<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

„LIETUVOS MUZIEJAI“ 2004 m. Nr. 2–3

PARODOS IR RENGINIAI LIETUVOS MUZIEJUOSE 
(balandis – gegužė – birželis / liepa – rugpjūtis – rugsėjis)

Birštono muziejuje

2004 m. balandžio mėn. surengta Remigijaus Janušaičio tapybos darbų paroda. Eksponuoti 25 darbai. Tai pirmoji birštoniečio dizainerio paroda muziejuje. Fotografijos paroda „Kultūros paveldas Birštono savivaldybėje“ (iš muziejaus fondų).
Gegužės – birželio mėn. surengta Lopšelio-darželio „Vyturėlis“ vaikų piešinių paroda „Tau, Mamyte“, skirta Motinos dienai. Fotografo Juozo Kazlausko (1941–2002), fotoalbumo apie Birštoną autoriaus, darbų paroda. Iš muziejaus fondų surengta paroda „Fotografija Birštone“. Apžvelgiama Birštono fotografijos istorija. Eksponuojamos ne tik nuotraukos, bet ir fotoaparatai, kiti naudoti reikmenys.
Liepos mėn. fotografijos paroda „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės architektūra“, skirta valstybės dienai pažymėti. Surengta birštonietės Elvykos Vyšniauskienės rankdarbių paroda (siuvinėti paveikslai). Tai pirmoji autorės paroda.
Rugpjūčio mėn. surengta autorinė birštonietės tautodailininkės Nijolės Daukšienės tapybos paroda „Gėlės“, pateikti 27 darbai.
Rugsėjo mėn. veikė birštonietės Stasės Puskunigienės rankdarbių paroda. Surengta Birštono vidurinės mokyklos 9-10 klasių moksleivių batikos darbų paroda „Šviesos spindulių kelionė“.

Birštono sakraliniame muziejuje balandžio mėn. vyko edukacija „Marginkime velykinius margučius drauge“. Veikė Birštono vidurinės ir meno mokyklų velykinių piešinių bei floristikos darbų moksleivių paroda. Balandžio 18 d. vyko Atvelykio šventė. Dalyvavo šv. Elzbietos seserų kongregacijos vienuolės. Buvo žaidžiami žaidimai, giedamos velykinės giesmės bei surengtos kiaušinių ridenimo varžybos.
Gegužės 3 d. surengta monsinjoro Jono Kavaliausko poezijos popietė, skirta 80-čiui paminėti. Dalyvavo autorius, gausus būrys poezijos mylėtojų. Veikė muziejui dovanotų eksponatų paroda „Be jūsų nebūtų mūsų“. Surengta Birštono meno mokyklos tapybos paroda „Birštono bažnyčiai 95-eri“. Veikė Savickų galerijos dailės mokyklos plenero darbų paroda.
Liepos mėn. veikė filatelijos paroda „Italijos renesanso tapytojo Rafaelo Sanzio paveikslai pašto ženkluose“ iš M. Dyglio kolekcijos.
Rugpjūčio mėn. – tapybos plenero, skirto Antano Gudaičio 100-ųjų metinių paminėjimui, darbų paroda (kuratorė I. Mikuličiūtė). Veikė tautodailininkės Irenos Makauskienės tekstilės darbų bei piešinių paroda „Ieškau vietos po saule“.
Rugsėjo 29 d. – lapkričio 2 d.
tautodailininkės Rimantės Butkuvės mažosios skulptūros paroda „Juodi angelai.

 

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2004.12.06