<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

„LIETUVOS MUZIEJAI“ 2004 m. Nr. 2–3

PARODOS IR RENGINIAI LIETUVOS MUZIEJUOSE 
(balandis – gegužė – birželis / liepa – rugpjūtis – rugsėjis)

Molėtų krašto muziejuje

2004 m. balandžio 22 d. – gegužės 4 d. – paroda „Molėtų kultūros namams 30“. Joje buvo eksponuojamos fotografijos iš muziejaus archyvų, kuriose užfiksuota Molėtų kultūros namų statyba, atidarymas, renginiai, vidaus interjeras.
Gegužės 7–19 d. veikė tradicinė rajono mokyklų moksleivių ir pedagogų dailiųjų amatų, piešinių, grafikos ir tapybos darbų paroda. Į ją darbus pateikė kūrėjai iš 9 švietimo centro finansuojamų būrelių, 13 rajono mokyklų.
- Visi esame pakankamai užimti, tačiau džiugu, kad atrandama laiko kūrybai. O kad jai dabarties technologijų laike yra vietos, įrodo šis sambūris,- į susirinkusiuosius Molėtų krašto muziejaus parodų salėje kreipėsi švietimo centro direktorė Romualda Žvinienė.
Gausus parodos lankytojų būrys liudija, kad visi eksponatai verti dėmesio vien dėl to, kad jie pateko į parodų salę.
Gegužės 21 d. – birželio 30 d. muziejuje buvo atidaryta Ukmergėje gyvenančio skulptoriaus Mykolo Striogos skulptūros paroda. Parodoje eksponuotos net 50 aptakios formos, švelniai apdailintų skulptūrų. Pasak autoriaus savo meno kūrinius dažniausiai jis pasirenka ąžuolo ar liepos medžius. Darbuose atsispindi šeimos gyvenimas, gamta. Polinkis kurti skulptorius ir jo broliai (vienas iš jų – Nacionalinės premijos laureatas) paveldėjo iš savo tėvo.
Parodos atidarymo (gegužės 27 d.) popietę autorius su žmona bendravo su vietos menininkais bei muziejininkais.
Prieš septynerius metus Lietuvos valstybės dieną – liepos 6-ąją duris atvėrė Molėtų krašto muziejus. Per šį laikotarpį susiformavo kai kurios tradicijos. Viena jų – kad muziejaus gimtadienio dieną kasmet atidaroma paroda. Šiemet atidaryta jaunos tautodailininkės Jolantos Žalalienės rankdarbių paroda. Koncertavo ir folkloro ansamblis „Malkesta“, vadovaujamas A. Kibickienės, kuriame dalyvauja ir Jolanta. Ji kone visus ansambliečius yra apsiuvusi, apsiuvinėjusi, apipynusi.
„Kartais gyvenime nutinka taip, kad net pats nesupranti, kodėl taip atsitinka. Ir galvoji: kieno rankos tau įdavė audinio gabalą ir pasakė: „Imk ir išliek jame tai, ką jauti, galvoji, ko norėtum. Sušildyk jį...“ - teigė Jolanta savo prisistatyme.
Ekspozicijoje išdėstytas prijuostes, juostas, sijonus, palaidines bei kūrybą iš pernykščių linų buvo galima apžiūrėti nuo liepos 7 d. iki rugpjūčio 7 d.
Lietuvos dailininkų sąjungos Kauno skyrius kartu su Molėtų krašto muziejumi liepos 26–30 dienomis Kulionių kaime esančioje etnografinėje sodyboje surengė kūrybinį simpoziumą „Kitas laikas“. Šio renginio globėju sutiko būti Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija. Simpoziumo dalyviams paskaitą skaitė menotyrininkė Alė Počiulpaitė, projekto vadovė dailėtyrininkė Jolanta Zabulytė, bei etnografinės sodybos vadovas Jonas Vaiškūnas.
Penkias dienas būrys moksleivių vadovaujamų grafikės R. Vaigeltaitės savo meno kūriniais bandė išreikšti senosios baltiškos pasaulėžiūros žinias. Studentai dirbdino lauko baldus etnografinei sodybai. Tautodailininkas R. Gaška darbavosi prie baltiškojo stogastulpio. Skulptorius D. Sodeika sukūrė žemę laiminančios deivės Laimos skulptūrą.
Liepos 30 d. simpoziumo uždarymo proga Molėtų krašto muziejuje buvo atidaryta R. Laukaičio medinių kryželių paroda.
Rugsėjo 5 d. įvykęs simpoziumo „Kitas laikas“ uždarymas pakvietė į Molėtų bažnyčią pasiklausyti Baroko muzikos koncerto. Grojo Kauno valstybinio muzikinio teatro medinių pučiamųjų kvintetas. Beje čia fagotu grojo ir medinių kryželių parodos autorius R. Laukaitis. Po koncerto Molėtų krašto muziejuje įvyko parodos uždarymas.
Lietuvos dailės muziejaus direktoriaus Romualdo Budrio pasiūlymu į Molėtų kraštą atkeliavo didikų Jelenskių portretai. Pasak Molėtų krašto muziejaus direktorės Viktorijos Kazlienės, geriausia erdvė tokiai parodai mūsų rajone yra tik Didžiokų koplyčios galerija. Todėl ir buvo sumanyta vienai dienai eksponuoti šiuos portretus koplyčioje, manant, jog šie didikai galėtų būti Didžiokų Jelenskių tolimi giminaičiai. Be to, tai galėjo būti paskata Giedraičių, Bijutiškio ir aplinkinių kaimų gyventojams aplankyti parodą pakeliui į Šv. Baltramiejaus atlaidus. Šie paveikslai įeinantys į žymiausių portretų sąrašą, esančių Lietuvoje, prieš tai buvo eksponuoti Radvilų rūmuose, Vilniuje. Po vienadienės akcijos Didžiokuose jie atkeliavo į Molėtų krašto muziejų ir čia eksponuoti iki spalio vidurio.
Molėtų krašto muziejaus muziejininkas Steponas Antanavičius į kurio rankas visiškai atsitiktinai pakliuvo 1904 metais Varšuvoje išleistas A. Banecki „Lenkijos herbynas“ 7 tomas, rado duomenų apie didikus Jelenskius. Anot jo, knyga yra savotiška, senovinė, statistikos pobūdžio, kur skelbiama vardai, šeimyninė padėtis, pareigos ir turto valdymas. Ta giminė, pasak S. Antanavičiaus, buvo didelė ir gausi bei seniai žinoma. Tame tome nurodoma 1391 metai. Einama iki XIX amžiaus, kur randami ir Didžiokus valdę grafai Jelenskiai. Muziejininko žinomi eksponuojami didikų portretai nieko bendro neturi su čia gyvenusiais grafais Jelenskiais, tačiau dėl tos pačios pavardės neatmetama tikimybė, jog jie galėjo būti ir tolimi giminaičiai. Bet kokiu atveju – tai graži ir vertinga Lietuvos senosios portretinės tapybos paroda.
Išleista audiokasetė, kurioje įrašytos trijų Molėtų krašto liaudies muzikantų Jono Daniliavičiaus (smuikas), Vlado Tamašausko (smuikas, armonika) ir Jono Matelionio (trieilė Peterburgo armonika) autentiškai atliekamos melodijos. Tai Lietuvos liaudies kultūros centro, Molėtų krašto muziejaus ir Vilniaus plokštelių įrašų studijos bendras darbas, kurį parėmė UNESCO / Japonijos patikos fondas.
Ši septintoji kasetė papildė ciklą „Lietuvių liaudies instrumentinė muzika“, kuriuo pristatomi mūsų rajono liaudies muzikantai.
Audiokasetė buvo pristatyta švenčiant Mindaugo karūnavimo dieną, kada Molėtų krašto muziejuje apsilankę iš trijų muzikantų: Jonas Daniliavičius ir Jonas Matelionis susirinkusiems padovanojo autentiškų lietuviškų melodijų pynę.

 

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2004.12.06