<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

„LIETUVOS MUZIEJAI“ 2004 m. Nr. 2–3

PARODOS IR RENGINIAI LIETUVOS MUZIEJUOSE 
(balandis – gegužė – birželis / liepa – rugpjūtis – rugsėjis)

Vytauto Didžiojo karo muziejuje

Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje ir Vienybės aikštėje balandžio 2 d. vyko šventiniai renginiai Lietuvos priėmimo į NATO proga. Virš muziejaus pastato iškilmingai iškelta NATO vėliava. Vienas iš šventės organizatorių ir rengėjų - Vytauto Didžiojo karo muziejus.
Balandžio 2 d. Ryšių su visuomene skyriaus vedėja R. Dovidavičienė Kauno vaikų darželio ,,Žara” auklėtiniams surengė teatralizuotą žaidimą „Pabūkime kunigaikščiais ir kunigaikštytėmis. Pastatykime pilis ir jas apginkime.”
Balandžio 22 d. Ryšių su visuomene skyrius kartu su Tautinės kultūros centru ir Kauno apskrities bajorų draugija įruošė Lietuvos bajorų ir Kauno miesto bei rajono moksleivių parodą „Giminės medis”. Šia tema pravestas renginys, kuriame koncertavo Vytauto Didžiojo universiteto teatro trupė.
Kauno miesto rotušėje balandžio 15 d. LDK karybos istorijos ir Karybos istorijos (1795–1940 m.) skyriai surengė 1794 m. T. Kosciuškos sukilimo 210-ųjų metinių paminėjimą, kurio metu LDK karybos istorijos skyriaus vyriausiasis muziejininkas E. Brusokas perskaitė pranešimą „1794 m. sukilimas Lietuvoje ir Kaune”, Karybos istorijos skyriaus vyresnysis muziejininkas A. Daugirdas – „Vienas žymiausių 1794 m. sukilimo vadų – generolas, kunigaikštis Romualdas Giedraitis”, o šio skyriaus vedėjas A. Pociūnas – „1794 m. sukilimo įamžinimas Lietuvoje ir inscenizuoto renginio pravedimas Vilniuje”.
Balandžio 22 d. Lietuvos nacionaliniame muziejuje  vykusiame paminėjime-konferencijoje, skirtame 1794 m. T. Kosciuškos sukilimui, LDK karybos istorijos skyriaus vyriausiasis muziejininkas E. Brusokas skaitė pranešimą „1794 m. sukilimas Vilniuje”.
Balandžio 29 d. Kauno m. Kalniečių bibliotekoje muziejininkė R. Dovidavičienė pravedė renginį, skirtą lietuviškos spaudos atgavimo 100-mečiui paminėti. Parengta paroda „...O buvo ne šimtas, o tūkstančiai šimtas...”.
Balandžio 2 d. Kauno karo istorijos klubas prie VDKM  dalyvavo Lietuvos valstybės ir NATO vėliavų pakėlimo ceremonijoje Vilniuje prie Lietuvos Respublikos Seimo rūmų.
Gegužės 3–10 d. Kauno Šv. Mykolo Arkangelo (Įgulos) bažnyčioje VDKM eksponavo 3 tarpukario paveikslus Lietuvos karo sanitarijos tema, saugotus muziejaus saugyklose ir pirmą kartą parodytus visuomenei po 60 metų pertraukos minint Lietuvos Raudonojo kryžiaus 85-metį. Du paveikslus tapė liktinis puskarininkis Erikas Jėneris, vieną – dailininkė Zofija Kochanauskienė.
Gegužės 7–16 d. eksponuota Rinkinių apskaitos ir apsaugos skyriaus parengta paroda „Spaudos pažvalga”, skirta Spaudos atgavimo 100-mečiui paminėti.
Tarptautinės muziejų dienos proga visuomenei pristatytos atnaujintos Karybos istorijos (1795–1940 m.) skyriaus ekspozicijos šios temos: „1830–1831 m.sukilimas Lietuvoje”, „1863–1864 m. sukilimas Lietuvoje”, „Lietuva spaudos draudimo laikotarpiu (1864–1904 m.)”.
Gegužės 19 d. muziejuje viešėjęs Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras Antanas Valionis muziejui padovanojo rašiklį, kuriuo 2003 m. balandžio mėnesį Atėnuose buvo pasirašyta istorinė Lietuvos stojimo į Europos Sąjungą sutartis, bei pasirašymo aktą simbolizuojančią nuotrauką. Lietuvoje yra du rašikliai, kuriais Graikijos sostinėje buvo pasirašyta ši sutartis. Antrasis priklauso premjerui Algirdui Brazauskui, kuris kol kas tebėra pas premjerą.
Gegužės 20 d. Lietuvos ambasadorius JAV Vygaudas Ušackas ir LNK televizijos žurnalistas Edmundas Jakilaitis perdavė LNK televizijos iniciatyva ir Lietuvos ambasados JAV dėka Niujorko archyvuose rastus, į vaizdo kasetę įrašytus 40 sekundžių trukmės įgarsintus kino dokumentikos kadrus „S. Darius ir S.Girėnas kyla liūdnos lemties šuoliui į Lietuvą” su S.Dariaus interviu prieš skrydį. Niekas iš Lietuvos valstybinių muziejų tokios prieš skrydį įgarsintos juostos neturi.
Nuo gegužės 13 d. iki rugpjūčio 15 d. Vokietijos istorijos muziejuje (Berlynas)  veikė parodoa, skirta Pirmojo pasaulinio karo (1914–1918 m.) atminimui, kurioje eksponuotas dailininko I. Ignatavičiaus 1927 m. tapytas paveikslas iš VDK muziejaus rinkinių „Už Nepriklausomybę”.
Parodos atidaryme dalyvavo Rinkinių apskaitos ir apsaugos skyriaus Ginklų istorijos sektoriaus vedėjas dr. J. Vaičenonis.
Gegužės 20–21 d. Lenkijos Respublikos Torunės M. Koperniko universiteto Istorijos fakulteto Tarptautinių santykių institute  vyko tarptautinė mokslinė konferencija, skirta 1934 m. Lenkijos-Vokietijos nepuolimo sutarties 70-mečio paminėjimui. Konferencijoje pranešimą „1934 m. Lenkijos–Vokietijos nepuolimo sutartis ir jos atgarsiai Lietuvos spaudoje” skaitė Naujausiųjų laikų karybos istorijos skyriaus vyriausioji muziejininkė A. Jurevičiūtė.
Gegužės 22 d.
Kauno karo istorijos klubas prie VDKM  dalyvavo 1831 m. sukilimo gegužės 26 d. mūšio prie Ostrolenkos (Lenkija) 173-ųjų metinių paminėjimo inscenizacijoje, kurioje taip pat dalyvavo karo istorijos klubai iš Baltarusijos, Latvijos, Lenkijos ir Rusijos.
Birželio 10 d. Kauno įgulos karininkų ramovėje vyko Lietuvos atsargos karininkų sąjungos (LAKS) 80-mečio minėjimas, kuriame Naujausiųjų laikų karybos istorijos skyriaus vedėjas A.Markūnas skaitė pagrindinį pranešimą „Lietuvos atsargos karininkų sąjungai – 80”.
Birželio 19 d. surengtas Lietuvos kariuomenės Generalinio štabo pulkininko, Vyčio Kryžiaus ordino kavalieriaus Antano Malijonio (1904 06 14 – 1998 07 11) 100-ųjų gimimo metinių minėjimas, kuriame skyriaus vedėjas A. Markūnas skaitė pranešimą apie A. Malijonį ir pristatė savo paties parengtą parodą „Vyčio Kryžiaus ordino kavalieriui gen. štabo pulkininkui Antanui Malijoniui – 100”. Minėjimo rengėjai: Kauno įgulos karininkų ramovė, Vytauto Didžiojo karo muziejus, plk. A. Malijonio artimieji.
Birželio 23 d. muziejaus centriniuose rūmuose  atidaryta Karybos istorijos skyriaus (ved. A. Pociūnas) parengta paroda „Lietuvos šaulių sąjungai – 85”.
Birželio 26 d. muziejaus sodelyje ir muziejuje vyko iškilmingas Lietuvos šaulių sąjungos 85- mečio paminėjimas, kuriame dalyvavo laikinasis Seimo pirmininkas Č. Juršėnas, krašto apsaugos ministras L. Linkevičius, viceministras J. Gečas, Lietuvos kariuomenės vadas gen. mjr. J. Kronkaitis, lauko pajėgų kariuomenės vadas gen. mjr. V. Tutkus, Policijos generalinis komisaras V. Grigaravičius, Seimo nariai, kiti aukšti kariuomenės ir Šaulių sąjungos vadai.
Liepos 5 d. Kauno sporto klube  muziejaus Ryšių su visuomene skyriaus vedėja R. Dovidavičienė šio klubo lankytojams surengė renginį, skirtą Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienai paminėti, ir pristatė šiai progai skirtą parodą „Lietuvos valstybės kūrimosi etapai”.
Liepos 3–4 d. Kauno karo istorijos klubas prie VDKM Vilniuje surengė 1794 m. sukilimo istorinių įvykių inscenizaciją, skirtą sukilimo 210-osioms metinėms paminėti, kurioje taip pat dalyvavo kaimyninių šalių karo istorijos klubai, o liepos 12 d. dalyvavo Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus inauguracijos iškilmėse prie LR Prezidentūros.
Rugpjūčio 7 d. Kauno karo istorijos klubas prie VDKM dalyvavo Smolenske vykusiame inscenizuotame renginyje, skirtame 1812 m. vykusio mūšio prie Smolensko pilies, tarp Rusijos ir Prancūzijos kariuomenių, atminti. Renginyje taip pat dalyvavo Rusijos ir Baltarusijos karo istorijos klubai.
Rugpjūčio 10 d. Kauno įgulos karininkų ramovėje  vyko minėjimas, skirtas Lietuvos Respublikos prezidento Antano Smetonos 130-osioms gimimo metinėms, kuriame pagrindinį pranešimą skaitė VDKM LR Prezidentūros (1919-1940 m.) sektoriaus vedėja A. Veilentienė. Muziejui renginį surengti padėjo Kauno įgulos karininkų ramovė.
Rugsėjo 5 d. Kauno karo istorijos klubas prie VDKM klubas Biržų tvirtovėje surengė 1704 metų įvykių Biržuose inscenizuotą paminėjimą, o rugsėjo 13 d. Trakuose pabūklų salvėmis pagerbė NATO karinio komiteto vizito Lietuvoje NATO valstybių kariuomenės vadus.
Rugsėjo 7 d. muziejuje surengta mokslinė konferencija, skirta Oršos mūšio 490-ųjų metinių paminėjimui. Joje LDK karybos istorijos skyriaus vyriausioji muziejininkė D. Gruzdienė perskaitė pranešimą „Konstantino Ostrogiškio asmenybė”, Karybos istorijos skyriaus vedėjas A.Pociūnas - „Oršos mūšis”. Konferencijos rengėjai: vyr. muziejininkė D. Gruzdienė ir Lietuvos karo istorijos draugija.
Rugsėjo 8 d.
Kauno vadybos ir verslo mokykloje, minint Vytauto Didžiojo karūnavimo ir padėkos už Lietuvos nepriklausomybės ir laisvės apgynimo dieną, Ryšių su visuomene skyriaus vedėja R. Dovidavičienė šios mokyklos moksleiviams pravedė renginį „Lietuvos didysis kunigaikštis Vytautas, jo aplinka, buitis ir apranga”. Renginyje dalyvavo dizainerė Vilija Martinaitytė.
Rugsėjo 10 d. atidaryta Japonijos kolekcininko Fuminori Noba asmeninės kardų kolekcijos paroda „Japonijos kardų meistrų pasaulis”. Rugsėjo 27 d. kolekcininkas pristatė jo paties parengtą leidinį apie parodą „Jamato šalies kardai”. Pristatymo metu parodytas videofilmas apie japoniškų kardų gamybą, parodos autorius atsakė į gausius susirinkusiųjų klausimus.
Rugsėjo 16 d. pristatyta Kauno rusų kultūros centro „Mokslas – šviesa” paroda „Kaunas Didžiajame kare 1914–1918 metais”. Parodos atidaryme dalyvavo Rusijos Federacijos ambasados Lietuvoje kultūros atašė.

Lietuvos sporto muziejuje balandžio 15 d. paminėtas Savanoriškos sporto draugijos “Žalgiris” 60-ties metų jubiliejus ir atidaryta paroda “SSD “Žalgiris”- 60”.
Balandžio 26 d. paminėtas Lietuvos sporto veterano Vlado Nikolskio 85- erių metų jubiliejus ir pristatyta šiai progai skirta paroda.
Birželio 9 d. paminėtos Lietuvos techninių sporto šakų teisėjo Jurgio Marculano 70-osios gimimo metinės. Atidaryta jubiliejinė J. Marculano fotografijų paroda „Su fotoaparatu – 50”.
Rugsėjo 9 d. paminėtos Lietuvos krepšinio veterano Justino Lagunavičiaus (1924–1997) 80-osios gimimo metinės. Parengta šiam jubiliejui skirta paroda.
Rugsėjo 15 d. pristatyta Šiaurės šalių fotografijos šventės Kaune danų fotografo Nicolai Howalt fotografijų paroda „Boksininkas”.

Istorinėje Lietuvos Respublikos prezidentūroje balandžio 23 d. vyko mokslinė konferencija „Humanistinių idealų, kultūrinio savitumo ir tautinio identiteto puoselėjimas”, kurios metu LR Prezidentūros (1919–1940 m.) sektoriaus vedėja A. Veilentienė skaitė pranešimą „Istorinės prezidentūros muziejaus, kaip nacionalinio paveldo objekto, problema ir perspektyvos”. Šioje konferencijoje pranešimus taip pat skaitė: rašytojas Vytautas Martinkus, prof. Romualdas Ozolas, kun. dr. Arvydas Petras Žygas, poetas Marcelijus Martinaitis, dr. Gražina Drėmaitė, etnologė Gražina Kadžytė, žurnalistas Vytautas Valiušaitis, habil. dr. Romas Pakalnis, prof. Leonardas Rinkevičius, dr. Irena Smetonienė. Parodyta muzikinė-literatūrinė kompozicija „Giesmė suskambo”, kurią atliko Kauno muzikinio teatro solistė Sadūna Martinaitytė, pianistė Audronė Aitmanavičiūtė ir poetė Erika Drungytė.
Gegužės 13 d. vyko mokslinė konferencija „Žodžio laisvės patyrimas: spaudos ir valdžios santykių įtaka visuomenės pažangai”, skirta lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis atgavimo 100-mečiui, kurioje LR Prezidentūros (1919–1940 m.) sektoriaus vedėja A. Veilentienė skaitė pranešimą „Seimas ir cenzūra 1920–1926 m.” Kitus 3 pranešimus skaitė Vilniaus ir Kauno universitetų lektoriai. Prieš konferenciją pristatyta Rinkinių apskaitos ir apsaugos skyriaus įrengta paroda „O mūs šventas lietuviškas žodi”. Parodą pristatė jos autorė – vyriausioji rinkinių saugotoja J. Karosevičiūtė.
Gegužės 20 d. A. Veilentienė skaitė paskaitą-pranešimą „Parlamentarizmas ir cenzūra (1920–1926)”, skirtą aukščiau minėtam Lietuvos nacionalinio muziejaus rengtam ciklui NAUJI SKAITYMAI III.
Gegužės 25 d. Laikinojo Lietuvos Respublikos Prezidento Artūro Paulausko susitikime su Lietuvos kaimo bendruomenės nariais parodytas teatralizuotas istorinių personažų prisistatymas. Renginiui scenarijų parašė ir istorinius personažus parengė Ryšių su visuomene skyriaus vedėja R. Dovidavičienė.
Gegužės 31 d. atidaryta Kauno „Žiburio” vidurinės mokyklos mokinių piešinių paroda „Lietuva Europos Sąjungoje vaikų akimis”. Paroda parengta kartu su Kauno Europos informacijos centru.
Liepos 3 d. paminėtos 15-osios metinės, kai iš Igarkos parvežti lietuvių tremtinių palaikai.

„ab“ pogrindžio spaustuvėje-muziejuje (Salių km., Domeikavos sen., Kauno raj.) gegužės 7 d. surengtas rezistencinės spaudos dalyvių renginys „100-osios spaudos atgavimo metinės” ir  susitikimas su visuomene .
Gegužės 20 d. vyko pažintinis seminaras „ab” pogrindinės spaustuvės veikla sovietinio režimo metais”, kurį pravedė spaustuvininkas – disidentas Vytautas Andziulis. Seminaras skirtas Lietuvos nacionalinio muziejaus rengtam ciklui NAUJI SKAITYMAI III (mokslinė konferencija „Pasaulėžiūros raidos aspektai lietuvių periodikoje. Spaudos įtaka viešosios nuomonės brandai”) Lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis atgavimo 100-mečiui paminėti.

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2004.12.06