<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

„LIETUVOS MUZIEJAI“ 2004 m. Nr. 2–3

PARODOS IR RENGINIAI LIETUVOS MUZIEJUOSE 
(balandis – gegužė – birželis / liepa – rugpjūtis – rugsėjis)

Druskininkų miesto muziejuje

2004 m. balandžio 9 d. įvyko dailininkės Lauros Garbštienės ir kompozitoriaus Artūro Bumšteino (media meno grupė G-LAB) parodos „Procedūros“ atidarymas. Dailininkė Laura Garbštienė 2000 m. baigė Vilniaus dailės akademijos magistratūros studijas. 1999 m. stažavosi Zalcburgo vasaros menų akademijoje. Nuo 1998 m. dalyvauja šiuolaikinio meno parodose Lietuvoje ir užsienyje. Artūras Bumšteinas – žinomas elektroninės muzikos kūrėjas, savo darbus pristatęs festivaliuose „Avanto", „e-muzika" ir „Rauma Biennale Balticum". Pagrindinė G-LAB veiklos sritis yra video filmai ir kompleksinės instaliacijos, tačiau taip pat dirba su garsu, fotografija, atlieka audiovizualinius performansus, kuria video projekcijas teatrui bei šokių muzikos klubams. Dalyvauja tarptautiniuose meno festivaliuose ir parodose.
Balandžio 23 d. Lietuvos medicinos ir farmacijos istorijos muziejuje Kaune vyko parodos „XIX a. Druskininkų kurortininkai Vasilijaus von Rotkircho iliustracijose” atidarymas ir R. Griškaitės knygos „Mineralinis miestelis“ pristatymas. Paroda skirta 210 m. Druskininkų paskelbimo gydomąja vietove sukakčiai paminėti.
Gegužės 29 d., kurortui švenčiant Druskininkų paskelbimo gydomąja vietove 210-ies metų sukaktį, muziejuje įvyko naujos ekspozicijos „Druskininkai senuosiuose dokumentuose ir žemėlapiuose“ atidarymas. Nauja ekspozicija aktualizuoja Druskininkų, kaip kurorto pradininko Lietuvoje, istorijos savitumą bei svarbą Lietuvos istorijoje, o plačiąja prasme ir Lietuvos kultūroje. Rengiant ekspoziciją muziejus įsigijo unikalią ikonografinę – senųjų Druskininkų atvirukų kolekciją, antikvarinius baldus ir kt. Muziejus iš Lietuvos valstybės istorijos archyvo, Lietuvos mokslų akademijos fondų, Lietuvos nacionalinio muziejaus kopijavo gausią senosios Druskininkų archyvalijos medžiagą, kuri įrašyta į kompaktinius diskus, papildė muziejaus fondus. Iš jos ekspozicijoje pristatoma įdomiausia ir eksponavimui tinkanti dokumentinė, ikonografinė ir kartografinė medžiaga. Taip pat eksponuojami Lietuvos dailės muziejaus paskolinti Kanuto Rusecko (1800-1860), vieno ryškiausio Vilniuje kūrusio XIX a. lietuvių dailininko, Alfredo Riomerio, XIX a. dailininko, skulptoriaus ir meno istoriko, darbai bei nežinomo XIX a. Lietuvos dailininko „Stanislovo Augusto Poniatovskio“ portretas.
Gegužės 29 d. muziejuje buvo atidaryta kilnojama Čekijos ambasados Lietuvoje surengta Čekijos dailininkų stiklo dirbinių paroda „Apčiuopiamas stiklas“, skirta ne tik paprastiems, bet ir silpnai matantiems arba neregiams bei Mario Bihari ir Bjorn Steinzs fotografijų paroda „Sielos paveikslai“. Istorinio stiklo pajautimo paroda siūlo silpnaregiams lankytojams galimybę sužinoti daugiau apie stiklą, jo raidą, Čekijos protėvių meistriškumą ir galbūt estetinius normalaus regėjimo žmonių jausmus. O regintiesiems buvo pasiūlyta trumpam pasinerti į nereginčių pasaulį ir taip pat lietimu pajausti stiklo meną. Ši paroda yra ne tik įdomios informacijos šaltinis, bet taip pat siekis pagerbti silpnaregių individualius poreikius ir norus, suteikti ramią aplinką tiems, kuriems maloniau paliesti gražią vazą tyloje.
Birželio 4 d. vyko 1999 m. literatūros Nobelio premijos laureato, žymaus vokiečių rašytojo ir skulptoriaus Gunter Grass dokumentinės parodos „Apie piešimą ir rašymą“ atidarymas. Gunter Grass – žymiausias šiuolaikinis vokiečių prozininkas, o Gunterr Grasso‘o grafika, akvarelės ir piešiniai neatsiejami nuo jo literatūrinių kūrinių. Taip pat parodoje buvo eksponuojamos autoriaus knygos, išleistos vokiečių bei lietuvių kalbomis. Atidaryme dalyvavo svečiai – Vokiečių kultūros ir Vilniaus Goethe´s institutų vadovė Irmtraut Hubatsch bei Gunter Grass knygų vertėjas į lietuvių kalbą Teodoras Četrauskas. Jie susirinkusiai publikai papasakojo apie Gunter Grass‘o gyvenimą ir kūrybą.
Birželio 4 d. vakare koncertavo Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas „M.K.Čiurlionio kvartetas“ ir Alexander Meinel (fortepijonas, Vokietija). Koncerto programoje skambėjo J. Brahms, L. van Beethoven, M.K. Čiurlionio, I.Stravinskij kūriniai.
Birželio 18 d. vyko istorinė konferencija „Druskininkų istorija. Faktai ir mitai.“, skirta Lietuvos vardo tūkstantmečio paminėjimui ir 210-ies metų Druskininkų paskelbimo gydomąja vietove sukakčiai. Konferencijoje pranešimus skaitė lektoriai: Lietuvos istorijos instituto humanitarinių mokslų daktarė, vyresnioji mokslo darbuotoja Reda Griškaitė („Carl von Schmith ir Druskininkų kurorto pradžia“), Vilniaus universiteto doktorantas Jonas Drungilas („Druskininkų miestelio pradžios problema (XVI a. 2 p.)“), Lietuvos istorijos instituto humanitarinių mokslų daktaras, mokslo darbuotojas Vykintas Vaitkevičius („Druskininkų savivaldybės archeologinės vietos“). Druskininkų miesto muziejaus direktorius Gintaras Dumčius konferencijos pabaigoje klausytojams pristatė naujai papildytą, muziejaus fonduose esančią, XIX a. pab. – XX a. pr. senųjų atvirukų kolekciją. Šioje istorinėje konferencijoje lektoriai klausytojams atskleidė įdomius dar neskelbtus ir netyrinėtus Druskininkų vietovės bei kurorto steigimo istorijos faktus, subūrė mokslininkus ir visuomenę diskusijai Druskininkų tema.
Birželio 25 d. vyko kamerinės muzikos ansamblio „Vilniaus arsenalas“ koncertas iš ciklo „Muzikinė dvarų ir kitų architektūrinių ansamblių kultūra „Vakar ir šiandien““. Ansamblyje groja: Laima Šulskutė (fleita), Rolandas Romoslauskas (altas), Sergejus Okruško (fortepijonas). Renginį vedė muzikologė Audronė Žiūraitytė. Vakaro programoje skambėjo W. A. Mozart, M.Bruch, C. Bolling, A.Piazzolla, T. Makačino kūriniai.
Muziejaus terasoje po atviru dangumi vyko Menų festivalio „Druskininkų vasara su M.K.Čiurlioniu“ koncertai iš ciklo „Druskininkų serenados“:
Birželio 12 d. – Lietuvos teisės universiteto studentų choro koncertas.
Birželio 26 d. – Vilniaus universiteto kamerinės muzikos ansamblio ir solistės Ramintos Vaicekauskaitės (sopranas) koncertas.
Liepos 24 d. – M. K. Čiurlionio kvarteto koncertas.
Rugpjūčio 7 d. – Toril Syrrist-Gelgota (violončelė, Norvegija), Povilo Syrrist-Gelgota (altas, Norvegija) ir Meistriškumo mokyklos smuikininkų koncertas.
Rugpjūčio 11 d. Trio „Kaskados“ koncertu buvo atidaryta vienos šio kolektyvo narės Rusnės Mataitytės ir jos dukters Austėjos Juškaitytės darbų paroda „Spalvų ir formų skambesys“.
Rugpjūčio 21 d. – bažnytinio vyrų choro „Skliautai“ koncertas.
Rugpjūčio 12 d. muziejuje atidaryta Bronislovo Pilsudskio fotografijų paroda „Ainų tautelė. Sachalinas“. Šia paroda druskininkiečiams ir miesto svečiams buvo pristatytas įžymaus Lenkijos valstybininko Juzefo Pilsudskio brolis Bronislovas ir jo mokslinis palikimas. Fotografijų autorius Bronislovas Pilsudskis (1866–1918) – įdomi asmenybė, savo gyvenimo veikla susijęs su lietuvių, rusų, lenkų, japonų, prancūzų bei jau XIX a. pabaigos ir XX a. pradžios sandūroje beveik išnykusių Tolimųjų Rytų tautelių kultūromis. Pastarųjų kultūrų išsamus tyrimas labiausiai ir išgarsino Br. Pilsudskį, kaip mokslininką etnologą. Paroda surengta iš D. Akstino muziejui padovanotų fotografijų plėvelių kopijų. Rinkinį sudaro 50 unikalių etnologiniu bei antropologiniu požiūriu ainu tautelės vaizdų. Juose užfiksuota ainų buitis, šventės ir papročiai.
Rugpjūčio 20 d. muziejuje buvo atidaryta Lietuvos Nacionalinio M.Mažvydo bibliotekos parengta kilnojama paroda „Spaudos draudimo laikų dokumentai ir leidiniai“, skirta lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis atgavimo 100- mečiui.

Druskininkų miesto muziejaus filiale balandžio 2 d. vyko renginys skirtas tarptautinei vaikų knygos dienai. Renginio metu atidaryta tarptautinio Čekijos konkurso „Lidice“ laureatų darbų paroda, paskolinta Čekijos ambasados.
Balandžio 18 d. vyko atvelykio šventė „Vaikų Velykėlės”. Susirinkę vaikai bei suaugusieji dalyvavo konkursuose ir žaidimuose, spalvino bei rideno margučius. Visi šventės dalyviai ir laimėtojai buvo apdovanoti rėmėjų įsteigtais prizais.
Gegužės 15 d. įvyko Tarptautinės tradicinės vaikų ir jaunimo kūrybos parodos „Vaivorykštės tiltas 2004” atidarymas.
Gegužės 28 d. įvyko parodos-konkurso „Druskininkai ateities miestas” atidarymas.
Birželio 2 d. vyko Dzūkijos regiono neįgalių žmonių piešinių parodos-konkurso „Metų laikai” atidarymas.
Birželio 4 d. įvyko parodos „M.K. Čiurlionis ir aš” atidarymas. Lietuvos muzikų rėmimo fondas drauge su Druskininkų savivaldybės administracijos Švietimo skyriumi ir muziejaus filialu, siekdami skatinti jaunimą domėtis iškiliausiais Lietuvos menininkais bei savo krašto kultūra, organizavo jau antrąjį atvirą Lietuvos vidurinių, dailės bei specialiųjų mokyklų piešinių konkursą „M. K. Čiurlionis ir aš”. Parodoje eksponuojami vaikų piešiniai iš įvairių Lietuvos vidurinių, dailės bei specialiųjų mokyklų.
Birželio 17–18 dienomis muziejaus filialas ir VSA „Guboja” organizavo tarptautinę žmonių su negalia dailės-muzikos akciją „M.K.Čiurlionio etiudai 2004”. Dailės-muzikos akcijoje dalyvavo neįgalūs žmonės iš Lietuvos ir Olandijos.

 

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2004.12.06