<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

„LIETUVOS MUZIEJAI“ 2004 m. Nr. 2–3

PARODOS IR RENGINIAI LIETUVOS MUZIEJUOSE 
(balandis – gegužė – birželis / liepa – rugpjūtis – rugsėjis)

Lietuvos liaudies buities muziejuje

Lietuvos liaudies buities muziejus ir Rumšiškių muziejaus dvaro akademija gegužės 6 d. surengė seminarą „Medinės architektūros paveldo restauravimo problemos“. Seminare buvo aptariamos Lietuvos medinio paveldo restauravimo kryptys ir problemos Europos kontekste, gilintasi į tarptautinių projektų, skirtų medinio paveldo restauracijai, patirtį bei reikšmę, tarpdisciplininio bendradarbiavimo būtinybę ir galimybes. Taip pat buvo atkreiptas dėmesys į specialistų (dailidžių restauratorių) parengimo, jų kvalifikacijos įteisinimo problemas. Seminaro organizavimu rūpinosi LBM Architektūros skyriaus vedėja dr. Rasa Bertašiūtė.
2004 m. sukako trisdešimt metų, kai Liaudies buities muziejuje Rumšiškėse atšvęstos pirmosios Užgavėnės. Norint paminėti šią sukaktį, 2000 egzempliorių tiražu buvo išleistas humoristinis Užgavėnių laikraštis „Užgavėnių tiesa“, skirtas skaitymui ir vyniojimui. Laikraštį, padedamas muziejininkių Vidos Olechnovičienes, Ingos Levickaitės, Sigitos Žukauskaitės bei Teodoros Morkūnienės redagavo direktoriaus pavaduotojas informacijai ir švietimui dr. Eligijus Juvencijus Morkūnas.
Gegužės 6 d. Lietuvos liaudies buities muziejaus parodų salėje buvo atidaryta paroda „Su šviesa į šviesą“. Ją sudarė dvi dalys, kurių viena buvo skirta lietuviškos spaudos atgavimo šimtmečiui paminėti. Joje rodytos pasaulietinio ir religinio turinio knygos, žurnalai, laikraščiai. Taip pat buvo pristatyta papildyta muziejuje saugomų apšvietimo priemonių kolekcija. Parodos autoriai rnuziejininkai Nijolė Pliuraitė ir Vingaudas Baltrušaitis.
Rugsėjo 10–19 dienomis muziejuje Rumšiškėse vyko liaudies meistrų praktinis teorinis seminaras, skirtas Aukštaitijos kryždirbystės tradicijoms saugoti, gaivinti bei platinti. Jį rengė LBM ir Lietuvos liaudies kultūros centras. Šis seminaras buvo projekto „Po kryžiaus ženklu“, kurio pagrindinis uždavinys parodyti tradicinių memorialinių paminklų įvairovę ir grožį, dalis. Į seminaro atidarymą atvyko UNESCO kryždirbystės programos kuratorė Anihit Mynasyan, Kultūros ministerijos vyr. specialistė lrena Seliukaitė.
Seminare dalyvavo 16 jau patyrusių ir dar tik pradedančių liaudies meistrų. Pagal senų autentiškų kryžių nuotraukas, brėžinius buvo daromos kryžių kopijos. Visi meistrai dirbo nemokamai, medžiagomis aprūpino LBM.
Seminaro metu taip pat vyko paskaitos: V.Miliaus „Apie aukštaičių kryždirbystės papročius''; S. Urbonienės „Apie liaudiškosios ikonografijos pagrindus“; L. Kruopaitės „Apie skulptūrų polichromiją“; A. Počiulpaitės „Apie aukštaičių kryždirbystės bruožus“ ir kt. Savo sukaupta etnografine medžiaga su meistrais dalijosi muziejininkai, visą kryžių gamybos procesą filmavo ir fotografavo LKC darbuotojas.
Seminaro metu pagaminti devyni kryžiai, koplytėlės, stogastulpiai buvo pastatyti muziejaus Aukštaitijos sektoriuje, prie Račkiškės koplyčios ir gražiai papildo jau esamą ekspoziciją. Pastatyti paminklai skirti mirusiems muziejininkams atminti.
Projekto „Po kryžiaus ženklu“ vadovė LBM muziejininkė Nemira Gutautienė, seminaro organizatorė Alė Počiulpaitė iš Lietuvos liaudies kultūros centro.

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2004.12.06