<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

„LIETUVOS MUZIEJAI“ 2004 m. Nr. 2–3

PARODOS IR RENGINIAI LIETUVOS MUZIEJUOSE 
(balandis – gegužė – birželis / liepa – rugpjūtis – rugsėjis)

Marijampolės kraštotyros muziejuje

2004 m. balandžio, gegužės ir birželio mėn. veikė „Vaikų tautosakos“ būrelis. Jį lankė 10 vaikų, kurie paruošė teminę programėlę „Suvalkiečių piemenėlių Sekminės“ (Sekminių oliavimai, garsų pamėgdžiojimai, erzinimai, muzikavimas molinukais, karklo dūdelėmis, builio skudučiais, skerdžiaus ragu, lumzdeliu, žąsies birbyne, beržo tošele, patarlės, mįslės, skaičiuotės, žaidimai). Ši programėlė buvo parodyta gegužės 29 d. šeštosios vid. m-los pradinių klasių moksleiviams, jų tėveliams bei mokytojams ir gegužės 30 d. Rygiškių Jono gimnazijos kieme Marijampolės miesto šventės metu. Būrelio vadovas - metodininkas Jaunius Vylius.
Balandžio 10 d. kraštotyros muziejuje vyko edukacinis renginys moksleiviams „Velykų švenčių tradicijas prisimenant“. Renginyje dalyvavo Skaisčiūnų pagrindinės m-los moksleiviai. Apie švenčių tradicijas kalbėjo vaikų poetė O. Mačiulienė…
Gegužes 18 d. muziejuje atidaryta paroda, skirta Marijampolės kraštotyros muziejaus 70-mečiui.
Gegužės 29 d. Marijampolėje miesto dienų metu, muziejus organizavo „Gyvuosius amatus“. Šventės metu savo amatus demonstravo: audėjos, verpėjos, kalvis ir kt. Muziejininkai rankinėmis girnomis malė kviečius, sijojo miltus, grūdo kruopas. Šventės metu buvo kalama šventinė moneta - 1 SŪDONAS.
Birželio 2 d. muziejuje vyko edukacinis renginys vaikams „Mamos mokykla“.
Prie muziejaus veikiantis tautosakos mylėtojų būrelis „Marijampolės kanklinykai“, kuriam vadovauja muziejaus metodininkas Jaunius Vylius, gegužės 18 d. dalyvavo muziejaus 70-mečio minėjime, birželio 23 d. kankliavo ir dainavo P. Kriaučiūno bibliotekoje pristatant D. Giniuvienės knygą „Pašešupių knygnešiai“, birželio 26 d. sveikino tautosakos pateikėją iš Vaitiškių kaimo Anelę Prakapienę su jos 85-uoju gimtadieniu ir dovanojo jai iš jos pačios užrašytos tautosakos knygelę „Iškasiu šulnelį“, kurią parengė ir išleido muziejaus metodininkas Jaunius Vylius
.
Liepos 10 d. Tauro apygardos partizanų ir tremties muziejus organizavo konferenciją, skirtą kunigų rezistentų atminimui. Paskaitą skaitė muziejininkas J. Gustaitis ir socialinių mokslų daktaras J. Parnarauskas. Konferencijos dalyviai aplanke nauja ekspoziciją „Kunigai okupuotoje Lietuvoje“, Tauro apygardos įkūrėjo kunigo A. Yliaus kapą.
Rugpjūčio 19 d. muziejuje vyko edukacinis renginys, skirtas jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikams „Rugio kelias“.
Rugsėjo 14 d. P. Kriaučiūno bibliotekoje atidaryta paroda „Žydų gyvenimas ir kultūra“ , skirta Europos paveldo dienai.
Rugsėjo 22 d. muziejuje vyko edukacinis renginys vaikams „Seni daiktai prabyla“. Renginio dalyviai buvo supažindinti su muziejuje saugomais eksponatais – kiekvienas senas buities daiktas turi savo gyvenimo istoriją. Renginį vedė Onutė Mačiulienė.
Rugsėjo 24 d. kino teatre „Spindulys“ buvo atidaryta muziejaus fotografo Romo Linionio paroda, skirta Marijampolės apskrities 85-mečiui.

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2004.12.06