<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

„LIETUVOS MUZIEJAI“ 2004 m. Nr. 2–3

PARODOS IR RENGINIAI LIETUVOS MUZIEJUOSE 
(balandis – gegužė – birželis / liepa – rugpjūtis – rugsėjis)

Joniškio istorijos ir kultūros muziejuje

2004 m. balandžio 17 d. respublikinės A. Varno vardo tautodailininkų tapybos darbų parodos uždarymo metu buvo pristatyta Lietuvos nacionalinio muziejaus Restauravimo centro restauruota (restauratorė V. Blažiūnienė) A. Varno Kristaus kančių stotis Nr. 7 „Kristus parpuola antrą kartą“ tapyta 1903 m. Joniškio bažnyčiai. Buvo padėkota J. Galkui, G. Drėmaitei, G. Gleiznienei, V. Blažiūnienei už pastangas saugant garsaus Lietuvos menininko palikimą.
Balandžio 25 d. Vilniaus karininkų namuose „Karininkų ramovė“ vyko knygos „Senosios Žiemgalos istorinis ir etnokultūrinis paveldas“ pristatymas. Leidinį pristatė „Žiemgalos“ draugijos tarybos narys R. Jurgaitis ir muziejaus direktorius E. Vasiliauskas.
Balandžio 29 d. Žagarės regioniniame parke vyko knygos „Senosios Žiemgalos istorinis ir etnokultūrinis paveldas“ pristatymas. Leidinį pristatė muziejaus direktorius E. Vasiliauskas.
Birželio 14–16 d. Joniškio bažnyčios šventoriuje vykdyti pirmieji archeologiniai žvalgomieji tyrinėjimai (vad. E. Vasiliauskas). Tyrinėjimų metu rasta senosios mūrinės bažnyčios šventoriaus rytinė riba ir Kristaus kančių stoties koplytėlės pamatai sudėti iš plytų ir akmenų. Ji buvo nugriauta rekonstruojant bažnyčią 1895–1901 m. Koplytėlė galėjo būti pastatyta XVII–XIX a.
Birželio 7–8 ir 18 d. Joniškio mieste, Parko g. Nr. 11 vykdyti archeologiniai žvalgomieji tyrinėjimai (vad. E. Vasiliauskas). Jų metu rastas XVII a. pirma puse datuojamas kapas, kuriame rastas balto metalo uždaras žiedas su susikibusių rankų motyvu. Tokių žiedų yra rasta dar keturiuose Lietuvos viduramžių senkapiuose – Joniškio radinys penktoji radimvietė. Radiniai papildė Joniškio muziejaus fondus.
Birželio 14–22 d. Joniškio muziejus organizavo tęstinę kraštotyros ekspediciją (pradėta 2002 m.) „Medžiagos apie kalvystę rinkimas ir populiarinimas“ (vad. D. Petrulienė). Ekspedicijoje dalyvavo Joniškio meno mokyklos dailės skyriaus mokiniai (vad. mok. V. Žukienė). Dalyviai piešė Muziejuje saugomus etnografijos eksponatus – buities reikmenys ir darbo įrankius, prie kurių pagaminimo daugiau ar mažiau prisidėjo kalviai. Taip pat aplankyti Joniškio rajono kaimai bei dvarai, kuriuose dar liko kalvio darbo dirbinių (pvz., durų vyriai).
Birželio 29 d. – liepos 1 d. Žagarės g. Nr. 4–6 vykdyti archeologiniai žvalgomieji tyrinėjimai, Joniškio m. (vad. E. Vasiliauskas). Tyrinėjimų metu rasti XIX a. I pusėje statyto pastato liekanos, kuris sudegė XIX a. II pusėje. Sprendžiant pagal radinius šiame pastate galėjo būti smuklė. Taip pat rastos kelios XVII–XVIII a. atsitiktinės puodų šukės.
Liepos 3 d. Miesto dienos šventės vienas iš renginių vyko muziejuje. Čia buvo pristatyta G. Kilikevičienės knyga „Joniškio miesto savivaldybės veikla 1933–1940 m.“ (sudarytojai T. Butautis, E. Vasiliauskas).
Liepos 7–21 d. buvo tęsiama rajono ribose kraštotyros ekspedicija „Medžiagos apie kalvystę rinkimas ir populiarinimas Joniškio krašte“.
Liepos 20 d. Lietuvos technikos bibliotekoje (Vilniuje) atidaryta Muziejaus paroda „Joniškio krašto geležiniai kaltiniai antkapiniai kryžiai ir kapų tvorelės”. Parodą pristatė vyr. rinkinių saugotoja D. Petrulienė.
Rugpjūčio mėn. Kalnelio km. buvo tyrinėjama senovės Sidabrės gyvenvietė. Ši žiemgalių gyvenvietė pirmą kartą istoriniuose šaltiniuose paminėta 1289 m. 2004 metais minima jos 715 m. sukaktis.
Rugsėjo 9 d. Joniškio „Raudonojoje” sinagogoje atidaryta paroda „Joniškio krašto žydų paveldas” skirta Europos paveldo dienoms.
Rugsėjo mėn. pradėti archeologiniai tyrinėjimai buv. Dvaro g. (dabar Žemaičių g.) – buvusioje Joniškio dvarvietėje (vad. E. Vasiliauskas).

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2004.12.06