<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

„LIETUVOS MUZIEJAI“ 2004 m. Nr. 2–3

PARODOS IR RENGINIAI LIETUVOS MUZIEJUOSE 
(balandis – gegužė – birželis / liepa – rugpjūtis – rugsėjis)

Šiaulių „Aušros“ muziejuje

Poeto Jovaro name nuo 2004 m. balandžio 1 d. iki gegužės 31 d. veikė paroda „Rašytojui Antanui Skripkauskui 100“ iš „Aušros“ muziejaus ir Romualdo Skripkausko rinkinių. Eksponuota 1924–1940 m. fotonuotraukos, rašytojo kišeninis laikrodis, Vilniaus pedagoginio instituto studijų knygelė. Šiuos eksponatus muziejui padovanojo rašytojo sūnus Romualdas, parodai jis paskolino tėvų asmeninės bibliotekos knygų, puošnių indų bei tėvo pomirtinį apdovanojimą – Vyčio kryžiaus 1-ojo laipsnio ordiną. Parodos autorė – muziejininkė Gražina Narbutaitė.
Balandžio 28 d. parodoje vyko A. Skripkausko 100-ųjų metinių minėjimas. Jame dalyvavo rašytojo sūnus Romualdas su žmona Bronislava, literatūros tyrinėtoja Dalia Striogaitė, šiauliečiai. Gegužės 26 d. vyko Poezijos pavasario popietė. Pirmoji Poezijos pavasario popietė čia įvyko 1987 m., nuo tol ji rengiama kiekvienos gegužės paskutiniąją savaitę.
Popietės rengėjai – muziejininkė Gražina Narbutaitė ir Šiaulių literatų susivienijimas, vadovaujamas poeto Stasio Bulzgio. Popietėje eiles skaitė Šiaulių literatų susivienijimo, „Verdenės“ klubo, „Taško“, studijų „Įkvėpimas“ ir „Plėviasparniai“, Kaimo rašytojų ir Nepriklausomų rašytojų sąjungų nariai. Taip pat dalyvavo Joniškio, Kelmės literatai, poeto Jovaro sūnus Giedrius Krikščiūnas. Popietę melodijomis paįvairino Šiaulių konservatorijos akordeonistas Romas Morkūnas (mokytoja Marytė Markevičienė).
Nuo Birželio 10 d. iki rugsėjo 3 d. veikė paroda „Profesorė Eugenija Ulčinaitė“ iš „Aušros“ muziejaus rinkinių ir E. Ulčinaitės archyvo. Prof. E. Ulčinaitė – senosios lietuvių literatūros ir kultūros istorijos tyrinėtoja, vertėja, VU klasikinės filologijos katedros vedėja. Parodoje eksponuojamos fotonuotraukos, knygos, dokumentai liudijantys profesorės gyvenimą ir veiklą.
Nuo rugsėjo 14 d. iki 2005 m. sausio 7 d. – originalių autorinių atvirukų paroda iš ,,Aušros“ muziejaus atvirukų rinkinio ir ŠU Edukologijos fakulteto studentų darbai (vadovės doc. A.Širiakovienė ir lektorė J. Klimienė). Originalūs autoriniai atvirukai - ne masiniai, o vienetiniai gaminiai. Lapkričio pabaigoje paroda bus atnaujinta - bus pristatyti nauji studentų darbai.

Radijo ir televizijos muziejuje nuo balandžio 6 d. iki lapkričio 30 d. paroda „Pulkininkas leitenantas, inžinierius, docentas Alfonsas Jurskis (1894–1966) – pirmasis Kauno radijo stoties viršininkas“, skirta A. Jurskio 110-osioms gimimo metinėms.

Dviračių muziejuje nuo balandžio 6 d. iki spalio 1 d.  veikė žygeivių paroda „Didysis tūkstantmečio taikos žygis aplink pasaulį (1998-09-06 – 2000-10-01)“.

Fotografijos muziejuje balandžio 20–28 d.  veikė Ilonos Zazienės (Šiauliai) fotografijų paroda „Rondo Veneziano“. Eksponuotos fotografijos iš Venecijos karnavalo.
Balandžio 23 d. vyko parodos pristatymas. Dalyvavo autorė, vaikų studija ,,Stop, kadras“ parodė rytietiškų rūbų kolekciją „Sveikinimas iš Tekančios saulės šalies“, Šiaulių konservatorijos Muzikos mokyklos akordeonistai (vadovė mok. M. Markevičienė) atliko italų kompozitorių kūrinius, aktorė Silvija Povilaitytė skaitė eiles.
Nuo balandžio 22 d. iki gegužės 22 d. veikė Didžiosios Britanijos nevalstybinės organizacijos „Lithuania Link“ projekto „Rytojus prasidėjo vakar“ fotografijų paroda.
„Lithuania Link“ – nedidelė labdaros organizacija, registruota Didžiojoje Britanijoje, remianti nevyriausybinę veiklą Žagarėje. Organizacijai vadovauja Wendy Rowe. Fotomeno projektas „Rytojus prasidėjo vakar“ skirtas jaunimui ir moterims. Projektą finansuoja Europos Sąjungos Leonardo da Vinči programa.
Projekto tikslas – suteikti jo dalyviams galimybę sukurti ir užfiksuoti unikalų istorijos momentą - Lietuvos stojimą į ES. Antrinis tikslas - sukurti ilgalaikį vizualinį šiandieninio žmonių gyvenimo atminimą. Kaimų bendruomenių žmonėms buvo išdalyta fotoaparatų bei juostelių ir paprašyta fotografuoti tai, kas jiems pasirodys įdomu ir svarbu. Su bendruomenių žmonėmis bendravo ir savo pastebėjimus fiksavo šeši profesionalūs fotografai iš Anglijos ir Šiaulių.
Parodos Fotografijos muziejuje (čia eksponuotos kaimo žmonių fotografijos) ir „Laiptų“ galerijoje (čia eksponuoti profesionalių fotografų darbai) – finalinis projekto etapas. Vėliau ji eksponuota Kaune, Klaipėdoje, Rygoje, Mančesteryje (Didžioji Britanija). Dalis darbų papildė Fotografijos muziejaus rinkinius.
Balandžio 30 d. atidaryta paroda „Vincas Uždavinys (1902–1983). Fotografijos“
.
V. Uždavinys – žurnalistas, publicistas, Vilniaus vadavimo sąjungos aktyvistas, keliautojas ir fotografas.
1932 m. jis išleido kelionių po Europą ir Afriką įspūdžių knygą „10 000 kilometrų“, iliustruotą paties fotografijomis. 1934 m. pasirodė antroji kelionių knyga „Europa iš automobilio“. V. Uždavinys daug fotografuodavo ir keliaudamas po Lietuvą, jo nuotraukose atsispindi krašto gyvenimas tarpukariu. Autorius išleido albumus: „Vilnius ir Vilniaus kraštas“ bei „Laisvoji Lietuva be Vilniaus“. 1944 m. V. Uždavinys buvo areštuotas ir devynerius metus kalėjo Vorkutos lageryje. V. Uždavinio kūryba šiandien nepagrįstai užmiršta. Jo fotografinis palikimas visuomenei iki šiol daugiausia buvo žinomas tik iš publikacijų leidiniuose.
2003 m. Saulė Uždavinytė-Sudikienė padovanojo Šiaulių „Aušros“ muziejui dalį V. Uždavinio fotografijų ir negatyvų archyvo. 1929–1939 m. fotodokumentuose užfiksuoti Lietuvos miestų ir miestelių vaizdai, kultūros paveldas, kaimo gyventojų buitis ir ūkio darbai, pajūrio kurortinis gyvenimas bei užsienio kraštų egzotika. Įdomūs ir vertingi Lietuvos kunigų, įvairių socialinių grupių žmonių portretų ciklai, išskirtinos Petras Vileišio laidotuvių, Lietuvos pasienio postų, Vilniaus vadavimo sąjungos viešų renginių fotografijos.
Parodoje eksponuotas V. Uždavinio lituanistinis fotografinis palikimas: 143 originalios fotografijos bei 6 atspaudai iš negatyvų, atspindintys pagrindinių autoriaus kūrybos temų įvairovę.
Parodos atidaryme dalyvavo V. Uždavinio dukra Saulė Sudikienė.
Nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 28 d. – parodos iš „Aušros“ muziejaus rinkinių „Jonas Dvariškis (1912–1944). Fotografijos“ ir „Miestas“.
Nuo rugsėjo 10 d. iki spalio 9 d. veikė Toshiki Ozawa (Japonija) fotografijų paroda „Japonija“.
T. Ozawa – fotomenininkas, Tarptautinės menų organizacijos atstovas Japonijoje, šiuolaikinio japonų meno draugijos vadovas, parodų organizatorius, kelių galerijų savininkas. Rugpjūčio mėn. T. Ozawa lankėsi Šiauliuose ir Fotografijos muziejuje. Apžiūrėjęs muziejų, fotomenininkas pasiūlė jame eksponuoti savo parodą.
Parodoje eksponuoti peizažai ir japonių aktai, kuriems kurti naudojamos kompiuterinės technologijos. Fotografijose T. Ozawa drąsiai laužo įprastas Rytų šalių taisykles ir tradicijas.

Aušros alėjos rūmuose nuo balandžio 27 d.  iki rugsėjo 3 d. veikė paroda „Iš lietuviškos spaudos istorijos“ (Spaudos draudimo (1864–1904) ir pogrindžio (1940–1990) leidiniai Šiaulių „Aušros“ muziejuje), skirta lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis atgavimo 100-mečiui.
Nuo balandžio 29 d. iki gegužės 22 d. veikė paroda „Rusų liaudies menas Šiaulių „Santarvės“ vidurinės mokyklos moksleivių kūrybiniuose darbuose“. Parodoje eksponuojami pradinukų piešimo studijos (vadovė M. Chochlova) ir 11–12 klasių mokinių piešiniai. Atidarymas tapo mokyklos švente. Koncertavo mokyklos meno kolektyvai.
Gegužės 6 d., minint Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną, vyko parodos pristatymas. Šiaulių Simono Daukanto vidurinės mokyklos 8–9 kl. mokiniai parodė teatralizuotą literatūrinę kompoziciją „Be mūs kalbos – ne mūs tauta“ (vadovas mok. Romualdas Ivanauskas, muzikos vadovė Vilma Ušinskienė). Buvo pristatytas katalogas „Spaudos draudimo (1864–1904) ir pogrindžio (1940-1990) leidiniai Šiaulių „Aušros“ muziejuje“ kompaktinėje plokštelėje. Parodos autorės ir katalogo sudarytojos muziejininkės Roma Baristaitė ir Aurelija Malinauskaitė bei bibliotekininkė Audronė Tamulienė.
Gegužės 7 d. Aušros al. rūmuose vyko tarptautinis jaunųjų radijo konstruktorių darbų paroda-konkursas. Konkursas vyko jau dešimtąjį kartą ir pirmą kartą buvo tarptautinis. Konkurse dalyvavo 50 moksleivių iš Lietuvos ir 3 moksleivių kolektyvai iš Latvijos. Konkurso darbų vertinimo komisijos pirmininkas – ŠU rektorius, profesorius V. Laurutis. Konkursui buvo pristatyti 52 darbai, kurie buvo vertinti dviejose amžiaus grupėse: moksleivių iki 15 metų ir 15–19 metų moksleivių darbai. Konkurso laureatai buvo apdovanoti. Geriausi konkursui pristatyti darbai buvo eksponuoti parodoje Radijo ir televizijos muziejuje.
Rugsėjo 10 d. – lapkričio 30 d. – atvirukų paroda „Lietuviškų atvirukų raida 1900–2000 m.“ iš „Aušros“ muziejaus atvirukų rinkinio. Atvirukai parodoje eksponuojami pagal chronologiją, išskiriant stambiausius lietuviškų atvirukų leidėjus. Pristatomi įvairūs atvirukų tipai – nuo masinių iki originalių autorinių atvirukų.

Prie Žaliūkių vėjo malūno gegužės 21–22 d.  vyko penktoji gyvosios istorijos šventė „Senųjų amatų dienos“. Šventėje archeologai, muziejininkai, senųjų amatų meistrai atkūrė jau užmirštus kasdienius darbus ir verslus nuo žalvario amžiaus iki XX a. pradžios. Buvo įkurti geležies amžiaus kaimas, XIX a. dvaras ir kaimas, XX a. pradžios miestelis. Šventėje buvo galima išmėginti taiklumą, mėtant ietis, paskanauti lauže keptų bulvių, nusipinti krepšelių, išmėginti daugybę kitų amatų. Malūno teritorijoje kursavo vietinė valiuta – malūno pinigas. Juos buvo galima išsikeisti miestelio banke. Miestelyje taip veikė raštinė, mokykla. Šventėje koncertavo miesto folkloriniai ansambliai „Lunktels“, „Piemenukai“, „Jorė“, „Vaiguva“, „Salduvė“, šokių kolektyvai. Buvo parodytas „Raganiukės“ teatro spektaklis „Laumė ir vaikas“.

Ch. Frenkelio rūmuose gegužės 29 d. „Aušros“ muziejus ir Katalikių moterų Šv. Elžbietos draugija  surengė konferenciją „Žymiausios Šiaulių moterys“.
Šv. Jurgio bažnyčioje vyko Šv. Mišios už Anapilin išėjusias Šiaulių šviesuoles.
Konferencijoje buvo perskaityti pranešimai: „Stanislavai Jakševičiūtei-Venclauskienei – 130“ (I. Nekrašienė, „Aušros“ muziejus), „Sofija Lukauskaitė-Jasaitienė“ (R. Baristaitė, „Aušros“ muziejus), „Ona Lukauskaitė-Poškienė (D. Striogaitė, literatūrologė, Šiauliai), „Šiaulių teatro primadona Potencija Pinkauskaitė“ (R. Vaitekūnas, Šiaulių dramos teatras), „Michalina Dielininkaitienė - moterų, vaikų gydytoja“ (doc. J. Daulenskienė, gydytoja), „Dailininkei Julijai Paltarokaitei-Šalkauskienei – 100“ (A. Nistelienė, architektė, Kaunas). Konferencijoje dalyvavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, koncertavo Šiaulių katalikų moterų Šv. Elžbietos draugijos vokalinis ansamblis (vadovė L. Veclovienė). Konferencijos dalyviai aplankė Kryžių kalną ir Pranciškonų vienuolyną.
Birželio 5 d. Ch. Frenkelio rūmuose vyko kūdikių ir vaikų estetinio lavinimo studijos „Daigelis“ šventė „Sveika, vasara!“
Birželio 22 d. Ch. Frenkelio rūmuose prasidėjo Ch. Frenkelio rūmų vasaros festivalis. Koncertavo Šiaulių kamerinis orkestras (vadovas B. Traubas). Festivalio organizatoriai – Šiaulių miesto savivaldybė, Šiaulių kamerinis orkestras, Šiaulių kultūros centras, Šiaulių „Aušros“ muziejus.
Liepos 30 d. koncertavo Šiaulių kamerinis orkestras (meno vadovas Borisas Traubas) ir pianistas Leonidas Dorfmanas (Vokietija).
Rugpjūčio 13 d. vyko poezijos ir muzikos vakaras. Koncertavo Šiaulių kamerinio orkestro styginių kvartetas, eiles skaitė Šiaulių dramos teatro aktorė Olita Dautartaitė.
Rugpjūčio 20 d. vyko paskutinis festivalio koncertas. Koncertavo Šiaulių kamerinis orkestras (dirigentas Dalius Samėnas). Koncerte skambėjo V. A. Mocarto, N. Paganinio, R.Štrauso, J. S. Bacho, E. Grigo kūriniai.
Rugpjūčio 27 d. Ch. Frenkelio rūmuose vyko lotyniškosios kultūros festivalio „Fundamentum Collegii“ koncertas „Le Nuove Musiche“ (Naujoji muzika). Koncertavo Tulūzos (Prancūzija) senosios muzikos ansamblis „Antiphona“. Lietuvos nacionalinės UNESCO globojamo pirmojo lotyniškosios kultūros festivalio tikslas – pristatyti visuomenei XVI–XVIII amžių Vakarų Europos gražiausius muzikinius kūrinius ir teatro tradicijas.
Rugsėjo 11 d. Ch. Frenkelio rūmuose vyko Vš. Į. studijos „Vilniaus arsenalas“ organizuoto koncertų ciklo „Muzikinė dvarų ir kitų architektūrinių ansamblių kultūra vakar ir šiandien“ renginys – kamerinio ansamblio ,,Vilniaus arsenalas“ koncertas. Koncerte dalyvavo L. Šulskutė, R. Romoslauskas, S. Okruško, N. Katilienė, D. Puišys.
Rugsėjo 17 d. atidaryta paroda „Žydų kultūros paveldas Šiaulių apskrityje“.
Paroda skirta Europos paveldo dienoms. Šių metų Europos paveldo dienų tema – „Žydų kultūros paveldas Lietuvoje“. Paroda parengta iš Šiaulių „Aušros“, Joniškio ir Kelmės krašto muziejų rinkinių eksponatų ir KVAD Šiaulių teritorinio padalinio archyvo medžiagos. Didžioji parodos dalis – nuotraukos, dailininko Gerardo Bagdonavičiaus piešiniai, dokumentai, liudijantys žydų ūkinę ir kultūrinę veiklą Šiaulių apskrityje. Taip pat eksponuojamos J. Rabani (Izraelis) šeimos archyve saugomų tarpukario Šiaulių fotografų Ch. I. Zakso ir Š. Zaksaitės fotografijų kopijos.
Parodoje demonstruojamas filmas „Šiaulių miesto žydų kultūros paveldas“. Filmo autorės – „Aušros“ muziejaus darbuotojos Vilija Ulinskytė ir Roma Baristaitė. Filmą sukūrė kabelinė televizija „S plius“.
Parodos atidaryme dalyvavo miesto visuomenės atstovai, Šiaulių apskrities žydų bendruomenės nariai. Kartu buvo pažymėti žydų naujieji – 5765 metai. Žydų bendruomenės nariai vaišino susirinkusius tradiciniais žydų patiekalais, pasakojo apie žydų tradicijas. Koncertavo žydų moksleivių kolektyvai.

Venclauskių namuose birželio 18 d.  įvyko projekto „Dieninė vasaros stovykla muziejuje“, skirto Stanislavos Venclauskienės 130-osioms gimimo metinės paminėti, baigiamasis renginys - konferencija.
Projekto rengėjos – „Aušros“ muziejaus skyrių vedėjos I. Nekrašienė ir M. Taraškutė. Lėšas stovyklai skyrė Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo skyrius. Stovykla buvo skirta Šiaulių vaikų namų ugdytiniams. Stovyklos programa – pramoginė-edukacinė. Stovyklautojai dalyvavo muziejaus edukacinėse programose, jiems buvo ruošiamos išvykos – į „Aušros“ muziejaus ekspozicijas, Sukilėlių kalnelį, ekskursijos – į Palangą, Kretingą. Baigiamajame projekto renginyje buvo pristatyti stovyklautojų padaryti darbai, koncertavo jaunieji muzikantai. Šiuo projektu buvo paminėtos Stanislavos Venclauskienės, priglobusios ir savo namuose užauginusios daugiau nei 100 svetimų vaikų, 1930-osios gimimo metinės.

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2004.12.06