<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

„LIETUVOS MUZIEJAI“ 2004 m. Nr. 2–3

PARODOS IR RENGINIAI LIETUVOS MUZIEJUOSE 
(balandis – gegužė – birželis / liepa – rugpjūtis – rugsėjis)

Kėdainių krašto muziejuje

2004 m. balandžio mėn. veikė paroda „Gėlių žiedai atvirukuose” iš Liudos Plėštienės atvirukų kolekcijos.
Balandžio 29 d. muziejus organizavo renginį Šviesiojoje gimnazijoje, skirtą „Knygos nobažnystės krikščioniškos” 351-osioms metinėms paminėti.
Gegužės mėn. Evangelikų reformatų bažnyčioje atidaryta Lietuvos Biblijos draugijos paroda “Biblija istorijoje ir šiandien” bei paroda, skirta Lietuvos spaudos atgavimo 100-mečiui.
Gegužės 18 d. vyko renginys „Gyvoji laikraščio istorija”.
Birželio mėn. muziejuje veikė fotonuotraukų ir dokumentų paroda, skirta Gedulo ir vilties dienai.
Muziejaus padalinyje Daugiakultūriame centre balandžio mėn. veikė šios parodos: „XX a. pradžios Rusijos meniniai atvirukai iš menotyrininko I. Prudnikovo kolekcijos” (Sankt Peterburgas); kilnojamoji fotografijų paroda iš Lietuvos Jūrų muziejaus „Kurėno sugrįžimas”; Kėdainių krašto menininkų ir tautodailininkų kūrybos paroda bei Audronės Rudienės (Kėdainiai) tapybos darbų paroda „Stichijos”.
Balandžio 24 d. vyko Lietuvos muziekos akdemijos lektoriaus Juliaus Kurausko klasikinės gitaros klasės studentų koncertas.
Gegužės 6 d. vyko renginys „Žodis – tai pilis gimtojoje žemėj”, skirtas spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai paminėti: literatūrinis žodis, istorinė apžvalga, meninė-etnokultūrinė programa.
Gegužės 11 d. – viktorina „Kėdainių miesto paslaptys” 5-6 klasių moksleiviams.
Gegužės 14 d. – Kėdainių rajono moksleivių bei Dalios ir Zigmo Kalesinskų aukštesniosios liaudies amatų mokyklos studentų kūrybinių darbų paroda.
Gegužės 15 d. – Leokadijos Mockienės kūrybos darbų paroda ir knygos „Pienės gyvenimo būsenos” pristatymas.
Gegužės 26 d. – Kėdainių „Aušros” vidurinės mokyklos edukacinio projekto „Kitos tautos šalia mūsų” pristatymas.
Gegužės 28 d. – Kėdainių Kultūros centro kamerinio choro „Ave Musica” koncertas.
Gegužės 29 d. – „Paribio” fondo iš Seinų (Lenkija) jaunimo grupės spektaklio „Seinų kronikos” pristatymas.
Birželio 4 d. vyko kamerinio ansamblio „Vilniaus arsenalas” koncertas.
Birželio 11 d. – Kėdainių rajono moksleivių dailės olimpiados kūrybinių darbų pristatymas.
Birželio 18 d. – Deimantės Špokaitės šiuolaikinio meno akcija.
Birželio 22–23 d. – projekto „Praeities pamokos ateičiai“ 2 dienų kūrybinė stovykla.
Birželio 25 d. – Evaldo Pabrinkio fotografijų ir Birutės Masiliauskienės eilėraščių knygos-albumo „Ilgesys gražaus” pristatymas.
Liepos mėnesį krašto muziejuje eksponuota paveikslų iš žuvų kaulų paroda iš tautodailininkės Vlados Šimokaitienės (Kėdainiai) kolekcijos.
Rugsėjo mėnesį muziejuje lankytojai galėjo susipažinti su etikečių nuo degtukų dėžučių paroda iš muziejaus fondų.
Muziejaus Daugiakultūriame centre liepos mėnesį veikė Evaldo Pabrinkio (Akademija) fotografijų paroda.
Rugpjūčio mėnesį čia veikė fotografijų paroda „Kėdainiai: praeitis ir dabartis”.
Rugpjūčio 14 d. Daugiakultūriame centre surengta amatų mugė „Gyvoji istorija aukštaičių ir žemaičių mieste“.
Rugpjūčio 26 d. vyko Kauno romų ansamblio koncertas (vadovas Stepas Aleksandravičius).
Rugsėjo 17 d. Daugiakultūris centras pakvietė Kėdainių bendruomenę į poezijos spektaklį „Rudens daina“ (pagal Oskarą Milašių). Vaidino Genovaitė Gustytė – Jaroslavlio (Rusija) Valstybinio teatrinio instituto absolventė.
Evangelikų reformatų bažnyčioje rugpjūčio 10–13 d. vyko tarpkonfesinės rytinės pamaldos „Krikščioniškos jaunimo dienos“.
Rugpjūčio 13 d. surengtas klasikinės muzikos koncertas. Dalyvavo styginių sekstetas iš Latvijos „Amazeo“. Vadovas prof. A. Baumanis.

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2004.12.06