<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

„LIETUVOS MUZIEJAI“ 2004 m. Nr. 2–3

PARODOS IR RENGINIAI LIETUVOS MUZIEJUOSE 
(balandis – gegužė – birželis / liepa – rugpjūtis – rugsėjis)

Lietuvos dailės muziejuje

Vilniaus paveikslų galerijoje nuo balandžio 28 iki rugpjūčio 23 dienos rodyta tarptautinė paroda „XVIII amžiaus mados pasaulis“ Paroda, atvežta iš Varšuvos nacionalinio muziejaus ir papildyta Lietuvos dailės muziejaus kūriniais, paskirta Lietuvos narystės Europos Sąjungoje pradžiai bei Lietuvos ir Lenkijos draugiškų santykių ir gero kaimyninio bendradarbiavimo sutarties dešimtmečiui. Ji buvo įtraukta ir į Lenkijos kultūros dienų Lietuvoje programą kaip abiems šalims brangaus paveldo pristatymas, kuris kartu esmingai atspindi Senojo Žemyno bendrąjį kultūros palikimą.
Parodos istoriniai drabužiai, sukurti žymiausiuose XVIII a. Europos mados centruose, eksponuoti istoriniuose XVIII–XIX a. pradžios Vilniaus paveikslų galerijos rūmų interjeruose ant 60 manekenų, specialiai konstruotų pagal tos epochos žmonių figūrų ypatumus. Žavi linijos, dekoratyvūs motyvai, audinių ir siuvinėjimo technika, atlikimo kultūra. Eksponuoti ir elegantiški aksesuarai, pabrėžiantys rafinuotą laikmečio eleganciją. Kartu rodytos ir parodai tinkančios Lietuvos dailės muziejaus vertybės - didikų portretai, puošnūs veidrodžiai, rūmų dekoratyvinės skulptūros, baldai ir pan. Plačiau apie šią parodą galėjote skaityti leidinio 2004 m. Nr.1 rubrikoje „Parodų salėse“.
Balandžio 30 d. – rugpjūčio 15 d. galerijoje veikė Italijos fotografijų paroda „Salve, Italia”. Lietuvos narystės Europos Sąjungoje išvakarėse, balandžio 30 d., Lietuvos dailės muziejus kartu su Italijos ambasada ir Italų kultūros institutu Vilniaus paveikslų galerijoje atidarė XIX amžiaus fotografijų parodą „Salve, Italia!”. Lietuvoje saugotoms senosioms Italijos fotografijoms po šimtmetį trukusios užmaršties lemta atgimti reikšmingu istoriniu momentu. Prieš metus pradėti gražios, bet nežinomos medžiagos tyrinėjimai sutapo su Italų kultūros instituto direktorės Alessandros Bertini Malgarini darbo pradžia Vilniuje. Jos viena pirmųjų pažinčių su sostine buvo apsilankymas Lietuvos dailės muziejaus Istorinės fotografijos rinkinio saugykloje. Įspūdinga italų fotografijų kolekcija bei jos intriguojantis likimas paskatino surengti parodą. Tik glaudžiai bendradarbiaujant dviem institucijoms, buvo įmanoma įgyvendinti idėją.
Parodoje eksponuotos 1850–1900 metų Italijos fotografijos, kurias iš kelionių po Apeninų pusiasalį parsivežė Lietuvos aristokratai, kultūros žmonės, menininkai. Parodos kuratorė - fotografijos istorikė Margarita Matulytė.
Šia Lietuvos narystės Europos Sąjungoje pradžiai skirta paroda Lietuvos dailės muziejus pradėjo fotografijos parodų triptichą „Sveika, Europa”: 2004 m. parodyta „Salve, Italia”, 2005 m. bus eksponuojama paroda „Hola, Espańa!”, o 2006 m. - „Bonjour, la France!”. Fotografijos parodų triptichą numatoma kaip kilnojamųjų parodų ciklą rodyti Lietuvoje ir kitose Europos valstybėse. Juo pristatomas Lietuvoje sukauptas Italijos, Ispanijos ir Prancūzijos kultūros paveldas.
Nuo rugpjūčio 12 d. iki rugsėjo 12 d. galerijoje visuomenei rodyta dailininko Rafaelio Chvoleso (1913–2002) kūrybos paroda. Ją surengė Lietuvos dailės muziejaus ir Lietuvos žydų bendruomenė. Parodos ekspozicijos autorius – Romualdas Budrys, koordinatorė – Nijolė Nevčesauskienė.
Menininkas gimė Vilniuje, dailės mokėsi pas žinomus dailininkus Marijaną Kulešą, Mozę Leibovskį, Aleksandrą Šturmaną. Parodose ėmė reikštis jau 1933 m. Pats dėstė tapybą žydų mokyklose, buvo Naujosios Vilnios meno mokyklos direktorius. Po antrojo pasaulinio karo, praleisto Rusijoje, jo parodose Vilniuje, Kaune, Maskvoje atsiranda kūrinių geto, senosios Vilniaus architektūros motyvais (dideli ciklai „Getas“ ir „Senojo Vilniaus architektūra). Nuo 1959 m. R. Chvolesas gyvena Varšuvoje, o po dešimtmečio persikelia į Paryžių. Visą laiką dalyvavo žydų kultūriniame gyvenime, rengė daug parodų. Bet greta savo gentainių temos, vitališkai reiškiamomis portretuose, koliažo kompozicijose ryškių spalvų palete, jis dažnai grįždavo prie jam ypač artimos Vilniaus temos. Dažnai tapė ir aliejumi, guašu, liejo akvareles. Menininko kūrinių yra daugelyje Lietuvos ir kitų valstybių muziejuose - Lietuvos dailės muziejuje (27 kūriniai), Nacionaliniame M.K. Čiurlionio dailės muziejuje, Lietuvos nacionaliniame muziejuje, Maskvos, Varšuvos, Krokuvos, Jeruzalės muziejuose ir privačiose kolekcijose. Už meninę ir visuomeninę veiklą R. Chvolesas apdovanotas daugeliu prizų ir medalių. 2000 m. Tel-Avive trimis kalbomis - anglų, prancūzų ir jidiš - išleista monografija apie R. Chvoleso kūrybą. Šiame leidinyje, kaip ir jo kūryboje dažnai skamba ir Vilniaus vardas. Vilniaus paveikslų galerijoje rodyti 66 R. Chvoleso kūriniai - tapyba, akvarelės ir koliažo kompozicijos. 39 parodoje eksponuoti kūriniai atvežti iš Paryžiaus (dailininko sūnaus Aleksandro Chvoleso šeimos kolekcija), 24 kūriniai - iš Lietuvos dailės muziejuje sukauptos kolekcijos, dar trys darbai - iš Lietuvos nacionalinio muziejaus.
R. Chvoleso parodos oficialius atidarymas įvyko Antrojo pasaulio litvakų kongreso metu rugpjūčio 24 d.
Rugsėjo 15 d. galerijoje atidaryta vieno garsiausių Vokietijos skulptorių
Karlo Hartungo kūrybos paroda „Besikeičianti figūra”.
Šią kilnojamąją parodą inicijavo ir, talkinant Vilniaus Goethe‘s institutui, surengė Šiaurės Vokietijos kultūros ir meno mecenatas Vereins und Westbank AG, kurio padalinys dirba Vilniuje.
K. Hartungas gimė 1908 m. Hamburge. Ten pradėjęs meno studijas, vėliau jaunystę praleido Paryžiuje, teikusiam jam pamokas, kūrybos impulsus, įsimintinas pažintis su garsiais menininkais ir kartu jų įtakas kūrybai. Nors menininko talentas jau buvo pripažintas ir Vokietijoje, bet nacių ideologijos diktatūra mene kirtosi su K. Hartungo moralinėmis ir kūrybos nuostatomis. Karas pakeitė skulptoriaus gyvenimą. Paimtam į armiją, jam pagelbėjo prancūzų kalba, tad jis buvo išsiųstas į okupuotą Paryžių ir vėl bendravo su Pikasu, Brancusi ir kt. Per bombardavimus Vokietijoje sunaikinta nemaža dalis jo darbų, o pats menininkas pateko į rusų belaisvių stovyklą. Išvaduotas jis pasinėrė į kūrybą ir greit užkariavo parodų sales, gavo svarbių apdovanojimų. Jo abstrakčios kūrybos pagrindinis bruožas - gamtos pasaulio, augalijos formos.
Šią keliaujančią ir iki spalio 24 d. Vilniaus paveikslų galerijoje eksponuotą parodą sudaro 38 bronzos, medžio, akmens skulptūros ir 11 piešinių. Parodoje rodomas video filmas apie skulptorių. O pati paroda yra svarbi banko Vereins und Westbank AG - svaraus kultūros mecenato - veiklos sritis ir įrašyta į parodų ciklą „Didžiojo meno“ pristatymas.
Parodos kuratorius dr. Thomas Gädeke. Parodos eksponavimą Lietuvoje koordinavo Daivita Jackevičienė (Vilniaus Goethe‘s institutas) ir Lolita Jablonskienė (Lietuvos dailės muziejus).
Rugsėjo 16 d. galerijoje visuomenei pristatyta Lietuvos dailės muziejaus ir Vilniaus universiteto eksponavimui parengta paroda „Senasis Vilniaus universitetas: mokslo ir meno vertybės“. Ši ekspozicija įpinta į renginių, skirtų VU 425-osioms metinėms visumą.
Vilniaus paveikslų galerijos istorinių interjerų salėse išdėstytą parodą sudaro kelios dalys. Parodos lankytojai gali pamatyti rečiausius ir visuomenei nematytus istorinius pergamentus - Vilniaus universiteto įsteigimo ir kt. dokumentus. Jais, knygomis ir dailės kūriniais pristatoma VU istorija iki jo uždarymo 1832 m. Kitoje dalyje eksponuojama Vilniaus universitete veikusių dailės katedrų, kuriose ir buvo plėtojama profesionaliosios dailės samprata ir ugdymo metodika, dirbusių profesorių ir auklėtinių kūryba. Įdomi parodos centre dominuojanti stambaus formato Vincento Smakausko drobė „Steponas Batoras įsteigia Vilniaus universitetą“. Šis paveikslas buvo sukurtas VU 250-ies metų jubiliejui.
Rodomi tapyti, grafikos ir skulptūros portretai, kurie reišmingi keliais požiūriais. Tai ir universiteto mecenatų, dėstytojų, žymių auklėtinių meniniai atvaizdai, bet kartu tai ir kūriniai istorijon įrašytų asmenybių - Vilniaus meno mokyklos auklėtinių, tokių kaip Pranciškus Smuglevičius, Jonas Rustemas, Andrius Valinavičius, Aleksandras Slendzinskis, Vincentas Smakauskas ir kiti. Be to, parodoje dar pristatytos ir istorinės, mitologinės kompozicijos, grafikos lakštai, piešiniai. Atskira salė skirta pirmojo architektūros katedros profesoriaus, žymiausio Lietuvos klasicistinės architektūros kūrėjo Lauryno Gucevičiaus kūrybai.
Daugiausia vertybių rodoma iš Vilniaus universitete ir Lietuvos dailės muziejuje bei Lietuvos valstybės istorijos archyve sukauptų rinkinių. Parodos ekpsozicijos autorius – Romualdas Budrys.
Rugsėjo 28 d. muziejus, pagerbdamas įžymaus meno kolekcininko, mecenato Mykolo Žilinsko gimimo šimtmetį (1904 09 29 – 1992 02 09), muziejaus konferencijų centre (Vilnius, Didžioji g. 4) surengė kultūros vakarą. Jame atsiminimais dalinosi ir Mykolo Žilinsko ypatingus nuopelnus Lietuvai aptarė Vytautas Jakelaitis, Rūta Janonienė, Balys Pakštas, Romualdas Budrys, Vilius Kavaliauskas, Rimantas Šilinis. Muzikavo Šv. Kristoforo kamerinio orkestro styginių kvartetas. Buvo parodyta dokumentinės video medžiagos ir fragmentai iš filmų.
Didžiausios ir vertingiausios dailės vertybių kolekcijos Lietuvai dovanotojas Mykolas Žilinskas yra daugeliui kartojęs: „Aš gyvenu tam, kad įrodyčiau, ką gali padaryti vienas lietuvis, jei jis labai myli Lietuvą“. Unikali kolekcija į Lietuvą buvo parvežta sovietmečiu ypač sudėtingomis ir rizikingomis aplinkybėmis. Septyniasdešimt kartų muziejininkams Pranui Gudynui, vėliau Romualdui Budriui, kultūros viceministrams Dainiui Trinkūnui ar Vytautui Jakelaičiui teko važiuoti į Berlyną, kur po karo buvo apsigyvenęs M. Žilinskas. Paveikslų drobės, susuktos į ritinius, buvo gabenamos į Vilnių, o po restauravimo Lietuvos dailės muziejaus P. Gudyno vertybių restauravimo centre vertybės buvo nuvežtos į Kauną, kur eksponuotos specialiai pastatytuose Mykolo Žilinsko dailės galerijos pastatuose. Iš viso į Lietuvą taip pervežta 1680 dailės kūrinių.
Kolekcijos kelionę į Lietuvą – šimtmečio operaciją – yra aprašęs, kartu pateikdamas raiškų Mykolo Žilinsko asmenybės apibūdinimą, prof. V. Jakelaitis knygoje „Mykolas Žilinskas“. Knyga buvo išleista prieš dešimtį metų, minint M. Žilinsko 90-metį. Didžiojo kultūros mecenato gimimo šimtmečio išvakarėse Lietuvos dailės muziejuje rengiamame kultūros vakare buvo prisiminta spalvinga ir įdomi M. Žilinsko asmenybė, spindėjusi valstybininko, ekonomisto, komersanto ir geros meninės nuojautos kolekcininko talentais. Devintasis iš trylikos prieškario ūkininko šeimos vaikas, suvalkietišku atkaklumu siekęs mokslo, prieškaryje iškilo iki Lietuvos Ministrų kabineto kanceliarijos viršininko. Pasitraukęs į Vakarus, ėmėsi įvairių verslų, o už sukauptą kapitalą aukcionuose pirko meno kūrinius. Parvežta į Lietuvą, unikali kolekcija eksponuojama Nacionaliniam M.K. Čiurlionio muziejui priklausančioje Mykolo Žilinsko dailės galerijoje. Jos ekspoziciją dar spėjo pamatyti į Lietuvą grįžęs pats sunkiai sergantis mecenatas. Jubiliejinio gimtadienio iškilmėse rugsėjo 29 d. galerijai buvo perduotas dar vienas kolekcininkui priklausęs paveikslas – nedidelio formato drobė, primenanti Palangos parką. Šį paveikslą 2004 m. pavasarį Mykolo Žilinsko namuose Berlyne surado Romualdas Budrys.

Radvilų rūmuose liepos 5 d. atidaryta įžymaus lietuvių tapytojo Antano Gudaičio jubiliejinė apžvalginė paroda „Išsilaisvinimas“, surengtas jubiliejaus paminėjimo vakaras. Per du Radvilų rūmų aukštus dvylikoje salių eksponuojama 125 meistro paveikslai, 75 grafikos atspaudai ir piešiniai, 14 teatro dekoracijų ir kostiumų projektų. Kūriniai surinkti iš Lietuvos dailės muziejaus fondų, A. Gudaičio šeimos kolekcijos, Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus, Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus, Lietuvos nacionalinio muziejaus, Šiaulių „Aušros“ muziejaus ir Vilniaus universiteto bibliotekos saugomų dailės rinkinių. Parodos kuratorės - menotyrininkės dr. Lolita Jablonskienė ir dr. Jolita Mulevičiūtė.
Antanas Gudaitis – vienas svarbiausių lietuvių dailės kūrėjų. Jį prisimena ir savo mokytoju laiko įžymūs dabarties dailininkai, jo kūrybą studijuoja menotyrininkai ir besimokantis jaunimas. Įvairialypė, dinamiška dailininko kūryba atsispindi šioje retrospektyvinėje jubiliejinėje parodoje Radvilų rūmuose. Įdomus paįvairinimas – archyvinės nuotraukos, dokumentai, Algimanto Kunčiaus fotografijos, Rimtauto Šilinio nufilmuota dokumentinė kino juosta.

Taikomosios dailės muziejuje balandžio 29 d. pristatyta lietuvių ir italų kalbomis išleista Michele Bianchi (Alberto Vimina) knyga „Trumpas pasakojimas apie Lietuvos ir Lenkijos karą su Maskva XVII a. viduryje“. Michele Bianchi (pasirašinėjo Alberto Vimina slapyvardžiu) – XVII a. Venecijos Respublikos diplomatas, kunigas. Jo knygos tekstas byloja apie XVII a. vidurio Abiejų Tautų Respublikos – Lietuvos ir Lenkijos valstybės – karą su Maskvos Rusija, jo eigą ir skaudžias netektis. Lietuvos mokslinių darbų nuorodose dar necituotas „Trumpas pasakojimas apie Lietuvos ir Lenkijos karą su Maskva XVII a. viduryje“ pateikia vertingas žinias apie Maskvos kariuomenės savivalę okupuotoje Lietuvoje, aprašo iš Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sostinės išvežiamas pagrobtas vertybes ir kitokį turtą. Tuo pačiu autorius pateikia autentiškų žinių apie to meto visuomenę, valdymo būdą ir ydas. Iki šiol šio italų diplomato veikalo nebuvo nei lietuvių, nei lenkų mokslo akiratyje.
Knygą iš senosios italų kalbos išvertė Parmos (Italija) universiteto profesorius Gvidas Mikelinis (Guido Michelini), komentarus parašė Antanas Tyla, knygą sudarė Vydas Dolinskas.
Pristatant šį Lietuvos dailės muziejaus leidinį, kurį parėmė Lietuvos Kultūros ministerija, Lietuvos ambasada Italijoje ir Beliuno (Italija) miesto savivaldybė, dalyvavo profesoriai Gvidas Mikelinis, Antanas Tyla, Eugenija Ulčinaitė, Ingė Lukšaitė, LDM direktorius Romualdas Budrys. Muzikavo Rūtos ir Zbignevo Ibelhaubtų fortepioninis duetas.
Liepos 6 d. atidaryta ilgalaikė
paroda „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų radiniai“.
Per beveik dvejų dešimtmečių archeologinius ir architektūrinius tyrinėjimus sukaupta daugiau kaip 300 000 radinių. Tai akmens architektūros detalės, fragmentai, keramikos, metalo, medžio, odos, tekstilės, kaulo, stiklo ir kiti dirbiniai, juvelyrikos, numizmatikos vertybės. Dalis jų pristatoma šioje ekspozicijoje ir paliudija LDK svarbiausios rezidencijos - valstybės politinio, teisinio, administracinio, karinio, kultūrinio gyvenimo centro aktyvaus ir stipraus gyvavimo metą - XIV - XVII a. pirmąją pusę. Šie radiniai atskleidžia valdovų ir jų aplinkos, buities, prabangos, pomėgių bruožus. Ekspozicija įdomi ne vien plačiajai visuomenei, bet pasitarnaus Valdovų rūmų istorinio konteksto sampratos pagilinimui. Lyginant Europos atkurtųjų rezidencijų patirtį, sukauptą šių radinių visumą, galima bus tiksliau, sparčiau rastąją medžiagą sisteminti, katalogizuoti ir vykdyti Valdovų rūmų atkūrimo, interjerų ir ekspozicijų įrengimo programas. Kartu ši paroda taps svarbiu edukaciniu projektu, teiks įdomias užsiėmimų ir ekskursijų temas. O tai prisidės prie nepagrįstų, Valdovų rūmų atkūrimo oponentų skleidžiamų fobijų išsklaidymo.
Parodos, vieno svarbiausio Lietuvos tūkstantmečio programos projekto, rengėjai – Lietuvos dailės muziejus, ruošiantis Valdovų rūmų interjerų ir ekspozicijų programą, Pilių tyrimo centras „Lietuvos pilys“, tiriantis ir kaupiantis Valdovų rūmų radinius, ir Valdovų rūmų paramos fondas. Prisidėjo ir Paminklų restauravimo ir projektavimo instituto architektų grupė. Parodos ekspozicijos autorius - Romualdas Budrys, Lietuvos dailės muziejaus direktorius.
Parodą numatoma tęsti iki pat Valdovų rūmų atkūrimo ir planuojama kasmet, minint Valstybės dieną, parodą vis atnaujinti naujais radiniais ir tyrimų apibendrinimu.

Klaipėdos paveikslų galerijoje nuo kovo 13 d. iki balandžio 11 d. veikė XIII tarptautinė Vilniaus ekslibrisų bienalė. Parodoje dalyvavo daugiau kaip keturiasdešimt autorių iš skirtingų pasaulio šalių: Latvijos, Lietuvos, Estijos, Čekijos, Belgijos, Prancūzijos, Italijos, Meksikos, Argentinos, Japonijos.
XIII tarptautinė Vilniaus ekslibrisų bienalė neturėjo vienijančios proginės temos. Pristatytų darbų stilistika labai įvairi – nuo naivistinio piešinio iki klasikinės graviūros, nuo realaus vaizdo iki abstrakcijos. Technikos požiūriu daugėja autorių, kuriančių kompiuterinės grafikos srityje, nors nemažai dailininkų lieka ištikimi tradicinėms metalo technikoms, praturtintoms autoriniais intarpais. Paroda eksponuota ir Vilniuje. Rengėjai: Lietuvos dailininkų sąjunga, Lietuvos knygos draugija.
Tarptautinę muziejų dieną – gegužės 18-ąją galerijoje atidaryta antroji parodų ciklo „Baltijos meno dialogai“ tarptautinė paroda „Nikolajaus ir Sviatoslavo Rerichų tapyba“. Ši paroda veikė visą vasaros sezoną - iki rugsėjo 5 d. Pirmoji ciklo paroda „XVIII amžiaus mados pasaulis” iš Varšuvos rodyta Vilniaus paveikslų galerijoje. O šiai parodai Klaipėdoje paveikslus skolino Latvijos valstybinis dailės muziejus (Ryga). Jam šią kolekciją sudarė ir padovanojo dar prieš karą patys Rerichai.
Plačiau apie tai skaitykite S. Mikulionio parengtoje publikacijoje rubrikoje „Parodų salėse“.
Šią vasarą galerijoje dar eksponuota Kurto Bentlerio (Vokietija) grafikos paroda „Miestas ir žmonės“ bei Klaipėdos vaikų dailės mokyklos projekto „Atviras žvilgsnis“ paroda. Nuo rugsėjo 12 d. galerija pakvietė savo lankytojus į J. Bunkos medžio drožybos parodą.

Palangos gintaro muziejaus rūmų koplyčioje nuo birželio 11 iki rugsėjo 12 d. veikė paroda „Elegija dvarų paveldui“. Joje eksponuoti taikomosios dailės kūriniai iš LDM fonduose saugomo porceliano rinkinio, rodomos senosios grafikos ir tapybos miniatiūros, kūriniai iš medžio, dramblio kaulo, siuvinėti karoliukais, iš šilko austi paveikslėliai. Parodą papildė senųjų dvaro baldų rinkinys. Parodos ekspozicijos autorius – LDM direktorius Romualdas Budrys. Plačiau apie šią parodą skaitykite leidinio rubrikoje „Parodų salėse“.
Nuo gegužės 1 d. Gintaro muziejuje veikė ir paroda „Palangos senųjų gintaro meistrų dirbiniai“, skirta Lietuvos narystei Europos Sąjungoje, o nuo birželio 11 d. – Petro Balčiaus (Klaipėda) juvelyrinių dirbinių paroda. Kitos 2004 m. vasaros sezono metu veikusios parodos: R. A. Baltrušio gintaro dirbinių paroda, V. Mockaičio kūrybos paroda „Sarkofaguose“, A. Žulkaus gintaro dirbinių paroda.

Juodkrantės parodų salėje birželio 11 d. – rugsėjo 8 d. eksponuota retrospektyvinė Viktoro Vizgirdos kūrybos paroda ,,Po vasarvidžio dangum“.

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2004.12.06