<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

„LIETUVOS MUZIEJAI“ 2004 m. Nr. 2–3

PARODOS IR RENGINIAI LIETUVOS MUZIEJUOSE 
(balandis – gegužė – birželis / liepa – rugpjūtis – rugsėjis)

Vilkaviškio krašto muziejuje

Nuo 2004 m. gegužės 7 d. veikė paroda, skirta Lietuviškos spaudos atgavimo 100-mečiui.
Eksponuota daiktų iš daraktorinių mokyklų, senųjų XVIII a. ir XIX a. spaudinių, spaudos draudimo laikotarpio literatūros: kontrafakcinių leidinių, kalendorių, vadovėlių, maldaknygių, pasaulietinio turinio kūrinių – 1897 m. Lauryno Ivinskio išversta į lietuvių k. Danieliaus Defo knyga „Robinzono Kriuzo nuotykiai“, fotodokumentinės ir filokartinės medžiagos apie knygnešius, krašto knygnešių ir parapijinių mokyklų sąrašai. Taip pat eksponuotas entuziastingo kraštotyrininko Stasio Ankevičiaus surastas ir išsaugotas dr. Vinco Kudirkos smuikas.
Parodą parengė vyr. rinkinių saugotoja Irena Pilkauskaitė, talkino kiti darbuotojai.
Gegužės 9 d. Vilkaviškio Garbės piliečio, žurnalisto, visuomenininko Kazio Karužos prašymu Vilkaviškio krašto muziejus ir Kovo 11-osios akto signataras Jonas Mačys pakvietė šaulius, K. Karužos gimines, pažįstamus pagerbti Karužų šeimos atminimą.
Vilkaviškio Katedroje buvo aukojamos Šv. Mišios už Karužų giminę: Kazį ir Jadvygą, švenčiančius 65 metų vedybų sukaktį, bei mirusius Karužas – poetą Petrą, jo dukrelę Petronėlę, tėvus Andrių ir Katriutę. Po Šv. Mišių šaulių atstovai nuvežė gėlių prie Karužų kapo.
Apie K. Karužos asmenybę trumpai kalbėjo rajono meru dirbęs Jonas Mačys, Vilkaviškio krašto muziejaus direktorius Antanas Žilinskas, Marijampolės apskrities 4-oios šaulių rinktinės vadas R. Mertinkaitis.
Po iškilmingos dalies buvo vaišių stalas ir skambėjo muzika.
Gegužės 20 d. įvyko teisės mokslų daktarės, raštotyrininkės, vilkaviškietės Onutės Dambrauskaitės 75-mečio paminėjimas „Aš daug, jau daug išvaikščiojau dienų ...“ /J.Baltrušaitis/.
Jubiliejinėje popietėje Vilkaviškio krašto muziejuje mokslininkė pateikė naujų įdomių faktų, atskleidusių K. Donelaičio asmenybę, nes O. Dambrauskaitė be kriminalistinių ekspertizių atliko poemos „Metai“ rankraščio ekspertizę. Šį mokslinį tiriamąjį darbą, skirtą poeto K. Donelaičio rašysenos tyrinėjimui, jubilijatė padovanojo Vilkaviškio krašto muziejui. Renginį vedė muziejaus direktorius Antanas Žilinskas. Kalbėjo Onutės sesuo, Lietuvos knygnešių draugijos Vilkaviškio skyriaus pirmininkė Vitalija Dambrauskaitė, muziejininkė Elena Rupeikienė.
Muziejuje atidaryta paroda, atspindinti mokslininkės gyvenimo ir veiklos kelią. Parodą parengė vyr. rinkinių saugotoja Irena Pilkauskaitė, talkino muziejininkė Vida Matusevičienė.
Renginio metu literatūrinę kompoziciją „K.Donelaičio ieškojimai“ atliko Kybartų Kristijono Donelaičio vid. m-klos mokiniai (mokytoja Nijolė Černiauskienė).
Birželio 4 d. atidaryta Vilkaviškio krašto muziejaus mecenatės Magdalenos Birutės Stankūnienės kūrinių ir jos dovanotų daiktų paroda „Vieškelis mano dienų“. Paežerių dvaro rūmuose eksponuojamas dailininkės sukurtas batikos darbų ciklas „Mano gimtinė“. Oficinoje, renovuotose pirmojo aukšto patalpose, įrengtos naujos ekspozicijos: darbo kabinetas, valgomasis, šeimyninė bei Stankūnienės gyvenimo ir kūrybos kelią atspindinti ekspozicija. Juose eksponuojami senoviniai baldai, buities prietaisai, įvairūs namų apyvokos daiktai iš muziejaus rinkinių. Didelę dalį sudaro muziejaus mecenatės, Vilkaviškio garbės pilietės, dail. M. Stankūnienės padovanoti įvairūs kūriniai, suvenyrai, baldai ir kitos muziejinės vertybės. Parodas parengė vyr. rinkinių saugotoja Irena Pilkauskaitė, muziejininkė Vida Matusevičienė ir kiti muziejaus darbuotojai.
Renginyje dalyvavo Magdalena Stankūnienė, jos bičiulės išeivijos lietuvės Lilė Jasaitė, Beatričė Kleizaitė-Vasaris, dailininkė Aldona Biliūnienė, finansų ministras Algirdas Butkevičius, rajono savivaldybės vicemeras Jonas Meškauskas, kultūros vedėjas Artūras Blauzdžiūnas, muziejininkai ir muziejaus bičiuliai.
Ekskursiją po naujas ekspozicijas vedė vyr. rinkinių saugotoja Irena Pilkauskaitė.
Atidengta lentelė, kurioje įrašyta, jog oficinos pastatas renovuotas už M. Stankūnienės paaukotas lėšas. Šioms reikmėms ji skyrė 50 000 JAV dolerių. Remontą parėmė savivaldybė, finansų ministras A. Butkevičius.
Renginio metu susirinkę svečiai dėkojo mecenatei už materialinę paramą ir daugybę muziejui dovanotų muziejinių vertybių.
Renginio dalyviams gražią programą parodė Klampučių pagrindinės mokyklos mokiniai.
Liepos 30 d. muziejuje įvyko kino dailininko, kilusio iš Klampučių k., Vilkaviškio r., Algimanto Šiugždos retrospektyvinės dailės darbų parodos atidarymas. Savo darbus pristatė pats autorius. Renginio metu apie A. Šiugždą šiltai atsiliepė kino režisierius Antanas Maciulevičius, dailininkas Romanas Šaliamoras, dailininkė iš Floridos Aldona Biliūnienė, tautodailininkas Kajetonas Eismantas, kiti svečiai. Renginį pagyvino moterų ansamblio „Gražupis“ dainos. Parodą parengė vyr. rinkinių saugotoja Irena Pilkauskaitė ir muziejininkė Vida Matusevičienė.
Rugpjūčio 13 d. karšto muziejuje pristatyta Jadvygos Tarasonienės knyga „Esate ištremta pagrįstai“.
Renginio metu muziejininkė E. Rupeikienė kalbėjo apie tremtį Vilkaviškio krašte. Mintimis apie perskaitytą knygą pasidalijo muziejininkė D. Ardzijauskaitė. Kalbėjo knygos redaktorius prof. A. Piročkinas, autorės sūnus Vytautas Tarasonis, Gižų valsčiaus tarnautojo V. Bačinsko, Kybartų valsčiaus – Č. Budrevičiaus sūnūs, kiti svečiai.
Renginio nuotaiką padėjo sukurti „Gražupio“ moterų ansamblio dainos.

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2004.12.06