<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

„LIETUVOS MUZIEJAI“ 2004 m. Nr. 2–3

PARODOS IR RENGINIAI LIETUVOS MUZIEJUOSE 
(balandis – gegužė – birželis / liepa – rugpjūtis – rugsėjis)

Žemaičių muziejuje „Alka“

2004 m. balandžio 23 d. Žemaičių muziejaus „Alka” parodų salėje atidaryta paroda „Kai aš mažas buvau buvau”. Parodos tikslas buvo parodyti vaikų auginimo tradiciją ne tik Žemaitijos kaime, bet muziejuje turimais eksponatais supažindinti su dvarininkų atžalų vaikyste. Buvo eksponuojamos vaikų auginimo, maitinimo priemonės naudojamos Žemaitijoje XIX a. pab. ir XX a. vid., taip pat žaislai, fotografijos. Antroje parodos dalyje buvo eksponuojami vaikų sukurti žaislai. Parodos atidarymas vyko šv. Jurgio dieną. Į atidarymą atėjo per 400 vaikų. Etnografijos skyriaus vedėja Vida Rimkuvienė ne tik pristatė parodą, bet ir supažindino su jurginių tradicijomis Žemaitijoje. Grojo vaikų folklioro grupė „Čiučiuruks”.
Balandžio 29 d. muziejuje vyko parodos „Japonų kultūra daiktuose” pristatymas. Renginyje dalyvavo Japonijos ambasados Lietuvoje patarėjos kultūros reikalams Chisako Maruyama, Hanuka Seto ir Gabija Žukauskienė. Hanuka Seto pristatė Kimono ir pademonstravo arbatos gėrimo ceremoniją. Žemaitės dramos teatro jaunimo studijos „Savi” nariai , vadovaujami režisierės L. Pocevičienės skaitė haiku. Šis renginys – tai japonų kultūros dienų „Baltuoja aitvaras padangėje” projekto dalis. Pasibaigus renginiui viešnios apžiūrėjo muziejų.
Balandžio 30 d. muziejuje atidaryta paroda, skirta Motinos dienai „Italijos Renesanso tapytojo Raffaelo Sanzio (1483–1520) paveikslai pašto ženkluose“. Eksponuojama Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos II filosofinio kurso studento Mariaus Dyglio kolekcija. Parodos atidaryme koncertavo kunigų seminarijos studentai.
Birželio 10 d. muziejuje vyko edukacinis renginys „Mokyklos diena muziejuje”. Dalyvavo Telšių „Germanto” vidurinės mokyklos mokiniai ir mokytojai. Svečiams buvo pristatyti muziejaus vedami edukaciniai renginiai, parodytos ekspozicijos ir saugyklos.
Birželio 24 d. Žemaitijos kaimo muziejuje vyko Joninės.
Liepos 10 d. Tytuvėnuose vykusiame renginyje „Linas – 2004” dalyvavo „Alkos” muziejininkai V. Rimkuvienė ir G. Šatkauskas. Jie vežėsi muziejaus eksponatų (audinių iš lino, linų apdirbimo įrankių), įrengė parodėlę ir pristatė ją renginio dalyviams.
Liepos 14 d. „Alkos” muziejuje atidaryta paroda „Nuostabi prisikėlimo šviesa”. Parodoje eksponuoti dailininko Telesforo Valiaus grafikos darbai. Paroda skirta dailininko 90-ies metų jubiliejui. Parodos rėmėjas – Lietuvos Respublikos kultūros ir sporto rėmimo fondas.
Liepos 15 d. Žemaitijos kaimo muziejaus stambaus ūkininko sodybos svirne atidaryta paroda „Senieji amatininkų įrankiai”.
Liepos 21 d. Žemaitijos kaimo muziejaus stambaus ūkininko jaujoje atidaryta paroda „Linų ir javų apdirbimo įrankiai”.
Liepos 26 d. Žemaitijos kaimo muziejuje buvo surengta Oninių šventė.
Rugpjūčio 19 d. muziejaus parodų salėje atidaryta paroda „Antisovietinė rezinstencija Žemaitijoje 1944–1953 m.” Parodą rengė muziejaus istorijos skyriaus darbuotojai – R. Bartkienė, K. Švėgždavičius, R. Petrikas ir A. Jonušas. Stovyklos atidaryme dalyvavo rezistencinio judėjimo dalyviai, politkalinių atstovai, KASP Žemaičių apygardos 10-os rinktinės vadovai.
Rugpjūčio 25 d. – rugsėjo 16 d. muziejuje vyko XX-oji Lietuvos medalio kūrėjų stovykla. Stovyklos darbe dalyvavo 11 medalio kūrėjų: A. Olbutas, S. Bertulis, P. Gintalas, R. Inčirauskas, V. Mockaitis, R. Vaitkutė, G. Latakas, B. Sietinšienė, E. Čėjauskaitė, J. Erminaitė. Stovyklos dizaineris – M. Gintalas. Stovykla buvo ne tik kūrybinė, bet seminaruose apibendrinanti 20-ies metų patyrimą. Stovyklos dalyviams buvo rengiami seminarai. Juose buvo pristatytos rekomenduojamos temos. Seminarus vedė istorikas K. Švėgždavičius. Vyko užsiėmimai, kuriuose buvo diskutuojama apie šiuolaikinio medalio meną, dalyvavimą FIDEM parodose ir kt. Stovyklos metu sukurti 56 medaliai.
Stovyklos pagrindiniai rėmėjai – LR kultūros ir sporto rėmimo fondas, Telšių rajono savivaldybė. Stovyklos organizatorė Z. Dargaitė.
Rugpjūčio 26 d. muziejuje įrengta nauja ekspozicija „Lietuvos medalio kūrėjų stovyklos”. Medalio kūrėjų stovyklos Telšiuose – jau 20 metų besitęsianti istorijos ir meno jungtis. Jos ne tik davė pradžią medalio meno atgimimui Lietuvoje, bet tęsia medalininkystės istoriją, įtvirtindamos tradicinio ir šiuolaikinio medalio plastiką. Ekspozicijoje atsispindi stovyklų raida, meninės formos ieškojimai ir kaita. Eksponuojama 44 autorių 180 medalių. Be medalių eksponuojama grafinė medžiaga, fotografijos iš stovyklų gyvenimo, lankstinukai ir kt. Ekspozicijos įrengimą rėmė Telšių rajono savivaldybė. Ekspoziciją rengė Z. Dargaitė.
Rugsėjo 16 d. atidaryta paroda „Medalio menas”. Eksponuojami XX stovyklos metu sukurti medaliai. Eksponuojami 11-os stovykloje dalyvavusių autorių 56 naujai sukurti medaliai, stovyklos plakatas, ir XX stovyklos fotografijos.
Rugsėjo 15 d. muziejuje atidaryta fotografijų paroda „Medinė architektūra, menanti žydų gyvenimą Varniuose”. Paroda buvo skirta Europos paveldo dienai. Parodą rengė fototekos skyriaus vedėja M. Petrauskienė.
Rugsėjo 17 d. muziejuje įvyko Europos paveldo dienų renginys. Kompoziciją „Mėlynasis drugelis” atliko Žemaitės teatro jaunimo studija „Savi”. Buvo surengta konferencija. Jos tema – žydų paveldas. Konferencijoje pranešimą apie Telšiuose dirbusius fotografus žydus padarė „Alkos” muziejaus fototekos skyriaus vedėja M. Petrauskienė.
Rugsėjo 18 d. surengtas keturių brolių Vasiliauskų 55 metų žūties minėjimas. Jų žuvimo vietoje, Biržuvėnų miške (Luokės sen. Telšių raj.) pastatytas ir pašventintas kryžius. Kryžių statė ir renginį organizavo „Alkos” muziejaus Istorijos skyriaus muziejininkas A. Jonušas.

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2004.12.06