<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

„LIETUVOS MUZIEJAI“ 2004 m. Nr. 2–3

PARODOS IR RENGINIAI LIETUVOS MUZIEJUOSE 
(balandis – gegužė – birželis / liepa – rugpjūtis – rugsėjis)

Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje

2004 m. balandžio 27 d. muziejus drauge su Klaipėdos m. moksleivių saviraiškos centru  suorganizuota tarpmokyklinė viktorina iš knygnešystės istorijos „Knyga, kuri panaši į duoną". Viktorinoje dalyvavo 12 Klaipėdos miesto bendrojo lavinimo mokyklų (9 klasių moksleiviai). Dalyviai pristatė savo namų darbų užduotis – projektus, skirtus lietuviškos spaudos atgavimo 100-mečiui; atliko spaudos draudimo ir knygnešystės istorijos testą bei praktinę užduotį. Išaiškėjo nugalėtojai: tai Baltijos, Simonaitytės, Aukuro vidurinių mokyklų moksleiviai. Jie apdovanoti Moksleivių saviraiškos centro diplomais ir suvenyrais. Asmeniniai prizai už puikias žinias atiteko Varpo vid. mokyklos moksleivei K. Istorinai, Simonaitytės vid. mokyklos moksleivei A. Skyraitei ir Smeltės vid. mokyklos moksleivei I. Milinavičiūtei. Už išradingiausiai pristatytą projektą (laikraščio „Varpas“ pristatymą) apdovanota Žemynos vidurinė mokykla. Tikimasi, jog surengtas renginys padėjo papildyti moksleivių žinias apie Spaudos draudimo laikmetį bei iškiliausius jo atstovus.
Balandžio 8 d. muziejuje įvyko miesto moksleivių velykinių kompozicijų parodos „Paveikslai ir kompozicijos iš gamtinių medžiagų“ atidarymas. Parodoje dalyvavo šios mokymo įstaigos: Jaunimo centro ikimokyklinuko studija „ABC“, dizaino studija „Kukutis“ , fotodizaino būrelis, „Saulėtekio“, I. Simonaitytės, „Sendvario“ pagrindinių, S. Dacho, „Varpo“, H. Zudermano, „Žemynos“ vidurinių mokyklų ir Moksleivių saviraiškos centro tautodailės, fotodizaino, jaunųjų gamtininkų būreliai, keramikos studija „Žiezdrė“. Geriausi darbai buvo apdovanoti Moksleivių saviraiškos centro Padėkos raštais ir dovanomis. Parodos atidarymo metu S. Dacho vidurinė mokykla (vadovė J. Albrechtienė ir jos mokinės) pristatė savo projektą „Margutis - gamtos pabudimo simbolis“. Projekto dalyviai važinėjo po Pabaltijo kraštą ir atliko tyrimą. Žiūrovai skaidrių pagalba buvo supažindinami su tyrimo rezultatais. Tyrinėtojus domino: kas iš šeimos narių margina kiaušinius; dažančiųjų amžiaus pasiskirstymas; jų etninės grupės; kokiomis spalvomis, raštais bei dažymo technika dažniausiai marginami kiaušiniai; ar Pamario krašto gyventojai naudoja senuosius papročius, burtus ir tikėjimus, susijusius su marginimo galia; kokias tradicijas atsimena žmonės ir pan.
Šis įdomus projektas balandžio 20 d. buvo pristatomas Vilniuje. Projekto dalyviai tikisi projektą tobulinti.
Balandžio 6 d. Kalvystės muziejuje įvyko parodos „Keramikos darbai su metalinėmis rankenėlėmis“ atidarymas. Tai bendras Kalvystės muziejaus ir Moksleivių saviraiškos centro vaikų keramikos studijos „Žiezdrė“ projektas. Projekto dalyviai – MSC keramikos studijos „Žiezdrė” moksleiviai ir jų šeimos nariai; muziejininkai; VO „Rimkų bendrija” nariai ir Etnokultūros centro kolektyvų nariai. Po muziejaus direktoriaus J. Genio, entnografijos skyriaus vedėjos L. Gineikienės ir muziejininko D. Varkalio pasveikinimo kalbos, MSC keramikos studijos „Žiezdrė” vadovė V. Daukšienė pristatė parodą. Renginio metu Etnokultūros centro folklorinis ansamblis „Alkiukai“ visus žiūrovus džiugino savo programa. Originaliausių darbų autoriai buvo apdovanoti Klaipėdos MSC padėkos raštais, dovanomis ir keramikiniais medaliais.
Balandžio 7 d. muziejuje suorganizuotas šalies moksleivių meninių projektų konkurso „Knyga” (skirto spaudos atgavimo 100-mečiui) kūrybinių darbų parodos „Dailininko knyga” atidarymas. Parodą organizavo M. Mažvydo pagr. mokykla. Iš įvairių Lietuvos miestų ir rajonų parodai buvo pateikti 305 kūrybiniai darbai. Geriausių darbų autoriai apdovanoti Klaipėdos m. Švietimo skyriaus, M. Mažvydo pagr. mokyklos diplomais, Klaipėdos dailės mokyklos ir Klaipėdos apskrities viešosios I. Simonaitytės bibliotekos prizais. Mokytojai apdovanoti padėkos raštais už moksleivių paruošimą meninių projektų konkursui „Knyga“.
Jau 8-eri metai Mažosios Lietuvos istorijos muziejus glaudžiai bendradarbiauja su Klaipėdos miesto vaikų lopšeliu-darželiu „Radastėle“. Gegužės 27 d. buvo suorganizuota „Kiemo šventė“, skirta Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus 80-mečiui paminėti. Renginys vyko Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Radastėlė“. Šventėje dalyvavo muziejaus darbuotojai, buvo pakviestos miesto tautodailininkės su savo kūrybiniais darbais: M. Matelienė (pynėja), A. Mozūraitienė (medžio drožėja), R. Valaikienė (keramikė), B. Anfimova (gintaro meistrė). Buvo paruošta nuotaikinga programėlė, kurios metu darželio vaikai dainomis, eilėraščiais ir šokiais išreiškė padėką muziejaus darbuotojams bei tautodailininkams.
Gegužės 28 d. Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus kiemelyje suorganizuotas renginys „Pavasario balsai". Renginio dalyviai, Gedminų pagr. mokyklos moksleiviai (vadovės A. Gedrimienė, J. Širvienė, A. Martyšienė), palydėjo pavasarį dainomis, deklamavimu, žaidimais ir šokiais.
Liepos 2 d. – rugpjūčio 28 d. muziejuje – vokiečių dailininko Alfredo Taichmano (Alfred Teichmann) kūrinių paroda. Liepos 2 d. vykusiame atidaryme dalyvavo iš Vokietijos atvykę dailininko duktė ir sūnus, kurie susirinkusiems muziejaus svečiams pristatė savo tėvo darbų parodą bei papasakojo apie jo gyvenimą. Parodoje eksponuoti XX a. 4 dešimtmetyje Kuršių nerijoje bei Klaipėdos krašte sukurti darbai. Su dailininko tapybos darbais ir jo biografija galima susipažinti leidinyje „Landschaftsportraets / Die Ostseelandschaften von der Kurischen Nehrung zu Fischland und Darss“. Knygą galima įsigyti Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje.
Rugsėjo 8 d. muziejuje buvo pristatyta Mato Pretorijaus knyga „Prūsijos įdomybės, arba Prūsijos regykla“ (II tomas). Leidinį pristatė jo sudarytoja Lietuvos Istorijos instituto hab. dr. Ingė Lukšaitė. Profesorė I. Lukšaitė susirinkusiems svečiams papasakojo apie XVII a. II pusės Klaipėdos krašto veikėją Matą Pretorijų, jo gyvenimą ir veiklą. Tai antrasis iš numatomų išleisti septynių šio mažai žinomo klaipėdiečio raštų tomų. Anot prof. I. Lukšaitės, šie raštai – tai „mirusios tautos kultūrinės plotmės plykstelėjimas“, didžiulis šaltinis archeologams, istorikams ir kitų mokslų atstovams. Pristatytoji 2-oji knyga skirta demologijai – tautų mokslui, kurioje autorius ieško prūsų kilmės.
Nuo spalio 1 d. iki lapkričio pab. Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje – jubiliejinė Dionyzo Varkalio paroda, skirta 70-ies metų sukakčiai – „Mažoji Lietuva rinkiniuose, kūryba, visuomeninė veikla“.
D. Varkalis gimė 1934 m. vienojr gražiausių Žemaitijos vietų – prie Germanto ežero, šalia Telšių. Nuo pat vaikystės jis mėgo du nesuderinamus dalykus: vandenį ir metalą. Pirmą svajonę pasiekė, kai tapo laivų mechaniku ir pradėjo dirbti įvairiose jūrinėse organizacijose. Antra svajonė jį lydėjo visą gyvenimą – domėjosi dailiuoju metalo apdirbimu, baigė dailės mokyklą. Po to gilino savo žinias kaip laisvas klausytojas Dailės instituto Klaipėdos fakultete. D. Varkalis stažavosi Vokietijoje, Peterburge. Nuo 1968 m. – tautodailininkas. Taip pat yra Lietuvos restauratorių sąjungos narys. Per ilgus savo kūrybinio darbo metus jis surengė ne vieną personalinę metalo-gintaro parodą.
Parodoje eksponuojamos nuotraukos su užfiksuotomis akimirkomis iš Dionizo Varkalio asmeninio gyvenimo, veiklos Sąjūdyje ir kultūros fonde, fotografijose įamžinti Kalvystės muziejaus kūrimo momentai.
D. Varkalis visą savo gyvenimą rinko metalo, porceliano, sidabro, stiklo meninius darbus, senovinius pinigus, knygas, susijusias su Mažąja Lietuva ir ypač Klaipėdos kraštu. Visą šią jo sukauptą kolekciją galima bus pamatyti personalinėje D. Varkalio parodoje.
Parodos atidarymo metu koncertavo miesto savivaldybės etnokultūros centro folklorinis ansamblis „Kuršių ainiai“.

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2004.12.06