<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

„LIETUVOS MUZIEJAI“ 2004 m. Nr. 2–3

PARODOS IR RENGINIAI LIETUVOS MUZIEJUOSE 
(balandis – gegužė – birželis / liepa – rugpjūtis – rugsėjis)

Prienų krašto muziejuje

Nuo 2004 m. balandžio 5 d. iki Atvelykio veikė velykinių margučių ir floristikos darbelių paroda. Buvo rodomi margučiai iš muziejaus fondų, o iš žolynų ir kitos gamtinės medžiagos sukurtus darbelius muziejuje eksponavo Prienų moksleivių kūrybos centro floristikos būrelio lankytojai.
Balandžio 14 d. surengta Atvelykio popietė savivaldybės darbuotojams. Jie supažindinti su muziejaus veiklos pasiekimais ir perspektyvomis. Malonia staigmena svečiams tapo tik ką susikūrusio muziejaus vokalinio kvarteto koncertas. Kvarteto atlikėjai: muziejaus direktorius Algis Marcinkevičius, „Nemuno” pradinės, Prienų meno „Revuonos” vidurinės mokyklų muzikos mokytojai Lina Suchorukovienė, Reda Černiauskienė, Aidas Leskauskas. Vokalinis kvartetas sukurtas muziejaus direktoriaus iniciatyva, kvartetui vadovauja Reda Černiauskienė.
Balandžio 16 d. muziejuje pristatyta visuomenei penktoji Stefos Juršienės poezijos knygelė „Rytą vakarą”. Dauguma autorės poezijos mylėtojų labai džiaugėsi, kad poetės žvilgsnis vis daugiau aprėpia. Pati St. Juršienė sakė, kad šįkart jos eilėraščiuose atsiveria ryto vakaro gelmės, guodžiančios ir klaidinančios amžinuoju laikinumo nerimu. Renginyje dalyvavo knygelę iliustravusi Vilija Zujienė, buvę mokytojos poetės kolegos ir mokiniai. Popietę vedė vyresnioji muziejininkė Anelė Razmislavičienė.
Prienų muziejininkai stengiasi visuomenei parodyti didelį kunigų indėlį į kultūrinį ir dvasinį krašto gyvenimą. 2004 m. muziejus mini dviejų garbių dvasininkų jubiliejus: sovietinio režimo persekioto kunigo Juozo Zdebskio 75-ąsias ir ilgiausiai Sūduvos bažnyčiose tarnystę Viešpačiui ėjusio Jono Palukaičio 100-ąsias gimimo metines. Prieniškiai liko patenkinti muziejininkų suorganizuota maldininkų išvyka po J.Zdebskio kunigavimo vietas ir atminties valanda Rudaminos bažnyčioje.
Balandžio 26 d. tokia kelionė surengta pagerbiant kunigo J. Palukaičio atminimą. Maldininkai aplankė Zapyškio, Sintautų, Šakių bažnyčias, Vilkaviškio katedrą. Kudirkos Naumiesčio bažnyčioje dalyvavo šv. Mišiose, skirtose kunigo mirties metinėms ir šimtmečio jubiliejui paminėti.
Prienų krašto muziejuje toks paminėjimas įvyko balandžio 30 d. Muziejininkai jį surengė drauge su Prienų Kristaus Apsireiškimo vardo bažnyčia. Iškilmingas šv. Mišias aukojo šios bažnyčios klebonas Jonas Baliūnas ir vikaras Rytis Baltrušaitis, giedojo „Žiburio“ gimnazijos vokalinis ansamblis, vadovaujamas muzikos mokytojos Romos Ruočkienės.
Muziejininkės Irutė Seselskienė ir Nijolė Žižienė šiai progai parengė bažnytinių liturginių drabužių parodą, A. Razmislavičienė – ekspoziciją iš paties kunigo Jono Palukaičio knygų, dokumentų ir asmeninių daiktų, kuriuos muziejui padovanojo kunigo giminės.
Ypač šiltai ir dvasingai vyko atminties valanda „Gyvatos aušroj amžinais įžadais su meile Tau širdį sudėjau”. Renginyje dalyvavo „Žiburio“ gimnazijos krikščioniškojo teatro studijos aktoriai, vadovaujami vikaro Ryčio Baltrušaičio, jubiliato pamėgtas dainas dainavo jauni kunigai Arūnas ir Vytautas.
Gegužės 1 d. Prienų Laisvės aikštėje surengtoje šventėje Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą proga koncertavo muziejaus vokalinis kvartetas.
Kvartetas dar dalyvavo Pakuonio mokykloje vykusioje pedagogų kūrėjų šventėje, „Revuonos“, Kunigiškių mokyklų netradicinėse pamokose, vaikų lopšelio darželio „Pasaka“ sporto šventėje, koncertavo besigydantiems sanatorijoje „Versmė“ poilsiautojams.
Gegužės 3–6 d. Prienų krašto muziejuje veikė jaunųjų medžio drožėjų stovykla „Keliame ir auginame”. Tautodailininkai Algimantas Sakalauskas, Alvydas Antanavičius ir Deividas Kazlauskas kartu su grupele moksleivių sukūrė menišką skulptūrą „Varpas”, suolą „Apuokas”, suolelius „Klumpės” ir kt. drožinius, kurie papuošė muziejaus teritoriją. Paskutiniąją stovyklos dieną į muziejų sugužėjo daugybė krašto senųjų amatų nepamiršusių vyrų ir moterų. Gegužės 6 d. įvyko krašto amatų diena. Šis renginys apibendrino muziejuje vykdytų edukacinių programų ciklą. Tautodailininkų ir kraštiečių padedami muziejininkai demonstravo moksleiviams, kaip buvo žiedžiami puodai, pinamos pintinės, verpiama vilna ir linai, audžiamos ir pinamos juostos, veliami veltiniai, skalbiamas žlugtas, kočiojami drabužiai, tveriama tvora, vejami pančiai ir t.t.
Gegužės 14 d. muziejaus ekspozicijas aplankė Vilkaviškio vyskupijos vyskupas Rimantas Norvila. Jį lydėjo kancleris kunigas Juozas Pečiukonis. Gegužės 15 d. muziejuje svečiavosi laikinai einantis LR Seimo pirmininko pareigas socialdemokratų kandidatas į prezidentus Česlovas Juršėnas.
Šią vasarą krašto muziejuje apsilankė daug garbių svečių iš užsienio.
Birželio 13 d. muziejų aplankė profesorius iš JAV Janus Psemenecki. Garsus aviacijos konstruktorius yra Prienų „Žiburio“ gimnazijos mokytojo, inžinieriaus Cezaro Psemeneckio brolio Leono sūnus. C. Psemeneckio namuose šiuo metu ir yra muziejus.
Birželio 23 d. Prienuose viešėjo komedijos „Amerika pirtyje“ autorius Juozo Vilkutaičio-Keturakio vaikaičiai: Ramunė Rimienė ir Birutės Vilkutaitytės-Gedvilienės sūnus Liutauras.
Birželio 25 d. muziejų apžiūrėjo Juliaus Greimo palikuonys, gyvenantys tolimojoje Australijoje.
Liepos 9 d. muziejininkai priėmė miesto svečius – Estijos Respublikos Tiuri miesto delegaciją su mere Kaia Iva.
Liepos 10 d. muziejus sulaukė svečių iš Lenkijos. Lenkų piligrimų delegacija į muziejų užsuko, keliaudama maršrutu Lubanas–Gardinas–Kaunas–Vilnius. Susipažinę su krašto gyvenimu keliauninkai dalyvavo muziejaus vokalinio kvarteto koncerte.
Liepos 20 d. Balbieriškio miestelyje ir Prienų krašto muziejuje apsilankė keliauninkai, minintys eskadrilės „Normandija-Nemunas“ 60-metį. Kelionės dalyvius lydėjo LR garbės konsulė Prancuzijoje (Normandijoje) Milda Aquer. Muziejaus direktorius Algis Marcinkevičius ir Balbieriškio bendruomenė svečiams surengė šventinį vakarą Balbieriškyje.
Su visais muziejaus svečiais buvo apsvarstytos bendradarbiavimo galimybės.
Liepos mėnesį muziejuje buvo parengta paroda „Duok eurui kelią“. Lankytojai galėjo susipažinti su muziejaus fonduose esančiais Rusijos (carinės ir TSRS) popieriniais banknotais, funkcionavusiais Lietuvoje 1898–1990 metais, vokiškomis markėmis (1906–1922m.m.), 1992–1993 metų laikinaisiais pinigais („vagnorkomis“) ir šiuo metu galiojančiais pinigais. Buvo eksponuotos ir 1872–1936 metais galiojusios monetos. Paroda parengė muziejaus vyr. fondų saugotoja Nijole Žiziene ir dailininkė Irute Seselskienė.
Rugsėjo mėnesį tautodailininkė Irena Makauskienė muziejuje surengė savo grafikos darbų parodą. Kartu eksponuotos ir jos brolio Jurgio Montvilos medžio skulptūros.

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2004.12.06