<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

„LIETUVOS MUZIEJAI“ 2004 m. Nr. 2–3

PARODOS IR RENGINIAI LIETUVOS MUZIEJUOSE 
(balandis – gegužė – birželis / liepa – rugpjūtis – rugsėjis)

M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejuje

2004 m. balandžio 1 d. vyko J.Naujalio muzikos gimnazijos abiturientų koncertas iš ciklo, skirto J. Naujalio 135-osioms gimimo metinėms. Dalyvavo fortepijono skyriaus abiturientai Ž. Barysas, G. Griciūtė (mokyt. B. Kumpikienė), E. Kižytė (mokyt. L. Rinkevičienė), V. Mažulytė (mokyt. R. Krėpštienė). Programoje skambėjo J. S. Bacho, F. Chopino, C. Debussy, A. Skriabino, F. Liszto, J. Brahmso, S. Vainiūno ir kitų kompozitorių kūriniai. Koncertą vedė mokytoja ekspertė Birutė Kumpikienė.
Balandžio 2 d. vyko J.Naujalio muzikos gimnazijos abiturientų koncertas iš ciklo, skirto J. Naujalio 135-osioms gimimo metinėms. Dalyvavo pučiamųjų instrumentų skyriaus abiturientai J. Grigaliūnaitė (mokyt. L. Gomolickaitės fleitos klasė), R. Mačys (mokyt. V. Žemaičio klarneto klasė), J. Slavgorodskis (mokyt. V. Vitarto valtornos klasė), A. Kaupas (mokyt. D. Venckaus saksofono klasė), koncertmeisterės L. Chaidarovienė, D. Stulgytė, R. Makaraitienė, A. Venckienė. Programoje skambėjo V. A. Mocarto, L. Šporo, A. Jurjanso, P. Kvestono kūriniai. Koncertą vedė mokytojas ekspertas Vitalius Žemaitis.
Balandžio 7 d. vyko J. Naujalio muzikos gimnazijos abiturientų koncertas iš ciklo, skirto J. Naujalio 135-osioms gimimo metinėms. Dalyvavo styginių instrumentų skyriaus abiturientai S. Šidlauskaitė (mokyt. A. Karpavičienė), S. Stankevičiūtė (mokyt. V. Engelmanaitė), J. Baranauskytė (mokyt. A. Karpavičienė), koncertmeisteriai S. Dirvanauskas ir E. Vladimirskaja. Programoje skambėjo B. Dvariono, E. Lalo, F. Hofmeisterio, K. Sen-Sanso, V. A. Mocarto kūriniai.
Balandžio 16 d. koncertavo Lietuvos muzikos akademijos profesorė Aldona Radvilaitė (atliko B. Dvariono ir M. K. Čiurlionio kūrinius) ir jos fortepijono klasės studentė Agnė Valiulytė II k. (atliko F. Mendelsono, M. K. Čiurlionio P. Čaikovskio, J. Brahmso, V. Barkausko kūrinius).
Balandžio 21 d. vyko kamerinės muzikos koncertas, kuriame dalyvavo Kauno I-osios muzikos mokyklos mokytojai Jonas Kazlauskas (violončelė), Loreta Krivaitienė (smuikas) ir kamerinio ansamblio klasės moksleiviai. Programoje skambėjo J. S. Bacho bei Š. Blanvilio sonatos violončelei ir fortepijonui, A. Dvoržako Sonatina smuikui ir fortepijonui, J. Haidno Koncertas fortepijonui ir styginiams. Koncertą vedė mokytojas J. Kazlauskas.
Balandžio 23 d. vyko jaunųjų choro dirigentų konkurso, skirto J. Naujalio 135-osioms gimimo metinėms, laureatų koncertas. Dalyvavo J. Naujalio muzikos gimnazijos jaunių choras, kuriam dirigavo jaunieji dirigentai bei choro vadovė Audronė Marcinkevičiūtė. Skambėjo nuotaikingos lietuvių kompozitorių chorinės dainos. Koncerto programą paįvairino soliniai vokaliniai bei fortepijoniniai kūriniai, kuriuos atliko J. Naujalio muzikos gimnazijos moksleiviai.
Balandžio 9 d. kilnojamoji paroda „Juozui Naujaliui 130” eksponuota J. Naujalio muzikos gimnazijoje. Parodą parengė ir pranešimą jubiliejiniame minėjime J. Naujalio muzikos gimnazijoje perskaitė muzikologė Kristina Vaitkūnienė. Paroda J. Naujalio muzikos gimnazijoje eksponuota iki mokslo metų pabaigos.
Gegužės 7 d. vyko minėjimas-koncertas, skirtas kompozitoriaus, pianisto, dirigento, pedagogo Balio Dvariono 100-osioms gimimo metinėms. Koncertinę programą parengė J. Naujalio muzikos gimnazijos moksleiviai. Skambėjo B. Dvariono fortepijoninės pjesės bei kūrinys smuikui su fortepijonu „Prie ežerėlio”. Renginį vedė mokytoja metodininkė Elena Andruškevičienė. Ji prisiminė savo studijas pas prof. Aldoną Dvarionienę bei bendravimą su Dvarionų šeima. Jos pasakojimą gyvais prisiminimais papildė minėjime dalyvavęs B. Dvariono sūnėnas (Julijos Dvarionaitės sūnus) Emanuelis Edmundas Dvarionas bei jo duktė Eglė Vindašienė.
Gegužės 7 d. atidaryta laikina paroda „Prisimenant Balį Dvarioną”, kurią parengė muziejininkės Iveta Budnikienė ir Renata Varanavičiūtė.
Gegužės 13 d. koncertavo Lietuvos muzikos akademijos Kauno fakulteto dainavimo katedros studentai Danguolė Driukaitė, Liucija Karosaitė, Aušra Smailytė (lekt. Birutės Sodaitytės klasė) ir Vytautas Bytautas, Arūnas Lapkus, Antanas Kulakauskas (doc. Gedimino Šmito klasė), koncertmeisteriai Daina Vaitiekūnienė, Dainius Kepežinskas, Rita Kochanauskaitė. Programoje skambėjo arijos iš V. A. Mocarto, J. Karnavičiaus, P. Čaikovskio, A. Rubinšteino, Dž. Verdžio operų, I. Kalmano operečių, taip pat J. Tallat-Kelpšos, D. Kairaitytės dainos, S. Rachmaninovo romansai. Koncertą vedė doc. Jūratė Bukauskaitė. Koncertas skirtas Tarptautinei muziejų dienai.
Gegužės 14 d. koncertavo Lietuvos muzikos akademijos Kauno fakulteto dainavimo katedros magistrantai Tomas Vaitkus (lekt. Jono Antanavičiaus klasė) ir Jūratė Blūšiūtė (doc. Jūratės Bukauskaitės klasė), koncertmeisterės Beata Andriuškevičienė ir Agnė Pranculytė. T.Vaitkus padainavo Ariją iš Dž. Verdi „Requiem”, arijas iš N. Rimskio- Korsakovo, V. A. Mocarto, Dž. Mejerberio operų, S. Rachmaninovo, R. Štrauso, B. Gorbulskio romansų. J. Blūšiūtė atliko kamerinės vokalinės muzikos programą - A. Vivaldi, Dž. Rosini, Š. Guno, K. Debiusi, R. Šumano kūrinius. Koncertą vedė doc. Jūratė Bukauskaitė. Koncertas skirtas Tarptautinei muziejų dienai.
Gegužės 15 d. koncertavo Kauno berniukų chorinio dainavimo mokyklos „Varpelis” fortepijono mokytojos Ritos Urbonaitės mokiniai ir Kauno I-osios vaikų muzikos mokyklos smuiko mokytojų Dianos Galdikienės bei Violetos Polianskienės mokiniai, koncertmeisteriai Darius Verza, Jūratė Žemaitytė, Julita Pupelytė. Programoje skambėjo klasikinė, romantinė ir XX a. muzika. Koncertas skirtas Tarptautinei muziejų dienai.
Gegužės 21 d. vyko Miko Petrausko muzikos mokyklos moksleivių ir mokytojų koncertas, skirtas kompozitoriaus, pianisto, dirigento, pedagogo Balio Dvariono 100-osioms gimimo metinėms. Muzikologė Žaneta Sypnych pradėjo renginį mintimis apie B. Dvariono kūrybą. Koncerto programoje skambėjo B. Dvariono fortepijoninės pjesės, vokaliniai kūriniai bei kūriniai, aranžuoti kanklėms, violončelei ir kitiems instrumentams. Minėjime svečiavosi B. Dvariono sūnėnas Emanuelis Edmundas Dvarionas, jis pasidalijo prisiminimais apie savo dėdę ir jo šeimos narius.
Gegužės 27 d. koncertavo Sakralinės muzikos mokyklos fortepijono mokytojų Vidos Grigaitienės, Aydos Žiauberytės-Kugevičienės, Violetos Jucevičienės moksleiviai. Programoje skambėjo XX a. amerikiečių kompozitoriaus Viljamo Giloko spalvingos programinės fortepijoninės pjesės. Koncertas muziejaus salėje buvo įsimintina šventė mažiesiems pianistams. Po to visi renginio dalyviai susipažino su muziejaus ekspozicijomis.
Gegužės 28 d. M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejaus filiale Juozo Gruodžio memorialiniame muziejuje vyko fortepijono ir smuiko muzikos popietė, kurioje dalyvavo J. Naujalio muzikos gimnazijos mokytojos Rymantės Šerkšnytės moksleiviai Mangirdas Janušaitis (2 kl.) ir Stefanija Nosovaitė (4 kl.) bei mokytojos Mildos Pupelienės moksleivė Silvija Čiuladytė, koncertmeisterė Dalia Žarėnienė. Po koncerto muziejininkė Kristina Vaitkūnienė pravedė ekskursiją renginio dalyviams.
Birželio 2 d. koncertavo J.Naujalio muzikos gimnazijos mokytojos metodininkės Violetos Kulvietienės fortepijono klasės moksleiviai.
Birželio 3 d. vyko fortepijono ir smuiko muzikos koncertas. Dalyvavo J. Naujalio muzikos gimnazijos mokytojos Audronės Paškauskienės fortepijono klasės moksleivės Inga Liukaitytė (5 kl.) ir Gintarė Macijauskaitė (5 kl.), mokytojos Rasos Rinkevičiūtės fortepijono klasės moksleivė Rūta Skudraitė (6 kl.), mokytojos Ramunės Bandzaitytės smuiko klasės moksleivės Kamilė Mačiulytė (7 kl.), Barbora Valiukevičiūtė (9 kl.) ir Giedrė Žarėnaitė (8 kl.), koncertmeisteriai Saulius Dirvanauskas ir Dalia Žarėnienė.
Birželio 8 d. M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejaus filiale Juozo Gruodžio memorialiniame muziejuje vyko smuiko muzikos popietė, kurioje dalyvavo J. Naujalio muzikos gimnazijos mokytojos Laimos Bliujienės moksleivė Viltė Žakevičiūtė (2 kl.), koncertmeisterė Dalia Žarėnienė ir mokytojos Laimos Lapėnaitės moksleivė Eglė Kaunietytė (5 kl.), koncertmeistrė Loreta Chaidarovienė.
Birželio 10 d. vyko koncertas, skirtas pirmosios lietuvių dainų šventės 80 metų jubiliejui. Dalyvavo Kauno medicinos universiteto klinikų moterų choras „Kanklės”, meno vadovė ir dirigentė Audronė Marcinkevičiūtė, koncertmeisterė Rasa Janulevičiūtė, skaitovė Onutė Šervenikienė.
Birželio 10 d. atidaryta laikina paroda iš muziejaus fondų „Pirmosios dainų šventės Lietuvoje”. Parodą parengė muziejininkė Vida Bingelienė.
Birželio 16 d. vyko smuiko, fleitos ir klarneto muzikos koncertas. Dalyvavo J. Naujalio muzikos gimnazijos mokytojos Laimos Lapėnaitės smuiko klasės moksleivė Eglė Kaunietytė, mokytojos Lidijos Gomolickaitės fleitos klasės abiturientė Jonė Grigaliūnaitė, mokytojo Vitaliaus Žemaičio klarneto klasės klasės moksleiviai Antanas Makštutis, Žilvinas Brazauskas, Vytautas Giedraitis, mokytojos Ilonos Klusaitės smuiko klasės moksleivė Kristina Rimkevičiūtė, koncertmeisterės Loreta Chaidarovienė, Marta Žemaitytė, Daiva Stulgytė.
Birželio 17 d. vyko klarneto muzikos koncertas. Dalyvavo dėstytojo Kęstučio Bliujaus moksleiviai ir studentai. Koncerto pradžioje pasirodė jaunieji klarnetininkai iš A. Kačanausko muzikos mokyklos A. Ščiukas ir E. Šabonaitė. Po to klausėmės J. Gruodžio konservatorijos auklėtinių V. Binkausko, D. Anušausko, T. Žiūko, R. Baniulienės ir M. Samio. Solistams klarnetininkams akompanavo Rita Kochanauskaitė. Programoje skambėjo įvairių nuotaikų ir stilių kūriniai. Koncertą užbaigė nuotaikingi džiaziniai kūriniai, kuriuos pagrojo klarnetininkų kvartetas iš Lietuvos muzikos akademijos Kauno fakulteto – S. Staniulis, E. Laureckas, A. Veverskis, A. Vrublevskis.
Birželio 18 d. Kauno filharmonijoje eksponuota kilnojamoji paroda „Prisimenant Balį Dvarioną”, kurią parengė muziejininkės Iveta Budnikienė ir Renata Varanavičiūtė.
Rugsėjo 2 d. koncertavo Lietuvos muzikos akademijos prof. Augustino Vasiliausko kamerinio ansamblio klasės studentai Kotryna Gediminaitė (fortepijonas) ir Povilas Jacunskas (violončelė). Jaunieji muzikantai pateikė publikai programą, kurią paruošė tarptautiniam konkursui Suomijoje. Skambėjo L. van Beethoveno, J. Brahmso, C. Debussy bei D. Šostakovičiaus sonatos violončelei ir fortepijonui.
Rugsėjo mėn. J. Naujalio muzikos gimnazijoje eksponuota kilnojamoji paroda „Prisimenant Balį Dvarioną”. Parodą parengė muziejininkės Renata Varanavičiūtė ir Iveta Budnikienė.

 

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2004.12.06