<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

„LIETUVOS MUZIEJAI“ 2004 m. Nr. 2–3

PARODOS IR RENGINIAI LIETUVOS MUZIEJUOSE 
(balandis – gegužė – birželis / liepa – rugpjūtis – rugsėjis)

Pasvalio krašto muziejuje

2004 m. balandžio 7 d. rodytas muziejaus teatro spektaklis-misterija „Septyni žodžiai nuo kryžiaus“ (rež. Gintaras Kutkauskas), skirta šv. Velykoms.
Balandžio 13 d. pristatyta Pasvalio mokyklų pradinių klasių mokinių piešinių paroda „Mama, įpilk man pieno“. Tai bendras projektas su AB „Pieno žvaigždės“ ir švietimo ir sporto skyriumi.
Balandžio 15 d. Panevėžio kamerinio orkestro, vadovaujamo V. Kapučinsko, ir solistų J. Maksimec (fleita) bei V. Lekienės (sopranas) koncertas.
Balandžio 22 d. režisierės Giedrės Beinoriūtės ir aktoriaus, dainų atlikėjo Gedimino Storpirščio kūrybos vakaras, kurio metu demonstruoti du vaidybiniai filmai „Mano vienišos draugės“ bei „Egzistencija“, pristatyta svečių išleista poezijos knyga „Laiškai karaliui“, Gediminas Storpirštis atliko savo kūrybos dainas.
Balandžio 23 d. atidaryta Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos meninės raiškos moksleivių fotografijos darbų ataskaitinė paroda. Joje – per pusę šimto natiurmortų, portretų, peizažų.
Balandžio 29 d. fotografijų parodos „Šiaurės tautinių mažumų kultūros paveldas“ (kuratorius Vytautas Didžpetris) aptarimas.
Gegužės 4 d. Ugniagesių šventės (šv. Florijono) minėjimas, kurio metu ugniagesiams įteikti padėkos raštai už nepriekaištingą tarnybą, po to Pasvalio mokyklų moksleiviai atliko meninę programą.
Gegužės 9 d. Moters dienos minėjimas, kurį organizavo Pasvalio katalikių moterų draugija kartu su savo dukromis bei anūkėmis. Skambėjo kanklių muzika, liaudies dainos, posmai apie Mamą.
Gegužės 10 d. Saločių vidurinės mokyklos muziejuje atidaryta keliautojo Antano Poškos fotonuotraukų paroda „Iš Antano Poškos albumų“ (iš Pasvalio krašto muziejaus fondų).
Gegužės 14 d. rajono mokinių piešinių parodos „Danija, kokia ji?“ pristatymas svečiams iš Gundso Komunijos (Danija); po to iškilmingas Pasvalio ir Gundso savivaldybių draugystės 10-mečio minėjimas.
Gegužės 19 d. mokslinė konferencija, skirta lietuviško žodžio šimtmečiui paminėti. Pranešimus skaitė prof. Jonas Aničas, doc. dr. Vytautas Pocius, Biržų krašto muziejaus „Sėla“ muziejininkė Laima Rumbavičienė, Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės Bitės vidurinės mokyklos mokytoja Laima Vaitkevičienė. Parodytas kino filmas „Knygnešio takais Pasvalio rajone“. Konferencijos svečius daina ir šokiu pasveikino muziejaus teatro aktorių folkloro ansamblis.
Gegužės 23 d. Joniškėlio vaikų ir jaunimo sakralinės muzikos pamąstymo valandėlė „Dieve, kas tu esi man?“ (vadovė Jolanta Giedraitienė).
Gegužės 27 d. Pasvalio muzikos mokyklos dailės skyriaus 18 absolventų baigiamųjų darbų paroda-pristatymas (darbų vadovai Nerutė Čiukšienė, Erika Andriūnaitė, Aldas Pleiris).
Gegužės 29 d. muziejaus teatras surengė teatralizuotą lietuviškos spaudos atgavimo 100-mečio paminėjimą-gegužinę. Šventė prasidėjo prie knygnešiams skirto paminklo, paskui teatralizuota renginio dalyvių eisena nuėjo iki knygnešio Kazio Gumbelevičiaus sodybos, kur išlikusi slėptuvė, kurioje lietuviško spaudos draudimo laikotarpiu nuo caro valdžios buvo slepiamos į Lietuvą atneštos knygos. Vėliau senosios klebonijos sode vyko gegužinė, kurioje dalyvavo muziejaus teatro aktoriai, Kriklinių folkloro ansamblis „Kryklė“, Pabiržės folkloro ansamblis „Žemyna“, Pasvalio kultūros namų kapela „Svalia“.
Birželio 6 d. muziejaus teatras dalyvavo sakralinio meno festivalyje „Sielos ilgesys“ Palėvenėje (Kupiškio r.), kur parodė spektaklį „Septyni žodžiai nuo kryžiaus“ (rež. Gintaras Kutkauskas).
Birželio 8 d. muziejaus turizmo informacinis centras, kartu su Panevėžio apskrities turizmo informacijos centru, rengė ir dalyvavo projekte „Malūnai Panevėžio apskrityje“, kurio metu žiniasklaidai ir visuomenei buvo pristatyta Panevėžio apskrities vėjo ir vandens malūnai.
Birželio 20 d. muziejaus filiale – Eugenijaus ir Leonardo Matuzevičių memorialinėje sodyboje – vyko tradicinė „Krinčino verdenių“ šventė, kuri šiemet sutapo su Eugenijaus Matuzevičiaus 10-osiomis mirties metinėmis. Šventė prasidėjo šv. Mišiomis Krinčino bažnyčioje, kurias aukojo Pasvalio dekanas kun. Algis neverauskas. Šventę papuošė Pasvalio specialiosios internatinės mokyklos moksleivių ir mokytojos Ritos lauraitienės gobelenų darbai. Po parodos atidarymo skambėjo Pumpėnų kultūros namų vyrų ansamblio dainos, poezijos posmai, kuriuos kaitė net 27 literatai - iš Pasvalio „Užuovėjos“ klubo, Petro Vileišio gimnazijos, Biržų, Pakruojo ir Panevėžio. Muziejaus vedėja Stasė šeštakauskaitė prisiminė poetą Eugenijų Matuzevičių, jo puoselėtas per visą gyvenimą vertybes. Poeto krikštasūnis Saulius Šeštakauskas pristatė originalią autorinę knygą „Krikštatėvio pamokos“. Šventę savo apsilankymu ir tartu žodžiu pagerbė Lietuvos Respublikos Seimo narys Alfonsas Pulokas, rajono meras Gintautas gegužinskas, Pakruojo rajono kultūros skyriaus vedėjas Alfredas Šimkus, svečiai iš Norvegijos ir daug kitų svečių.
Liepos 5 d. Lietuvos baikeriams muziejuje buvo pristatyta fotografijų paroda „Iš Antano Poškos albumų“. Apie keliautojo, antropologo, tremtinio, kilusio iš Gripkelių kaimo (Pasvalio r.), gyvenimo epizodus ir esančią muziejuje archyvinę medžiagą bei eksponatus iš Antano Poškos palikimo, pasakojo muziejininkė Rima Gradinskienė ir muziejaus direktorė Vitutė Povilionienė. Šio žygio aplink Lietuvą vadovas Romualdas Venys kalbėjo apie pagrindinę šios kelionės idėją – sujungti baikerių sportą su kultūra, apie norą pakartoti Mato Šalčiaus ir Antano Poškos žygius motociklais aplink Lietuvą.
Liepos 8 d. Pasvalio rajone lankėsi Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos ambasadorius Lietuvoje Colinas Robertsas ir buvo užsukęs į Krašto muziejų, kur apžiūrėjo ekspoziciją, susitiko su muziejaus darbuotojais.
Liepos 10 d. muziejus, kartu su „Vėtros“ bėgikų klubu, Pasvalio Mariaus Katiliškio viešąja biblioteka, Žadeikių Bernardo Brazdžionio pradine mokykla, organizavo bėgimą Stebeikėliai – Žadeikiai „Poeto Bernardo Brazdžionio vaikystės takais“, skirtą antrosioms poeto mirties metinėms. Bėgimo dalyviai ir svečiai aplankė poeto gimtąją vietą, jo vardu pavadintą pradinę mokyklą. meninėje programoje skambėjo B. Brazdžionio poezijos posmai, skambėjo jaunųjų gitaristų ir Pumpėnų folkloro ansamblio atliekamos dainos.
Liepos 24. vyko kraštietės, visuomenės veikėjos, medicinos mokslų daktarės Genovaitės Jusaitienės jubiliejinis vakaras, kuriame dainavo Asta Krikščiūnaitė, akomponavo Audronė Kisieliūtė, teatralizuota forma prisimintos gražiausios jubiliatės gyvenimo akimirkos.
Rugpjūčio 6 d. vilniečio Zino Kazėno parodų: tapybos „...tik 150 miniatiūrų“ ir fotografijų „Moteris žaliame fone“ atidarymas.
Rugsėjo 7 d. muziejuje vyko Vaškų vidurinės mokyklos darbščiųjų rankų būrelio (mokytoja Inga Račkauskienė) darbelių iš krepinio popieriaus parodos atidarymas, kurio metu mergaitės demonstravo darbelių kūrimo procesą, dainavo ir grojo mokiniai, sveikino rajono, mokyklos ir muziejaus vadovai, mokytojai ir draugai.
Rugsėjo 16 d. muziejaus teatro organizuotas miesto parke sakralinis vakaras „Ave Crux!“, kurio metu buvo parodytas muziejaus teatro spektaklis „Septyni žodžiai nuo kryžiaus“ (rež. Gintaras Kutkauskas), misterija „Žiedų žiedais pražydo kryžiaus medis prakilnus“ (atliko Radviliškio dekanas kunigas Gintaras Jonikas ir Pasvalio roko grupės „Plentas“ muzikantai Jurė ir Kęstas), vakarą užbaigė Radviliškio ir Vaškų jaunimo sakralinės muzikos ansambliai.
Rugsėjo 17 d. pasvaliečių menininkų klubo „rats“ dailės darbų parodos atidarymas, kurio metu grojo Pasvalio vaikų muzikos mokyklos mokytojai. Menininkus sveikino svečiai ne tik iš rajono, bet ir užsienio (Lenkijos, Didžiosios Britanijos, Norvegijos).
Rugsėjo 21 d. su Pasvalio kultūros darbuotojais muziejuje susitiko Kultūros ministrė Roma Žakaitienė. Pokalbio metu buvo aptartos Lietuvos ir Pasvalio kultūros vystymosi perspektyvos.
Rugsėjo mėnesį muziejus organizavo renginių, skirtų Pasaulinei turizmo dienai. Rugsėjo 22 d. muziejaus darbuotojai Pasvalio moksleiviams ir mokytojams surengė ekskursiją į Daujėnų seniūniją; rugsėjo 23 d. muziejuje vyko alpinisto, keliautojo Vlado Vitkausko fotonuotraukų parodos „Aukščiau pasaulio viršukalnių“ atidarymas, kuriame nuotraukas pristatė, savo paskutiniųjų kelionių įspūdžiais dalijosi, filmuotą medžiagą demonstravo pats parodos autorius; rugsėjo 27 d. poilsiavietėje-kavinėje „19 kilometras“ vyko muziejaus turizmo informacijos centro organizuota popietė „Atsipūskim“, į kurią atvyko rajono vadovai, užsiimantys turizmo verslu verslininkai, muziejaus darbuotojai ir kt. svečiai. Renginio metu buvo įvertinti nuveikti darbai, aptarti ateities planai. Svečius linksmino muziejininko Vytauto Stragio vadovaujamas folkloro ansamblis.

 

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2004.12.06