<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

„LIETUVOS MUZIEJAI“ 2004 m. Nr. 2–3

PARODOS IR RENGINIAI LIETUVOS MUZIEJUOSE 
(balandis – gegužė – birželis / liepa – rugpjūtis – rugsėjis)

Kretingos muziejuje

2004 m. balandžio 1 d. muziejuje atidaryta geriausių Danijos dailininkų-karikatūristų darbų paroda „Viena karalienė – viena demokratija.“ Danijos karalienė – menininkė. Ji iliustruoja knygas, daro bažnytines vėliavas, tapo. Parodos atidaryme dalyvavo Danijos kultūros instituto direktorė A. Sabaliauskienė, Danijos ambasados kultūros projektų koordinatorė Šarlotė Helt Norgaard. Tai antroji danų paroda Kretingos muziejuje. Pirmoji Biblijos iliustracijų parodabuvo sulaukusi didelio kretingiškių susidomėjimo.
Balandžio 2 d. muziejuje atidaryta velykinio margučio paroda, kurią organizavo muziejus ir laikraštis „Pajūrio naujienos“. Kretingiškė V. Rutienė į parodą pristatė nuostabiais lietuviškais raštais išmargintus margučius, o salantiškė D. Šmaižienėįmantriai dekoruotus stručio kiaušinius. Šios parodos dalyvės apdovanotos „Pajūrio naujienų“ įsteigtu prizulaikraščio prenumerata pusei metų. Nuolatiniai parodos dalyviai – Marijono Daujoto vidurinės mokyklos moksleiviai pateikė kūrybingai sukomponuotas velykines kompozicijas. Velykinę parodą paįvairino Šiaulių rajono Gegužių vidurinės mokyklos moksleivių piešinių paroda „Velykinis margutis“. Visi parodos dalyviai apdovanoti tautodailininkų ir verslininkų įsteigtais prizais.
Po parodos atidarymo vyr. muziejininkė-etnografė N. Vasiliauskienė papasakojo apie Velykų šventės tradicijas lietuviškus papročius.
Balandžio 2 d. taip pat organizuotas renginys rajono pradinių mokyklų moksleiviams. Muziejuje veikiančios „Žemaitoka-muziėjėnoka“ mokyklėlės lankytojai parodė spektaklįPrisikėlimas“, skirtą Šv. Velykoms.
Balandžio 9 d. muziejuje atidaryta jaunos keramikės J. Bružienės pirmoji darbų paroda. Joje eksponuojami monumentalieji medžio ir molio dirbiniaisieniniai pano, raganos, kaukės sulaukė didelio lankytojų susidomėjimo. Kaip sakė muziejaus direktorė V. Kanapkienė, menininkės darbai orientuoti ne tik į tautodailę, jų profesionalumas atspindi kūrėjos ieškojimų brandą, kur vyrauja trijų stichijų medžio, molio ir lino – harmonija. Tai santūrus žmogaus kalbėjimas su pasauliu per molį, jo dirbinius.
Balandžio 10 d. LR Seime atidaryta kretingiškių dailininkės D. Skridailaitės ir medžio skulptoriaus V. Vaičiūnoautorinių darbų paroda. Kaip sakė Seimo narė, šios parodos iniciatorė Janė Narvilienė, jai jau seniai norėjosi parodyti, kokie kretingiškiai yra nuostabūs meno meistrai. Ištisos šeimų dinastijos savo gyvenimą yra susiejusios su menais.
Parodą atidarė Seimo Pirmininkas Artūras Paulauskas. Jo žodžiai simboliškai atliepė kūrybinei laisvei, kuri atsispindėjo tapytojos D.Skridailaitės paveiksluose ir jos išsakytame kūrybiniame kredo „Gyvenime griežtų taisyklių neturiu. Laisvė man pati brangiausia nuojauta - niekada neapvilia ir visada atveda ten, kur reikia“
.
Tautodailininko V. Vaičiūno iš medžio padaryti darbai sulaukė Seimo narių pagyrimų ir drožėjo pažado kitais metais pakviesti visus į jo gaminamų baldų parodą.
Balandžio 22 d. atidaryta šiauliečių menininkių V. Zabarauskaitės (tapyba) ir S. Paplauskaitės (batika) darbų paroda.
Balandžio 23 d. atidaryta palangiškės T. Žulkienės audinių paroda. T. Žulkienė tautodailininkė, jos darbai buvo eksponuoti Vengrijoje, Lenkijoje, Kuboje, Japonijoje. Puošnios ir turtingos savo raštais bei spalvomis lovatiesės, tautinės juostos, juostos, pagalvėlės, takeliai, rankšluosčiai džiugino kiekvieną muziejuje veikiančioje parodoje apsilankiusį žmogų.
Balandžio 30 d. muziejaus Turizmo informacijos skyriaus darbuotojai pakvietė lankytojus į parodą „Europos kultūriniai maršrutai. Paroda skirta Lietuvos stojimui į ES paminėti.
Gegužės 7 d. muziejuje atidaryta Klaipėdos Vydūno vidurinės mokyklos dailės mokytojos A. Žvinklytės ir 1–4 klasių moksleivių darbų paroda „Tiltai“. Parodos lankytojai galėjo pasigėrėti įvairia technika - kalkografija, tušu, pastele atliktais darbais.
Gegužės 8 d. atidaryta tautodailininko V. Veito medžio darbų paroda. Parodoje buvo eksponuoti įstabūs darbai: „Kristaus kančia“, „Apsaugokime gyvybę“, „Muzikantas“, „Medžiotojas“ ir kt. Tautodailininko darbai puošia Mosėdį, sveikatingumo taką Skuode, o kai kurie yra iškeliavę net į Čikagą.
Gegužės 12 d. įvyko parodos „Architektui Laurynui Gucevičiui-250 metų pristatymas“.
Gegužės 12 d. muziejuje atidaryta paroda „Simboliai lietuvių liaudies mene“.
Gegužės 14 d. Grūšlaukės pagrindinėje mokykloje atidaryta dievdirbių J. Paulausko ir A. Klaniaus skulptūrų paroda. Ją organizavo muziejaus vyr. specialistė D. Šorienė
.
Gegužės 18 d. muziejuje paminėta Tarptautinė muziejų diena. Muziejaus direktorė V.Kanapkienė pasveikino muziejaus darbuotojus,pasidžiaugė jų darbo rezultatais ir pakvietė visus į muziejaus folklorinio ansamblio „Volungėlė“ naujos programos „Lino kelias“ pristatymą. Tą pačią dieną muziejaus turizmo informacijos skyrius organizavo išvyką-ekskursiją muziejaus darbuotojams „Kretingos rajono istoriniai kultūriniai objektai“.
Gegužės 25 d. muziejaus Baltijoje salėje įvyko bendra muziejaus ir rajono švietimo skyriaus organizuota konferencija „Moksleivių užimtumo organizavimas Kretingos muziejuje.Edukacinė veikla“. Pranešėja muziejaus direktorė V. Kanapkienė pažymėjo, kad muziejaus ir ugdymo įstaigų ryšiai nuolat stiprėja ir plečiasi. 2003 m. muziejų aplankė 419 moksleivių grupių (33475 moksleiviai).Be to muziejus turi ir savo pastovius lankytojus,nes čia veikia keturmetė „Žemaitoka-muziėjėnoka“ mokyklėlė, jaunųjų dvaro parko bičiulių klubas, vaikų dailės studija, vyksta užsiėmimai pradinių ir vyresniųjų klasių moksleiviams pagal abonementą „Tavo gimtasis kraštas“, sukurta programa rizikos grupės vaikams, kurios užsiėmimus lanko 32 Simono Daukanto vidurinės mokyklos moksleiviai.
Norėdami sužinoti muziejaus ryšį su ugdymo įstaigomis ir pasidomėti,kas vaikus traukia į muziejų, muziejaus darbuotojai pravedė pedagogų anketavimą. Atsakymai parodė,kad tiek moksleivius, tiek pedagogus į muziejų traukia noras pažinti, pakeisti tradicinę aplinką ir muziejaus organizuojami įdomūs renginiai-kalendorinių lietuvių tautos tradicinių švenčių paminėjimai.Šių renginių metu teorinį darbą galima sumaniai apjungti su praktiniu: pagaminti Užgavėnių kaukę, išmarginti margutį, sukurti kalėdinį žaislą ir pan. Tai ypač vaikų mėgiami dalykai.
Direktorė V. Kanapkienė supažindino konferencijos dalyvius su muziejaus edukacinės veiklos programa 2004–2005 mokslo metams, pristatė abonementų programas,pateikė pamokų-ekskursijų bei praktinių užsiėmimų tematiką. Konferencijoje kalbėję ugdymo įstaigų vadovai, pedagogai, švietimo skyriaus specialistai teigiamai įvertino muziejaus edukacinę veiklą,o muziejaus specialistams buvo įteikti Švietimo skyriaus padėkos raštai.
Konferencijos dalyvius pasveikino J. Pabrėžos gimnazijos jaunųjų dizainerių būrelio nariai, pristatę įspūdingą programą „Lino mitas“.
Gegužės 30 d. senajame Kretingos dvaro parke prie Astronominio kalendoriaus buvo organizuota Sekminių šventė. Šios šventės sumanytojai- Kretingos muziejus ir prie muziejaus veikiančios „Žemaitoka-muziėjėnoka“ mokyklėlės lankytojai. Šventės metu buvo prisimintos protėvių tradicijos,dainuojamos piemenėlių dainos, žaidžiami žaidimai, buriami burtai. Susirinkusius linksmino Kūlupėnų bendruomenės kaimo kapela, Kretingos kultūros rūmų folklorinis ansamblis „Gervelė“, muziejaus folklorinio ansamblio „Volungėlė“ dainininkai, Kretingos pranciškonų gimnazijos liaudiškos muzikos ansamblis.
Birželio 1 d. muziejus kartu su rajono švietimo skyriumi organizavo renginį, skirtą Tarptautinei vaikų gynimo dienai paminėti.
Birželio 2 d. atidaryta dailininko A. Mėčiaus tapybos darbų paroda.
Birželio 11 d. į muziejaus Baltąją salę susirinkę rajono tautodailininkai, muziejininkai, rajono vadovai jubiliejinio gimtadienio proga pasveikino garsios tautodailininkų Puškorių dinastijos narį, tautodailininką, medžio drožėją R. Puškorių 50-ojo jubiliejinio gimtadienio proga. Atidaryta jo darbų paroda.
Birželio 25 d. muziejuje atidaryta paroda, skirta mokytojos-choreografės L. Vaičiulėnienės kūrybinei veiklai paminėti. Mokytoja pasveikinta 80-ojo gimtadienio proga.

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2004.12.06