį policijoje: [apie nenukenksmintų šaudmenų laikymą Pasvalio krašto muziejuje] // Lietuvos rytas. – 2004, lapkr. 18.
Filimanavičienė A. Muziejaus eksponatai sukėlė sąmyšį policijoje:// Lietuvos rytas. -- 2004, lapkr. 8.
Giedrytė T. Parodoje – naujausi „Rats“ darbai: [apie Pasvalio krašto muziejuje atidarytą Pasvalio menininkų klubo „Rats“ parodą] // Darbas. – 2004, spal. 9.
Į parodą su šypsena: [informacija apie Vaškų vidurinės mokyklos darbščiųjų rankų būrelio darbų iš krepinio popieriaus atidarymą Pasvalio krašto muziejuje] // Darbas. – 2004, spal. 2.
Joniškėlyje tariamasi dėl muziejaus filialo: [apie planuojamą Joniškėlyje Pasvalio krašto muziejaus filialą] // darbas. – 2004, lapkričio 9.
Jonuškienė R. Pasvaliečiai dalinosi krašto istorijos lobiais ir dvasios šviesa: [apie muziejaus teatro spektaklio „Kilkime ir aukime“ parodymą Utenos scenoje, bendrą Utenos tautodailininkų, darželio „Želmenėlis“ ir folkloro ansamblio „Kupelytė“ bendradarbiavimo projektą] // Utenis. – 2004, lapkr. 25.
Kairienė V. Unikalios parodos eksponatus galima uostyti ir liesti: [apie Aklųjų ir silpnaregių sąjungos parodą Panevėžio kraštotyros muziejuje] // Panevėžio rytas. – 2004, lapkr.25.
Kalašnikovienė A. Aplankėme jotvingių žemę: [apie kelionę po Metelių regioninį parką, pažintį su kultūros paveldo tradicija] // XXI amžius. – 2004, lapkr. 19.
Kanišauskas S. Pasaulinei turizmo dienai – ekskursija, paroda ir pamąstymai apie ateitį: [apie Pasvalio krašto muziejaus turizmo informacijos centro suorganizuotus renginius, skirtus Pasaulinei turizmo dienai // Darbas. – 2004, spal. 5.
Kanišauskas S. Pavojingus eksponatus išsivežė kariškiai: [Apie ekspedicijos metu Pasvalio krašto muziejininkų rastus šaudmenis] // Darbas. – 2004, lapkr. 6.
Kanišauskas S. Spektaklio įspūdį stiprino ir pati gamta: [apie Pasvalio krašto muziejaus teatro surengtą sakralinio meno vakarą „Ave Crux“, skirtą Pasvalio miesto šventei] // Darbas. – 2004, spal. 7.
Kazakaitis J. Panevėžio ugniagesiai miestą saugo ilgiau nei šimtmetį: [apie parodą Panevėžio kraštotyros muziejuje] // Panevėžio balsas. – 2004, rugs. 27.
Kazakaitis J. Panevėžyje – istorinis meno proveržis į tamsą // Panevėžio balsas. – 2004, lapkr. 27.
Kazakevičius K. Moteris ir trys jos įkurti muziejai: [apie Zanavykų krašto muziejaus įkūrėją Bronę Sakalauskienę] // Lietuvos žinios. – 2004, gruod. 15.
Kazlauskas A. Salomėjos Nėries gimimo šimtmečiui: Poetė ir Pasvalio kraštiečiai: [muziejininko straipsnis] lapkr. 18.
Kazlauskas A. ... Už didžią tiesą aš šiandieną kaujuos...: [apie Pasvalio krašto rezistenciją] // Šiaurietiški atsivėrimai. – 2004, Nr. 2, P. 3 – 7.
Kazlauskas A. „Mes likome lietuviai, išsaugoję...“: [apie Pasvalio krašto muziejaus paskelbtą rašinių konkursą, skirtą lietuviškos spaudos draudimo panaikinimo 100-mečiui] // Darbas. – 2004, gruod. 18.
Kazlauskas A. Dramatiški likimai Pamūšiuose: Kraštietės knygos: [apie Elzės Rauduvaitės 2004 metais išleistas knygas „Pamūšio sakmės“ ir „Vieversių laukas“ ir jų būsimą pristatymą Pasvalio krašto muziejuje] // Darbas. – 2004, gruod. 9.
Kochanskas J. Kraštotyros muziejuje žiūrovai šiltai sutiko dzūkų krašto autentiškus advento žaidimus „Kiškiai“, „Kvolinosi šilo meška“: [apie Alytaus kraštotyros muziejaus salėje vykusį ansamblių „Deimena“ ir „Ratilėlis“ koncertą] // Alytaus naujienos. – 2004, gruod. 23.
Kochanskas J. Sapnuoti gražų sapną absurdiška, bet panašu į tiesą: [apie Alytaus kraštotyros muziejuje atidarytą dailininko Kosto Poškaus darbų parodą] // Alytaus naujienos. – 2004, spal. 29.
Krajinienė A. Atvertos skrynios: [apie Joniškio muziejuje veikusią tautodailininkų parodą] // Sidabrė. – 2004, gruod. 11.
Krikliniškiai – Pasvalio krašto muziejuje: [apie baigiamąją ekspedicijos vakaronę] // Darbas. – 2004, lapkr. 27.
Kupiškėnų dailininkai – Pasvalio muziejuje: „darbo“ informacija [apie kupiškėnų dailininkų grupės „Lieptas“ darbų parodos atidarymą Pasvalio krašto muziejuje] // Darbas. – 2004, lapkr. 11.
Lapėnienė L. Knygoje atgimę dvylikos šeimų gyvenimai: [apie Panevėžio muziejininkės J.V.Čiplytės išleistą knygą] // Sekundė. – 2004, gruod. 20.
Malaškevičiūtė B. ,Bernatavičius G. Tunelis Moterties upeliui: [muziejaus darbuotojų straipsnis apie Alytaus piliakalnį, šalia esantį pylimą ir po juo pastatytą tunelį] // Alytaus naujienos. – 2004, spal. 1 d.
Malaškevičiūtė B. Dar kartą apie Alytaus istoriją: [Alytaus kraštotyros muziejaus darbuotojos žvilgsnis į knygos „Alytaus istorinė raida“ kritiką] // Alytaus naujienos. – 2004, rugpj. 27.
Malaškevičiūtė B. Lyg tas kalendoriaus lapelis – į dvi dalis: [pamąstymai apie Salomėjos Nėries gyvenimą poetės jubiliejaus proga] //Alytaus naujienos. – 2004, lapkr. 19.
Malaškevičiūtė B., Bernatavičius G. Alytaus gynybiniai įtvirtinimai: [muziejaus darbuotojų straipsnis apie Alytaus fortus] // Alytaus naujienos. – 2004, spal. 8.
Malaškevičiūtė B., Bernatavičius G. Alytaus šventvietės amžių tėkmėje: [apie Alytaus senąsias šventvietes] // Alytaus naujienos. – 2004, gruod. 17.
Malaškevičiūtė B., Bernatavičius G. Aplankykime miesto skulptūras: [muziejininkai apie dvi skulptūrų rūšis: paminklus atminimui ir paminklus miestui pagražinti] // Alytaus naujienos. – 2004, spal. 22.
Malaškevičiūtė B., Bernatavičius G. Artilerijos kareivinės: [apie Alytuje, Ulonų gatvėje stovėjusias kareivines] // Alytaus naujienos. – 2004, lapkr. 5.
Malaškevičiūtė B., Bernatavičius G. Graudžiai liūdnos istorijos: [muziejininkai apie Alytaus miesto vietas, apie kurias skalndo graudžios, liūdnos, o kartais komiškos istorijos] // Alytaus naujienos. – 2004, spal. 29.
Malaškevičiūtė B., Bernatavičius G. I ir II Alytaus fortai: [muziejaus darbuotojų straipsnio apie Alytaus fortus tęsinys] // Alytaus naujienos. – 2004, spal. 15 .
Malaškevičiūtė B., Bernatavičius G. III ir IV Alytaus fortai: [straipsnio apie Alytaus gynybinius įtvirtinimus tęsinys] // Alytaus naujienos. – 2004, spal. 22 .
Malaškevičiūtė B., Bernatavičius G. Kaniūkų tiltas: [apie 1892 m. statytą tiltą, jo prieigose esančius senuosius statinius, jų funkcinę kaitą kintant epochoms] // Alytaus naujienos. – 2004, lapkr. 12.
Malaškevičiūtė B., Bernatavičius G. Klausimas – žingsnis pažinimo link: [muziejininkai apie Alytuje, Jaunimo parke, stovinčias dvi užsienio autorių sukurtas skulptūras] // Alytaus naujienos. – 2004, spal. 29.
Malaškevičiūtė B., Bernatavičius G. Miestą sujungęs tiltas: [apie A. Juozapavičiaus tiltą, jo sudėtingą istoriją, karininko A. Juozapavičiaus lemtį] // Alytaus naujienos. – 2004, gruod. 10.
Malaškevičiūtė B., Bernatavičius G. Pantono kareivinės: [apie I-ajame Alytuje stovėjusias Pantono kareivines, statytas XIX a. pab. inžinerijos kariuomenės būriams, apie kitus išlikusius kareivinių pastatus] // Alytaus naujienos. – 2004, gruod. 3.
Malaškevičiūtė B., Bernatavičius G. Plento tiltas ir tuneliai upeliams: [apie geležinkelio pylimo tunelius] // Alytaus naujienos. – 2004, lapkr. 19.
Malaškevičiūtė B., Bernatavičius G. Šv. Angelų sargų bažnyčia: [apie senąją Alytaus miesto centre stovinčią šv. Angelų sargų bažnyčią, įdomesnius bažnyčios istorijos momentus] // Alytaus naujienos. – 2004, gruod. 31.
Malaškevičiūtė B., Bernatavičius G. Šv. Liudviko bažnyčia: [apie I-ojo Alytaus bažnyčią, XIX a. pavadintą šv. Liudviko vardu] // Alytaus naujienos. – 2004, gruod. 24.
Matjošaitytė K. Filmų kūrimo užkulisiai: Mūsų akiratyje -- menininkas: [apie muzikos, dainų, apmąstymų vakarą Pasvalio krašto muziejuje su rašytoju, režisieriumi Vytautu V. Landsbergiu] // Darbas. – 2004, lapkr. 6.
Mažosios Lietuvos istorijos muziejui – 80 metų // Lietuvos žinios. 2004, gruod. 20.
Mieliauskienė M. Drožėjų darbai Lionginui Šepkai atminti: [apie 11-ąją respublikinę medžio drožėjų darbų parodą-konkursą L.Šepkai atminti Rokiškio krašto muziejuje] // Meisteris. – 2004, Nr.11.
Mieliauskienė M., Vertekla B. Įvertinti sumaniausieji: [apie 11-osios respublikinės medžio drožėjų darbų parodos-konkurso L.Šepkai atminti uždarymą Rokiškio krašto muziejuje] // XXI amžius. – 2004, lapkr. 3.
Mieliauskienė M., Vertelka B. Beveik šimtas prakartėlių: [apie 7-ąją respublikinę prakartėlių parodą Rokiškio krašto muziejuje] // XXI amžius. – 2004, gruod. 31.
Mikučionytė R. Konferencija – antroji Upytės 750-ųjų metinių renginių dalis: [interviu su Panevėžio kraštotyros muziejaus direktoriumi A.Astramsku] // Panevėžio balsas. – 2004, rugs. 13.
Milaknienė R. Iškirptės ir trumpi plaukai Smetonos laikų moterų užgaida: [rubrikoje „Tūkstantmetis“ panaudota medžiaga ir nuotraukos iš Rokiškio krašto muziejaus fondų] // Gimtasis Rokiškis. – 2004, spal. 16.
Milaknienė R. Malonūs dailininkų žaidimai – rokiškėnams: [apie Rokiškio krašto muziejuje vykusį „Rodos“ klubo dailininkų ekslibrisų parodą] // Gimtasis Rokiškis. – 2004, gruod. 16.
Milaknienė R. Prakartėlių parodoje ir menininkai, ir psichiatrijos ligoninės pacientai: [apie 7-ąją respublikinę prakartėlių parodą Rokiškio krašto muziejuje] // Gimtasis Rokiškis. – 2004, gruod.15.
Milaknienė R. Pramogos: nuo paskaitų apie alkoholizmą iki pasiskraidymo lėktuvu: [rubrika „Tūkstantmetis“, kurioje panaudota medžiaga ir nuotraukos iš Rokiškio krašto muziejaus fondų] // Gimtasis Rokiškis. – 2004, lapk. 20.
Milaknienė R. Prekės išsimokėtinai, mergaičių draudimas ir kvapusis muilas – ne šių dienų išradimas: [rubrikoje „Tūkstantmetis“ panaudota medžiaga ir nuotraukos iš Rokiškio krašto muziejaus fondų] // Gimtasis Rokiškis. – 2004, gruod. 11.
Milaknienė R. Primityvu, subjektyvu, originalu – L.Šepkos konkurso kriterijai: [apie 11-ąjį respublikinį L.Šepkos konkursą Rokiškio krašto muziejuje] // Gimtasis Rokiškis. – 2004, spal. 23.
Milaknienė R. Rokiškyje – lenkų menas: [apie Rokiškio krašto muziejuje atidarytą šiuolaikinės lenkų tautodailės darbų parodą] // Gimtasis Rokiškis. – 2004, lapkr. 23.
Musteikis A. Žvilgsniai į lietuviškąjį auksą: [apie darbų iš gintaro parodas Antano Mončio name-muziejuje] Lietuvos žinios. – 2004, spal. 14.
Muziejuje – prakartėlių paroda: [apie Pasvalio krašto muziejuje eksponuojamą prakartėlių parodą iš Rokiškio krašto muziejaus fondų] // Darbas. – 2004, gruod. 24.
Norkienė D. Žagarės lobio istorija: [Joniškio muziejininkų komentarai apie dingusį lobį] // Lietuvos žinios. – 2004, rugpj. 13, priedas, „1000 ir vienas klausimas“.
Nudas V. Medžio drožėjų keliai suka į Rokiškį: [apie Rokiškio krašto muziejuje surengtą 11-ąją respublikinę medžio drožėjų darbų parodą-konkursą ] // Darbas. – 2004, lapkr. 18.
Osipova I. „Sugrįžimai“: moksleivių istorinis rakursas į praeitį: [apie Joniškio kultūros rūmų ir muziejaus organizuotą viktoriną ir ekskursiją vidurinių mokyklų moksleiviams] // Sidabrė. – 2004, gruod. 5.
Osipova I. Pirmąkart drauge – paveldas, istorija ir... džiazas: [apie Joniškio muziejaus parodą „Joniškio krašto žydų paveldas“] // Sidabrė. – 2004, spal. 16.
Osipova I. Viešėjo latvių kultūros darbuotojai: [apie Duobelės kultūros darbuotojų vizitą po Joniškio r. kultūros įstaigas tarp jų ir Joniškyje] // Sidabrė. – 2004, lapkr. 3.
Osipova I. Žydų paveldui skirta diena tapo įspūdinga švente: [apie Muziejaus parodą „Joniškio krašto žydų paveldas“] // Sidabrė. – 2004, spal. 16.
Petrauskaitė Ž. Beatliejai iš laikinosios sostinės: [apie 7-ąją respublikinę prakartėlių parodą-konkursą Rokiškio krašto muziejuje] // Kauno diena. – 2004, lapkr.13.
Pikelytė Z. P.Šinskio fotografijos – jau muziejinė retenybė: [Panevėžio kraštotyros muziejaus darbuotojos publikacija] // Panevėžio rytas. – 2004, lapkr. 29.
Rafanavičienė G. Fotografijų paroda ištrynė visus laiko skirtumus: [apie fotografijų parodą „Kartos/Generations“ Alytaus kraštotyros muziejuje] // Lietuvos rytas. – 2004, gruod. 21, priedas „Mūzų malūnas“.
Rimkuvienė V. Etnografinės ekspedicijos Telšių ir aplinkiniuose rajonuose // Žemaičių žemė. – 2004/3.
Ripskytė L. Joniškio centre atkastos dvaro liekanos: [apie Joniškio muziejaus archeologinę ekspediciją] // Šiaulių kraštas. – 2004, lapkr. 6.
Rokiškio krašto muziejus laukia patvaresnių prakartėlių // XXI amžius. – 2004, lapkr. 10.
Seminaras apie kaimo turizmo plėtrą: [apie Pasvalio krašto muziejaus renginį] // Darbas. – 2004, spal. 30.
Silickienė G. Gražiausi Kalėdų prakartėliai jau Rokiškyje: [apie 7-ąją respublikinę prakartėlių parodą Rokiškio krašto muziejuje] // Respublika. – 2004, gruod. 17.
Silickienė G. Gražiausi Kalėdų prakartėliai jau Rokiškyje: [apie kasmetinę prakartėlių parodą-konkursą Rokiškio krašto muziejuje] // Respublika. – 2004, gruod. 17.
Sirtautienė N. Muziejuje atskleidžiamos kryždirbystės tradicijos: [apie parodą Panevėžio kraštotyro muziejuje] // Sekundė. – 2004, lapkr. 19.
Sirtautienė N. Parodoje atskleista ugniagesių istorija: [apie parodą Panevėžio kraštotyros muziejuje] // Sekundė. – 2004, rugs. 27.
Šukys A. Konferencijoje prisiminta ir praėjusi Upytės vasara: [apie Panevėžio kraštorytos muziejaus organizuotą konferenciją, skirtą Upytės 750-osioms įkūrimo metinėms] // Sekundė. – 2004, rugs. 20.
Tumasonienė L. Modernus drožėjas svajoja apie Primityvizmo muziejų: [apie rugpjūčio 31 d. Alytaus kraštotyros muziejuje atidarytą drožėjo Sauliaus Lampicko parodą] // Dainavos žodis. – 2004, rugpj. 31.
Valatkienė L., D.Karalienė D. Iškalbingi Žemaičių žemės kapinynai: Žemaičių muziejaus „Alka“ darbuotojos publikacija] // Žemaičių žemė. – 2004/3.
Valentinavičienė A. Muziejuje unikali keliaujanti paroda: [apie aklųjų ir silpnaregių sąjungos parodą Panevėžio kraštotyros muziejuje] // Sekundė. – 2004, lapkr. 19.
Vidauskienė S. Jonavos fundatorių palikuonio viešnagė: [apie grafų Kosakovskių palikuonio viešnagę Jonavos krašto muziejuje] // Lietuvos žinios. – 2004, spal. 7.
Žadeikytė R. Atrastos vertybės sukiršino valdininką ir archeologą: [apie Joniškio muziejaus archeologinius tyrinėjimus Joniškyje Žemaičių g. Nr. 9] // Sidabrė. – 2004, spal. 16.
Žaliaduonienė B. Bitės, medus, vaško žvakės: [muziejaus darbuotojos straipsnis apie senąją liaudies pasaulėjautą, papročius, tikėjimus, susijusius su bitėmis] // Alytaus naujienos. – 2004, spal. 30.
Žaliaduonienė B. Kraštotyros muziejus kuria naują mokymo ir mokymosi aplinką: [apie Alytaus kraštotyros muziejaus edukacines programas, vykusius seminarus edukacinės veiklos klausimais] // Alytaus naujienos. – 2004, gruod. 29.
Žaliaduonienė B. Senieji Vėlinių papročiai: [muziejaus darbuotojos publikacija apie Vėlinių šventės tradicijas senovėje, parengta pagal J. Kudirką] // Alytaus naujienos. – 2004, spal. 30.
Zdanevičienė R. Premiją pasidalino du laureatai: [apie 11-ojo medžio drožėjų konkurso Rokiškio krašto muziejuje uždarymą] // Panevėžio rytas. – 2004, spal. 27.
Zibolienė D. Kariai ir jų artimieji šventė drauge: [apie Rokiškio krašto muziejuje vykusį Lietuvos karių dienos paminėjimą] // Gimtasis Rokiškis. – 2004, lapkr. 23.
Žvinakevičiūtės A. „Kartos“ – atsigręžimas į humanistinės-egzistencinės fotografijos tradiciją: [apie fotografijų parodą „Kartos/Generations“, atidarytą Alytaus krašto muziejuje] // Alytaus naujienos. – 2004, lapkr. 19.
 
APIE ŽINYBINIUS, PRIVAČIUS IR KITUS MUZIEJUS
 
Baužienė M. Maldos namai per šimtmečius pakeitė daugybę veidų: [apie Šv. Mikalojaus bažnyčią Vilniuje rašo Architektūros muziejaus vedėja] // Lietuvos rytas. – 2004, gruod. 3, priedas „Sostinė“.
Baužienė M. Muziejus maldos namuose erzina tikinčiuosius: [apie Architektūros muziejų, įsikūrusį Šv. Mykolo bažnyčioje Vilniuje] // Lietuvos rytas. – 2004, gruod. 18, priedas „Sostinė“.
Baužienė M. Naujam gyvenimui atgyja gerųjų brolių vienuolyno ansamblis: [Architektūros muziejaus vedėjos publikacija] // Lietuvos rytas. – 2004, lapkr. 11, priedas „Sostinė“.
Baužienė M. Pirmojo dienraščio leidėjai savo kūrinį šventino bučiniais: [Architektūros muziejaus vedėjos publikacija] // Lietuvos rytas. – 2004, gruod. 10, priedas „Sostinė“.
Baužienė M. Restauruotojai išsaugojo autentišką Pacų rūmų fasadą: [apie Lietuvos pašto kultūros rūmų pastato (Šv.Jonų g. 3, Vilnius) istoriją pasakoja Architektūros muziejaus vedėja ] // Lietuvos rytas. – 2004, lapkr. 20, priedas „Sostinė“.
Baužienė M. Šv. Kazimiero bažnyčios gviešėsi okupantai ir bedieviai: [apie Šv. Kazimiero bažnyčios Vilniuje istoriją pasakoja Architektūros muziejaus vedėja] // Lietuvos rytas. – 2004, spal. 22, priedas „Sostinė“.
Bernotaitė-Bieliauskienė D. Antano Tamošaičio drabužių rinkinys: [apie Kanados lietuvių tautodailininkų A. ir A. Tamošaičių galeriją „Židinys“ Vilniuje ir į Lietuvą sugrįžusius rinkinius] // Liaudies kultūra. – 2004‘4.
Kazakevičius K. Širvintą mena tik senos nuotraukos: [apie I. ir A. Spranaičių privatų muziejų Kudirkos Naumiestyje] // Lietuvos žinios. – 2004, spal. 25.
Stančienė K. Pavilnys istorijoje ir drobėse: [apie parodą Lietuvos geležinkelių muziejuje] // 7 meno dienos. – 2004, gruod. 17.
 
APIE PASAULIO MUZIEJUS
 
Mierzwinski M. Malborko (Marienburgo) pilies muziejus – praeitis ir dabartis: [Malborko pilies muziejų viešnagės Vilniuje metu pristato jo direktorius M. Mierzwinski] // Literatūra ir menas. – 2005, saus. 7.
Ostrowski J.K. Vavelio karališkoji pilis: tautos didybės simbolis, monumentalus paminklų ansamblis, moderni institucija: [Krokuvos Vavelio karališkosios pilies muziejų viešnagės Vilniuje metu skaitytojams pristato jo direktorius ir Jogailos universiteto profesorius J.K Ostrowski] // Literatūra ir menas. – 2004, lapkr. 26.
Rottermund A. Varšuvos karališkoji pilis: [Varšuvos karališkosios pilies muziejaus veiklą viešnagės Vilniuje metu pristato jo direktorius A.Rottermund] // Literatūra ir menas. – 2004, gruod. 10, 17.
 
MUZIEJŲ LEIDINIAI
 
Antanas Gudaitis 1904-1989. Išsilaisvinimas: jubiliejinės kūrybos parodos katalogas / Lietuvos dailės muziejaus leidinys; sudarytoja ir teksto autorė Jolita Mulevičiūtė; vertėja Laimutė Zabulienė; dizainerė Lina Bastienė; fotografas Antanas Lukšėnas. – Vilnius: sp. „Sapnų sala“, 2004. Tiražas 300 egz.
Dviračių muziejus. Bycycle museum: lankstinys / Šiaulių „Aušros“ muziejaus leidinys; sudarytojas Algirdas Zaukas, vertėja į anglų kalbą Audronė Tamulienė, fotografas Klemas Jankūnas, dizaineris Vilmantas Dambrauskas. – Šiauliai: ,,Aušros“ muziejaus leidykla, 2004.
Grafų Kosakovskių albumas: knyga / Nacionalinio M.K.Čiurlionio dailės muziejaus leidinys; sudarytoja ir teksto autorė E.Lukaševičiūtė; mokslinė ir literatūros redaktorė dr. J.Mulevičiūtė; redaktorė S.Brazaitytė; dailininkė M.Kairaitienė; fotografas A.Baltėnas; vertėjos J.Bačauskaitė, J.Ostaszewska-Nowicka. – Kaunas: sp. „Keturios spalvos“, 2004. Tiražas 1000 egz.
Juozas Gruodis 1884-1948: bukletas / M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejaus leidinys; parengė Kristina Mikuličiūtė-Vaitkūnienė; nuotraukos Edvardo Urbonavičiaus; į anglų k. vertė Audra Pocienė; maketavo Marju Šlapikienė. – Kaunas: sp. „MORKŪNAS ir Ko“, 2004.
Ksenija Jaroševaitė: tradicinė skulptūra XXI amžiuje: knyga / Nacionalinio M.K.Čiurlionio dailės muziejaus leidinys; sudarytoja Giedrė Jankevičiūtė; priedai – Ksenija Jaroševaitė; redaktorius Mikas Vaicekauskas; fotografai Arūnas Baltėnas, Aleksandras Sidorenka, Dangė Širvytė, Gintautas Trimakas; dailininkė Milda Kairaitienė. – Kaunas: sp. „Kopa“, 2004. Tiražas 500 egz.
Laiko ženklai: 2005 metų kalendorius su Šiaulių ,,Aušros“ muziejaus eksponatų vaizdais / Šiaulių „Aušros“ muziejaus leidinys. – Šiauliai: ,,Saulės spaustuvė“, 2004.
Magdalena Birutė Stankūnaitė-Stankūnienė. Lietuvai dovanoti kūriniai. Works donated to Lithuania: katalogas / Molėtų krašto muziejaus leidinys; sudarytoja Gražina Mareckaitė; maketuotoja Vilmantė Matuliauskienė; leidinyje A.Girininko ir G.Mareckaitės nuotraukos. – Vilnius, 2005.
Mažosios Lietuvos istorijos paminklai. Iš Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus rinkinių: albumas / Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus ir leidyklos „Libra Memelensis“ leidinys; sudarytojas ir teksto autorius dr. Jonas Genys; dailininkė Jolanta Mažeikaitė; vertė Ieva Gaidamavičiūtė, Natalie Kronast; nuotraukos Aleksandro Katkovo, Antano Stanevičiaus; Jolantos Mažeikaitės, Kęstučio Demerecko. – Vilnius: sp. UAB „Sapnų sala“, 2004. Tiražas 1500 egz.
Panemunės sielininkai: knyga / Lazdijų krašto muziejaus leidinys; sudarytoja Joana Vaikšnoraitė; atsakingoji redaktorė Daina Pledienė; stiliaus ir kalbos redaktorė Vilija Markauskienė; fotografijų autorė Lina Kabelkaitė; medžiagą pateikė Joana Vaikšnoraitė, Vytautas Vaikšnoras, Antanas Pupienis, Aldona Lepeškienė. – Alytus: sp. UAB „Albagrafija“, 2004. Tiražas 300 egz.
Petraitytė N. Šiaulių viešoji biblioteka: istorinės atodairos 1920–1950 m.: knyga / Šiaulių „Aušros“ muziejaus leidinys; redaktorė Lina Kazlauskaitė; dailininkas Vilmantas Dambrauskas; maketuotoja Violeta Bieliauskienė. – Šiauliai: ,,Aušros“ muziejaus leidykla, 2004. 156 p.: iliustr.
Salomėja Nėris. Archyvai: archyvinių dokumentų leidinys / Maironio lietuvių literatūros muziejaus leidinys; parengė Ina Aleksaitienė, Raminta Antanaitienė, Aldona Ruseckaitė, Asta Vileniškytė; maketavo Marju Šlapikienė. – Kaunas: sp. „MORKŪNAS ir Ko“, 2004.
Šilutės muziejus ir jo kolekcija: bukletas / Šilutės muziejaus leidinys; sudarytojai L.Burzdžiuvienė, J.Pancerova, D.Barasa, R.Šikšnienė, B.Servienė; tekstą redagavo R.Jasudienė; dizainerė S.Šikšniūtė. – Šilutė: sp. DRUKA (Klaipėda), 2004.
Tumėnienė N. Vincas Grybas. Gyvenimo ir kūrybos drama: knyga / Lietuvos dailės muziejaus ir dizaino studijos „Savas Takas“ ir Ko leidinys; fotografai A.Baltėnas, M.Sakalauskas; dailininkė S.Jankauskaitė; maketuotojai R.Birmanas, Ž.Strumila; redaktorius G.Mikelaitis; vertėja L.Zabulienė. – Vilnius: sp. UAB Adomo Jakšto spaustuvė (Kaišiadorys), 2004. Tiražas 700 egz.
Už laisvę ir tėvynę: fotonuotraukų albumas / Vytauto Didžiojo karo muziejaus leidinys; tekstų autoriai D.Kuodytė ir J.Vaičenonis. – Vilnius, 2004.
Vaičenonis J. Lietuvos karių uniformos ir lengvieji ginklai XX amžiuje: knyga / Vytauto Didžiojo karo muziejaus leidinys. – Vilnius: leidykla „Baltos lankos“. 2004, 262 p. Tiražas 3000 egz.
Valatka Vitas. Žemaičių žemės tyrinėjimai: rašytinis palikimas Žemaičių muziejuje „Alka“. Knyga I. Archeologija / Žemaičių muziejaus „Alka“ ir Regionų kultūrinių iniciatyvų centro leidinys; sudarė Laimutė Valatkienė, Danutė Mukienė, Algirdas Girininkas; redaktorė ir maketo autorė Danutė Mukienė; viršelio dailininkė Deimantė Rybakovienė; kalbos redaktorės Lina Biekštaitė, Margarita Gaubytė; iliustracijos iš Laimutės Valatkienės archyvo ir Žemaičių muziejaus „Alka“ rinkinių. – Vilnius: sp. UAB „Petro ofsetas“, 2004. Tiražas 1000 egz.

 

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2005.03.15