<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

„LIETUVOS MUZIEJAI“ 2004 m. Nr. 2–3

PARODOS IR RENGINIAI LIETUVOS MUZIEJUOSE 
(balandis – gegužė – birželis / liepa – rugpjūtis – rugsėjis)

Maironio lietuvių literatūros muziejuje

Balandžio 16 d. vyko poetės Lacrimos (Marijos Katiliūtės) kūrybos vakaras, skirtas Atvelykiui. Kartu su autore dalyvavo poetė Aldona Elena Puišytė, skaitovė Vida Mickuvienė, smuikininkė Kristina Katavičiūtė.
Balandžio 19 d. Kauno apskrities Trečiojo amžiaus universiteto Menų fakulteto klausytojams muziejininkė Asta Vileniškytė skaitė paskaitą „Salomėjos Nėries gyvenimo momentai jos poezijoje“.
Balandžio 21 d. – Edmundo Janušaičio knygos „Zondas“, užbaigiančios triptiką („Ampulė“, 2001 ir „Situacija“, 2002) pristatymas. Kartu su autoriumi dalyvavo poetas Aleksas Dabulskis, rašytojas, knygos iliustratorius Liudas Gustainis, bardas Algirdas Svidinskas, knygos maketuotojas, dizaineris Vaidotas Oškinis.
Balandžio 29 d. – Loretos Gražinos Latonaitės kūrybos vakaras. Dalyvavo Lietuvos rašytojų sąjungos Kauno skyriaus pirmininkas Petras Palilionis, rašytojas Petras Venclova, kritikas Jonas Vabuolas, aktorė Liucija Zorūbaitė, altininkas Tomas Strimaitis.
Balandžio 30 d. – Respublikinio moksleivių kūrybos konkurso laureatų apdovanojimas. Žiuri komisijos nariai: literatūrologas Juozas Jasaitis, rašytojai Erika Drungytė, Zita Gaižauskaitė, Liudas Gustainis, Tautvyda Marcinkevičiūtė, Nijolė Raižytė.
Gegužės 5 d. – Spaudos atgavimo 100-čiui skirtas renginys bei parodos „Lietuvių rašytojai spaudos draudimo metais“ atidarymas. Dalyvavo rašytojas Juozas Kundrotas, aktoriai Virginija Kochanskytė ir Petras Venslovas, pianistas Darius Kudirka.
Gegužės 7 d. – K. Maruko prisiminimų knygos „Apmąstymai prie Šventosios“ pristatymas. Dalyvavo literatūros kritikas Jonas Linkevičius, rašytojas Vacys Reimeris, rašytojo dukra Gražina Urbonienė, pusbrolis Viktoras Krasauskas, aktorė Gražina Urbonaitė, akordeonistas Vytautas Povilaitis.
Gegužės 13 d. – poeto, satyriko Alekso Dabulskio kūrybos vakaras ir knygos „Išvirkščias žmogus“ pristatymas. Kartu su autoriumi dalyvavo rašytojai Jurgis Gimberis, Rimantas Klusas, aktorius Andrius Žiurauskas, Skaidra Jančaitė (vokalas), Daina Marcinkevičiūtė (fortepijonas), Kristina Katavičiūtė (smuikas), Valdas Andriuškevičius (klarnetas), skambėjo Giedrės Pauliukevičiūtės-Dabulskienės muzika.
Gegužės 18 d. – Tarptautinės muziejų dienos šventė. Programoje – knygos „Nupinsiu Lietuvai vainiką “ (lietuvių poetų eilėraščiai apie Tėvynę) pristatymas. Dalyvavo knygos sudarytojas Julius Jasaitis, aktoriai Virginija Kochanskytė ir Petras Venslovas, skaitovė Vida Mickuvienė, pianistė Beata Vingraitė, klarnetininkas Valdas Andriuškevičius, antologijos kūrinių autoriai.
Gegužės 19 d. – Kauno apskrities Trečiojo amžiaus universiteto Menų fakulteto klausytojams muziejininkė Audronė Gedutienė skaitė paskaitą „Motiejaus Valančiaus veikla spaudos draudimo metu“.
Gegužės 19 d. – renginys, skirtas išeivijos rašytojai Danutei Lipčiūtei-Augienei. Dalyvavo D. Lipčiūtė-Augienė, Vaikų literatūros muziejaus teatro „Čepsiukai“ aktoriai, Aitvaro bei Maironio gimnazijų auklėtiniai, muzikantai Saulius Lipčius (violončelė) ir Saulius Lipčius (klasikinė gitara).
Gegužės 28 d. – tarptautinio festivalio „Poezijos pavasaris 2004“ laureato vainikavimas Maironio lietuvių literatūros muziejaus sodelyje. Dalyvavo poetai Alfonsas Maldonis, Kęstutis Navakas, Alvydas Šlepikas, Aldona Puišytė, Algimantas Baltakis, Vidmantė Jasukaitytė, Gintaras Patackas, Vytautas Landsbergis, Vladas Baltuškevičius, Darius Šimonas, Jolanta Sereikaitė, Sonata Paliulytė, Petras Palilionis, Barbara Gruška-Zych, Šonas Keysas ir kiti, aktoriai Regina Laucytė, Virginija Kochanskytė, Petras Venslovas, „Ainių“ ansamblis ir kiti meno kolektyvai.
Birželio 4 d. – Jonavos poetų ir bardų kūrybos vakaras. Dalyvavo poetai M. Švėgžda, M. Glinskas, A. Jafimenko, I. Nagulevičienė, dainų atlikėjas K. Jakutis.
Birželio 12 d. – jaunųjų kūrėjų popietė. Dalyvavo Respublikinio moksleivių konkurso, vykusio 2004 m. balandžio 30 d. Maironio lietuvių literatūros muziejuje, laureatai.
Birželio 15 d. – Silvijos Lomsargytės-Pukienės knygos „Dita“ pristatymas. Kartu su autore dalyvavo rašytojas V. Bubnys, literatūros tyrinėtojas L. Gudaitis, skaitovė R. Žekevičienė ir pianistė D. Marcinkevičiūtė.
Birželio 21 d. – renginys, skirtas išeivijos rašytojo Algirdo Landsbergio atminimui. Dalyvavo prof. B. Vaškelis, literatūros kritikas A. Krasnovas, smuikininkė L. Žiedelytė, aktorius P. Venslovas, rašytojo brolis Algimantas su žmona Terese.
Birželio 25 d. – kunigo, poeto Ričardo Mikutavičiaus knygos „Kryžiaus kelio mąstymas“ pristatymas. Dalyvavo knygos leidėjas ir redaktorius S. Tumėnas, docentė E. Prėskienienė, aktorė O. Dautartaitė, kunigas S. Kandratavičius, Kauno Arkikatedros mišrus choras „Cantate“ (vadovė V. Vaitkevičienė, chormeisterė V. Čepaitė).
Birželio 28 d. – poeto Jono Aisčio 100-ųjų gimimo metinių minėjimas. Dalyvavo poeto žmona A. Aistienė, literatūrologas R. Karmalavičius, knygos „Mėlynieji vaikystės šilai“ autoriai – Rumšiškių Jono Aisčio muziejaus direktorė G. Meilutienė ir S. Abromavičius, Maironio lietuvių literatūros muziejaus direktorė A. Ruseckaitė. Literatūrinį-muzikinį projektą „…pražydus šventam ilgesy…“ atliko aktoriai V. Kochanskytė ir P. Venslovas, akordeonistas A. Pangonis, Rumšiškių vyrų ansamblis.
Birželio 30 d. – poetės Eglės Perednytės naujos knygos „Liepsnojanti valtis“ pristatymas. Kartu su autore dalyvavo rašytojai P. Palilionis, R. Keturakis, L. Gustainis, fleitininkė V. Žilinskaitė.
Rugsėjo 3 d. – poeto, fotografo Juliaus Kelero kūrybos vakaras. Dalyvavo poetai K. Navakas ir J. Keleras, aktorius G. Mikalauskas, gitaristė I. Baltniškytė.
Rugsėjo 4 d. – Leono Balčiūno kūrybos vakaras. Dalyvavo rašytojai L. Balčiūnas, R. Keturakis, prof. V. Kazlauskas, filologė M. Baranauskienė, „Raidės“ komercijos direktorė D. Duchavičienė, Pakruojo rajono ansamblis (vadovė A. Gelašnikienė), Kauno rezistencinių dainų ir tautinės muzikos ansamblis „Atžalynas“
Rugsėjo 17 d. – rašytojo Petro Venclovo jubiliejinis kūrybos vakaras. Dalyvavo rašytojai P. Venclovas, A. Dabulskis, A. Ruseckaitė, kritikas A. Krasnovas, pianistė J. Venclovienė, smuikininkas K. Venclovas, obojininkas O. Venclovas, aktorė L. Zorūbaitė.
Rugsėjo 24 d. – Vytauto Bubnio knygos „Tas ryto laukimas“ pristatymas. Kartu su autoriumi dalyvavo kritikas A. Guščius, rašytojas P. Venclovas bei aktorius E. Stancikas.
Rugsėjo 28 d. – A. Nykos-Niliūno jubiliejinis vakaras. Dalyvavo literatūros kritikas R. Tamošaitis, aktorius P. Venslovas, gitaristas S. Krinicinas.

Balio ir Vandos Sruogų namuose muziejuje gegužės 20 d. vyko poezijos popietė Balio ir Vandos Sruogų muziejaus sodelyje. Dalyvavo poetai Živilė Baltušnikaitė-Baltė, Zita Gaižauskaitė, Edmundas Janušaitis, Marija Macijauskienė, Tautvyda Marcinkevičiūtė, Alfas Pakėnas, Eglė Perednytė, Aldona Elena Puišytė, Aldona Ruseckaitė, Anastazija Sučylienė, Jūratė Sučylaitė bei akordeonistas Vytautas Povilaitis.

Juozo Grušo memorialinis muziejus gegužės 5 d. įvyko susitikimas su poete, poetinės terapijos pradininke Jūrate Sučylaite. Dalyvavo poetė J. Sučylaitė ir pianistas Darius Kudirka.
Gegužės 21 d. – muzikos ir poezijos vakaras „Reginčios rankos“. Dalyvavo Karmėlavos B. Buračo vidurinės mokyklos vaikų etnografinis ansamblis (vadovė V. Plioplienė), Ramučių kultūros centro moterų oktetas (vadovė I. Bataitienė), bendrijos „Akių šviesa“ dailės studijos nariai.
Gegužės 21 d. – literatūrinė popietė „Laimingasis – tai aš“, skirta J. Grušo 18-osioms mirties metinėms. Dalyvavo rašytoja Marija Macijauskienė, Karmėlavos B. Buračo vidurinės mokyklos Poetinio teatro skaitovai (vadovė I. Mickuvienė) bei moksleivių ansamblis (vadovė V. Plioplienė), moksleiviai-skaitovai iš Šančių vidurinės mokyklos (mokytoja Dalė Bubelienė).
Birželio 16 d. – čekų istorinio stiklo ir čekų silpnaregio fotomenininko Mario Biharis nuotraukų parodų atidarymai. Dalyvavo Čekijos respublikos ambasadorius Lietuvoje Petr Voznica su žmona Milada Voznicova, muziejininkai, Kauno apskrities administracijos, Kauno Švietimo skyriaus atstovai, pianistė A. Sakalauskienė, M. K. Čiurlionio dailės muziejaus muziejininkė R. Kišonienė.
Birželio 17 d. – Alfo Pakėno poezijos knygos „Vilnonė provincija“ pristatymas. Kartu su autoriumi dalyvavo poetas D. Kajokas, gitaristė I. Papečkytė, skaitovė V. Ušinskaitė.

Juozo Tumo-Vaižganto memorialiniame muziejuje rugsėjo 22 d. vyko J. Tumo-Vaižganto 135-ųjų gimimo metinių minėjimas. Dalyvavo Maironio lietuvių literatūros muziejaus direktorė A. Ruseckaitė, doc. J. Jasaitis, kun. S. Kandratavičius, aktoriai L. Zorūbaitė ir S. Bagaliūnas, etnografinis ansamblis „Kupolė“ (vadovas A. Bernatonis).

Vaikų literatūros muziejuje balandžio 2 d. vyko renginys, skirtas tarptautinei vaikiškos knygos dienai. Dalyvavo aktorė ir poetė Daiva Čepauskaitė, Vilijampolės vaikų ir jaunimo pensionato auklėtinių kryptingo meninio ugdymo grupė (vadovė Ilona Papečkytė).
Balandžio 29 d. – renginys, skirtas poetės Violetos Palčinskaitės 60-mečiui. Dramos būrelis parodė kompoziciją „Ateinu…“, sudarytą iš V. Palčinskaitės eilėraščių.
Gegužės 5 d. – vaikų rankų darbo knygų parodos, skirtos spaudos atgavimo 100-mečiui, atidarymas. Dalyvavo P. Mašioto pradinės mokyklos kanklininkų ansamblis, Švietimo ir ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė Natalija Lukošiūnienė, poetė Zita Gaižauskaitė.
Gegužės 11 d. – Vaikų kiemo teatro šventės atidarymas. Dalyvavo V. Kudirkos vidurinės mokyklos 4 klasės moksleiviai (mokytoja Janina Kazickienė), Vaikų literatūros muziejaus dramos studija „Čepsiukai“, Kovo-11-osios vidurinės mokyklos dramos studija „Aitvaras“ (vadovė Danutė Petrauskienė).
Gegužės 12 d. – Vaikų kiemo teatro šventės II-oji diena. Dalyvavo Senamiesčio pradinės mokyklos dramos būrelis „Klajokliai“ (vadovė Aušra Reklaitienė).
Gegužės 13 d. – Vaikų kiemo teatro šventės III-oji diena. St. Lozoraičio vidurinės mokyklos dramos studijos „Svajokliai“ nariai (vadovė Remigija Sadzevičienė).
Gegužės 14 d. – Vaikų kiemo teatro šventės IV-oji diena. S. Dariaus ir S. Girėno gimnazijos dramos būrelis „Kaukučiai“, „Atžalyno“ vidurinės mokyklos dramos studija (vadovė Aušra Jankauskaitė), Vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmų dramos studija „Teatrapilis“ (vadovė Regina Ginelevičienė).
Gegužės 20 d. – V. Kudirkos vidurinės mokyklos pradinių klasių moksleivių kūrybos šventė „Prie šaltinio“. Dalyvavo poetė Zita Gaižauskaitė, darželio „Raudonkepuraitė“ auklėtinių ansamblis, „Ąžuolo“ vidurinės mokyklos choro jaunesnioji grupė.
Gegužės 27 d. – vaikų rašytojos Danutės Lipčiūtės-Augienės 90-mečio minėjimas. Dalyvavo muziejaus dramos būrelis „Čepsiukai“.
Birželio 15 d. – Zitos Gaižauskaitės knygelės „Tau mūsų dainelės“ ir Zenės Sadauskaitės knygelės „Labas“ pristatymas. Dalyvavo rašytojos Z. Gaižauskaitė ir Z. Sadauskaitė.
Rugsėjo 14 d. – Zitos Gaižauskaitės knygelės „Kur vaikus kiškienė slepia“ pristatymas. Dalyvavo poetė Z. Gaižauskaitė.
Rugsėjo 27 d. – Petro Venclovo knygos „Tomukas ieško tėtės“ pristatymas. Dalyvavo rašytojas P. Venclovas bei Milikonių vidurinės mokyklos šeštokai.

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2004.12.06