<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

„LIETUVOS MUZIEJAI“ 2004 m. Nr. 2–3

PARODOS IR RENGINIAI LIETUVOS MUZIEJUOSE 
(sausis – vasaris – kovas / balandis – gegužė – birželis / liepa – rugpjūtis – rugsėjis)

Raseinių krašto istorijos muziejuje

2004 m. sausio 13 d. (Laisvės gynėjų dieną) muziejus parengė kilnojamą parodą ir vežė į rajono mokyklas. Muziejininkei Loretai Kordušienei parodą pristatyti padėjo jos vadovaujami Jaunųjų muziejininkų studijos nariai.
Vasario 5 d. muziejuje vyko viktorinos-konkurso „Lietuvos kovų už laisvę, kariuomenės bei netekčių istorija“ rajoninis turas. Kai kurias viktorinos užduotis moksleiviai turėjo atlikti muziejaus ekspozicijose.
Vasario 13 d. atidaryta paroda iš muziejaus fondų „Tarpukario Lietuvos spauda“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai. Vasario 15 d. Raseinių „Žemaičio“ gimnazijos moksleiviai kolektyviai dalyvavo parodos pristatyme. Renginyje apžvelgtas lietuviškos spaudos kelias, Raseinių krašto leidiniai, spaustuvės, aptarta spaudos įtaka Nepriklausomos valstybės atgavimui bei gyvenimui. Prieš Kovo 11 d. paroda papildyta atgimstančios ir atgimusios Lietuvos spauda. Ši tema pasirinkta neatsitiktinai – 2004-ieji metai skirti Lietuviškos spaudos atgavimo šimtmečiui paminėti.
Kovo 15–19 d. muziejuje vykdyta edukacinė programa „Spaudos draudimas Lietuvoje. Raseinių krašto knygnešiai“. Jos metu Raseinių rajono mokyklų jaunesniųjų ir vyresniųjų klasių moksleiviai sužinojo krašto knygnešių pavardes, knygų gabenimo kelius ir būdus, atliko parengtas užduotis.
Knygnešio dienai bei lietuviškos spaudos atgavimo 100 metų jubiliejaus proga muziejininkė Lina Vansevičienė paruošė ir išleido lankstinuką „Raseinių krašto knygnešiai“. Leidinyje išsamiai pateiktos knygnešių pavardės, jų palaidojimo vietos, žemėlapyje sužymėti pagrindiniai knygų gabenimo keliai.
Gegužės 8 d. Viduklės S. Stanevičiaus vidurinėje mokykloje vyko S. Stanevičiaus draugijos organizuota konferencija, skirta lietuviškos spaudos atgavimo 100-mečiui paminėti. Muziejininkė Lina Vansevičienė skaitė pranešimą „Raseinių krašto knygnešiai“.
Gegužės 25 d. muziejaus parodų salėje atidaryta kaunietės menininkės Jūratės Petruškevičienės tekstilės darbų paroda, kurią raseiniškiai ir svečiai galėjo lankyti iki birželio 30 d. Profesionali, originali bei šiuolaikiška kūryba sulaukė didelio lankytojų susidomėjimo.
Birželio 14 d. Gedulo ir vilties dienos minėjimo dalyviams išdalinti muziejaus tai progai išleisti lankstinukai. Leidinėlyje pateikiama trumpa statistika apie sovietinę okupaciją 1940–1941m. Raseinių apskrityje, o ją puikiai iliustruoja trumpa vieno šio laikotarpio aukų, Raseinių gimnazijos direktoriaus J. Kartano biografija.
Liepos 2 d. muziejuje dailininkas Alfonsas Čepauskas atidarė jubiliejinę dailės parodą. Eksponuojami penkerių metų darbai: grafika ir medžio skulptūra.
Liepos 6 d. švenčiant Valstybės dieną Raseiniuose paminėta ir dar viena sukaktis – Raseinių Nepriklausomybės paminklo – skulptoriaus V. Grybo „Žemaičio“ – 70 metų jubiliejų. Raseinių krašto istorijos muziejus išleido fotografijų, įamžinusių skulptūros gyvenimą per 70 metų, rinkinį. Jaunųjų muziejininkų studijos nariai parengė paminklo istoriją ir ją pristatė šventinio renginio metu. Renginį organizavo muziejaus ir kultūros centro darbuotojai.
Liepos 18 d. Raseinių krašto istorijos muziejaus neaplenkė dviračių žygis „Knygnešio keliais“, skirtas lietuviškos spaudos atgavimo 100 - mečiui paminėti. Apie 80 žygio dalyvių susipažino su muziejaus ekspozicijomis, ypatingą dėmesį sutelkdami į medžiagą apie Raseinių krašto knygnešius.
Rugpjūčio 18–20 d. muziejuje vyko praktinis-mokomasis seminaras „Žilvičio pynimas“. Jau penkta vasara muziejuje rinkosi pynėjai ir mokėsi dirbti su žilvičiu arba gilino šio darbo įgūdžius. Seminarą tradiciškai vedė raseiniškių pamilta pynėja iš Jurbarko Alma Aleksejavienė.
Rugsėjo 17 d. muziejuje organizuotas Europos paveldo dienų Lietuvoje paminėjimas. Kadangi 2004 Europos paveldo dienų Lietuvoje tema „Žydų kultūros paveldas Lietuvoje“, ta proga labai tiko Raseinių visuomenei pristatyti muziejininkės Linos Kantautienės išleistą knygą „Žydų gyvenimas Raseiniuose“ bei fotografijų iš muziejaus fondų paroda „Raseinių žydai tarpukaryje“. Į renginį atvyko svečiai iš „Krontos“ leidyklos, iš Kauno žydų bendruomenės, Raseinių rajono valdžios atstovai. Be oficialių kviestinių svečių renginyje dalyvavo gausus būrys rajono visuomenės. Kadangi tomis dienomis žydai šventė Naujuosius metus, neapsieta be vaišių – svečiai skanavo žydiškų saldumynų, daugelis pirmą kartą ragavo macų.
Rugsėjo 29 d. muziejuje vyko rajono mokyklų muziejų aptarimas. Muziejininkai, rajono švietimo skyriaus darbuotojai įvertino esamą padėtį muziejuose, svarstė kylančias problemas, pasisėmė patirties iš krašto istorijos muziejaus darbuotojų

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2004.12.06