<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

„LIETUVOS MUZIEJAI“ 2004 m. Nr. 2–3

PARODOS IR RENGINIAI LIETUVOS MUZIEJUOSE 
(balandis – gegužė – birželis / liepa – rugpjūtis – rugsėjis)

Rokiškio krašto muziejuje

Nuo 2004 m. balandžio 1 d. veikė paroda „Kraičių skrynią pravėrus“ iš muziejaus fondų. Joje eksponuoti senieji audiniai, verpimo, linų apdirbimo įrankiai ir žymios audėjos, kraštietės Palmyros Damijonaitienės muziejui dovanota juostų kolekcija.
Balandžio 6 d. muziejuje atidaryta tradicinė rokiškėnų „Rodos“ dailininkų klubo kūrybos paroda. Joje dalyvauja visi „Rodos“ dailininkai su savo naujausiais paveikslais, kurie Rokiškyje nebuvo pristatyti. Parodos metu buvo galima įsigyti meniškų dėkliukų kiaušiniams.
Balandžio 8 d. muziejuje aptartos efektyviausios turizmo galimybės Rokiškio rajone: atgaivinti dvarų gyvenimą, rengti daugiau komercinių medžioklių, sūrio olimpiadas. Pasitarime dalyvavo Valstybinio turizmo departamento, rajono savivaldybės, turizmo informacijos centrų, žiniasklaidos atstovai.
Balandžio 15 d. muziejuje vyko edukacinė veikla „Margučių ridenimo šventė“. Joje dalyvavo I–II kl. moksleiviai iš miesto mokyklų.
Gegužės 1 d. stojimą į Europos Sąjungą Rokiškis paminėjo daugybe renginių. Muziejuje atidaryta ilgalaikė paroda „Lietuvos ir Europos bendrumo ženklai“. Iš muziejaus fondų pirmą kartą iškelta maždaug 70-ies geležinių kryžių kolekcija. Tai daugiausia XIX a. krikščioniški kryžiai. Kai kurie su ženklais, liudijančiais pagonišką mūsų krašto praeitį, su medžiais, žalčiais ir kitokiais ornamentais, surinkti iš koplytėlių ir pakelių. Kryždirbystė 2001 metais įtraukta į UNESCO paveldą.
Muziejininkai organizavo akciją „Dienos, kai Rokiškis stoja į Europos Sąjungą“. Kad užfiksuotų faktus ir įvykius muziejaus darbuotojus maloniai sutiko priimti rajono savivaldybė, AB „Rokiškio sūris“, mokyklos, ligoninės ir kitos įstaigos.
Gegužės 5 d. atidaryta Lietuvos dailininkų sąjungos nario dusetiškio Romo Pučeko asambliažų paroda. Jos atidarymas buvo netradicinis. Dailininkui pasiūlyta per pusvalandį iš muziejininkų pateiktos medžiagos sukurti asambliažą. Tai padaryti jam padėjo dailės mokytojai bei moksleivių kūrybos ir darbo centro moksleiviai.
Gegužės 21 d. muziejuje buvo užbaigtas konferencijų „Kad Lietuva neišsivaikščiotų“ ciklas, vykęs Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje ir Šiauliuose. Jų organizatoriai - draugija „Concilija Academica“, kuriai vadovauja kraštietis Leonardas Kairiūkštis, Mokslų akademija, Kultūros kongreso taryba. Į baigiamąjį konferencijų ciklo seminarą-diskusiją „Europa ir mes: krašto ekologinis ir sakralinis patrauklumas“ susirinko gausus rajono gyventojų būrys. Pranešėjas kalbėjo kaip išlaikyti kultūrinį paveldą, kaip padaryti Lietuvą patrauklią, kad į ją grįžtų į užjūrius išvykę šalies gyventojai.
Gegužės 28 d. į muziejaus menėje vykusį rokiškėnų grupės „Pievos“ koncertą susirinko spalvinga publika – savivaldybės valdininkai, baikeriai, daugybė kuriančių ir spalvingai besirengiančių moksleivių bei Rokiškio menininkų. Tokio susidomėjimo muzikantai nesitikėjo.
Birželio 1 d. muziejininkai pradėjo ekspediciją po Rokiškį. Ji tęsėsi visą mėnesį. Muziejininkai domėjosi tarpukario ir pokario laikų fotografijomis, prisiminimais, rinko senus daiktus.
Birželio 14 d. muziejaus menėje įvyko žemėlapio „Rokiškio krašto partizanų, rezistencijos dalyvių kautynių ir žūties vietos 1944–1954 m.“ pristatymas. Tai pirmasis tokio pobūdžio leidinys visoje Lietuvoje. Žemėlapio sudarytojas, muziejaus direktorės pavaduotojas Algis Kazulėnas pabrėžė, kad jis bus naudingas rengiant pažintinius turistinius maršrutus – jame ne tik detaliai pažymėtos partizanų žūties vietos, jiems pastatyti paminklai, bet ir keliai, kaip šias atmintinas vietas pasiekti. Duomenų apie kautynes ir žuvusius buvo ieškoma išlikusiuose archyvuose ir dokumentuose, mokyklinėje literatūroje, remtasi liudininkų pasakojimais. Žemėlapio išleidimą rėmė Lietuvos kariuomenės vadas generolas majoras Jonas Kronkaitis, nemokamai išleido Lietuvos kariuomenės karo kartografijos centras Kaune.
Birželio 25 d. muziejuje prasidėjo IV-asis medžio drožėjų pleneras. Kaip yra įprasta, menininkai improvizavo L. Šepkos kūrybos temomis, o skulptūros buvo pastatytos parke prie savivaldybės. Šiemet plenerui Kultūros ir sporto rėmimo fondas skyrė 10 tūkst. litų. Pakviesti aštuoni drožėjai iš Alytaus, Kauno r., Pasvalio r., Vilkaviškio r. , Kėdainių r., Rokiškio ir kt. miestų ir rajonų. Keturi menininkai dalyvavo pirmą kartą.
Liepos 5 d. muziejuje įvyko kraštiečio V. Klemkos ( 1924–1991) tapybos ir grafikos bei jo sesers R. Klemkaitės-Gabdankienės, dabar gyvenančios Kaune, keramikos parodos pristatymas. Vertingos parodos pasižiūrėti susirinko nemažai rokiškėnų. V. Klemkos žmona J. Klemkienė muziejui dovanojo keletą vyro kūrinių.
Liepos 6 d., Valstybės dieną, parke prie savivaldybės, surengtas medžio drožėjų skulptūrų atidarymas. Po ketvirtą kartą vykusio plenero muziejuje sukurtos aštuonios skulptūros L. Šepkos kūrybos temomis. Šiame parke įsikūrė Ž. Karkausko iš Alytaus, K. Krasausko iš Pasvalio r., A. Lastausko iš Kalvarijos, N. Valucko iš Vilkaviškio, G. Varno iš Rokiškio medžio kūriniai. R. Gudliausko iš Kėdainių drožyba papuošė Sartų regioninį parką, o A. Teresiaus iš Garliavos ir alytiškio S. Lampicko drožiniai pirmą kartą pastatyti prie Rokiškio miškų urėdijos.
Rugsėjo 11 d. Obelių istorijos muziejuje vyko meninė konferencija, skirta knygos apie žymiausią mūsų krašto dailininką Justiną Vienožinskį pristatymas. Konferencijoje dalyvavo Obelių seniūnijoje – J. Vienožinskio tėviškėje – gyvenantis dailininko sūnus Vincas bei nemažai Vienožinskių giminės atstovų, knygos leidėjų. Knygą-albumą parašė D. Ramonienė. Didžiulis su daugybe informacijos ir fotografijų albumas išleistas tūkstančio egzempliorių tiražu.
Rugsėjo 15 d. prasidėjo XI respublikinė konkursinė medžio drožėjų darbų paroda, skirta L.Šepkos premijai laimėti. Konkurse dalyvauja 20 drožėjų iš įvairiausių Lietuvos rajonų - Kupiškio, Pasvalio, Joniškio, Širvintų, Marijampolės, Telšių, Plungės, Jonavos, Utenos ir Rokiškio. Pirmą kartą konkurse dalyvavo šeši drožėjai. Menininkų kūryba šiemet eksponuojama ne centriniuose rūmuose, o pietinėje oficinoje. Laureatas paskelbtas spalio 22-ąją. Be pagrindinio, buvo įteikti žiūrovų bei rėmėjų prizai.
Rugsėjo 25–26 d. – Rokiškio 505 metų jubiliejaus proga – muziejininkai surengė keletą įspūdingų parodų, atidarė naują medžioklės trofėjų ekspoziciją. Šventiniame rajono tarybos posėdyje Krašto garbės pilietės vardas suteiktas pasaulyje žinomai juostų audėjai, kraštietei, menininkei P. Damijonaitienei. Jos juostų yra įsigijęs Pasaulinis audimo muziejus, o parodas P. Damijonaitienė rengia visame pasaulyje ir pelnytai vadinama Lietuvos juostų karaliene. Pernai krašto muziejui ji dovanojo dalį savo kolekcijos, kurią muziejininkai laiko verta keliasdešimt tūkstančių litų. Šią kolekciją kultūros rūmuose per 505 metų miesto jubiliejų galėjo pamatyti visi.
Naujai atidarytoje medžioklės trofėjų ekspozicijoje iškelti iš fondų visi iki šiol nematyti Rokiškio grafų medžioklės trofėjai ir šių dienų medžioklių, kurie turi auksinius apdovanojimus, laimikiai. Ekspoziciją aplankęs kraštietis premjeras A. Brazauskas domėjosi, kiek kurie briedžių ir elnių ragai sveria ir kokiais medaliais įvertinti (plačiau apie naują ekspoziciją atskirame straipsnyje).
Tuo pačiu metu atidarytos įspūdingos kraštiečių dailininkų B. Gražio, G. Burbienės, D. Andriulionio ir A. Burbos kūrybos darbų parodos. Visi autoriai muziejui dovanojo savo meno kūrinių.

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2004.12.06