<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

„LIETUVOS MUZIEJAI“ 2004 m. Nr. 2–3

BIBLIOGRAFINĖ APŽVALGA
MUZIEJŲ LEIDINIAI
2004 m. balandis – gegužė – birželis / liepa – rugpjūtis – rugsėjis

  • Aštuntieji Povilo Višinskio skaitymai. 2004 m. birželio 29 d. mokslinės konferencijos, skirtos lietuviškos spaudos atgavimo 100-osioms metinėms bei Povilo Višinskio atminimui, pranešimai: konferencijos medžiaga / Šiaulių „Aušros muziejaus leidinys; sudarė D. Striogaitė; redagavo R. Petkevičienė ir B. Maskuliūnas; viršelio dailininkė N. Lukšaitė. - Šiauliai: sp. Šiaulių „Aušros“ muziejaus leidykla, 2004.

  • Kilikevičienė G. Joniškio miesto savivaldybės veikla 1933-1940 m.: knyga / Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus leidinys; sudarytojai - Tomas Butautis ir Ernestas Vasiliauskas; redagavo Birutė Kucinienė; į anglų k. vertė Asta Čiudarienė; maketavo Linas Janonis; viršelio dailininkė Jurgina Jankauskienė; leidybos vadovė Danguolė Vasiliauskienė. - Šiauliai: sp. AB „Titnagas“, 2004.

  • Lietuvos kariuomenės Generalinio štabo pulkininkas, Vyčio Kryžiaus kavalierius Antanas Malijonis (1904-1998): lankstinys / Vytauto Didžiojo karo muziejaus leidinys; leidiniui medžiagą pateikė Algirdas Markūnas; leidinį parengė ir maketavo Lietuvos kariuomenės Kauno įgulos karininkų ramovė. - Kaunas, 2004. Tiražas 500 egz.

  • Ostašenkovienė V., Salatkienė B., Šapaitė A. Archeologinės ekspozicijos „Šiaulių krašto praeitis nuo seniausių laikų iki XVII a.“: aprašas / Šiaulių „Aušros“ muziejaus leidinys; redaktorė Lina Kazlauskaitė; dailininkė Jūratė Tamošiūnaitė-Karašauskienė; piešinių autorius Haris Ostašenkovas. - Šiauliai: sp. Šiaulių „Aušros“ muziejaus leidykla, 2004.

  • Paroda „Rašytojui Antanui Skripkauskui 100“ (iš Šiaulių „Aušros“ muziejaus ir Romualdo Skripkausko rinkinių): lankstinys / Šiaulių „Aušros“ muziejaus leidinys; sudarytoja Gražina Narbutaitė; redaktorė Lina Kazlauskaitė; dailininkė Vaida Varonavičiūtė. - Šiauliai, 2004.

  • Senųjų amatų dienos 2004: lankstinys / Šiaulių „Aušros“ muziejaus leidinys; sudarytoja Audronė Šapaitė; redaktorė L. Kazlauskaitė; dizaineris V. Dambrauskas. - Šiauliai, 2004.

  • Spaudos draudimo (1864–1904) ir pogrindžio (1940-1990) leidiniai Šiaulių „Aušros“ muziejuje: katalogas / Šiaulių „Aušros“ muziejaus leidinys; sudarytojos Roma Baristaitė, Aurelija Malinauskaitė ir Audronė Tamulienė; redaktorė Lina Kazlauskaitė; viršelio dailininkas Vilmantas Dambrauskas; dailininkė Regina Tamašiūnaitė; maketuotoja Violeta Bieliauskienė. - Šiauliai: sp. Šiaulių „Aušros“ muziejaus leidykla, 2004.

  • Šiaulių „Aušros“ muziejaus Ch. Frenkelio rūmų ekspozicija „Provincijos dvaras“: lankstinys / Šiaulių „Aušros“ muziejaus leidinys; sudarytoja Odeta Stripinienė. - Vilnius: sp. Sigito Platūkio leidykla FLA, 2004.

  • Šoa (Holokaustas) Lietuvoje. Skaitiniai. II dalis: knyga / Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus leidinys; sudarytojas Josifas Levinsonas; parengė spaudai UAB „Baltų lankų“ leidyba“. - Vilnius, 2004.

  • 1794 m. sukilimas Lietuvoje: bukletas / Vytauto Didžiojo karo muziejaus leidinys; sudarytojas Eduardas Brusokas. Išleido LR Krašto apsaugos ministerija. 2004 m. 2000 egz.

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2005.01.05