<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

„LIETUVOS MUZIEJAI“ 2004 m. Nr. 2–3

PARODOS IR RENGINIAI LIETUVOS MUZIEJUOSE 
(balandis – gegužė – birželis / liepa – rugpjūtis – rugsėjis)

Kauno IX forto muziejuje

Balandžio 15 d. buvo pasodinta 13 japoniškų vyšnaičių – sakurų, kurias muziejui padovanojo Sugiharos fondas „Diplomatai už gyvybę“, Sugiharos namai ir T&H PLANNING CO.LTD direktorius Takashi Wakisaka.
Balandžio 16 d. – gegužės 16 d. muziejuje veikė LR Seimo Ryšių su visuomene skyriaus bei Kauno J.Grušo ir „Vyturio“ vidurinių mokyklų parodos, skirtos Lietuvos stojimui į NATO. Parodoje pateikta 74vnt. fotonuotraukų bei 31vnt. piešinių.
Balandžio 18 d. muziejuje įvyko žydų holokausto – Katastrofos dienos paminėjimas. Renginyje dalyvavo Bar Ilano Universiteto darbuotojų grupė, kuriai vadovavo Universiteto profesorius Moshe Kaven. Renginyje dalyvavo Kauno arkivyskupas S. Tamkevičius, kunigas A. Jagelavičius, Kauno jėzuitų gimnazijos mokiniai, kauniečiai ir miesto svečiai.
Balandžio 27 d. muziejuje įvyko atminimo renginys, skirtas 60-osioms Prancūzijos žydų deportacijos į Lietuvą ir žūties metinėms, kuriame dalyvavo Deportuotųjų konvojumi 73 Giminių ir artimųjų asociacijos prezidentė Louise Cohen, kiti organizacijos nariai, Lietuvos Respublikos institucijų ir užsienio ambasadų atstovai, Lietuvos žydų bendruomenės nariai. Kauno Purienų vidurinės mokyklos mokiniai pristatė meninę programą. Renginio metu buvo pristatyta nauja ekspozicija „Sugrįžę priminti“, skirta tragiškam Prancūzijos žydų likimui, demonstruotas meninis–dokumentinis filmas „Holokausto istorijos puslapis – pabėgimas iš pragaro“ (scenarijaus autorius ir režisierius R. Bružas). Ekspozicijoje pateiktas 878 deportuotų Prancūzijos žydų vardinis sąrašas, daugiau nei 200 portretinių nuotraukų bei fotonuotraukų, pasakojančių apie jų gyvenimą tėvynėje ir tragišką žūtį Lietuvoje ir Estijoje.
Gabliuotėse eksponuojami archeologinių - tiriamųjų darbų metu IX forto masinių žudynių vietoje rasti užsieniečių asmeniniai daiktai, tarp jų, prancūziškos monetos.
Gegužės 18 d. įvyko renginys „Nematerialusis paveldas tremties poeto Juozo Grušio kūryboje“, skirtas Tarptautinei muziejų dienai. Renginio metu buvo pristatyta paroda apie tremties poeto Juozo Grušio gyvenimą ir kūrybą. Parodoje pateikta 204 vnt. eksponatų: fotonuotraukų, dokumentinės medžiagos apie J. Grušio gyvenimą, jo kūrybinį kelią. Parodos medžiaga iš asmeninio D. Grušytės-Žemaitienės ir Kauno IX forto muziejaus archyvo.
Meninę programą pristatė Domeikavos mišrus choras „Versmė“. Renginyje dalyvavo J.Grušio artimieji, jo bendražygiai, „Knygnešio“ draugijos, Nepriklausomųjų rašytojų sąjungos, Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos nariai, Kauno miesto moksleiviai, kauniečiai, miesto svečiai .
Birželio 11 d. muziejuje įvyko renginys, skirtas Gedulo ir vilties dienai, trėmimų į Sibirą 63-osioms metinėms paminėti. Renginyje dalyvavo buvę politiniai kaliniai ir tremtiniai, Norilske kalintų ir žuvusių Lietuvos karininkų artimieji, šeimų nariai, kurie pasakos apie sovietų vykdytą lietuvių tautos genocidą. Atminimo programą - literatūrinę, istorinę kompoziciją „Savo širdies vienatvėj girdžiu dejonę to pragariško ryto...“ pristatė Veršvų vidurinės mokyklos mokiniai. (Vadovė Daiva Žemaitienė). Vyko Veršvų vidurinės mokyklos, Tolerancijos ugdymo centro paruošta Vilties akcija „Kilk, Viltie, ir niekad nepalik mūsų...“. Mokiniai piešė Vilties kelią, leido į dangų aitvarus, balionus, popierinius balandžius.
Rugpjūčio 8 d. muziejuje lankėsi užsienio jaunimo grupė iš 16 pasaulio šalių. Jaunuoliams istorijos pamoką pravedė Jarit Krakinovskaitė-Glezer, vieno iš 1943 m. pabėgimo iš IX forto organizatorių P.Krakinovskio dukra. Masinių žudynių vietoje svečiai pagerbė holokausto aukų atminimą.
Rugpjūčio 27 d. Kauno IX forto muziejuje lankėsi antrojo Pasaulio litvakų kongreso dalyviai. Svečiai susipažino su muziejaus holokausto ekspozicijomis. Buvę Kauno geto kaliniai p. Kopel, Levinas ir Fridmanas dalijosi prisiminimais apie gyvenimą ir išlikimą Kauno gete.
Šiais metais Kano m. Veršvų vidurinės mokyklos ir Julijanavos vidurinės mokyklos Tolerancijos ugdymo centrai dalyvaudami projekte „Gyvoji žydų istorija”, skirtame Žydų genocido dienai, parengė visos savaitės renginių parogramą, kurios vienos dienos programa vyko ir Kauno IX forto muziejuje.
Rugsėjo 24 d. muziejuje įvyko atminimo renginys, skirtas rugsėjo 23-iajai - Lietuvos žydų genocido dienai paminėti. Renginio metu IX forto masinių žudynių vietoje buvo pagerbtas holokausto aukų atminimas, vyko edukacinė istorijos pamoka „Kauno getas 1941-1944 m.“, kurios metu mokiniai susipažino su Kauno geto istorija, dalyvavo susitikime-diskusijoje su Julijana Zarchi, kuri nacių okupacijos metais buvo Kauno geto kalinė, vėliau sovietų ištremta į Kaachstaną, bei kauno geto kaline Feiga Kaganskiene. Buvo rodomas video filmas apie holokaustą. Pabaigoje moksleiviai atliko jiems pateiktas praktines užduotis, vyko filmo aptarimas.

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2004.12.06