<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

„LIETUVOS MUZIEJAI“ 2004 m. Nr. 2–3

PARODOS IR RENGINIAI LIETUVOS MUZIEJUOSE 
(balandis – gegužė – birželis / liepa – rugpjūtis – rugsėjis)

Kupiškio etnografijos muziejuje

2004 m. balandžio 7 d. atidaryta Pasvalio menininkų klubo „RATS“ darbų paroda. Parodos atidaryme savo darbus pristatė keramikė Neringa Čiukšienė, tekstilininkė Erika Andriūnaitė, tapytojas Pranas Janulevičius, skulptorius Albertas Bartašius, fotografai Aida ir Vidas Dulkės. Įvairaus pobūdžio menininkų kūrybos darbai eksponuojami ne tik Lietuvoje, bet ir Skandinavijos šalyse, Danijoje, Švedijoje, Norvegijoje.
Ekspozicijos atidarymo metu pasvaliečius sveikino etnografijos muziejaus direktorė Violeta Aleknienė, Kupiškio viešosios bibliotekos darbuotojos, kultūros ir švietimo skyriaus vedėjas Vidas Vilimas, skulptorius Orakauskas.
Skambiomis dainomis šildė ir džiugino mokytojų ir moksleivių grupė vadovaujama Daivos Šakickienės.
Nuo gegužės 4 d. iki gegužės 31 d. muziejuje vyko rajono pedagogų ir moksleivių karpinių paroda. Parodoje dalyvavo 19 ugdymo įstaigų, 166 autoriai, buvo eksponuojama 173 kūrybiniai darbai.
Nuo gegužės 20 d. Lietuvos Respublikos Seime buvo atidaryta Kupiškio rajono tautodailininkų darbų paroda. Jos lankytojai turėjo galimybę susipažinti su Vytauto Jasinsko akmens skulptūromis, Leono Perekšlio, Jono Šmigelsko, Algirdo Balnos medžio drožiniais, Algirdo Venckaus, Gėnės Vaičikauskienės, Aldonos Bivainienės, Vidos Kaulakienės, Vytauto Pastarnoko, Rėnės Sriubiškienės tapybos darbais, Irenos Vapšienės iš vytelių pintais darbais. Parlamento galerijoje eksponuoti 65 kupiškėnų darbai.
Parodos atidarymą skambia kupiškėniška daina pradėjo kultūros centro etnografinis ansamblis „Kupkiemis“ (vadovė Alma Pustovaitienė) sveikinimo žodį tarė parodos iniciatorius Seimo narys Viktoras Rinkevičius. Kūrybinių idėjų, geros sveikatos tautodailininkams linkėjo kraštiečiai, LR valstybinės paminklosaugos komisijos pirmininkas Jonas Glemža, istorikas Vytautas Merkys, Seimo narė Kazimiera Prunskienė. Parodą Seimo nariams pristatė Kupiškio etnografijos muziejaus direktorė Violeta Aleknienė.
Gegužės 27 d. Kupiškyje susirinko Panevėžio apskrities muziejininkai paminėti savo šventę Tarptautinę muziejų dieną. Renginyje dalyvavo Pasvalio, Panevėžio, Rokiškio, Biržų ir Kupiškio muziejų darbuotojai.
Kelias popietės valandas šeimininkai svečius pakvietė praleisti ekskursijoje po Kupiškį bei Palėvenės bažnyčią ir domininkonų vienuolyno ansamblį. Vakarop muziejininkai susirinko į Kupiškio kultūros centro vitražų salę. Čia svečiams Kupiškio raj. kultūros ir švietimo skyriaus vedėjas V. Vilimas įteikė neseniai rajono savivaldybės išleistą knygą apie monsinjorą Klemensą Gutauską.
Šeimininkų sumanymu, biržiečiai, rokiškėnai, pasvaliečiai, panevėžiečiai į stilizuotą atviruką surašė palinkėjimus. Šeimininkai pasižadėjo jį saugoti kaip vertingą muziejaus eksponatą.
Nuo birželio 4 d. muziejuje atidaryta biržiečio žymaus Lietuvos grafiko Antano Kučo kūrybos darbų paroda. Eksponuojamos ne tik A. Kučo sukurtos lietuvių rašytojų klasikų knygų iliustracijos, bet ir eskizai, knygos, parodų katalogai, klišės, nuotraukos, dailininko memorialiniai daiktai.
Parodos atidaryme dalyvavo ir jos sumanytojai bei rengėjai: dailininko sūnus Vygimantas Kučas ir dukra Eglė Kučaitė.
Šviesiais prisiminimais apie A. Kučo asmenybę pasidalijo jo buvusi mokinė grafikė Virginija Kalinauskaitė.
Parodos atidaryme dalyvavo Salamiesčio pagr. mokyklos moksleivės vadovaujamos mokytojos Laimos Žadeikienės ir Kupiškio muzikos mokyklos kanklininkės vadovaujamos mokytojos Danutės Boverienės.
Nuo liepos 4 d. muziejuje veikė Kazio Šimonio tapybos darbų paroda (iš Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus rinkinių).
Parodoje eksponuoti 42 kūriniai nutapyti įvairiais kūrybos laikotarpiais, tačiau juos visus ženklina realus ir pasakų pasaulio vieningas kompozicinis sprendimas.
Paroda skirta Kupiškio miesto 475-osioms metinėms paminėti. Parodos atidaryme dalyvavo Panevėžio apskrities vadovai, Kupiškio rajono meras Leonas Apšega, kultūros ir švietimo sk. vedėjas Vidas Vilimas ir Panevėžio dramos teatro aktorė Asta Preikšaitė-Kazlauskienė.
Nuo rugpjūčio 13 d. atidaryta tautodailininkų sąjungos Kupiškio skyriaus nario Romo Dobricko medžio skulptūros paroda. Muzikos mokytojos Astos Petronienės smuiko melodija lydėjo renginio dalyvius, apžiūrinėjančius į religines aukštumas pakeliančias, švelnia ironija dvelkiančias jo medžio skulptūrėles.
Tarp realistinių Romo drožinių šmėkšteli ir viena kita simbolinė figūra. Dalis darbų eksponuota fotografijose. Menininko paroda sutapo su jo 50-ties metų jubiliejumi.
Nuo rugpjūčio 23 d. muziejuje eksponuota fotografijų paroda „Baltijos keliui – 15“.
Paroda pasakoja apie 1989 m. akciją, kai beveik du milijonai Lietuvos, Latvijos ir Estijos žmonių susikibę rankomis nutiesė gyvą grandinę, sujungusią trijų Baltijos valstybių sostines. Parodos lankytojai susipažino su fotografijomis, kuriose užfiksuotos istorinės 1989 m. „Baltijos kelio” akimirkos ir kupiškėnai akcijos dalyviai. Tą rugpjūtį daugiau nei trys tūkstančiai kupiškėnų autobusais ir lengvaisiais automobiliais pajudėjo į 121-ąjį kilometrą nuo Vilniaus, kad rankų grandine nusidriektų porą kilometrų.
Nuo rugsėjo 17 d. tarptautinės miškininkų dienos išvakarėse atidaryta šimoniečių tautodailininkės Vidos Kaulakienės ir miškininko Eugenijaus Šukio fotografijos darbų paroda. Fotografijose įamžinti gražiausi Šimonių girios vaizdai. Ekspozicijos autorius bei kolegas sveikino Kupiškio miškų urėdijos darbuotojai, Šimonių seniūnijos ir kultūros centro atstovai, miestelio pagr. mokyklos pedagogai, rajono kultūros darbuotojai. Renginį dainomis pagyvino Šimonių pagr. mokyklos 6 klasės moksleivių ansamblis, vadovaujamas Genovaitės Šukienės.

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2004.12.06