<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

„LIETUVOS MUZIEJAI“ 2004 m. Nr. 2–3

PARODOS IR RENGINIAI LIETUVOS MUZIEJUOSE 
(balandis – gegužė – birželis / liepa – rugpjūtis – rugsėjis)

Biržų krašto muziejuje „Sėla“

2004 m. liepos 6 d. Biržų tvirtovės teritorijoje muziejus surengė Valstybės dienos paminėjimą. Biržiečiams buvo parodyta teatralizuota programa „Radvilų pilies paslaptys“ (režisierė muziejininkė Snieguolė Kubiliūtė). Joje dalyvavo Biržų kultūros centro mišrūs chorai „Viktorija“ ir „Agluona“ (vadovė V. Morkūnienė), tautinių šokių kolektyvas (vadovė D. Kalkienė), folkloro ansamblis „Siaudela“ (vadovė J. Garnelienė), Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunieji atlikėjai ir Biržų krašto mėgėjiško meno kolektyvai.
Tą dieną muziejaus ekspozicijos buvo lankomos nemokomai.
Liepos 7 – rugpjūčio 21 d. vyko Lietuvos dailininkų sąjungos ir Biržų dailės grupės „8+“ nario dailininko Egilo Skujos tapybos darbų paroda. Parodoje eksponuota daugiau nei 20 paveikslų tapytų aliejumi ant drobės, akvarele ir pastele.
Liepos 10–31 d. muziejuje vyko Lietuvos dailininkų sąjungos nario dailininko Rimvydo Markeliūno tapybos darbų paroda. Jo darbuose dominuoja abstrakcija, skirtingos prigimtys – plokštumos ir erdvės. Parodoje eksponuojami kūriniai – aiškūs ir paprasti. Norėdamas akcentuoti paprastumą, Markeliūnas panaudoja šiek tiek primityvias, supaprastintas formas.
Rugpjūčio 6 d. muziejuje atidaryta dailininko Šarūno Mickevičiaus (1966–2003) atminimui skirta tapybos darbų paroda. Jo tapyti paveikslai – skirtingų stilių, su futurizmo, impresionizmo, romantiniais elementais. Nuo kaimiška ramybe dvelkiančių natiurmortų iki subtilių, impresionistinių, ilgesio įspūdį paliekančių peizažų. Šią parodą po tragiškos Šarūno Mickevičiaus mirties surengė dailininko tėvai.
Rugpjūčio 20 d. prie Biržų tvirtovės įvyko gitaristo Gedo Daraškevičiaus labdaros koncertas. Koncerto metu paaukotos lėšos skirtos kilniam tikslui –- kokliui-karūnėlei įsigyti. Koklis-karūnėlė, manoma, buvo pagaminta Olandijoje. Šis koklis papildys muziejuje saugoma krosnių koklių rinkinį.
Minint „Baltijos kelio“ 15-ąsias metines, rugpjūčio 22 d., muziejuje atidaryta fotonuotraukų ir plakatų paroda „Baltijos kelias 1989–2004m.“.
Rugpjūčio 20 d. muziejaus arkadoje atidaryta dailininko Rimanto Skuodžio keramikos darbų paroda. Parodoje pavaizduotos ar perteiktos žmogaus būsenos yra visiems žinomos, bet kartais jų nepastebime dėl civilizacijos padiktuoto tempo. Figūrose aiškia išreikšta daiktiškoji formos paskirtis. Formos yra tik persmelktos užuominų ir nepakartojamos esaties išraiškos. Šiuos muziejuje eksponuojamus darbus Rimantas Skuodis pavadino „Rudens jausmų spalva“.
2004 m. rudens pradžioje sukako 300 metų, kai švedai paėmė Biržų tvirtovę. Tai progai paminėti muziejininkai rugsėjo 4 d. surengė minėjimą, teatralizuotą renginį.
Minėjimas prasidėjo šv.Mišioms už žuvusius karius Biržų katalikų ir evangelikų reformatų bažnyčiose.
Po to Biržų tvirtovėje, senąsias karo dainas ir sutartines, rekrūtų ir tarpukario Lietuvos kariškas dainas atliko folkloro kolektyvai „Siaudela“ ir „Žemyna“.Grojant pučiamųjų orkestrui „Garsas“, pagrindine Vytauto gatve žygiavo daugiau kaip 300 mokomojo pulko Rukloje karių. Atžygiavę į tvirtovę, jie biržiečiams pristatė karinę techniką ir ginkluotę. Renginyje dalyvavo Arvydo Pociūno vadovaujami Kauno karo istorijos klubo nariai, apsivilkę Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės raitosios artilerijos pulko uniformomis. Švedus vaidino Vladimiro Nikiforovo vadovaujami Rygos karo istorijos klubo nariai. Jie vilkėjo Napoleono laikų lenkų pėstininkų pulko uniformomis.
Po iškilmingos rikiuotės, oficialių sveikinimo kalbų ir „Garso“ koncerto ant tvirtovės tilto užvirė teatralizuotas mūšis. Latviai vaizdavo puolančius švedus, kauniečiai - Biržų tvirtovės įgulą. Buvo pademonstruotos visos senovinės mūšio tradicijos. Susižavėję senovinio mūšio imitacija, biržiečiai galėjo nusifotografuoti su senaisiais kariais, o išalkusieji - paragauti kareiviškos košės.
2004 m. „Europos paveldo dienoms“ paminėti Biržų krašto muziejuje „Sėla“ rugsėjo14 d. atidarytos dvi parodos. Tai „Šiaurės Lietuvos tautinių mažumų kultūros paveldas. (Fotonuotraukų paroda) ir „Žydai Biržų krašte“. (Dokumentinė paroda iš muziejaus fondų).
Minint Pasaulinę turizmo dieną, Biržų krašto muziejaus „Sėla“ muziejininkai kasmet kviečia biržiečius pakeliauti po įžymias rajono vietas. Šių metų rugsėjo 25 d. muziejininkai su biržiečiais aplankė: Pabiržėje esantį kompozitorių Budriūnų namą-muziejų, bažnyčios šventoriuje esančius paminklus Vytautui Didžiajam, T. Vaižgantui, A. Macijauskui, tremtiniams, Daumėnuose – poetų A. Rožėno, T. Lichodziejausko, J. Anusevičiaus, P. Drevinio kapus, Gulbinėnuose – generolo leitenanto K. Ladygos dvarą, visuomeninį Šukionių muziejų, Vėleniškiuose buvusio švietimo ministro K. Šakenio klėtelę, Jasiškiuose – signataro J. Petrulio sodybą, Vabalninko muziejų.
Rugsėjo 28 d. muziejuje atidaryta Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos Biržų skyriaus narių kūrybinių darbų paroda. Parodoje eksponuojami batikos, floristiniai ir pinti iš vytelių darbai.

 

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2004.12.06